JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BEKYMRET: Jan Morten Forfot, Trygve Waagen, Vegard Slotterøy og Katrin Pallin Nybø er fornøyde med arbeidsforholdene ved Olivia Solhaugen avdeling Fosen. De frykter at Fagforbundets søksmål mot arbeidsgiveren skal sette arbeidsplassene deres i fare. 

BEKYMRET: Jan Morten Forfot, Trygve Waagen, Vegard Slotterøy og Katrin Pallin Nybø er fornøyde med arbeidsforholdene ved Olivia Solhaugen avdeling Fosen. De frykter at Fagforbundets søksmål mot arbeidsgiveren skal sette arbeidsplassene deres i fare. 

Ole Martin Wold

Turnus og tariff

Ansatte frykter Fagforbundets søksmål skal sette jobbene deres i fare

Flere ansatte ved Olivia Solhaugen avdeling Fosen mener Fagforbundets søksmål mot NHO vil ramme både ungdommene og de ansatte i barnevernsinstitusjonen der de jobber.27.01.2022
12:26
28.01.2022 08:55

ida.wangberg@fagbladet.no

Fagbladet har tidligere skrevet om at Fagforbundet har stevnet de to kommersielle omsorgsselskapene Olivia Solhaugen og Humana for Arbeidsretten, fordi de mener turnusordningene der er tariffstridige.

Katrin Pallin Nybø, som jobber ved Olivia Solhaugens barnevernsinstitusjon på Fosen i Trøndelag, frykter en seier for Fagforbundet kan bety kroken på døra for arbeidsplassen.

– Konsekvensen kan bli at 35-40 ansatte blir stående uten jobb her på Fosen, sier hun.

– Fagforbundet har aldri forhandlet ansatte ut av arbeidsplassen, forsikrer nestleder i forbundet Odd Haldgeir Larsen.

Se hele svaret fra Larsen nederst i saken

Bakgrunn: Milliardsøksmålet som kan endre privat barnevern

Fornøyd med turnus

Turnusordningen kalles medleverturnus, og Nybø og kollegaene hennes følger i dag turnusen som er vanlig i kommersiell omsorg: 3/7-4/7, hvor de er tre døgn på jobb, før en uke fri, før en periode på fire døgn på jobb etterfulgt av en uke fri.

Vinner Fagforbundet fram med søksmålet, må virksomheten søke forbundet sentralt om turnusordninger med arbeidstid på over 35,5 timer i uka. Fagforbundet godkjenner mange ulike turnuser, også medleverturnus. I statlige barnevernsinstitusjoner godkjenner de turnusordningen 2/7-2/7-3/7.

Nybø, som jobber som miljøarbeider og er medlem av Fagforbundet, sier hun er svært fornøyd med arbeidstidsordningen de har.

– 3/7-4/7-turnusen gjør at vi får etablert gode relasjoner over flere døgn, og at vi får færre skifter av personell. Turnusordningen er grunnen til at mange av oss jobber i Olivia. Det er en ønsket turnus av mange ansatte, både fordi vi opplever å få jobbet godt med ungdommene, samt friordningen den gir oss, sier hun.

Fagbladet har tidligere skrevet om en annen ansatt ved barnevernsinstitusjonen, som ble pålagt å jobbe 28 døgn mer i året for lavere lønn enn hun hadde før, da virksomheten ble kjøpt opp av det svenske konsernet Team Olivia.

Nybø har forståelse for forbundets ønske om å forbedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene i kommersiell omsorg, men mener samtidig man må være realistisk med tanke på hva som er mulig innenfor de rammevilkårene bransjen har.

– De private aktørene må konkurrere på pris, og da er det vanskelig å ha samme vilkår som i staten. Jeg er fornøyd med tanke på at jeg har fast jobb i nærområdet mitt, det er viktig for meg. Det er ikke lett her på Fosen å finne jobb med liknende turnus, sier hun.

Lønnsforskjeller: Inger og Jon Rune kunne tjent opptil 40.000 kroner mer i staten

Frykter nedleggelse

Morten Nybakk, administrerende direktør i Olivia Solhaugen, har tidligere sagt at dersom Fagforbundet vinner saken i Arbeidsretten, vil det bety at virksomhetene ikke kan ha en arbeidstidsordning som overstiger en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på mer enn 35,5 timer. Det betyr i praksis slutt på medleverturnus og innføring av tredelt turnus, der de ansatte roterer mellom å jobbe dag, kveld og natt, dersom selskapet altså ikke vil benytte muligheten til å søke Fagforbundet om andre turnusordninger.

