JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mimmi Kvisvik kunne ønske FO ble invitert inn da Peder Kjøs og 11 andre ble valgt til å sitte i en ekspertgruppe som skulle undersøke konsekvensene koronapandemien har hatt for psykisk syke.

Mimmi Kvisvik kunne ønske FO ble invitert inn da Peder Kjøs og 11 andre ble valgt til å sitte i en ekspertgruppe som skulle undersøke konsekvensene koronapandemien har hatt for psykisk syke.

Adrian Nielsen

Psykisk helse:

FO-lederen reagerer på rapport om psykisk helse: – Frivilligheten kan ikke erstatte tjenestene

– Vi trenger sosiale tiltak som er sikret gjennom tjenestene og profesjonaliteten, sier Mimmi Kvisvik.06.05.2021
12:02
06.05.2021 12:02

hanna.skotheim@lomedia.no

I mars ba regjeringen en ekspertgruppe om å se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. I forrige uke ble den presentert og i den foreslås det 31 tiltak som kan møte utfordringene innen psykisk helse og rus.

Allerede før rapporten ble lagt fram, stilte Fellesorganisasjonen (FO) seg spørrende til om ekspertgruppen på tolv personer hadde bred nok kompetanse. De savnet den sosialfaglige kompetansen og tilbød seg å hjelpe til med å finne et medlem med denne kompetansen som kunne sitte i utvalget.

Les også: Ap løfter psykisk helse i programutkast: – Det finnes en vaksine mot covid-19, men ingen vaksine mot psykiske problemer

Reagerer igjen

Nå som rapporten er ute, reagerer FO igjen. Denne gangen fordi utvalget legger mye av ansvaret for å ivareta den psykiske helsen på frivilligheten. I rapporten foreslår utvalget en tettere tilknytning mellom det offentlige hjelpeapparatet og frivilligheten. De skriver blant annet at: «Erfaringen fra pandemien viser at frivilligheten utgjør en stor, raskt mobiliserbar ressurs som kan tilpasses og skaleres til akutte situasjoner».

FO-leder Mimmi Kvisvik mener det er bra at utvalget foreslår en tettere tilknytning, men hun er likevel ikke helt fornøyd:

– Frivilligheten kan ikke bli en erstatning, men et supplement. Vi trenger sosiale tiltak som er sikret gjennom tjenestene og profesjonaliteten. Kontinuiteten og ansvaret må ligge på de offentlige helse- og sosialtjenestene, sier Kvisvik til Fontene.

Hun synes utvalget har gjort et solid stykke arbeid, men mener det sosiale perspektivet ikke er ivaretatt slik FO ønsket.

Fått med deg denne? Atferdsproblemer hos barn og unge kan bunne i dårlig råd. Det blir ofte oversett, mener psykologen

Sosiale tiltak

FO-lederen erkjenner at de sosiale utfordringene beskrives i rapporten, men hun mener de sosiale tiltakene må løftes høyere som en del av løsningen. Hun savner de tiltakene som ligger mellom frivilligheten på den ene siden og behandling på den andre.

– De kommunale helse- og sosialtjenestene er såpass kjørt nå. De var pressa før pandemien og er blitt ytterligere presset. Derfor må vi rette oppmerksomheten mot hvordan de kan bidra til samfunnet på en god måte.

– I rapporten listes det opp mange ulike tiltak og flere av dem går på å styrke lavterskeltilbud og førstelinjen?

– Ja, det er viktig at tjenestene skal styrkes, men hvor konkret dette kommer til uttrykk ser vi når revidert nasjonalbudsjett kommer. Det blir spennende å se hvor godt regjeringen følger opp eget utvalg.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram 11. mai.

Les også: Arbeidsledighet kan utløse traume. Her er psykologens råd

Profesjonalitet må være hovedprinsippet

Peder Kjøs skriver i en epost til Fontene at han og resten av ekspertgruppa er helt enige i at frivilligheten er et supplement, ikke en erstatning.

«Dette supplementet kan bli enda bedre hvis det knyttes tettere til kommunen, og hvis det styrkes faglig med for eksempel veiledning og undervisning. Profesjonalitet må helt klart være hovedprinsippet», skriver han.

En av grunnene til at ekspertgruppa framhever frivilligheten er at pandemien har gjort mye med folks livskvalitet, men ikke nødvendigvis så mye med den psykiske helsa i streng forstand, forklarer Kjøs.

«Veldig mange vil ha bruk for nettopp den typen lavterskeltiltak som frivilligheten har vist seg så godt i stand til å gi. Vi er også enige i at sosiale tjenester og helsetjenester bør knyttes tettere sammen, og vi skulle gjerne hatt med mer om sosiale utfordringer i rapporten. Men dette var det vi fikk til på den tiden vi hadde til rådighet», skriver Kjøs.

«Jeg er glad for at FO tar diskusjonen videre og håper at de problemstillingene som pandemien har tydeliggjort, kan løftes ordentlig inn i valgkampen», legger han til.

Aktuelt: Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

Noen av tiltakene i rapporten

• De er delt inn i akutte og kortsiktige, mellomlange og langsiktige

• Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse.

• Gjenåpning og styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rus (ROP), herunder lavterskeltilbud og oppsøkende virksomhet.

• Arrangører eller frivillige organisasjoner gis mulighet til å søke tilskudd til å etablere lavterskel psykososiale samtaletilbud på arrangementer sommeren/høsten 2021.

• Sikre tilstrekkelig kapasitet og beredskap i sosiale tjenester.

• Styrke formalisering av samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige tjenester.

• Styrke tilbud knyttet til livsmestring og psykisk helse i skolene og skolehelsetjenesten.

• Flere videregående skoler bør tilby Nærværsteam.

• Sikre forutsigbare rammer for frivillige organisasjoner og lavterskeltilbud som arbeider helsefremmende og forebyggende.

• Kommunen bør forpliktes til å bygge ut lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp til barn og unge.

• Videreføre styrking av primærhelsetjenesten i kommunen.

• Styrke nettverket av kommunens utekontakter.

06.05.2021
12:02
06.05.2021 12:02

Noen av tiltakene i rapporten

• De er delt inn i akutte og kortsiktige, mellomlange og langsiktige

• Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse.

• Gjenåpning og styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rus (ROP), herunder lavterskeltilbud og oppsøkende virksomhet.

• Arrangører eller frivillige organisasjoner gis mulighet til å søke tilskudd til å etablere lavterskel psykososiale samtaletilbud på arrangementer sommeren/høsten 2021.

• Sikre tilstrekkelig kapasitet og beredskap i sosiale tjenester.

• Styrke formalisering av samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige tjenester.

• Styrke tilbud knyttet til livsmestring og psykisk helse i skolene og skolehelsetjenesten.

• Flere videregående skoler bør tilby Nærværsteam.

• Sikre forutsigbare rammer for frivillige organisasjoner og lavterskeltilbud som arbeider helsefremmende og forebyggende.

• Kommunen bør forpliktes til å bygge ut lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp til barn og unge.

• Videreføre styrking av primærhelsetjenesten i kommunen.

• Styrke nettverket av kommunens utekontakter.
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Brian Cliff Olguin

Uføre må kunne beholde mer av arbeidsinntekten, mener stortingsflertall

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet


Flere saker