JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
IŠNUOMOTAS DARBUOTOJAS: – Aš noriu, kad Norvegijoje būtų gera dirbti, -sako pastolių montuotojas Isacas Maqbulas.

IŠNUOMOTAS DARBUOTOJAS: – Aš noriu, kad Norvegijoje būtų gera dirbti, -sako pastolių montuotojas Isacas Maqbulas.

Tormod Ytrehus

Darbas Norvegijoje: vienodas darbo užmokestis, darbo užmokesčio vagystė (lønnstyveri), personalo nuoma (innleie av arbeidskraft), įdarbinimo agentūros (bemanningsbyrå)

Nuomotas darbuotojas Isacas negavo jam priklausančios algos. Štai kaip jis pradėjo gauti 14 kronų už valandą daugiau

Norvegijoje įdarbinimo bendrovių darbuotojams turi būti mokama tokia pati alga kaip ir tų firmų, kuriose jie yra nuomojami, nuolatiniams darbuotojams. Vienodo požiūrio principas padėjo naftos platformų darbuotojui gauti 14 kronų už valandą daugiau.
09.09.2021
12:12
27.09.2021 14:29

foreignworkers@lomedia.no

Pastolių montuotojas Isacas Maqbulas (39) buvo išnuomotas įmonei Kaefeer Energy vieneriems metams, prieš jam gaunant nuolatinį darbą įmonėje, užsiimančioje norvegų naftos bendrovių platformų apšiltinimu, pastolių montavimu ir paviršių apdirbimu (ISO). Jis taip pat buvo bendrovės NSE Industrier iš Rugalando (Rogaland) apskrities išnuomotas dvejiems metams kitoms ISO įmonėms.

Šiose bendrovėse jam visą laiką buvo mokama mažesnė alga, nei tų bendrovių, kurioms jis buvo išnuomotas, nuolatiniams darbuotojams.

Straipsnis anglų kalba: Temporary worker Isaac did not get the pay he was entitled to. This is how he earned 14 kroner more per hour

Straipsnis lenkų kalba: Izaak, pracownik wynajęty, nie otrzymywał należnego mu wynagrodzenia. A w ten sposób dostał 14 koron więcej za godzinę

Gamyba ar įdarbinimas?

Kai Maqbulas pradėjo dirbti platformose 2018 metais, jo kolegos visą laiką kalbėdavo apie skirtingas algas. Jis žinojo, kad nuomoti darbuotojai turėtų gauti tokią pačią algą kaip ir nuolatiniai įmonės darbuotojai, bet jam buvo paaiškinta, kad NSE yra gamybos įmonė.

Anot darbo kodekso ir kolektyvinės sutarties, išnuomoti iš įdarbinimo agentūrų darbuotojai turėtų gauti tokią pačią algą kaip ir nuomojančios bendrovės nuolatiniai darbuotojai. Bet ši taisyklė negaliojo nuomai iš gamybos bendrovių.

– Aš jaučiau neteisybę, kai dirbdavau lygiai tą patį darbą už mažesnį atlyginimą,- pripažįsta Maqbulas. Tuo pat metu NSE Industrier bendrovės finansiniai rezultatai buvo labai geri. Įmonė gaudavo dešimtis milijonų pelno.

Nuomotiems darbuotojams galioja tos pačios sąlygos

Tiek Norvegijos darbo kodekse, tiek sutartyje tarp profesinių sąjungų konfederacijos ir Norvegijos pramonininkų konfederacijos yra aiškiai parašyta, kad vienodo požiūrio principas galioja įdarbinimo firmų darbuotojams ir bendrovių, nuomojančių darbuotojus, darbuotojams.

Jei esate nuomojamas darbuotojas, jums turi būti sudaromos bent jau ne blogesnės sąlygos, tokios kaip darbo laikas, viršvalandžiai, pertraukos ir poilsis, naktinis darbas, atostogos, atostoginiai, laisvadieniai ir atlyginimas už juos, alga ir išlaidų padengimas, nei tos firmos, kuri jus išsinuomojo, nuolatiniams darbuotojams.

Jei bendrovės nuolatiniai darbuotojai naudojasi kokiais nors privalumais ar paslaugomis, tas pats priklauso ir jums.

