JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Under 40 prosent tilbakefall for straffedømte i Østfold

At tilbakefallsprosenten i kriminalomsorgen ligger på 70-80 prosent, er bare en myte, mener Ellinor Houm, direktør i region øst. Snart kommer den forskningsbaserte dokumentasjonen som viser dette.04.11.2009
10:33
16.12.2013 11:45

jan.erik@lomedia.no

Strafferettskonferansen i Østfold, som gikk av stabelen i Sarpsborg i oktober, handlet sjølsagt om situasjonen i nettopp dette fylket.

De tre viktigste tingene akkurat nå er den nylige nedleggelsen av fengslene i Moss og Fredrikstad og det snart innflyttingsklare Halden fengsel.

Gode resultater.

– Det blir en kamp om varetektsplassene, og Østfold politidistrikt vil inntil Halden åpner få merke at fengslene i Moss og Fredrikstad ikke er der lenger, sa Ellinor Houm, direktør i region øst.

Når Halden fengsel blir en realitet til våren neste år, håper hun denne anstalten ikke fylles opp med bare varetektsplasser.

Houm snakket varmt om straffereaksjonen Dommerledet Narkotikaprogram (ND) og Soning med elektronisk kontroll (EK).

Særlig sistnevnte soningsalternativ viser gode resultater.

Av 524 dommer på landsbasis står Oslo for 30 prosent med sine 148 EK-dommer.

Bare 14 domfelte er overført til fengsel på grunn av brudd, det vil si at 97,2 prosent gjennomfører soningen.

Tilbakefall.

Den mest spenstige informasjonen på konferansen var Houms framleggelse av en intern opptelling som er gjort av tilbakefallet til ny kriminalitet i region øst.

Hun understreket at dette ikke er forskning, men at de har funnet et tilbakefall på litt i underkant av 40 prosent.

Påstanden om at tilbakefallet i kriminalomsorgen ligger på 70-80 prosent er derfor høyst tvilsom.

KRUS forsker på tilbakefallet nå, og snart skal det legges fram en vitenskapelig undersøkelse om tilbakefallet i alle de nordiske landene.

Det ryktes at tallene for Norges del ikke ligger langt unna situasjonen i region øst.

Tre erkjennelser.

Dommene i norsk kriminalomsorg fordeler seg på 73 prosent fengselsstraff og 27 prosent i friomsorgen.

I 2008 hadde vi fire røminger og 27 unnvikelser, fortalte Marianne Vollan, ekspedisjonssjef i Justisdepartementet.

Departementet jobber for tida med en helhetlig strategi for bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet.

Ungdomsenhetene, som nå er i ferd med å etableres i Oslo og Bergen, mener hun kun skal være for de departementet ikke finner andre løsninger for. De skal være tverrfaglig sammensatt og ha høy bemanning.

Straff som virker – hva nå? spurte Vollan og sa at kriminalomsorgsarbeidet nå hviler på tre erkjennelser.

For det første at fengsel med høy sikkerhet er nødvendig for noen, at straffen skal komme raskt og at bedre rehabilitering er nødvendig for alle.

Kriminalomsorg en samfunnsoppgave.

Jan-Erik Sandlie, prosjektleder i Justisdepartementet snakket om hva de holder på med i etterkant av stortingsmeldingen ”Straff som virker”. De to bærende elementene i framtidas kriminalomsorg er normalitetsprinsippet og ønsket om en forskningsbasert kriminalomsorg. Han signaliserte samtidig at både et tverrfaglig og et tverretatlig samarbeid vil stå sentralt.

– Å drive moderne kriminalomsorg er ikke bare en oppgave og et ansvar for vår etat alene, men for hele samfunnet. Men å få alle aktører inn i fengslene og drive forvaltningssamarbeid, er en stor jobb for kriminalomsorgen, sa Sandlie.

Kartlegging.

I ett år skal Halden fengsel og Østfold friomsorgskontor være piloter for et kartleggingsprosjekt. Det er ifølge Are Høidal, fengselsleder i Halden, en kortversjon og norsk versjon av OASys (Offender Assesment System), på norsk kalt kriminalomsorgens kartleggingsverktøy (KKV).

