JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

Norsk lønn i norsk kyst og sokkel sikrer beredskapen

La cruise-turistene besøke et land der vi behandler vanlige arbeidsfolk på en anstendig måte - også på skip i våre farvann, mener skribentene.

La cruise-turistene besøke et land der vi behandler vanlige arbeidsfolk på en anstendig måte - også på skip i våre farvann, mener skribentene.

Omar Jørgensen

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Cruiseselskap som velger å styre unna Norge i protest mot et ryddig arbeidsliv, har vi ikke bruk for.

Leder i Norsk sjømannsforbund

1. nestleder i LO 

«Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd; hvor fartøy flyte kan, der er han første mann.» Det skrev Bjørnstjerne Bjørnson i diktet «Den norske sjømann».

Vi har en langstrakt kystlinje, en lang og tradisjonsrik maritim arv og en sjøfartsnæring som har satt preg på landet gjennom generasjoner.

Maritim sektor er sentral når det gjelder verdiskaping, viktig kunnskap, kapital og kompetanse. Uten denne kompetansen forvitrer næringen.

Å jobbe for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår på norsk kyst og sokkel handler derfor ikke bare om lønn for norske sjøfolk eller økonomi. Det handler om sikkerhet og beredskap, ungdommens yrkesvalg, og Norges fremtidige posisjon som en ansvarlig kystnasjon.

Viktig for beredskap

LO har lenge påpekt viktigheten av å sikre arbeidstakere bosatt i Norge rett til å søke og arbeide på norske skip i våre farvann. For å oppnå dette, må lønns- og arbeidsbetingelser være slik at man kan bo og leve godt i Norge.

Dessverre har det vært en økende trend der norske skip registreres i utlandet. Dette skyldes hovedsakelig et ønske om å redusere kostnader gjennom lavere lønninger og svekkede arbeidsvilkår.

Denne praksisen har satt norske rederier og sjøfolk under press.

I en krisesituasjon er nasjonal beredskap avgjørende. For å opprettholde et robust og pålitelig beredskapssystem, må vi sikre at vi har kompetente, motiverte og godt betalte norske sjøfolk. I en nødsituasjon, er det avgjørende at mannskapet på våre skip har en forståelse for norske forhold.

For at maritime yrker skal være attraktive for unge sjøfolk i Norge, må arbeidsvilkårene reflektere de verdiene vi ønsker å videreføre. Ungdom som vurderer en karriere til sjøs, må se at det er mulig å oppnå anstendige levekår og en trygg arbeidsplass. Dette er ikke bare en investering i den enkeltes fremtid, men også i økonomisk og sosial bærekraft.

Nødvendig lovendring

Derfor mener LO det er nødvendig med en lovendring som sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår på skip på norsk kyst og sokkel. Det er det vi kaller norsk lønn i norske farvann. Regjeringen har tatt dette på alvor og jobbet for å sikre bedre vilkår for de som jobber på sjøen.

Norge har hatt få krav til lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip på norsk kyst og sokkel, slik at flaggstatens regler gjelder. Dette fører til ulik lønn for likt arbeid. Lovforslaget om norsk lønn i norske farvann vil endre på dette, og sjøfolk i innenriks sjøfart og som jobber på cruise mellom norske havner, skal heretter være sikret bedre lønns- og arbeidsvilkår.

LO er glad for dette og under understreker at lovverket må være prinsipielt og tydelig for å sikre reelle resultater. Den nåværende situasjonen uholdbar. Skip som fører norsk flagg og benytter norsk mannskap skal ikke være tvunget til å erstatte sitt mannskap med billigere utenlandsk arbeidskraft for å være konkurransedyktige.

Unngå sosial dumping

LO mener at næringsaktivitet på norsk kyst og sokkel må forholde seg til prinsippet om et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping. Dette innebærer at bedrifter som handler inn skip til å utføre tjenester, må pålegges ansvar for å sikre norske lønnsvilkår i hele leverandørkjeden. 

Norske lønns- og arbeidsvilkår er en nødvendighet for å sikre nasjonal beredskap, tiltrekke ungdom til maritime yrker, og opprettholde en rettferdig konkurranse. Det er et ansvar som følger med retten til å operere i våre farvann, og som må lovfestes for å oppnå reelle og varige resultater.

Vi må sikre at Norge forblir en stolt maritim nasjon med trygge og rettferdige arbeidsforhold for alle som velger å ta del i denne viktige sektoren. De cruiseselskapene som måtte velge å styre unna Norge i protest mot et ryddig arbeidsliv, har vi ikke bruk for.

La cruise-turistene besøke et land der vi behandler vanlige arbeidsfolk på en anstendig måte - også på skip i våre farvann.

Warning
Annonse
Annonse