JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO-kongressen

LO må bli bedre på å ivareta medlemmer som jobber i offentlig sektor, mener Marit

Nå kan det bli en utredning i LO om hvordan arbeidet skal organiseres.
LO Stat og LO Kommune snakker om sine interesser, men vi skulle ønske at vi fikk en mer samlet og sterkere stemme i offentlig sektor, sier Marit  Selfors Isaksen.

LO Stat og LO Kommune snakker om sine interesser, men vi skulle ønske at vi fikk en mer samlet og sterkere stemme i offentlig sektor, sier Marit Selfors Isaksen.

Hanna Skotheim

simen@lomedia.no

Fredag fikk Fellesorganisasjonen (FO) delvis med seg LO-kongressen på forslaget om en utredning av LOs organisering i offentlig sektor. Saken blir sendt til LO-sekretariatet, som skal vurdere hva som skal gjøres videre.

– Jeg føler vi har fått gjennomslag, absolutt. Nå er det opp til organisasjonsgruppa, som er nedsatt av sekretariatet som skal vurdere hva som skal gjøres videre, sier Marit Selfors Isaksen, FOs delegasjonsleder på kongressen.

Under debatten om LOs egen organisasjon kom FO med følgende forslag:

«For å sikre sin posisjon som den sterkeste hovedsammenslutningen også i fremtiden, rekruttere bedre blant arbeidstakere med høyere utdanning og være ledende i bredden av både offentlig og privat sektor, må LO hele tiden vurdere om organisasjonens oppbygging og ressursutnyttelse er til det beste for medlemmene. LO vil derfor i kommende periode sette ned et utvalg/ gi i oppdrag til arbeidsgruppen for organisasjonsgjennomgang å utrede styrker og svakheter ved å organisere tariff- og forhandlingsarbeidet i offentlig sektor gjennom LO stat og LO kommune.»

– Må se hva som kan bli bedre

Selfors Isaksen sier at bakgrunnen for forslaget er at LO-sekretariatet har sagt at arbeidet med rekruttering av medlemmer fra offentlig sektor skal forsterkes.

– Nå vil vi konkretisere dette arbeidet. Det ene vi kan gjøre er for eksempel å se på hvordan vi organiserer tariffarbeidet i offentlig sektor i LO. I dag har vi kartellene LO Kommune og LO Stat.

– Hva konkret vil dere at skal gjøres?

– I utgangspunktet er vi interessert i å se på hvordan dagens organisering fungerer. Er det den beste måten å organisere oss på, og gagner det LOs samlede innsats for medlemmer i offentlig sektor og tariffarbeidet?

Vil ikke si noe om sammenslåing

– Hva fungerer for dårlig i dag?

– For vår del er hovedutfordringen at det er litt for oppsplitta. LO Stat og LO Kommune snakker om sine interesser, men vi skulle ønske at vi fikk en mer samlet og sterkere stemme i offentlig sektor, sier Isaksen.

– Betyr det at FO vil slå sammen LO Kommune og LO Stat?

– Nei, det sier vi ikke noe om. Vi vil at LO ser på hvordan det fungerer, og hva som eventuelt må til for at det skal bli bedre.

Utjevne forskjellene

Hun mener LO har mer å gå på for å bli en tydeligere stemme for medlemmer i offentlig sektor.

– Vi må se på hvordan vi kan utjevne forskjellene mellom offentlig sektor og privat sektor når det gjelder politiske interesser og tariffinteresser, mener Isaksen.

– Mener du LO har en tydeligere stemme i privat sektor enn offentlig sektor?

– Ja, det tror jeg nok vi kan si.

– LO Stat fungerer godt

Fagforbundet foreslo også å utrede LO Stats rolle. Det møtte imidlertid motbør fra representanter fra forbundene som er med i LO Stat under debatten onsdag.

– Det er ikke så lang tid siden organiseringen i LO Stat ble utredet, og organisasjonen fungerer svært godt. Det er ingen grunn til å gjøre noe med dette nå, sa Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund under debatten onsdag, ifølge Fagbladet.

– Hvis noen mener LO Stat fungerer godt, så trenger de jo ikke å engste seg for en utredning av organiseringen. Da vil den jo vise at dagens organisering fungerer, svarte Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse