JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anker verftsdommen

NHO, Norsk Industri og de ni verftene har besluttet å anke Oslo tingretts dom i allmenngjøringssaken. De vil trolig begjære at den legges fram for EFTA-domstolen i Luxemburg.17.02.2010
13:48
16.12.2013 12:38

– Ja, det stemmer. Det er besluttet at tingrettens dom blir anket, bekrefter Svein Oppegård, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, overfor Magasinet for fagorganisertes nettavis, magasinett.org.

Tapte på alle punkter

29. januar avsa Oslo tingrett sin dom i saken som ni norske verft, NHO og Norsk Inudstri hadde anlagt mot Tariffnemnda og Staten. Vedtaket om allmenngjøring av norsk lønn ved verftene er korrekt, mente tingretten. Saksøkerne tapte på alle punkter.

Oslo tingrett er av den oppfatning at

– allmenngjøringsforskriften ligger innenfor allmenngjøringsloven, også i lys av EØS-retten.

– forskriften er forenlig med EØS-retten fordi den er forenlig med EUs utsendingsdirektiv.

– det uansett ikke er påvist forhold som innebærer ugyldighet etter EØS-avtalen art. 36.

– at Tariffnemnda ikke har begått saksbehandlingsfeil under behandlingen av Fellesforbundets og LOs begjæring om allmenngjøring.

– at Tariffnemndas medlemmer ikke har vært forutinntatt da allmenngjøringen ble behandlet.

– Forskriften er ugyldig

Ankefristen går først ut 2. mars, men arbeidsgiverorganisasjonene og verftene har ifølge Svein Oppegaard allerede bestemt seg for å anke dommen. Anken er formelt ikke sendt, presiserer han.

– Vi mener fortsatt at forskriften er ugyldig, sa NHO-direktøren til magasinett.org samme dag som dommen falt. Saksøkerne har tydeligvis ikke skiftet mening siden det.

Vil få stanset NSTB-saken

I forbindelse med verftsanken prøver advokatfirmaet BA-HR å få stanset behandlingen av ankesaken som Norwegian Service Team Baltija UAB har varslet mot Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og Staten.

Det heleide, litauiske datterselskapet til Haugesund-baserte Norwegian Service Team Industri som har utleie av (utenlandsk) personell som hovedforretningsområde, gikk i fjor til sak mot allmenngjort norsk tarifflønn og Arbeidstilsynet som hadde gitt Norwegian Service Team pålegg om å følge allmenngjøringsforskriften. Norwegian Service Team tapte på alle punkter i Oslo tingrett og anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett.

11.200 kroner i måneden - brutto

Rettssaken gjaldt tvisten om pålegg gitt etter allmenngjøringsforskriften for byggeplasser - som blant annet innebærer lovfestet norsk minstelønn etter tariffen. Uenigheten dreide seg om vedtaket til Direktoratet for arbeidstilsynet var gyldig - eller ikke.

Arbeidstilsynet i Haugesund hadde truffet to litauiske bygningsarbeidere under en regulær tilsynsrunde som begge var ansatt i Norwegian Service Team Baltija UAB. Det viste seg at de to hadde en brutto månedslønn på 1.100 litas (rundt 2.800 kroner). Lønna ble justert til 4.340 kroner fra 1. mai 2008.

Videre fikk arbeiderne utbetalt et utenlandstillegg på rundt 280 kroner dagen - et krav fra litauiske myndigheter for ansatte som sendes på jobb i utlandet. Det ga en samlet brutto månedslønn på rundt 11.200 kroner. De jobbet i rotasjon - seks uker på jobb i Norge, to uker fri i Litauen. Rotasjonen ville fått navnet 42-14.

I følge allmenngjøringsforskriftens § 4 var minstelønna for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring på tidspunktet for pålegget 125,50 kroner i timen. Fra 1. november 2008 var den på 132,50.

Vil vente på utfallet av verftsanken

Magasinett.org har i dag begjært og fått innsyn i BA-HRs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett, ført i pennen av advokat Tarjei Thorkildsen. Thorkildsen har vært partshjelper for Norsk Industri i verftenes rettssak mot vedtaket om allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten ved verftene over hele landet.

I skrivet varsler han at Norwegian Service Team Baltija vil anmode lagmannsretten om å stanse NSTBs ankesak "i påvente av rettskraftig avgjørelse i saken som STX Norway Offshore..." samt åtte andre verft, NHO og Norsk Industri har tapt mot Staten og Tariffnemnda i første rettsinstans. Grunn: til dels sammenfallende tema.

"Dette søksmålet (anken i verftssaken) antas å avklare grunnleggende spørsmål som også vil være avgjørende for nærværende sak (anken til Norwegian Service Team Baltija UAB)", heter det i skrivet.

Spørsmålet om stansing av NSTBs ankesak er allerede blitt drøftet med Regjeringsadvokaten, men avgjørelsen er ikke tatt.

Allmenngjøring for byggeplasser ugyldig?

I prosesskrivet bruker BA-HR og Thorkildsen de samme argumentene som han og NHOs advokater brukte under verftenes rettssak mot Tariffnemnda og allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten.

Men med en vesentlig forskjell: denne gang påstår BA-HRs Thorkildsen at Arbeidstilsynets vedtak er ugyldig "på grunn av hel eller delvis ugyldighet ved forskrift for allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge av 6. oktober 2008 (fornyelsesvedtaket, red. anm.)".

NHO stemte for allmenngjøring på bygg

"Skytset" rettes nå også mot Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av norsk tarifflønn (og andre goder) på norske byggeplasser, ikke bare ved verftene. Dette kan oppfattes som noe spesielt, ettersom også NHOs representant i Tariffnemnda, Nina Melsom, stemte for allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfagene i oktober 2008. Vedtaket var forøvrig enstemmig.

Videre anføres det at allmenngjøringsforskriften for byggeplasser er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil fra Tariffnemndas side, og at forskriften er delvis ugyldig fordi den er i strid med EUs utsendingsdirektiv og EØS-avtalens artikkel 36.

Påstandene og argumentasjonen er altså nøyaktig de samme som i verftssaken som gikk for Oslo tingrett i desember i fjor.

Helgardering

For å "helgardere" seg - i tilfellet Borgarting lagmannsrett skulle komme fram til at allmenngjøringsforskriften for byggeplasser faktisk er gyldig - anfører NST Baltija UAB og deres advokatfirma BA-HR "at tingretten har lagt feil forståelse av allmenngjøringsforskriftens § 6 vedr. utgifter til reise, kost og losji til grunn".

"Denne bestemmelsen kan ikke få anvendelse på den ankende parts ansatte ettersom disse ikke er sendt ut på oppdrag av arbeidsgiver hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, slik bestemmelsen rettslig må forstås", heter det i prosesskrivet.

– Lider av avgjørende feil

Den ankende part, altså NST Baltija UAB, mener dessuten at Tariffnemndas saksbehandling av allmenngjøringen "lider av avgjørende feil".

LO og Fellesforbundet har erklært partshjelp for saksøkte Staten og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i NSTBs ankesak.

– Omgår allmenngjøringsforskriften

I brevet til Borgarting lagmannsrett heter det blant annet:

"LO og Fellesforbundet opplever i stadig større grad at arbeidsgivere trekker store beløp i reise, kost- og losji av den minstelønnen som er fastsatt i de gjeldende allmenngjøringsforskriftene. Som i denne sak gjennomføres dette ved at utenlandske arbeidstakere blir 'inntatt (ansatt) på arbeidsstedet'. Den omgåelsen som på den måten finner sted, undergraver effekten av de allmenngjøringsvedtak som er fattet, særlig innenfor byggebransjen og verftsindustrien. Dette truer også allmenngjøringsordningen som sådan."

Og videre:

"Saken berører både beskyttelse av det norske organisasjons- og forhandlingssystemet mot undergraving av tariffestede vilkår og opparbeidede rettigheter, og også beskyttelse av utstasjonert arbeidskraft mot sosial dumping. Begge forhold ligger klart innenfor LO og Fellesforbundets formål og virkeområde."

Der er LO-advokat Håkon Angell som kommer til å være partshjelper.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.02.2010
13:48
16.12.2013 12:38Mest lest

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan gjøre det vanskelig for Wizz Air i Norge

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

Strandbuen/Stine Serigstad

Geir og Jana fikk sjokkbeskjed: – Jeg har tenkt at jobben min er trygg fordi jeg jobber i kommunen

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

Debatt

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Lillehammer (HiL)

«Det som har skjedd, er at staten har konfiskert hele tjenestepensjonen min», skriver Paul Knutsen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Thomas Brun / NTB

Maksperioden på dagpenger forlenges. Se hvem det gjelder

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Colourbox

Nær halvparten vet ikke hva de får eller trenger i pensjon

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet-tillitsvalgt fra Rogaland mener det er OK om Vedum blir statsminister

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp skeptisk til feriepenger for dagpenge-mottakere

Carina Bogen Sleveland (f.v.), Monica Bøe, Jon Y. Olsen, tillitsvalgt Daniel Hjellestad og Bonita Hanson streiker for bedre lønn.

Carina Bogen Sleveland (f.v.), Monica Bøe, Jon Y. Olsen, tillitsvalgt Daniel Hjellestad og Bonita Hanson streiker for bedre lønn.

Bente Owren/FO

Flere tatt ut i streik. Reagerer på lønnsforskjell på opp mot 100.000 kroner: – Absurd, mener tillitsvalgt

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

Privat

Lønnskutt for lærere: Viktig møte avgjør


Flere saker