JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Klima og kollektive løsninger

I LOs innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2023 er det lagt stor vekt på klimaperspektivet, kollektive løsninger og trygge arbeidsplasser.18.06.2012
14:00
16.12.2013 19:33

jan.erik@lomedia.no

LO mener at den nasjonale transportpolitikken må legge til rette for en utvikling av trygge og gode arbeidsplasser preget av kvalitet og kompetanse, arbeidsplasser som ivaretar de ansatte i transportsektoren.

LOs overordnede synspunkter er for det første at drift og vedlikehold må prioriteres høyt sjøl om det enkelte steder vil gå på bekostning av nye investeringer. LO støtter også transportplanens hovedprioritering om å satse på bane og kollektivtrafikk i og rundt byene, og dessuten at transportsystemet må bygges ut mellom regioner og landsdeler for å redusere avstandskostnadene for næringsliv og innbyggere.

LO er også opptatt av klimaspørsmålet og mener utslippene fra transportsektoren må kuttes med 20 % innen 2020. En omlegging fra fossilt drivstoff til fornybart drivstoff vil være veien å gå.

I sitt høringsnotat peker LO på at beregninger viser at antall kollektivreiser må dobles innen 2030 for å hindre et sammenbrudd for transportsystemene rundt byområdene. For å møte denne utfordringen mener LO det må utarbeides en helhetlig nasjonal kollektivtransportplan.

– Les også: Transport: Gode tiltak

Det slås også fast at i den nødvendige utbyggingen av infrastrukturen i samferdselssektoren de neste årene, der det også blir et stort behov for å benytte internasjonale aktører, blir det etter LOs mening svært viktig å sikre at oppdragsgivere stiller høye krav til ryddige arbeidsforhold, det vil si norske lønns- og arbeidsvilkår – samt strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Jernbane

LO ønsker at det satses betydelige ressurser på jernbanen for å sikre en fortsatt vekst i person- og godsmarkedet. Jernbanen må gjøres til et attraktivt og godt alternativ til privatbil i og rundt byene.

Oppsplitting av jernbanesektoren i mange selskaper ser LO på som svært uheldig og noe som vil svekke sektoren over tid. LO er opptatt av at persontrafikken på jernbane ikke må konkurranseutsettes.

LO lanserer i sitt høringsnotat flere forslag til prosjekter i jernbanesektoren.

Påliteligheten er etter LOs oppfatning den viktigste enkeltfaktoren som påvirker godstransporten på jernbane. Uten forutsigbarhet og punktlighet vil jernbanen tape konkurransen om godstransporten.

Veinettet

Når det gjelder døgnhvileplasser, mener LO det i første halvdel av planperioden må bygges ut et tilstrekkelig antall for tungtransporten, anslagsvis 75-80 plasser. En stor andel av disse må være helårsåpne raste- og hvileplasser med dusj og toalett for sjåførene.

LO hevder at sosial dumping på veien uten tvil representerer den største utfordringen for godstransporten både på vei og jernbane. Utsettingen av nytt regelverk for persontransportkabotasje vil etter LOs mening kunne få store konsekvenser for turbilnæringen i Norge. Derfor er det også svært uheldig at vi ikke er i stand til å få på plass et regelverk som hindrer utradering av turbilnæringen.

LOs høringsnotat fastslår at transportetatene foreslår en politikk som innebærer at kollektivtrafikk, sykling og gåing skal ta veksten i persontransporten i de største byområdene og mener at trafikksikkerhetstiltak for å sikre at det blir trygt og attraktivt å ferdes som syklist har en avgjørende betydning.

LO er også opptatt av at finansieringsformer som bompenger, veiprising og rushtidsavgifter ikke utgjør en for stor del av den totale veifinansieringen og utvikler seg til å bli en erstatning for statlige bevilgninger.

Sjø

LO mener det må være en klar målsetning at Kystverket skal bidra til framtidas skipstransport kan utføres i samsvar med brukernes og samfunnets interesser. Da må beredskapen mot skipsulykker i norske farvann være etablert sånn at den er tilgjengelig i hele landet til enhver tid. For å møte disse utfordringene er LO av den oppfatning at Kystverket er avhengig av en betydelig fornyelse av egne fartøyer.