Skjer det, blir det vanskelig for barnevernsinstitusjonen på Fosen å få tak i fagfolk, mener Nybø.

– Mange ansatte her bor et godt stykke unna, de kommer nok ikke til å fortsette om de må kjøre hver dag. Det vil være en katastrofe, både for ungdommene og for arbeidsplassen, sier hun.

Og forsvinner de ansatte som ikke selv bor på Fosen, kan det bety nedleggelse, frykter Nybø, som anslår at omtrent 30 prosent av de ansatte bor andre steder enn på Fosen.

– Jeg er livredd for at arbeidsplassen min blir lagt ned. Det er en fantastisk arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, som gir oss gode vilkår for å hjelpe de sårbare ungdommene. Nå får ungdommene også være med på å påvirke hvor de skal være. Mange velger å bo nært hjemplassen sin, og mange vet ikke engang hvor Fosen er. Så vi står i utgangspunktet dårlig stilt med tanke på å få ungdommer til oss.

Og det er ikke bare bare å få seg andre jobber, mener hun.

– Kommunen har dårlig økonomi og driver med nedbemanning. Mister vi jobben i Olivia, må vi kanskje over fjorden eller lengre unna for å finne jobb.

Mye lest: Vernepleier Anne Grete kjører 15 minutter – tjener 30.000 kroner mer

Vurderer utmelding

Nybø har jobbet i Olivia Solhaugen i tre år. Samtidig som hun jobber som miljøarbeider ved barnevernsinstitusjonen, tar hun fagbrev, både som barne- og ungdomsarbeider og i helsefag.

– Jeg har hatt den muligheten fordi jeg jobber i Olivia og fordi jeg har den turnusen jeg har. Jeg må også rose arbeidsgiveren min for at vi får kursene vi får. Jeg jobber i kommunen i tillegg, og der er ikke kurs like høyt prioritert, sier hun.

Nybøs kollega Karl Underland er utdannet barnevernspedagog, og har jobbet i Olivia Solhaugen siden 2018. Han er sterkt kritisk til at Fagforbundet har stevnet arbeidsgiveren hans for retten, og vurderer å melde seg ut.

– Blir det en avgjørelse som sier at vi ikke kan gå i medleverturnus, da har jeg ikke jobb, takket være Fagforbundet. Det er vanskelig å svelge. Vi betaler kontingent, men i verste fall kan det ende med at vi ikke har arbeid, sier barnevernspedagogen.

Han bor to timers kjøring unna arbeidsplassen, og ser det ikke som et reelt alternativ å kjøre til og fra jobb hver dag.

Savner informasjon

Underland er også kritisk til at han og kollegaene hans ikke har fått noe informasjon om søksmålet fra Fagforbundet.

– Fagforbundet har jobbet med dette i lang tid, men vi ansatte har ikke hørt noe. Jeg føler meg helt oppriktig ført bak lyset, sier han.

Kollega Katrin Pallin Nybø er enig.

– Informasjon fra Fagforbundet har vært fullstendig fraværende i denne saken. Vi medlemmer burde være de første som blir informert om viktige saker som angår vår arbeidsgiver, og vi er flere som nå vurderer å melde oss ut, sier hun.

Mye delt: Vernepleier Sven Tomas fikk 50.000 mer i startlønn i hjemkommunen enn nyutdannede i Oslo

Fordeler og ulemper

Selv om turnusordningen innebærer lange perioder borte fra familien, har den også sine fordeler, mener Underland.

– Når jeg møter toåringen hjemme etter fire døgn borte, har hun kanskje lært ti nye ord. Men samtidig kan jeg ha ungene hjemme fra barnehagen i tre dager i friperioden. Man får ikke i pose i sekk, men fordelene ved turnusen veier opp for ulempene.

Underland har tidligere jobbet i byggebransjen, både med vanlig arbeidsdag og på anlegg, og mener det er en mye mer krevende jobb enn den han har i barnevernsinstitusjonen.

– Vi disponerer arbeidsdagen selv, og jeg opplever at vi klarer å ivareta oss selv på en god måte.

– Vil ramme ungdommene

Underland mener å gå over til tredelt turnus, slik Team Olivia-direktør Morten Nybakk har signalisert, vil gå utover arbeidet med ungdommene ved institusjonen.

