JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lavlønte står i matkø: Dette krever Fagforbundet i lønnsoppgjøret til våren

«Hele laget» skal sikres reallønnsvekst, hvis Mette Nord får det som hun vil i neste års lønnsoppgjør.
– Det er veldig store kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, og veldig mange i de lavere lønnsjiktene. Et ekstra fokus på lavlønn vil derfor også gi gunstig effekt på likelønn, sier Mette Nord.

– Det er veldig store kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, og veldig mange i de lavere lønnsjiktene. Et ekstra fokus på lavlønn vil derfor også gi gunstig effekt på likelønn, sier Mette Nord.

Werner Juvik

marte.bjerke@fagbladet.no

Spesielt viktig er det å prioritere de med lavest lønn i offentlig sektor, mener forbundslederen.

– Vi har hatt en pris- og renteutvikling som har ført til at en del av arbeidsstokken ikke har penger til helt nødvendige ting. Vi opplever at de som er i det laveste lønnssjiktet i offentlig sektor står i matkø, sier Mette Nord.

Denne uka vedtok landsstyret(*1) i Fagforbundet sitt mål for neste års hovedoppgjør(*3). Konklusjonen er en rettferdig reallønnsøkning for alle arbeidstakere. Strategien for neste års oppgjør er dermed den samme som den var i forrige runde: Hele laget skal med, ingen enkeltgrupper skal prioriteres særskilt, og de som har minst må få mest.

– Det er viktig at vi har en rettferdig fordeling av oppgjøret som bidrar til at en del av arbeidsstokken ikke sakker akterut lønnsmessig, utdyper Nord.

– Mer til de lavtlønte

Et godt oppgjør for dem som tjener minst vil også bidra til mindre forskjeller på folk, og vil dessuten understøtte målet om likelønn, mener Nord:

– Det er veldig store kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, og veldig mange i de lavere lønnssjiktene. Et ekstra fokus på lavlønn vil derfor også gi gunstig effekt på likelønn.

Arbeidsløshet som virkemiddel

Fagforbundets landsstyre advarer mot «å bruke arbeidsløshet som et virkemiddel for å dempe prisveksten, framfor å stole på den norske modellen.»

– Hva mener dere med det?

– Vi registrerer at Norges Bank argumenterer med at fordi vi har lav ledighet, så øker inflasjonen(*2). Men det å ha flest mulig i arbeid bidrar mest til fellesskapet. Hvis det er en motsetning mellom lav inflasjon og høy sysselsetting, har vi et problem. Det er viktig at vi ikke bruker arbeidsløshet som virkemiddel, fordi det vil skade norsk økonomi på sikt, hvis mange faller over på offentlige ytelser, sier Nord.

Avhengig av et godt frontfagsoppgjør

Men først skal den såkalte ramma for lønnsoppgjøret fastsettes i frontfagsforhandlingene(*4). Hvor mye det blir å forhandle om avhenger av hvor godt resultat privat, konkurranseutsatt sektor greier å forhandle seg fram til.

– Hvilken mulighet har egentlig Fagforbundet til å påvirke det?

– Vi sitter i inntektspolitisk utvalg i LO, og jobber nå med forberedelsene til tariffoppgjøret. Alle sektorene er involvert i det utvalget. Om det blir samordna oppgjør eller forbundsvise oppgjør, er også med i disse forberedelsene, forteller Nord.

Det er representantskapet i LO(*5) som bestemmer om det blir samordna eller forbundsvise oppgjør. Hvis forbundene kan samles om noen fellesinteresser de vil ha gjennom i lønnsoppgjøret, blir det et samordna oppgjør der alle forhandler sammen. Hvis enkeltinteresser står sterkt, kan løsningen bli at hvert forbund forhandler for seg.

Men enn så lenge får vi vente i spenning. Partene setter seg til forhandlingsbordet til våren.

*1 Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret innkalles minst to ganger i året og vedtar for eksempel budsjett og uttalelser.

*2 Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid.

*3 I et hovedoppgjør forhandler man om alle bestemmelsene i tariffavtalen, ikke bare lønn. Det kan for eksempel være pensjon, arbeidstid og velferdsgoder.

*4 Frontfaget er de som forhandler først i et tariffoppgjør og dermed legger lista for de andre tariffoppgjørene. Frontfaget består av konkurranseutsatt industri. Tanken er blant annet at tariffoppgjørene skal sikre konkurransekraften til eksportretta næringsliv.

*5 Representantskapet er LOs nest høyeste organ, og avholdes normalt to ganger årlig. Under hovedtariffoppgjør alltid i forkant av oppgjøret.

Warning
Annonse
Annonse

*1 Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret innkalles minst to ganger i året og vedtar for eksempel budsjett og uttalelser.

*2 Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid.

*3 I et hovedoppgjør forhandler man om alle bestemmelsene i tariffavtalen, ikke bare lønn. Det kan for eksempel være pensjon, arbeidstid og velferdsgoder.

*4 Frontfaget er de som forhandler først i et tariffoppgjør og dermed legger lista for de andre tariffoppgjørene. Frontfaget består av konkurranseutsatt industri. Tanken er blant annet at tariffoppgjørene skal sikre konkurransekraften til eksportretta næringsliv.

*5 Representantskapet er LOs nest høyeste organ, og avholdes normalt to ganger årlig. Under hovedtariffoppgjør alltid i forkant av oppgjøret.