JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

«Fornybare myter om nasjonal kontroll»

Kortversjonen er at Norge er forpliktet til å stille maksimal utvekslingskapasitet til rådighet for markedet, skriver Jan R. Steinholt. (Illustrasjonsfoto)

Kortversjonen er at Norge er forpliktet til å stille maksimal utvekslingskapasitet til rådighet for markedet, skriver Jan R. Steinholt. (Illustrasjonsfoto)

Statnett

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Robert Kippe i Fornybar Norge prøver å avkrefte «myter» ved å gi oss eksempler på hvordan Norge har kontroll over energiressursene.

Det faller ikke særlig heldig ut.

«Det blir ikke produsert og sendt så mye som et elektron ut i kraftnettet uten at myndighetene har gitt tillatelse til det», kan Kippe fortelle.

Sannheten er at når konsesjon først er gitt, så kan myndighetene ikke stanse så mye som et elektron uten at det skjer i tråd med EUs energiregelverk og retningslinjer fra ACER. I så fall må driftssikkerheten være truet.

Kippe har flere beroligende ord til dem som stiller spørsmål ved energipolitikken: «Prosjektene utredes, og det er kun de med god samfunnsnytte og som innfrir kravene til miljø og andre viktige hensyn, som får konsesjon.»

Vindturbinene på Fosen kan ikke akkurat sies å bekrefte denne påstanden, om vi skal tro Høyesterett.

«ACER (har) ingen myndighet over hva slags kraftressurser som skal bygges ut eller hvilken overføringskapasitet Norge skal ha til andre land», fortsetter Kippe.

EUs grenseforhandlingsforordning i tredje energimarkedspakke og CACM-forordningen, to forordninger Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen, har derimot detaljerte regler om kraftoverføringen.

Kortversjonen er at Norge er forpliktet til å stille maksimal utvekslingskapasitet til rådighet for markedet.

Kippe gjentar de kjente påstandene om at ACERs mandat begrenser seg til å tolke regelverket for kraftmarkedene og lage retningslinjer.

«Myndigheten begrenser seg med andre ord til å kunne fatte vedtak i enkelte tilfeller dersom det er uenighet mellom land om hvordan reglene skal tolkes».

Her har Kippe fulgt dårlig med i timen. EU-domstolen har i en fersk avgjørelse nettopp bekreftet at ACER har siste ord når byrået får en sak på bordet, også i tilfeller der regulatorene i ulike land er enige seg imellom.

Til slutt betrygger Kippe oss med at Statnett ikke er pålagt å bruke flaskehalsinntektene til å forsterke forbindelsene til våre naboland, «som noen har hevdet».

Det er det mange som hevder, og i særdeleshet ACER.

Vår lokale avlegger Reguleringsmyndigheten for energi (RME) påser at det skjer og presiserer følgende i sin godkjenning av Statnetts foreslåtte bruk av inntektene: «Etter regelverket skal Statnett primært bruke flaskehalsinntektene til å opprettholde eller øke kapasiteten mellom Norge og nabolandene».

Man skal være særdeles kreativ for å mene at alt dette tyder på nasjonal politisk kontroll over krafta og kraftbruken.

Kippe svarer på dette innlegget: «ACER sikrer at energisamarbeidet fungerer»

Aktuelt: Regjeringen skrinlegger strømkabel til Storbritannia

Debatt: «Norske fastprisavtaler er vesentlig bedre enn tyske makspriser», skriver næringsministeren

Warning
Annonse
Annonse