– Vi kommer til å miste mye i det relasjonelle arbeidet overfor ungdommene. Det er en veldig sårbar gruppe, og mange reagerer veldig opp mot vaktskiftene, sier barnevernspedagogen, som selv har jobbet i ulike kommunale institusjoner.

– Jeg har sett hvordan hverdagen blir veldig styrt på våre arbeidstider. Det kan begrense hverdagen til ungdommene, som vi prøver å stimulere til å delta sosialt, sier han, og legger til:

– Og så er det økonomien i det. Jeg er ikke veldig for at noen skal profitere på andres hjelpebehov, men også veldedige organisasjoner skal ha et regnskap som går opp. Å jobbe i en bedrift som har en relativt stabil økonomi gir meg trygghet, og det å være en trygg arbeidsplass er også positivt for ungdommene.

Nybø mener også en eventuell overgang til 2/7-2/7-3/7-turnus, slik Fagforbundet godkjenner i statlige institusjoner, vil gi et dårligere tilbud til ungdommene.

– Det er vanskelig å gi dem kontinuitet dersom vi skal skifte personale hele tida. Det tar ofte noen dager å venne seg til etter et skiftbytte, derfor er det ikke heldig om vi må bytte etter to dager, sier hun.

– Ikke mulig økonomisk

Underland er ikke enig i at 2/7-2/7-3/7-turnus vil gi et dårligere tilbud til ungdommene.

– Jeg er sterk tilhenger av den turnusordningen, da det å jobbe fire døgn i strekk kan være svært mentalt krevende.

Det betyr likevel ikke at han ønsker et krav om å endre turnusordning velkommen.

– Jeg ser at dette ikke går opp økonomisk for min arbeidsplass, siden man må ansette et helt ekstra team på fulltid per enhet for å jobbe etter denne turnusen, sier han, og fortsetter:

– Med andre ord vil et slikt krav, etter det jeg kan se, medføre at min arbeidsgiver enten må endre til klassisk tredelt turnus, eller at de må legge ned sin virksomhet. Begge alternativene vil medføre at jeg står uten jobb, og at ungdommene blir utsatt for en veldig uheldig mangel på kontinuitet og stabilitet i tilbudet de får fra barnevernsinstitusjonen de er bosatt ved.

Dette er rettssaken om medleverturnus

Fagforbundet har stevnet Human Care AS og Olivia Solhaugen AS, NHO og NHO Service og Handel for Arbeidsretten for å ha praktisert arbeidstidsordninger i sine virksomheter som Fagforbundet mener er tariffstridige.

Oppsummering av Fagforbundets påstand:

• Unntak fra tariffavtalens bestemmelser om at ukentlig arbeidstid i snitt ikke skal overstige 35,5 timer kan kun etableres av LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service og Handel i fellesskap som overordnet tariffpart.

• Arbeidstidsordningene ved Human Care AS og Olivia Solhaugen AS i perioden 1. mai 2016–30. april 2020 som har hatt ukentlig arbeidstid på over 35,5 timer i snitt er tariffstridige. 

• Human Care AS og Olivia Solhaugen AS må etterbetale berørte arbeidstakere fra og med 1. april 2018.

• NHO mener virksomhetene som er omfattet av overenskomst 453 kan bruke medleverturnus med hjemmel i medleverforskriften, og at de derfor ikke trenger å forhandle det med partene i overenskomsten.

• NHO mener praksisen derfor ikke er tariffstridig, og avviser krav om etterbetaling.

• Vinner Fagforbundet fram med sitt syn, vil det få konsekvenser for alle virksomheter som er omfattet av overenskomst 453 som bruker medleverturnus.

Dette er medleverturnus

• Medleverforskriften gjør at virksomheter som driver omsorgstilbud for personer med rus- eller atferdsproblemer, barn plassert i barnevernsinstitusjoner, personer med utviklingshemming, enslige mindreårige flyktninger og som bosettes i kommunene og enslige mindreårige asylsøkere, ikke trenger å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

• Dersom de ansatte gir samtykke til det, kan de jobbe inntil 60 timer i uka i snitt.

• Den vanligste medleverturnusen i kommersielle virksomheter er 3/7-4/7.

• I stat og kommune, der langturnus forhandles med fagforbundene, er den vanligste langturnusordningen 2/7-2/7-3/7.

• 3/7-4/7-turnus gir 28 flere hele døgn på jobb i løpet av et år enn 2/7-2/7-3/7-turnus gir.

• Medleverforskriften slår fast at man skal ha åtte timer sammenhengende hvile på natten og to på dagen.

• Ansatte i medleverturnus i kommersielle virksomheter får vanligvis et medlevertillegg i stedet for tillegg for kveld, natt og helg.

• Offentlig ansatte som går langturnus får vanligvis et medlevertillegg pluss tillegg for kveld, natt og helg.

Fagforbundet: – Vi har aldri forhandlet ansatte ut av arbeidsplassen

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet, forsikrer medlemmene på Fosen om at de ikke bør frykte for arbeidsplassen sin.

– Fagforbundet har aldri forhandlet ansatte ut av arbeidsplassen. Jeg kjenner ikke økonomien i konsernet i detalj, men er trygg på at det offentlige som bestiller av barnevernstjenester sørger for kontrakter som ivaretar brukere, virksomhetene og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, skriver han i en e-post til Fagbladet.

Han tar på alvor at medlemmene ikke føler seg godt nok informert om forbundets søksmål mot arbeidsgiveren deres.

– Medlemmene har alltid rett, kommunikasjonen må forbedres, skriver Larsen.

Han mener det er vanskelig å gjøre alle fornøyde.

– Vi får kritikk både for at avtale 453 med NHO ikke er god nok, samt for at vi prøver den samme avtalen juridisk.

Larsen understreker at Fagforbundet ikke er imot medleverturnuser, men at dersom Fagforbundet vinner saken i Arbeidsretten, vil arbeidsgiverne måtte søke Fagforbundet om å iverksette eller fortsette turnusordninger som innebærer mer enn 35,5 timer i uka.

– Dette er vanlig praksis for andre arbeidsgivere som ikke er NHO-medlemmer, blant annet for kommunale omsorgsboliger og Bufetat. Fagforbundet har lang erfaring med å behandle denne typen søknader.

Nestlederen forsikrer medlemmene om at det ikke er Fagforbundets mål å stanse bruken av medleverturnus ved arbeidsplassene deres.

– Fagforbundet har god forståelse for behovet for medleverturnuser i barnevernsinstitusjoner, og søksmålet dreier seg ikke om bruken av denne typen turnuser som sådan. Formålet er å sikre at turnusere er i tråd med en tariffavtales regler, skriver han.

At Team Olivia har varslet at de vil gå over til tredelt turnus dersom Fagforbundet vinner fram, har Larsen ingen forståelse for.

– Det mener vi er en useriøs trussel som ikke tar de ansatte eller tjenestens behov på alvor. Dette gjelder jo en hel bransje og vi tror også dette kan være i strid med konsesjoner gitt fra oppdragsgivere, da det ikke vil være best for tjenestemottakere, skriver han.

På spørsmål om hva slags turnusordninger Fagforbundet er villige til å godkjenne, har ikke nestlederen noe klart svar.

– Ulike arbeidstidsordninger er avhengig av tjenestens innhold og belastningen på arbeidstakerne. Det vil være prosesser innenfor hver virksomhet som legger føringer for arbeidstidsordninger. Det er fortsatt arbeidsgiver som styrer virksomheten og som må sørge for gode prosesser i henhold til oppdraget.

27.01.2022
12:26
28.01.2022 08:55

Dette er rettssaken om medleverturnus

Fagforbundet har stevnet Human Care AS og Olivia Solhaugen AS, NHO og NHO Service og Handel for Arbeidsretten for å ha praktisert arbeidstidsordninger i sine virksomheter som Fagforbundet mener er tariffstridige.

Oppsummering av Fagforbundets påstand:

• Unntak fra tariffavtalens bestemmelser om at ukentlig arbeidstid i snitt ikke skal overstige 35,5 timer kan kun etableres av LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service og Handel i fellesskap som overordnet tariffpart.

• Arbeidstidsordningene ved Human Care AS og Olivia Solhaugen AS i perioden 1. mai 2016–30. april 2020 som har hatt ukentlig arbeidstid på over 35,5 timer i snitt er tariffstridige. 

• Human Care AS og Olivia Solhaugen AS må etterbetale berørte arbeidstakere fra og med 1. april 2018.