Dagens refusjonsordning for sjøfolk er etter LOs mening ikke lenger på et tilstrekkelig nivå for å sikre videre rekruttering av norske sjøfolk. Det er viktig å sikre norske arbeidsplasser til sjøs, og ordningen må derfor gis prioritet sånn at norske sjøfolk har rammebetingelser som minst er på linje med det som gjelder i EU. Det må etter LOs mening også tilrettelegges for lærlingplasser.

LO ønsker at byggingen av Stad skipstunnel starter snarest mulig. For å få mer gods over på sjø vil frekvens og punktlighet etter LOs mening være viktig da stabil nærsjøfartsstruktur vil gi mindre ventetid og kan være med på å redusere antall trailere gjennom sentrale østlandsområder.

Luftfarten

LO er bekymret for at kortbaneflyplassene våre kan bli borte når flytypen Dash 8-100/200 etter hvert forsvinner. Det bør ikke legges som premiss at det i framtiden ikke vil finnes flytyper som kan trafikkere lufthavner med 800-900 meters rullebane, kan vi lese i LOs høringsnotat. Det bør heller legges til rette for forlengelse av rullebaner der dette er mulig sånn at tilbudet opprettholdes der det ikke er grunnlag for nye og større lufthavner.

I flytransporten har også klimaperspektivet stått langt framme i den offentlige debatten. LO mener det er viktig at det blir mulig med økt bruk av biodrivstoff, og at det etableres produksjonsanlegg med tilstrekkelig produksjonsvolum i nær tilknytning til de store lufthavnene. At det også bør legges til rette for elektrifisering av bakkeutstyr og kjøretøy på lufthavnene, er også viktig for LO.

I begynnelsen av neste år planlegger regjeringen å legge fram en stortingsmelding basert på Nasjonal transportplan 2014-2023. Meldingen blir så stortingsbehandlet i løpet av vårsesjonen.

LO har gjennom en høring fått anledning til å komme med innspill til den nasjonale transportplanen. Innspillene er nå behandlet i sekretariatmøte.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.06.2012
14:00
16.12.2013 19:33Mest lest

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Peder Gjersøe

De får ofte skylda når folk ikke rekker ferga. Cato fikk en pistol mot hodet

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

Emmie Olivia Kristiansen

– Det som skjer i SAS for tiden er uendelig trist, sier nestleder i flygerforening

Håvard Sæbø

– Jeg mener Erna Solbergs historiefortelling i denne saken er helt feil, sier tidligere LO-leder

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

SAMISK SPRÅKUKE: I den samiske språkuka blir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsket velkommen her i den samiske barnehagen i Oslo. Til høyre pedagogisk leder i barnehagen Mari Brinis.

SAMISK SPRÅKUKE: I den samiske språkuka blir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsket velkommen her i den samiske barnehagen i Oslo. Til høyre pedagogisk leder i barnehagen Mari Brinis.

Martin Guttormsen Slørdal

Kunnskapsministeren lover lavere barnehagepriser: – Bare å glede seg til budsjettet kommer

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Stein Inge Stølen

Selskapet stjal lønn fra de ansatte, men kjører fortsatt for Postnord: – Vi beklager på det sterkeste

Roy Ervin Solstad

Avisbudene jobbet tusen ganger uten betaling. Nå har de vunnet i Arbeidsretten

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

Eivind Olai Kristiansen

Forskerforbundet vil sikre høytlønte i staten: Vurderer Akademikernes tariffavtale

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

Fotomovimiento

Snart kan du booke et arbeidervennlig hotell til Spania-ferien

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut

Debatt

Ole Palmstrøm

«Enda en arbeider som ikke kommer hjem fra jobb»

LIKE TYDELEG SOM FØR? – Vi vil ha slutt på innleige som fortrenger faste tilsettingar, seier arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), men vil ikkje seie om det kjem noka form for innleige-forbod.

LIKE TYDELEG SOM FØR? – Vi vil ha slutt på innleige som fortrenger faste tilsettingar, seier arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), men vil ikkje seie om det kjem noka form for innleige-forbod.

Brian Cliff Olguin

Dette meinte Ap og Sp om innleige-forbod før valet. Og dette meiner dei no

ANKER IKKE: Den spanske ambassaden i Oslo anker ikke dommen som gir de ansatte rett på feriepenger etter norsk lov.

ANKER IKKE: Den spanske ambassaden i Oslo anker ikke dommen som gir de ansatte rett på feriepenger etter norsk lov.

Kai Hovden

Ambassaden anker ikke dommen: Nå får ansatte endelig utestående feriepenger utbetalt


Flere saker