JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Advarer mot uføre-fellen

Finanskrisen kan føre til at flere havner utenfor arbeidslivet – for godt, frykter Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD.09.06.2009
22:20
16.12.2013 10:30

linesch@lo-media.no

Krisen må ikke brukes som unnskyldning for å kvitte seg med personer med lange sykefravær. Flere uføre er ingen god løsning for framtiden, ifølge organisasjonen. Det er i dag flere som mottar uførestønad enn det er mottakere av arbeidsledighetstrygd i OECD-landene. Tall fra 2007 viste at mens det var 27,9 millioner på arbeidsledighetstrygd, mottok 30,2 millioner uføretrygd. I OECD uttrykkes det spesielt bekymring for utviklingen på arbeidsmarkedet for personer med psykiske lidelser, også fordi det gjelder mange unge. Ifølge organisasjonen er det 30-50 prosent mindre sannsynlig at denne gruppen får seg jobb sammenlignet med personer med fysiske helseproblemer eller funksjonshemninger.

I Norge står rundt 8-900 000 personer i yrkesaktiv alder utenfor, i utkanten av eller er midlertidig ute av arbeidslivet. For en fjerdedel av disse er psykiske lidelser en vesentlig årsak til dette.

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse er et initiativ fra regjeringen. Strategien er et ledd i arbeidet med å hindre utstøting og lette inkludering i arbeidslivet for mennesker med psykiske helseproblemer. – Vi vet lite om arbeidsgivernes perspektiv når det gjelder ansettelse av mennesker med psykiske lidelser, men dersom arbeidsgivernes redsel for å bli påført ekstra utgifter utgjør en barriere for inkludering, vil det være av stor betydning at arbeidsgiveren får kompensasjon for disse. Økonomiske kompensasjoner for arbeidsgivere kan bygge ned hindre, men oppfølgingen som gis arbeidsgiver i tillegg til økonomisk kompetanse, er en særlig viktig forutsetning for bærekraftige ansettelser, ifølge Angelika Schaff på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hun har samlet kunnskap på dette feltet. Schaff er kritisk til NAVs rolle. – NAV som organisasjon har et regelverk og en måte å styre tiltaksbruken på som ofte oppleves som et hinder for fleksible og helhetlige løsninger. Det å lempe på en del byråkratiske bestemmelser kan bidra til et samarbeid som er mer innrettet på brukernes behov enn på hjelpeapparatets premisser, mener Schaff.

Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) er et av Norges viktigste trekk mot økende andel uføre. Avtaleperioden går ut 2009. Målet er å få ned sykefraværet, få flere eldre til å stå lenger i jobb og inkludere flere funksjonshemmede i arbeidslivet.

Sykefraværet har økt dramatisk i Norge siden begynnelsen av 80-tallet. Sykefraværet ligger dobbelt så høyt som gjennomsnittet for de andre OECD-landene. Det har vært advart mot å ha et ensidig fokus på sykefravær. Det kan støte flere over på andre velferdsordninger. Hvis målet er å få flere inn i arbeidslivet, må man se velferdsordningene i sammenheng og åpne flere dører til arbeidsmarkedet.

Men det har vært særlig fokus på sykefravær i forbindelse med IA-avtalen. Det totale sykefraværet var på 7 prosent i 4. kvartal 2008 mot 6,9 prosent i 4. kvartal i 2007. Mens Statistisk sentralbyrå (SSB) mener å se økt sykefravær i kriserammede næringer, er NHO skeptisk til å sette likhetstegn mellom krise og sykefravær. Det er for tidlig å si hvilken effekt det vil ha, mener arbeidsgiverorganisasjonen.

En undersøkelse på bakgrunn av erfaringer i svenske fylkeskommuner om hva som skjedde under krisen på 1990-tallet konkluderer imidlertid at nedskjæringer kan påvirke arbeidsmiljøet i mange år. Studien viser at gjenværende ansatte jobbet hardere for å takle den nye situasjonen. Etter fire-fem år så man effekten av det med økt sykefravær.