Sandlie presenterte dette i fem punkter.

Det starter med en forholdsmessig enkel kartlegging i form av screening. Så følger en behovskartlegging ut fra tilbakeføringsgarantien, en garanti som ikke skal forstås som en rettighet.

Den er en del av den første Soria Moria-erklæringen, men slett ikke ny da den historisk kan spores helt tilbake til Straffelovskommisjonen av 1841.

Det skal ikke utføres en kvantifisert måling av ”risiko for tilbakefall”, men en maksimal bruk av henvisningsmuligheter i forvaltningssamarbeidet.

Dessuten – og ikke minst: Det skal tas hensyn til domfeltes egendefinerte behov og ønsker.

Folk på plass.

Etter hvert som bygningsmassen i Halden fengsel reiser seg, kommer den sedvanlige kritikken fra mediene og andre. ”Dette blir for flott, dette ligner snart et hotell”, er argumentene. Fengselsleder Høidal tar kritikken med knusende ro.

– Et nytt, moderne fengsel skal sjølsagt være fint. Det må da være fornuftig. Det er vel ingen som bygger nye eldreboliger som er stygge heller, sier han.

Høidals utfordring nå er å skape et innhold i fengslet som står i stil med de flotte bygningene. Fra 250 til 270/280 medarbeidere trenger han totalt.

24. august var en historisk dag da 6 fengselsbetjenter var på plass i slusa. Snart kommer 17 ansatte fra fengslet i Fredrikstad og 14 ansatte fra fengslet i Moss. 1. desember kommer 24 pliktårsbetjenter fra Ravneberget, og om lag 1. april får Halden fengsel 44 pliktårsbetjenter fra KRUS. 2. oktober ble 59 fengselsbetjenter ansatt, og disse vil komme til fengslet etter hvert som nåværende stillinger blir avviklet.

I februar og mars neste år skal det satses på kompetanseheving og teambygging. Arbeidstidsordninger skal blant annet utarbeides og testes ut før åpningen i april.

Trenger 170 fengselsbetjenter.

Til sammen har dermed Høidal fått på plass 172 ansatte til Halden fengsel, inkludert de 68 pliktårsbetjentene.

– Det er en god begynnelse. Så langt har rekrutteringen gått greit. Nå gjenstår mellomlederstillinger, om lag 16-20 personer, sier Høidal som ikke legger skjul på at han gjerne skulle ha lyst ut noen av disse stillingene som overbetjenter, men denne stillingsbetegnelsen er ikke godkjent av departementet ennå.

Høidal skal i oktober eller november også lyse ut stillinger i arbeidsdriften og merkantile stillinger i administrasjonen.

– Hvor mange fengselsbetjenter trenger du i Halden fengsel?

– Vi har en bemanningsplan på 170 fengselsbetjenter. Dette vil i så fall ikke være så langt unna det vi trenger for å fylle alle funksjonene vi skal ha. Men alt avhenger av hvilket budsjett vi får, sier fengselslederen.

TOG. Bygget som skal romme helseavdelingen i Halden fengsel står allerede klart, i hvert fall sett utenfra. Høidal forteller imidlertid at det er noe usikkerhet omkring bemanningen her. En lege, en fysioterapeut og seks sykepleiere som skal gå i turnus er hva han ønsker seg. Dessuten skal presten inn i bygget, og prestetjenesten har bedt om to stillinger.

Høidal, som i mange år ledet Oslo fengsel, er heller ikke fremmed for å etablere en TOG-avdeling (Tiltak Overfor Gjengangere) i Halden.

– Hva med å innlede et samarbeid med Stian Estenstad og hans nettverksarbeid i Oslo Røde Kors?

– Jeg er kjent med at Stian har nasjonale ambisjoner for sitt nettverksarbeid, men dette vil vel være avhengig av om Røde Kors sentralt stiller opp med midler. Skaffer Røde Kors midler, skal et sånt samarbeid ikke strande på grunn av Halden fengsel, sier fengselsleder Are Høidal.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.11.2009
10:33
16.12.2013 11:45Mest lest

Både kunder og taxisjåfører skal få best mulig service når Helai Sahil er på jobb ved kundesenteret til Norgestaxi AS.

Både kunder og taxisjåfører skal få best mulig service når Helai Sahil er på jobb ved kundesenteret til Norgestaxi AS.

Aslak Bodahl

Helai (24) ble arbeidsløs i koronaen. Så fikk hun en gladmelding fra Nav

Vekterstreiken

Vekterstreiken

Jan-Erik Østlie

Vekterne får ny lønn: Slik er avtalen

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

FORHANDLET IGJEN: HK-leder Christopher Beckham og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel har forhandlet om vilkårene for de ansatte som er omfattet av Handeloverenskomsten. Bildet ble tatt da avtalen første gang ble inngått i juni i år.

FORHANDLET IGJEN: HK-leder Christopher Beckham og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel har forhandlet om vilkårene for de ansatte som er omfattet av Handeloverenskomsten. Bildet ble tatt da avtalen første gang ble inngått i juni i år.

Ylva Seiff Berge

Deltidsansatte i varehandelen får bedre vilkår

VELFORTJENT: – Veldig fint at kolleger over hele landet våknet til denne gladnyheten. 2020 har vært et år preget av mye hardt arbeid, smittefare, lange dager og omstilling, sier tillitsvalgt Mali Solvang (t.v.). Her sammen med kolleger fra Home Delivery-avdelingen på Hamar-terminalen.

VELFORTJENT: – Veldig fint at kolleger over hele landet våknet til denne gladnyheten. 2020 har vært et år preget av mye hardt arbeid, smittefare, lange dager og omstilling, sier tillitsvalgt Mali Solvang (t.v.). Her sammen med kolleger fra Home Delivery-avdelingen på Hamar-terminalen.

Alf Ragnar Olsen

Alle postansatte får 5000 kroner i «korona-bonus»

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

NYTT KUTT: Budsjettavtalen fir nye kutt i statsforvaltninga, noe NTL-leder Kjersti Barsok og LO Stat-leder Egil André Aas advarer sterkt mot.

NYTT KUTT: Budsjettavtalen fir nye kutt i statsforvaltninga, noe NTL-leder Kjersti Barsok og LO Stat-leder Egil André Aas advarer sterkt mot.

Anders Hauge-Eltvik / Ole Palmstrøm

Regjeringa øker kuttene i staten: – Prioriterer snus foran bedre velferd

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

Eirik Dahl Viggen

Kutter bemanningen i høyrisikofengsel: De ansatte frykter for liv og helse

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Håvard Sæbø

Dette er bransjene som vil slite hardt etter koronaen

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Stian Lysberg Solum / NTB

Alkohol, snus, sukker og økt minstepensjon: Her er sakene Frp fikk inn i statsbudsjettet

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Håvard Sæbø

Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Senterpartiet

Ny måling: Senterpartiet er Norges største parti

Jan-Erik Østlie

Nytt forslag på bordet i vekterstreiken

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

Jan-Erik Østlie

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for statlige ansatte fra 70 til 72 år

Vekterne i Arbeidsmandsforbundet er nå inne i sin tiende streikeuke. Konflikten med arbeidsgiversida tilspisser seg.

Vekterne i Arbeidsmandsforbundet er nå inne i sin tiende streikeuke. Konflikten med arbeidsgiversida tilspisser seg.

Jan-Erik Østlie

Securitas er ikke interessert i å finne en løsning på streiken, hevder vekterne

Jan-Erik Østlie

Dette skjedde i vekterstreiken den siste uka

Eirik Dahl Viggen

Ansatte frykter regjeringen vingeklipper Husbanken: – Et nytt lavmål

Debatt

Arrogant og provoserende av Siv Jensen og Frp, skriver Jon Oddvar Holthe.

Arrogant og provoserende av Siv Jensen og Frp, skriver Jon Oddvar Holthe.

Jan-Erik Østlie

«Siv Jensen er ikke til å stole på», skriver forbundssekretær i Skolenes landsforbund

Simen Strømme

Går vekterstreiken mot slutten?


Flere saker