• NHO mener virksomhetene som er omfattet av overenskomst 453 kan bruke medleverturnus med hjemmel i medleverforskriften, og at de derfor ikke trenger å forhandle det med partene i overenskomsten.

• NHO mener praksisen derfor ikke er tariffstridig, og avviser krav om etterbetaling.

• Vinner Fagforbundet fram med sitt syn, vil det få konsekvenser for alle virksomheter som er omfattet av overenskomst 453 som bruker medleverturnus.

Dette er medleverturnus

• Medleverforskriften gjør at virksomheter som driver omsorgstilbud for personer med rus- eller atferdsproblemer, barn plassert i barnevernsinstitusjoner, personer med utviklingshemming, enslige mindreårige flyktninger og som bosettes i kommunene og enslige mindreårige asylsøkere, ikke trenger å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

• Dersom de ansatte gir samtykke til det, kan de jobbe inntil 60 timer i uka i snitt.

• Den vanligste medleverturnusen i kommersielle virksomheter er 3/7-4/7.

• I stat og kommune, der langturnus forhandles med fagforbundene, er den vanligste langturnusordningen 2/7-2/7-3/7.

• 3/7-4/7-turnus gir 28 flere hele døgn på jobb i løpet av et år enn 2/7-2/7-3/7-turnus gir.

• Medleverforskriften slår fast at man skal ha åtte timer sammenhengende hvile på natten og to på dagen.

• Ansatte i medleverturnus i kommersielle virksomheter får vanligvis et medlevertillegg i stedet for tillegg for kveld, natt og helg.

• Offentlig ansatte som går langturnus får vanligvis et medlevertillegg pluss tillegg for kveld, natt og helg.

Fagforbundet: – Vi har aldri forhandlet ansatte ut av arbeidsplassen

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet, forsikrer medlemmene på Fosen om at de ikke bør frykte for arbeidsplassen sin.

– Fagforbundet har aldri forhandlet ansatte ut av arbeidsplassen. Jeg kjenner ikke økonomien i konsernet i detalj, men er trygg på at det offentlige som bestiller av barnevernstjenester sørger for kontrakter som ivaretar brukere, virksomhetene og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, skriver han i en e-post til Fagbladet.

Han tar på alvor at medlemmene ikke føler seg godt nok informert om forbundets søksmål mot arbeidsgiveren deres.

– Medlemmene har alltid rett, kommunikasjonen må forbedres, skriver Larsen.

Han mener det er vanskelig å gjøre alle fornøyde.

– Vi får kritikk både for at avtale 453 med NHO ikke er god nok, samt for at vi prøver den samme avtalen juridisk.

Larsen understreker at Fagforbundet ikke er imot medleverturnuser, men at dersom Fagforbundet vinner saken i Arbeidsretten, vil arbeidsgiverne måtte søke Fagforbundet om å iverksette eller fortsette turnusordninger som innebærer mer enn 35,5 timer i uka.

– Dette er vanlig praksis for andre arbeidsgivere som ikke er NHO-medlemmer, blant annet for kommunale omsorgsboliger og Bufetat. Fagforbundet har lang erfaring med å behandle denne typen søknader.

Nestlederen forsikrer medlemmene om at det ikke er Fagforbundets mål å stanse bruken av medleverturnus ved arbeidsplassene deres.

– Fagforbundet har god forståelse for behovet for medleverturnuser i barnevernsinstitusjoner, og søksmålet dreier seg ikke om bruken av denne typen turnuser som sådan. Formålet er å sikre at turnusere er i tråd med en tariffavtales regler, skriver han.

At Team Olivia har varslet at de vil gå over til tredelt turnus dersom Fagforbundet vinner fram, har Larsen ingen forståelse for.

– Det mener vi er en useriøs trussel som ikke tar de ansatte eller tjenestens behov på alvor. Dette gjelder jo en hel bransje og vi tror også dette kan være i strid med konsesjoner gitt fra oppdragsgivere, da det ikke vil være best for tjenestemottakere, skriver han.

På spørsmål om hva slags turnusordninger Fagforbundet er villige til å godkjenne, har ikke nestlederen noe klart svar.

– Ulike arbeidstidsordninger er avhengig av tjenestens innhold og belastningen på arbeidstakerne. Det vil være prosesser innenfor hver virksomhet som legger føringer for arbeidstidsordninger. Det er fortsatt arbeidsgiver som styrer virksomheten og som må sørge for gode prosesser i henhold til oppdraget.
Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT


Flere saker