JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO Stat parkert av Regjeringen

De LO-organiserte i Forsvaret ønsket at Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) skulle forhandle med LO Stat om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel. Nå har Regjeringen bestemt at Forsvarsdepartementet (FD) kan forhandle direkte med forbundene.03.09.2009
06:55
16.12.2013 11:00

morten.hansen@lomedia.no

– Det spillet som FAD og FD har drevet er uverdig. Det svekker tilliten mellom myndigheter og organisasjoner når man ikke tar hensyn til organisasjonene. Det kan rett og slett føre til at klimaet blir så dårlig at vi ikke får framdrift i arbeidet med tariffavtalen, sier Peter A. Moe, forbundsleder i Norges Offisersforbund (NOF).

Høringsrunde.

Regjeringen fastsatte 21. august endringer i tre forskrifter om unntak fra arbeidsmiljøloven for Forsvaret og dens tilknyttede virksomhet.

Endringene, som trer i kraft umiddelbart, gjelder unntak fra arbeidsmiljøloven for Forsvaret som videreføres og samles i én forskrift.

I tillegg er det innført en bestemmelse som gir Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene hjemmel til å inngå tariffavtale om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, hvor dette anses nødvendig for å sikre en hensiktsmessig og forsvarlig gjennomføring av forsvarsspesifikke aktiviteter.

Flere arbeidstakerorganisasjoner, deriblant NOF og Norsk Tjenestemannslag (NTL), har i møter og i en høringsrunde gitt uttrykk for at de ønsker at hovedsammenslutningene skulle forhandle fram unntakene.

Det vil ikke Regjeringen.

De har parkert LO Stat og de andre hovedsammenslutningene, og vil la FD forhandle direkte med arbeidstakerorganisasjonene.

– Det er klart at dette er ikke det som alle høringsinstansene har uttalt seg om. I høringsrunden ble det framholdt at forhandlingsretten burde legges på sentralt nivå – altså mellom hovedsammenslutningene og FAD, sier Moe.

Betenkeligheter.

Etter høringsrunden om spørsmålet om hvem som skal ha forhandlingsretten har FAD uttrykt overfor FD at det er ønskelig at primærorganisasjonene har forhandlingsretten – stikk i strid med høringssvarene.

Derfor ble det før sommerferien et forberedende møte mellom organisasjonene og FD.

– På tross av at vi skulle ha nye møter med FD etter ferien for å drøfte saken videre, har FD konkludert med at alle organisasjonene ønsker å ha forhandlingsfullmakten. Dette er feil, understreker Moe.

Han påpeker at det framkom mange betenkeligheter på møtet som organisasjonene i ettertid skulle behandle.

– Det har FD valgt å ikke ta hensyn til. De har på egenhånd, sammen med FAD, fått AID til å lage en forskrift som ingen har bedt om. Vi ønsket at hovedsammenslutningen og FAD, etter konsensusforhandlinger, fikk fullmakt til å gjøre unntak fra de deler av arbeidsmiljøloven som ellers ikke ligger i loven, sier Moe.

Han mener organisasjonene nå er nødt til å ta i bruk den nye forskriften for ikke å tape mer tid.

– Nå er denne fullmakten brakt ned på vårt organisasjonsnivå. I teorien kan det bli 25 organisasjoner som parter på den ene siden og FD som den andre part. Det vil være lite håndterlig med en så stor forhandlingsgruppe. Det kan i og for seg fungere bra. Men det var ikke det som alle i utgangspunktet ba om, understreker Moe.

Medinnflytelse.

Både FAD og AID mener det er FD som er rette instans til å svare på hvorfor de mener det er riktig å forhandle direkte med arbeidstakerorganisasjonene. Statens personaldirektør Siri Røine, skriver i en e-post til Aktuell:

– Vi mener Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene er nærmest til å vurdere behov for nødvendige unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for forsvarsspesifikke aktiviteter. Utover dette mener vi at spørsmål om denne saken må rettes til Forsvarsdepartementet, skriver Røine.

Gisle Norheim, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet – Avdeling for personell og fellestjenester – er glad for at FD nå skal forhandle om noe som tidligere har vært fastsatt i forskrift.

– Forslaget om dette kom fra et lønnsprosjekt med deltakere fra Forsvarsdepartementet, Forsvaret og alle arbeidstakerorganisasjonene. Dette var således et ønske fra samtlige parter, og var ett av flere forslag til tiltak for å forbedre/forenkle Forsvarets lønns- og tariffsystem. FD er opptatt av medinnflytelse på alle nivåer, sier Norheim.

Han påpeker at Forsvarets virksomhet er kompleks, og at det derfor er hensiktsmessig at eventuelle forhandlinger om unntak legges til de lokale partene.

– De har gode forutsetninger for å vurdere virksomhetens behov og ivareta de nødvendige hensyn til vern. Forsvarsdepartementet hadde 9. juli 2009 et møte med de berørte arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret. Her orienterte FD om muligheten for at forhandlingshjemmelen ble lagt til fagdepartementsnivå. Organisasjonene stilte seg positive til en slik løsning, sier Norheim.

Forsvaret har etter sin natur behov for å gjennomføre militær aktiviteter som i tid og mengde avviker fra Arbeidsmiljølovens (AML) vernebestemmelser.

Dette innebærer at partene i Forsvaret har et tilpasset vern som sikrer gjennomføring av et forsvarlig arbeidsmiljø.

I dag er dette vernet regulert av en forskrift som ble vedtatt i 1980.

Både arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker å få vernebestemmelsene innarbeidet i tariffavtalene.

Det er blant annet dette Regjeringen nå vil at arbeidstakerorganisasjonene og Forsvarsdepartementet skal forhandle om.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.09.2009
06:55
16.12.2013 11:00Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Jan-Erik Østlie

NHO hevder at nytt tilbud til vekterne oppfyller alle krav. Helt feil, svarer forbundsleder

Kværner Stord er et av stedene der vektere blir tatt ut i streik fra 2. november.

Kværner Stord er et av stedene der vektere blir tatt ut i streik fra 2. november.

Håvard Sæbø

Her trappes vekterstreiken opp

Arne Viste

Arne Viste

Ole Berg-Rusten / NTB

Arne Viste ga papirløse jobb. Nå er firmaet hans konkurs


Flere saker