Tall fra før finanskrisen inntok Norge viste at flere eldre står lenger i arbeid i Norge. Da avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått i 2001, var et av delmålene å få folk til å utsette tidspunktet for pensjonering. I 2006 ble dette konkretisert til minst seks måneder.

De siste beregningene viser at forventet pensjoneringsalder for 50-åringer økte fra 63,5 år i 2001 til 64 år i 2008. Avhengig av utviklingen i 2009 anses delmål 3 i IA-avtalen som oppnådd.

Det er også flere eldre i 67- til 68-årsalderen som velger å fortsette i arbeid, samtidig som de tar ut pensjon. En viktig årsak er at de slipper avkortning på pensjonen.

Ved tidligere økonomiske nedturer har eldre arbeidstakere som mistet jobben blitt førtidspensjonert eller uføre. OECD advarer mot en slik håndtering under den nåværende finanskrisen. Det pekes på at det kun gir kortsiktig gevinst med færre arbeidsledige og lavere arbeidsledighetstrygd akkurat nå.

Funksjonshemmedes arbeidslivsdeltakelse har nærmest stått stille de senere årene. Tall fra SSB viser at funksjonshemmedes yrkesdeltakelse var på 45,3 prosent andre kvartal 2008. Samtidig sa 92 000 funksjonshemmede at de ønsket seg ut i arbeid. Tilsvarende tall året før var 46 000. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon krever en egen strategi for økt deltakelse i arbeidslivet blant funksjonshemmede.

Å beholde dagens sykelønnsordning er avgjørende for arbeidstakerorganisasjonene. Statsminister Jens Stoltenberg lovte under LO-kongressen at han skal gjøre sitt for at arbeidsgiverne fortsatt skal være med på spleiselaget som sikrer sykelønnsordningen. Og: – Det er ingen tvil om at landets arbeidstakere skal ha full lønn under sykdom, sa han.

Arbeidstakersiden har et sterkt ønske om å reforhandle IA-avtalen før stortingsvalget i september. Det fryktes at et eventuelt regjeringsskifte med Frp og H i posisjon vil falle uheldig ut for både sykelønnsordningen og IA-avtalen. I alle partiprogrammene roses imidlertid IA-avtalen. Avhengig av parti er det mer variert om hva som menes om sykelønnsordningen. SV er klinkende klare: ”Full lønn under sykdom er et viktig velferdsgode. SV vil ikke endre sykelønnsordningen”. Venstre kan leses som at de åpner for endringer i sykelønnsordningen dersom måloppnåelsen er dårligere enn forventet i IA-avtalen. Frps siste utspill om å åpne for å belønne ansatte og arbeidsgivere som har lite sykefravær med tilbakebetaling av trygdeavgifter falt dårlig ut på arbeidstakersiden. Forslaget har fått dårlig mottakelse.

LO-Aktuelt nr. 10/2009

«Sickness, Disability and Work››-prosjekt, OECD.

Psykiske lidelser og arbeidsintegrering i Skandinavia: En kunnskapsstatus, Angelika Schaff, AFI.

Handlingsprogrammer til politiske partier i Norge.

Diverse artikler.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.06.2009
22:20
16.12.2013 10:30Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at det ikke er umulig å utelate eiendomsbransjen fra kompensasjonsordningen, men at det har noen utfordringer ved seg. (Illustrasjonsfoto)

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at det ikke er umulig å utelate eiendomsbransjen fra kompensasjonsordningen, men at det har noen utfordringer ved seg. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Boligspekulanter tjener på tomme leiligheter: – Folk forstår ikke at dette er mulig

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

Morten Hansen

Verkstedarbeiderne i Lodalen vet ikke om jobbene blir flyttet: – Vi har veldig lite vi skulle sagt

Kommentar

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Jan-Erik Østlie

«Den tradisjonen Sp skriver seg inn i, har pleid å gi voldsomt kraft i vår politiske historie»

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Hans-Christian Gabrielsen på fanemarkeringen mandag: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-lederen.

Hans-Christian Gabrielsen på fanemarkeringen mandag: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-lederen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet


Flere saker