JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsliv

En av tre renholdere er over 50 år: – Rekrutteringa går dårligere enn fryktet

Den største gruppen renholdere er over 50 år. I tillegg er deltidsarbeid vanlig - både i offentlig og privat sektor.
Mye er bedre i det offentlige, viser undersøkelsen.

Mye er bedre i det offentlige, viser undersøkelsen.

Tri Nguyen Dinh

ola.tommeras@fagbladet.no

Renholdere i kommuner og stat har oftere fagbrev og ryddige forhold enn kollegene i privat sektor, men alderen er høy og deltid utbredt for alle.

Det er blant funnene i en stor undersøkelse blant medlemmer i Fagforbundet, NTL og NAF.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) organiserer hovedsakelig renholdere i privat virksomhet mens Fagforbundet organiserer renholderne i kommuner, på skoler sykehjem og sykehus.

Nå har mer enn tre tusen medlemmer i disse to forbundene i tillegg til noen renholdere i Forsvaret (NTL), svart på en lang rekke spørsmål om ansettelser og forhold på arbeidsplassen.

Undersøkelsen har gitt både bekreftelser og overraskelser blant renholdere og tillitsvalgte.

Se flere funn i faktaboksen nederst i saken

Vanskelig å rekruttere

– Jeg ble overrasket over alderen, at så mange renholdere er over 50 år. Det viser at rekrutteringa går dårligere enn fryktet, sier Ann Elisabet Warhuus Sandvold, renholdsoperatør og styremedlem i Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk.

Totalt er litt over en tredel av renholderne i alle forbundene mellom 50 og 59 år, mens 65 prosent av renholderne er mellom 40 og 59. Knappe tre prosent er i tjueåra, mens en av fem er i trettiåra.

Det offentlige trekker aldersgjennomsnittet opp blant renholderne. Blant NAFs medlemmer er det større andel yngre.

Fagforbundet alene har 38 prosent renholdere i femtiåra, mens tilsvarende for NAF er 25 prosent.

Kronikk: «Vi går aldri opp i lønn forhold til andre, og nå har vi også mistet retten til å bestemme over eget oppgjør», skriver hovedtillitsvalgt for renholderne

Flere med fagbrev

Mye er bedre i det offentlige, viser undersøkelsen: Kompetansen er høyere, flere har fagbrev – det er mer vanlig med garderober på jobben, og færre må ta med arbeidstøy hjem. Her er det tydelige skiller mellom offentlig og private.

Det er derimot ingen tydelige skiller når det gjelder å ha sikkerhetsdatablader tilgjengelig på jobben. Her svarer halvparten at det ikke er lett tilgjengelig eller at de ikke vet.

Også bruken av standarden NS-Insta 800 er omtrent den samme blant Fagforbundet og NAFs medlemmer, ifølge svarene.

Offentlig og privat sektor har omtrent like mye deltid, med rundt fire av ti ansatte i deltidsstilling.

Må vaske tøyet hjemme

Waarhus Sandvold forteller at det også er tydelige skillelinjer i det offentlige, når det gjelder HMS-forhold som garderober og tilgang på reint arbeidstøy.

– Sykehjem og sykehus har slikt på stell, mens renholdere i skolen har sjelden garderober og må ta med arbeidstøyet hjem og vaske det selv. Her har vi mye å hente, sier hun.

En av fem renholdere i Fagforbundet er uten garderobe mens hele fire av ti i NAF må klare seg uten. Kun 11 prosent av renholderne som jobber i institusjon som sykehus eller sykehjem, er uten garderobe.

Debatt: «Det hjelper lite at økonomien koker, hvis norske arbeidsfolk forsvinner i dampen»

Får ikke reint arbeidstøy

Kun 14 prosent av renholderne i NAF opplyser at de får utdelt reint tøy av arbeidsgiver mens dobbelt så mange (28 prosent) av Fagforbundets renholdere får reint arbeidstøy fra arbeidsgiver.

Totalt 63 prosent av renholderne i undersøkelsen må ta med seg arbeidstøyet hjem og vaske det selv.

– Her har vi en jobb å gjøre. I dag tar de fleste renholdere med arbeidstøyet hjem for å vaske det, sier Ann Elisabet Warhuus Sandvold, som selv er blant renholderne som må vaske arbeidstøyet hjemme og er uten garderobe på arbeidsplassen.

