JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vektere som er sykmeldte eller i barselpermisjon kan miste jobben: – Diskriminerende

Alle vektere må godkjennes på nytt og bestå eksamen hvert fjerde år. Regelen kan koste vektere i barselpermisjon og sykmeldte jobben.
– De er få, men det berører dem det er snakk om på en tung måte. Det er urimelig, og ikke minst diskriminerende for kvinnene som har vært gjennom fødsel og barselpermisjon, sier Runar Karlsen, HR-sjef i Avarn Security.

– De er få, men det berører dem det er snakk om på en tung måte. Det er urimelig, og ikke minst diskriminerende for kvinnene som har vært gjennom fødsel og barselpermisjon, sier Runar Karlsen, HR-sjef i Avarn Security.

Terje Hansteen

camilla.yndestad@lomedia.no

I 2018 kom det et krav om at alle vektere må godkjennes på nytt hvert fjerde år – kunnskapen skal være fersk.

Vekterne som var utdannet før 2018 hadde frist på seg til å gjennomføre ny godkjenning med eksamen innen årsskiftet 2022/2023.

En nådeløs frist for langtidssykmeldte og de som er ute i barselpermisjon:

Om de ikke var tilbake på jobb og fikk gjennomført eksamen innen årsskiftet, mistet de retten til å arbeide videre som vektere fra 1. januar 2023.

– Som å bli avskilta

Det er en omfattende eksamen vekterne skal gjennom. Den har samme omfang som eksamen i Nasjonal Grunnutdanning Vektere (NGV).

Den innebærer et ukeskurs og en ny eksamen hvor hele grunnutdanningen er pensum.

– Det er som å bli avskilta. Flere føler at de mister yrkesferdighetene sine fordi de har vært syke, eller ute i permisjon, sier Runar Karlsen som er HR-sjef i vaktselselskapet Avarn Security.

– Klokka går. Vi må ivareta dem det er snakk om nå, men også sikre oss for framtida, mener Runar Karlsen.

– Klokka går. Vi må ivareta dem det er snakk om nå, men også sikre oss for framtida, mener Runar Karlsen.

NHO Service

– Urimelig og diskriminerende

Karlsen har vært i kontakt med vektere som står uten jobb fordi de ikke hadde anledning til å la seg godkjenne på nytt innen fristen, men ingen av dem ønsker å bli intervjuet.

– De er få, men det berører dem det er snakk om på en tung måte. Det er urimelig, og ikke minst diskriminerende for kvinnene som har vært gjennom fødsel og barselpermisjon, sier han.

Karlsen viser til at hvis en vekter for eksempel har vært utsatt for vold på jobb og vært innlagt på sykehus som følge av dette, vil vedkommende miste retten til å jobbe som vekter om hen ikke rekker å komme tilbake i arbeid før fristen utløper.

Bakgrunn: Mange vektere må godkjennes på nytt før januar. Stryker de på eksamen, står de uten jobb

Ikke lystig lesning

Runar Karlsen har tidligere vært ansatt som bransjedirektør for Sikkerhet- og Beredskapsbransjen i NHO Service og Handel.

Det var her han jobbet da temaet om re-godkjenning kom på agendaen i fjor.

– Vi nærmet oss re-godkjenningsfristen for vekterne som var utdannet før 2018, altså 1. januar 2023, men innså at vi ikke hadde sett risikoen ved at dette kunne gå utover folk som hadde vært ute gå grunn av sykdom eller permisjon, sier han.

Justisdepartementet mener dispensasjoner fra de nye kravene vil føre til et «ikke ubetydelig merarbeid.»

Justisdepartementet mener dispensasjoner fra de nye kravene vil føre til et «ikke ubetydelig merarbeid.»

Vidar Ruud / NTB

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel poengterte da i et brev til Justisdepartementets politiavdeling i fjor høst at det finnes vektere som ikke har anledning til å la seg godkjenne på nytt innen fristen.

Grunnene kan være langtidssykmelding eller svangerskapspermisjon.

Svaret fra departementet, datert 4. januar, er ikke lystig lesing. Blant annet poengteres det at:

«En dispensasjonsadgang vil også kunne føre til et ikke ubetydelig merarbeid for Politidirektoratet. Selv om man legger til grunn at antallet dispensasjonssøknader på dette grunnlaget antas å være relativt lavt, vil slike søknader komme i tillegg til alle andre dispensasjonssøknader Politidirektoratet behandler årlig.»

– Politidirektoratet snakker mot seg selv

Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen, mener det er uheldig at departementet ikke kan gjøre litt ekstra for at folk skal slippe å stå uten jobb uforskyldt.

– Jeg synes Politidirektoratet snakker mot seg selv. Sånn som jeg har skjønt det, dreier det seg ikke om så mange personer i året. Jeg kan ikke forstå at det skal være en så stor ekstrabelastning, sier han.

Mikkelsen er klar på at det bør finnes åpninger for dem som grunnet sykmelding og barselpermisjon ikke får tatt prøven.

Uheldig at departementet ikke kan gjøre litt ekstra for at folk skal slippe å stå uten jobb uforskyldt, mener forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Uheldig at departementet ikke kan gjøre litt ekstra for at folk skal slippe å stå uten jobb uforskyldt, mener forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Sissel M. Rasmusssen

Dessuten mener han at arbeidsgiver bør være mer på ballen.

– Bedriften skal legge til rette for at folk får tatt kurset – og at vekterne har den kompetansen de skal ha for å klare å gjennomføre eksamen. Det står i forskriften til læreplanene, sier han.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en epost til Arbeidsmanden at departementet har forståelse for problemstillingen.

Videre skriver de at:

«Departementet har i brev til NHO Service og Handel opplyst at departementet vil foreta en nærmere vurdering av behovet for en endring av regelverket. En eventuell fravikelse av kravet om regodkjenning innen 4 år etter bestått eksamen vil måtte utredes nærmere. Et eventuelt forslag til regelendring må sendes på alminnelig høring. Erfaringsmessig tar lov- og forskriftsarbeid noe tid.»

– Klokka går

HR-sjef i Avarn Security, Runar Karlsen, håper på en løsning.

Han foreslår et alternativ der vektere som ikke har vært i stand til å gjennomføre regodkjenningen grunnet sykmelding eller barselpermisjon, blir gitt en måned etter at de er tilbake på jobb til å ta eksamen.

Han frykter at departementet vil bruke lang tid når de skriver at det må en forskriftsendring på plass, men har ikke gitt opp.

– Klokka går. Vi teller kanskje på en hånd dem det dreier seg om, men de er berørt. Vi må ivareta dem det er snakk om nå, men også sikre oss for framtida, sier Karlsen.

Les mer: Slik blir den nye lønna til vekterne

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse