JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Relasjonenes betydning i sosialt fengselsarbeid

KRONIKK: I et høyst komplisert arbeid, som endringsarbeid overfor mennesker er, kreves det flere menneskelige kvalifikasjoner hos de som jobber innen fengslets sosialfaglige felt. En viktig egenskap er evnen og muligheten til å skape relasjoner.02.06.2010
09:22
16.12.2013 13:26

Professor og sosionom Kari Killén sier i Fontene nr. 5/2010 at sosialt arbeid har vært rammet at flere ulykker. Der blant annet ”kjernen i sosialt arbeid, relasjonen til klienten, tapte til fordel for systemperspektiver og kognitive metoder.

I stedet for en balansert helhet fikk faget en uheldig slagside: For mye samfunn og for lite individ”.

Små enheters fordeler

I kriminalomsorgen er det den innsatte som er klienten og fengselsansatte som har hovedansvaret for å skape de nødvendige relasjonene i endringsarbeidet. En empirisk undersøkelse av Hammerlin og Mathiassen viser at nærhet mellom fengselsbetjentene og innsatte er spesielt viktig for å skape gode relasjoner, og det fungerer best i små anstalter. De innsatte sier at de blir kjente med fengselsbetjentene på en annen måte enn i store fengsler. Fengselsbetjentene blir også kjente med de innsattes familier fordi det er så få fanger å forhode seg til. ”Relasjonen skal bygge på gjensidig respekt og omsorg innenfor en ramme for nærhet og grenser som begge anerkjenner” . I sosiokulturelle prosesser tar mennesket opp i seg et enormt forråd av andres erfaringer . Derfor er både størrelsen på det sosiokulturelle fangefellesskapet og fengselsbetjentenes evner til å skape relasjoner, være en god rollemodell, vise respekt og omsorg viktig i rehabiliteringsarbeidet.

Den signifikante andre

I vårt endringsarbeid mener jeg at fengselsbetjenten, og spesielt kontaktbetjenten, har en viktig rolle. Forskning gjennom mange år har vist at den såkalte ”signifikante andre” som er en spesielt nær person som forelder og søsken, men også en lærer eller en annen nær omsorgsperson, har stor betydning i sosialisering . Denne teorien viser at en fengselsbetjent med spesiell profesjonell relasjon til en innsatt også kan bli en ”betydningsfull andre”. Det jeg ikke kan si noe sikkert om er hvilke betydning fengselsbetjentens dobbeltrolle (kontrollør og hjelper) har å bety for dannelsen av gode relasjoner. Det går nok ikke an å sammenlikne foreldrenes umiddelbare kjærlighet til sine barn med en fengselsbetjents relasjon til innsatte, selv om begge rollene innehar kontroll og hjelpefunksjon. Men fengselsbetjentrollens betydning må kunne sammenlignes med lærerens. Begge yrkesrollene gjennomfører pedagogisk veiledning og oppdragelse.

Evner og muligheter

Erfaring gjennom mange år i fengselsvesenet har vist meg at noen fengselsbetjenter har en unik evne til å skape gode relasjoner selv om de har en kontrollfunksjon og en hjelpefunksjon. I mine intervjuer av 10 fengselsbetjenter kom det frem et unisont ønske om å kunne hjelper innsatte til et rus og kriminalitetsfritt liv, men muligheten var ikke de beste på grunn av lite bemanning og mange rutiner som måtte følges opp. Denne arbeidssituasjonen skapte frustrasjon og manglende motivasjon, selv om hjelperidentiteten var sterk . For å ha mulighet til å nå målsettingen om rehabilitering, må kriminalomsorgen tilrettelegge for fengselsbetjentenes faglige utvikling slik at de kan få utnyttet sine evner i tillegg til profesjonelle arbeidsbetingelser. I praksis betyr det en tilrettelegging som gir mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom bruk av evne, kompetanse og nok personalressurser.

Høgskoleutdanning og relasjon

De som kjenner meg vet at jeg er en forkjemper for høgskoleutdanning. Jeg har mange ganger fått spørsmål om jeg mener at høgskoleutdanning vil løse alle problemer i kriminalomsorgen. Mitt svar er et klart nei. Dersom en skal tro på Killén sin teori om en balansert helhet i sosialt arbeid, blir økt utdanning viktig. Det vil være både teoretisk og erfaringsmessig naivt å tro at høgskoleutdanning for fengselsbetjenter i seg selv vil gi evner til å skape gode relasjoner. Likevel vil en høgskoleutdanning gi utvidet sosialfaglig og sikkerhetsfaglig kunnskap og kompetanse til fengselsbetjentene . Selv om eksterne spesialister har betydning i rehabiliteringsarbeidet, er det fengselsbetjentene med hjelper- og kontrollfunksjonen som sannsynligvis har de beste muligheter til å skape den nære signifikante relasjonen som Killén etterlyser i det sosialfaglige arbeidet. Ved å gi fengselsbetjenten høgskoleutdanning på lik linje med sosionomer, barnevernspedagoger, politi og vernepleiere blir fengselsbetjentyrket en profesjon, og kan i større grad enn i dag knytte teori, evne og praksis sammen i en helhetlig relasjonsbygging.

Døgnbasert omsorg

Denne relasjonsbyggingen vil øke mulighetene for rehabilitering dersom arbeidsforholdene ligger til rette med tid og bemanningsmessige muligheter. I en slik utvikling vil vi i fremtiden se en fengsels- og kontaktbetjent med høyere faglig og menneskelig kompetanse enn i dag. Denne fremtidige fengsels/kontaktbetjenten kan gjennom praktisk yrkesmessig tilrettelegging jobbe bedre pedagogisk, psykologisk, sosialfaglig og sikkerhetsfaglig i dannelsen av de relasjonene som er nødvendig i et godt rehabiliteringsarbeid. På sikt vil denne utviklingen kunne rette på de ulykkene som Killén viser til hvor kjernen i sosialfaglige arbeid er relasjonen. En viktig sluttkommentar er at fengselsbetjenten er den personen som har den døgnbaserte (kriminal) omsorgen for innsatte og dermed har de beste mulighetene til å skape de relasjonene som er betydningsfulle i rehabiliteringsarbeidet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.06.2010
09:22
16.12.2013 13:26Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL.  Den andre er  anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Den andre er anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

Lønnsoppgjøret

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Roy Ervin Solstad

Busstreiken: Riksmekleren frykter korona-smitte. Nå kaller han inn sjåførene og arbeidsgiverne til møte

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Aslak Bodahl

Alexander (22) fikk ikke ekstra betalt for å jobbe natt. Nå jubler han for en viktig seier

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran


Flere saker