– Det er uhygienisk, og vi får ingen godtgjørelse for å gjøre ekstrajobben. Renholdere i skolen beveger seg også i et smittemiljø, men har sjelden garderobe eller utlevert reint arbeidstøy, sier hun.

Warhuus Sandvold mener det er mye å lære av svarene fra renholderne i Norsk Tjenestemannslag (NTL) selv om de bare utgjør 42 respondenter i undersøkelsen. Disse jobber i Forsvaret.

– Svarene deres viser at de jevnt over har veldig ryddige forhold. Her har vi noe å lære, sier hun.

Dette står i undersøkelsen

Dette viser svarene fra medlemmer i Fagforbundet som hovedsakelig er ansatt i det offentlig og svarene fra medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som hovedsakelig jobber i privat sektor:

• Kompetanse: Renholdere i det offentlige har nesten dobbelt så ofte fagbrev som kollegene i privat sektor. (43 prosent mot 21 prosent)

• Heltid/deltid: Rundt 40 prosent er ansatt i deltidsstillinger. Dette er ganske jevnt i begge sektorer.

• Gevinst ved fagbrev: Nesten alle som har fagbrev eller relevant utdanning, er fast ansatt og 73 prosent av disse er i 100 prosent stilling.

• Garderober: Mer enn dobbelt så mange medlemmer i NAF opplyser at de ikke har noen form for garderobe som tilsvarende blant Fagforbundets medlemmer. Fire av ti renholdere har ikke tilgang til garderobe med dusjmuligheter.

• Arbeidstøy: Litt over halvparten av renholderne organisert i Fagforbundet opplyser at de må vaske arbeidstøyet sitt selv hjemme. Tilsvarende for NAFs medlemmer er 86 prosent. Kun 14 prosent får utdelt reint tøy på jobben.

• Sikkerhetsdatablad: Kun halvparten av renholderne opplever at sikkerhetsdatablad er lett tilgjengelig på jobben. Dette er ganske likt i begge sektorer.

• Yrkesstolthet: Tre av fire er stolt av jobben som renholder. Dette er relativt likt mellom sektorene. Fire av fem opplever jobben som meningsfull, men kun en av fire ville anbefalt yrket til andre.

• Pandemi: Et flertall opplever økt krav til frekvens og kvalitet etter pandemien, men omtrent halvparten oppgir også at status og anseelse er høyere nå enn før pandemien.

Warning
Annonse
Annonse

Dette står i undersøkelsen

Dette viser svarene fra medlemmer i Fagforbundet som hovedsakelig er ansatt i det offentlig og svarene fra medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som hovedsakelig jobber i privat sektor:

• Kompetanse: Renholdere i det offentlige har nesten dobbelt så ofte fagbrev som kollegene i privat sektor. (43 prosent mot 21 prosent)

• Heltid/deltid: Rundt 40 prosent er ansatt i deltidsstillinger. Dette er ganske jevnt i begge sektorer.

• Gevinst ved fagbrev: Nesten alle som har fagbrev eller relevant utdanning, er fast ansatt og 73 prosent av disse er i 100 prosent stilling.

• Garderober: Mer enn dobbelt så mange medlemmer i NAF opplyser at de ikke har noen form for garderobe som tilsvarende blant Fagforbundets medlemmer. Fire av ti renholdere har ikke tilgang til garderobe med dusjmuligheter.

• Arbeidstøy: Litt over halvparten av renholderne organisert i Fagforbundet opplyser at de må vaske arbeidstøyet sitt selv hjemme. Tilsvarende for NAFs medlemmer er 86 prosent. Kun 14 prosent får utdelt reint tøy på jobben.

• Sikkerhetsdatablad: Kun halvparten av renholderne opplever at sikkerhetsdatablad er lett tilgjengelig på jobben. Dette er ganske likt i begge sektorer.

• Yrkesstolthet: Tre av fire er stolt av jobben som renholder. Dette er relativt likt mellom sektorene. Fire av fem opplever jobben som meningsfull, men kun en av fire ville anbefalt yrket til andre.

• Pandemi: Et flertall opplever økt krav til frekvens og kvalitet etter pandemien, men omtrent halvparten oppgir også at status og anseelse er høyere nå enn før pandemien.