Išsinuomojanti darbuotojus įmonė turi suteikti įdarbinimo agentūrai visą informaciją, reikalingą vienodo požiūrio principui įgyvendinti. Taigi ir nuomojančios įmonės darbuotojai, ir išsinuomojančios įmonės darbuotojai bei jų patikėtinis turi teisę sužinoti visą informaciją.

Taip pat skaitykite: Minimalų darbo užmokestį Norvegijoje yra nustačiusios devynios pramonės šakos

Įmonė ir toliau mokėjo per mažai

Kaefer klubas (Fellesforbundet-klubben) nuo pat 2018 reikalavo iš darbdavio, kad visi NSE darbuotojai būtų vertinami vienodai. Jie teigė, kad NSE yra įdarbinimo firma, ir jie rėmėsi Aukščiausiojo teismo nuosprendžiu, priimtu 2013 m., kuriame buvo konstatuotas vienodas požiūris į nuomotus darbuotojus, jei nuomojančios įmonės viena iš veiklos sričių yra darbuotojų nuomojimas.

Norvegijos pramoninkų darbdavių konfederacijai 2020 m. sausį teko pripažinti, kad NSE Industrier nėra pateikę jokių dokumentų, patvirtinančių, kad jie yra gamybos įmonė, ir kad jie privalo laikytis taisyklių, numatytų įdarbinimo įmonėms darbo kodekse ir kolektyvinėje sutartyje.

Nepaisant to, NSE ir toliau pusantrų metų mokėjo savo darbuotojams mažiau, nei jiems priklausė.

Žiemą NSE darbuotojai susisiekė su įmonės Kaefer Energy profsąjungos klubu (Fellesforbundet-klubben). Darbuotojai nusprendė kovoti dėl lygios su Kaefer nuolatiniais darbuotojais algos.

Taip pat skaitykite: Kas yra kolektyvinė sutartis?

Lūžis

Birželio pradžioje Kaefer klubo (klubben) sekretorius išsiuntė pramonės šakos grupei Facebooke griežtą perspėjimą dėl vienodo požiūrio principo įgyvendinimo ir algos skirtumo sumokėjimo.

Po dviejų dienų NSE atsiuntė elektroninį laišką nuolatiniams darbuotojams, kad išsinuomoti darbuotojai gaus tokią pačią algą kaip nuolatiniai įmonės darbuotojai. Vienoda alga bus mokama nuo atgalinės balandžio 1 d. datos.

NSE šiame laiške save vadina gamybos įmone su ,,atskiru darbuotojų nuomos padaliniu‘‘.

lsaco Maqbulo liepos mėnesio atlyginimo lapelyje dabar įrašytas ,,Kaefer priedas“ - 14 kronų už darbo valandą ir 28 kronos už viršvalandžius. Tai yra skirtumas tarp algos NSE ir Kaefer įmonėse kvalifikuotam darbuotojui (turinčiam pažymėjimą), išdirbusiam trejus metus.

Taip per ilgesnį laiką susidaro nemažos sumos.

Darbo užmokesčio vagystė

– Grandiozinė darbo užmokesčio vagystė ir šiurkštus įstatymų ir kolektyvinės sutarties nesilaikymas, -sako Atle Forfangas Rostadas iš Kaefer klubo apie Kaefer Energy ir NSE Industrier.

– Šis atvejis rodo, ką patys darbdaviai mano apie jų galimybes nuspręsti, kokią algą mokėti ir kokioje padėtyje atsiduria darbuotojai, kai jie iš dalies nežino įstatymų, iš dalies neturi jėgų kovoti už savo teises,- sako jis.

Darbo užmokesčio vagystė (lønnstyveri), tai naujas Norvegijoje terminas, kuris reiškia viso darbo užsmokesčio arba jo dalies pasisavinimą, kai darbuotojui neišmokama alga, dalis algos, neapmokami priklausantys viršvalandžiai, atostoginiai ar kitais neteisėtais būdais iškaičiuojama iš darbo užmokečio, neišmokant visos priklausančios sumos.

Darbo užmokesčio vagystė: Atle Forfangas Rostadas iš Kaefer klubo tokius atvejus vadina darbo užmokesčio vagyste.

Darbo užmokesčio vagystė: Atle Forfangas Rostadas iš Kaefer klubo tokius atvejus vadina darbo užmokesčio vagyste.

