JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anker verftsdommen

NHO, Norsk Industri og de ni verftene har besluttet å anke Oslo tingretts dom i allmenngjøringssaken. De vil trolig begjære at den legges fram for EFTA-domstolen i Luxemburg.17.02.2010
13:48
16.12.2013 12:38

– Ja, det stemmer. Det er besluttet at tingrettens dom blir anket, bekrefter Svein Oppegård, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, overfor Magasinet for fagorganisertes nettavis, magasinett.org.

Tapte på alle punkter

29. januar avsa Oslo tingrett sin dom i saken som ni norske verft, NHO og Norsk Inudstri hadde anlagt mot Tariffnemnda og Staten. Vedtaket om allmenngjøring av norsk lønn ved verftene er korrekt, mente tingretten. Saksøkerne tapte på alle punkter.

Oslo tingrett er av den oppfatning at

– allmenngjøringsforskriften ligger innenfor allmenngjøringsloven, også i lys av EØS-retten.

– forskriften er forenlig med EØS-retten fordi den er forenlig med EUs utsendingsdirektiv.

– det uansett ikke er påvist forhold som innebærer ugyldighet etter EØS-avtalen art. 36.

– at Tariffnemnda ikke har begått saksbehandlingsfeil under behandlingen av Fellesforbundets og LOs begjæring om allmenngjøring.

– at Tariffnemndas medlemmer ikke har vært forutinntatt da allmenngjøringen ble behandlet.

– Forskriften er ugyldig

Ankefristen går først ut 2. mars, men arbeidsgiverorganisasjonene og verftene har ifølge Svein Oppegaard allerede bestemt seg for å anke dommen. Anken er formelt ikke sendt, presiserer han.

– Vi mener fortsatt at forskriften er ugyldig, sa NHO-direktøren til magasinett.org samme dag som dommen falt. Saksøkerne har tydeligvis ikke skiftet mening siden det.

Vil få stanset NSTB-saken

I forbindelse med verftsanken prøver advokatfirmaet BA-HR å få stanset behandlingen av ankesaken som Norwegian Service Team Baltija UAB har varslet mot Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og Staten.

Det heleide, litauiske datterselskapet til Haugesund-baserte Norwegian Service Team Industri som har utleie av (utenlandsk) personell som hovedforretningsområde, gikk i fjor til sak mot allmenngjort norsk tarifflønn og Arbeidstilsynet som hadde gitt Norwegian Service Team pålegg om å følge allmenngjøringsforskriften. Norwegian Service Team tapte på alle punkter i Oslo tingrett og anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett.

11.200 kroner i måneden - brutto

Rettssaken gjaldt tvisten om pålegg gitt etter allmenngjøringsforskriften for byggeplasser - som blant annet innebærer lovfestet norsk minstelønn etter tariffen. Uenigheten dreide seg om vedtaket til Direktoratet for arbeidstilsynet var gyldig - eller ikke.

Arbeidstilsynet i Haugesund hadde truffet to litauiske bygningsarbeidere under en regulær tilsynsrunde som begge var ansatt i Norwegian Service Team Baltija UAB. Det viste seg at de to hadde en brutto månedslønn på 1.100 litas (rundt 2.800 kroner). Lønna ble justert til 4.340 kroner fra 1. mai 2008.

Videre fikk arbeiderne utbetalt et utenlandstillegg på rundt 280 kroner dagen - et krav fra litauiske myndigheter for ansatte som sendes på jobb i utlandet. Det ga en samlet brutto månedslønn på rundt 11.200 kroner. De jobbet i rotasjon - seks uker på jobb i Norge, to uker fri i Litauen. Rotasjonen ville fått navnet 42-14.

I følge allmenngjøringsforskriftens § 4 var minstelønna for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring på tidspunktet for pålegget 125,50 kroner i timen. Fra 1. november 2008 var den på 132,50.

Vil vente på utfallet av verftsanken

Magasinett.org har i dag begjært og fått innsyn i BA-HRs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett, ført i pennen av advokat Tarjei Thorkildsen. Thorkildsen har vært partshjelper for Norsk Industri i verftenes rettssak mot vedtaket om allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten ved verftene over hele landet.

I skrivet varsler han at Norwegian Service Team Baltija vil anmode lagmannsretten om å stanse NSTBs ankesak "i påvente av rettskraftig avgjørelse i saken som STX Norway Offshore..." samt åtte andre verft, NHO og Norsk Industri har tapt mot Staten og Tariffnemnda i første rettsinstans. Grunn: til dels sammenfallende tema.

"Dette søksmålet (anken i verftssaken) antas å avklare grunnleggende spørsmål som også vil være avgjørende for nærværende sak (anken til Norwegian Service Team Baltija UAB)", heter det i skrivet.

Spørsmålet om stansing av NSTBs ankesak er allerede blitt drøftet med Regjeringsadvokaten, men avgjørelsen er ikke tatt.

Allmenngjøring for byggeplasser ugyldig?

I prosesskrivet bruker BA-HR og Thorkildsen de samme argumentene som han og NHOs advokater brukte under verftenes rettssak mot Tariffnemnda og allmenngjøring av deler av Verkstedoverenskomsten.

Men med en vesentlig forskjell: denne gang påstår BA-HRs Thorkildsen at Arbeidstilsynets vedtak er ugyldig "på grunn av hel eller delvis ugyldighet ved forskrift for allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge av 6. oktober 2008 (fornyelsesvedtaket, red. anm.)".

NHO stemte for allmenngjøring på bygg

"Skytset" rettes nå også mot Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av norsk tarifflønn (og andre goder) på norske byggeplasser, ikke bare ved verftene. Dette kan oppfattes som noe spesielt, ettersom også NHOs representant i Tariffnemnda, Nina Melsom, stemte for allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfagene i oktober 2008. Vedtaket var forøvrig enstemmig.

Videre anføres det at allmenngjøringsforskriften for byggeplasser er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil fra Tariffnemndas side, og at forskriften er delvis ugyldig fordi den er i strid med EUs utsendingsdirektiv og EØS-avtalens artikkel 36.

Påstandene og argumentasjonen er altså nøyaktig de samme som i verftssaken som gikk for Oslo tingrett i desember i fjor.

Helgardering

For å "helgardere" seg - i tilfellet Borgarting lagmannsrett skulle komme fram til at allmenngjøringsforskriften for byggeplasser faktisk er gyldig - anfører NST Baltija UAB og deres advokatfirma BA-HR "at tingretten har lagt feil forståelse av allmenngjøringsforskriftens § 6 vedr. utgifter til reise, kost og losji til grunn".

"Denne bestemmelsen kan ikke få anvendelse på den ankende parts ansatte ettersom disse ikke er sendt ut på oppdrag av arbeidsgiver hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, slik bestemmelsen rettslig må forstås", heter det i prosesskrivet.

– Lider av avgjørende feil

Den ankende part, altså NST Baltija UAB, mener dessuten at Tariffnemndas saksbehandling av allmenngjøringen "lider av avgjørende feil".

LO og Fellesforbundet har erklært partshjelp for saksøkte Staten og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i NSTBs ankesak.

– Omgår allmenngjøringsforskriften

I brevet til Borgarting lagmannsrett heter det blant annet:

"LO og Fellesforbundet opplever i stadig større grad at arbeidsgivere trekker store beløp i reise, kost- og losji av den minstelønnen som er fastsatt i de gjeldende allmenngjøringsforskriftene. Som i denne sak gjennomføres dette ved at utenlandske arbeidstakere blir 'inntatt (ansatt) på arbeidsstedet'. Den omgåelsen som på den måten finner sted, undergraver effekten av de allmenngjøringsvedtak som er fattet, særlig innenfor byggebransjen og verftsindustrien. Dette truer også allmenngjøringsordningen som sådan."

Og videre:

"Saken berører både beskyttelse av det norske organisasjons- og forhandlingssystemet mot undergraving av tariffestede vilkår og opparbeidede rettigheter, og også beskyttelse av utstasjonert arbeidskraft mot sosial dumping. Begge forhold ligger klart innenfor LO og Fellesforbundets formål og virkeområde."

Der er LO-advokat Håkon Angell som kommer til å være partshjelper.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.02.2010
13:48
16.12.2013 12:38Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

NHOs Ole Erik Almlid og LOs Peggy Hessen Følsvik på vei inn for å bekrefte at det er brudd i årets lønnsopgjør.

NHOs Ole Erik Almlid og LOs Peggy Hessen Følsvik på vei inn for å bekrefte at det er brudd i årets lønnsopgjør.

Leif Martin Kirknes

Se lista: Her kan det bli streik i årets lønnsoppgjør

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Øyvind Aukrust

4.000 vektere kan miste tillegg i lønna: – Dette er et helt hårreisende krav av NHO, mener topptillitsvalgt

RETTSHJELP: LO-advokat Jan Arild Vikan bisto arbeidstaker og forbundet i saken. Han sier saken gjelder langt ut over dette ene tilfellet og denne bedriften.

RETTSHJELP: LO-advokat Jan Arild Vikan bisto arbeidstaker og forbundet i saken. Han sier saken gjelder langt ut over dette ene tilfellet og denne bedriften.

Sissel M. Rasmussen

Nei, arbeidsgiver kan ikke bare trekke deg i lønn, selv om det står i arbeidsavtalen

Hanna Skotheim

Nav er klare for å betale ut feriepenger på dagpenger før sommerferien

Martin Guttormsen Slørdal

Gunvor (81) har slitt ut åtte motorsager: – Jeg har mange trær på samvittigheten

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

Eirik Dahl Viggen

Vibeke (48) må bruke egenmeldinger for å ta seg av sin kreftsyke mann

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

Ole Palmstrøm

Derfor advarer vaskeriene mot å vaske arbeidsklærne hjemme

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Håvard Sæbø

Hvem kan få lavlønnstillegg i årets lønnsoppgjør? Disse fikk et ekstra løft sist

Håvard Sæbø

Over 11.000 Fellesforbundet-medlemmer kan gå ut i streik søndag. Sjå lista

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

Leif Martin Kirknes

Lønnsoppgjøret: Slik foregår meklingen

Problemet er særlig stort i produksjonen av agurker. Der kreves det nemlig seks-åtte måneders opplæring.

Problemet er særlig stort i produksjonen av agurker. Der kreves det nemlig seks-åtte måneders opplæring.

Sissel M. Rasmussen

Færre utenlandske arbeidere kan gi færre norske agurker

Kommentar

Ihne Pedersen

«Norske journalister kjøper NHOs skambud til vanlige folk», skriver Mímir Kristjánsson

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Røe Isaksen: – Det skal ikke være flaut å be om hjelp for å få mat på bordet

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Leif Martin Kirknes

Innspurten på lønnsoppgjøret er i gang: – Streik er en mulighet, sier LO-lederen

Debatt

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Colourbox.com

«Lederen i Sykepleierforbundet mener jeg har misforstått sykepleierlønna. Det er feil»

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Dorthe Karlsen

2500 medlemmer av Arbeidsmandsforbundet kan gå ut i streik søndag

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Colourbox.com

Feriepenger på dagpenger blir ikke trukket i skatt i juni

HJEMMEKONTOR: Med pc, headset og stabil nettforbindelse kan Ingunn Arnesen få gjort mye av kunderådgiverjobben hjemmefra. Det kommer godt med i disse tider.

HJEMMEKONTOR: Med pc, headset og stabil nettforbindelse kan Ingunn Arnesen få gjort mye av kunderådgiverjobben hjemmefra. Det kommer godt med i disse tider.

Anita Arntzen

Engstelige kunder ringer til Ingunn. Noen av dem ender med å gråte av glede


Flere saker