Håvard Sæbø

Įmonė Kaefer nenori atsakyti

Kaefer Energy nenori atsakyti į klausimą, ką jie padarė prisiėmę atsakomybę pasirūpinti, kad išnuomoti darbuotojai gautų tokią pačią algą, arba kodėl tiek daug laiko praėjo gavus nurodymus iš Norvegijos pramoninkų konfederacijos ir Profsąjungų konfederacijos, kol buvo pradėtos mokėti vienodos algos.

Vadovaudamasis įstatymu ir kolektyvine sutartimi Kaefer klubas turėtų teisę susipažinti su išnuomotų darbuotojų apmokėjimo sąlygomis, bet jie tvirtina, kad jiems tokia galimybė nebuvo suteikta. Kaefer atsisako patvirtinti, ar taip tikrai buvo, ar ne.

Pasidavė spaudimui

NSE Industrier direktorius ir pagrindinis savininkas Helge Olsenas sako, kad įmonė vis dar yra gamybos įmonė.

– Mūsų įmonės pagrindinė veikla yra teikti įvairias paslaugas, susijusias su pastoliais ir paviršių apdirbimu, ir įmonės tikslas nėra nuomoti darbo jėgą. NSE Industrier turi, pavyzdžiui, daugybę įrangos, tokios kaip maždaug 1300 tonų sveriančios pastolių įrangos, tai viską ir paaiškina,-sako jis.

NSE nėra Norvegijos pramoninkų konfederacijos narė, bet direktorius Olsenas sako, kad įmonė informaciją apie nesutarimą tarp profesinių sąjungų konfederacijos ir Norvegijos pramoninkų konfederacijos gavo iš Kaefer įmonės.

– Po patirto didelio spaudimo mes nusprendėme mokėti vienodą algą, kaip kad moka įdarbinimo įmonės ISO srityje, -sako jis.

Kaip visi kiti

Išskyrus algą, Isacas Maqbulas yra patenkintas darbu NSE įmonėje.

– Įmonė nėra kuo nors geresnė už kitas įdarbinimo įmones. Alga gal ir geresnė, bet yra kitų trūkumų. Maqbulas mano, kad čia dažniausiai dirba žmonės, kurių gyvenimo situacija yra sunki. Namie Skiene jis turi keturis vaikus, kuriuos jis išlaiko.

– Aš noriu, kad Norvegijoje būtų gera dirbti,- sako jis.

Ką reiktų daryti, jei nesilaikoma vienodo požiūrio principo?

Jūs dėl algos galite pasiųsti darbdaviui reikalavimą, kuriame dokumentais patvirtintumėte, kiek algos jums priklauso. Pagalbos turėtumėte kreiptis į savo profsąjungą.

Jei darbdavys atsisako mokėti, jūs galite kreiptis į taikinimo komisiją arba į teismą.

Vadovaudamasi darbo kodeksu, išsinuomojusi jus įmonė yra atsakinga už algos, atostoginių ir kitų išmokų mokėjimą (solidaransvar). Jūs turėtumėte išsinuomojusiai jus įmonei pateikti tokį reikalavimą per tris mėnesius.

Straipsnis norvegų kalba: Innleigde Isaac fekk ikkje lønna han hadde krav på. Sånn fekk han 14 kroner meir i timen

Vertimas (oversettelse): Digma Bråtelund

FriFagbevegelse for foreign workers

Here you will find articles relevant for foreigners working in Norway. Articles in Polish, Lithuanian and English will cover topics such as the rights, rules and laws that apply.

The website is made by FriFagbevegelse, a news site about working life and the trade union movement.

Please share the articles with colleagues and friends.

Got a story to tell? Contact us: foreignworkers@lomedia.no

> Read more news in English
> Więcej wiadomości po polsku
> Skaitykite daugiau naujienų lietuvių kalba

09.09.2021
12:12
27.09.2021 14:29

FriFagbevegelse for foreign workers

Here you will find articles relevant for foreigners working in Norway. Articles in Polish, Lithuanian and English will cover topics such as the rights, rules and laws that apply.

The website is made by FriFagbevegelse, a news site about working life and the trade union movement.

Please share the articles with colleagues and friends.

Got a story to tell? Contact us: foreignworkers@lomedia.no

> Read more news in English
> Więcej wiadomości po polsku
> Skaitykite daugiau naujienų lietuvių kalba