T" />
INNLEIGD: Stillasbyggar Isaac Maqbul var innleigd i Kaefer Energy i eitt år, før han fekk jobb i bedrifta.

INNLEIGD: Stillasbyggar Isaac Maqbul var innleigd i Kaefer Energy i eitt år, før han fekk jobb i bedrifta.

Tormod Ytrehus

Lønnstjuveri:

Innleigde Isaac fekk ikkje lønna han hadde krav på. Sånn fekk han 14 kroner meir i timen

Halvanna år gjekk før dei innleigde offshorearbeidarane vart likebehandla. Storstilt lønnstjuveri og grov forakt for lover og reglar, meiner tillitsvald i bedrifta som leiger inn.26.08.2021
10:22
16.09.2021 09:30

tormod@lomedia.no

SOLA/OSLO: Magasinet møter stillasbyggar og Fellesforbundet-medlem lsaac Maqbul (39) på Sola der han er innlosjert på eit hotell ved flyplassen.

Dagen etter skal han reise ut på Vallhall-feltet og den første turen sin som tilsett i Kaefer Energy.

Det er likevel ikkje første gongen han jobbar for bedrifta som driv med isolasjon, stillasbygging og overflatebehandling (ISO) på plattformene til norske oljeselskap.

I eitt år har han vore utleigd i full stilling til Kaefer, og i to år til andre ISO-bedrifter, gjennom det Rogaland-baserte selskapet NSE lndustrier.

Der fekk han konsekvent lågare lønn enn dei tilsette i bedrifta han var utleigd til.

Debatt: «Frislippet av bemanningsbransjen var et historisk feilgrep»

Produksjon eller bemanning?

Når Maqbul startar å reise offshore i 2018, snakkar kollegaene stadig om lønnsforskjellar. Han veit at innleigde skal likebehandlast og ha lik lønn som tilsette i bedrifta som leiger inn, men får høyre at NSE er ei produksjonsbedrift.

Ifølge arbeidsmiljølova og tariffavtala skal innleigde frå bemanningsbyrå ha lik lønn som tilsette i innleigebedrifta. Regelen gjeld derimot ikkje for innleigde frå produksjonsbedrifter.

Innsikt: Hva vil partiene gjøre med bemanningsbransjen? Her er svarene

Urettferdig

– Det kjennest urettferdig å gjere akkurat den same jobben til lågare lønn, innrømmer han.

Samtidig går NSE Industrier så det susar, med fleire titals millionar i overskot.

I vinter kjem tilsette i kontakt med Fellesforbundet-klubben i Kaefer Energy. I starten av juni møter ei gruppe NSE-tilsette sekretær Atle Forfang Rostad i Kaefer-klubben ute på Johan Sverdrup, og dei tilsette bestemmer seg for å ta kampen for lik lønn som dei Kaefer-tilsette.

Kaefer-klubben har lenge hatt auga på lønna i NSE.

Artykuł po polsku: Izaak, pracownik wynajęty, nie otrzymywał należnego mu wynagrodzenia. A w ten sposób dostał 14 koron więcej za godzinę

Straipsnis lietuvių kalba: Nuomotas darbuotojas Isacas negavo jam priklausančios algos. Štai kaip jis pradėjo gauti 14 kronų už valandą daugiau

Article in English: Temporary worker Isaac did not get the pay he was entitled to. This is how he earned 14 kroner more per hour

Tvist i Kaefer

Kaefer-klubben har heilt sidan 2018 kravd overfor arbeidsgivaren at tilsette i NSE skal likebehandlast.

Dei meiner NSE er eit bemanningsbyrå, og kan dessutan vise til ein høgsterettsdom frå 2013 som slår fast at innleigde skal likebehandlast så lenge utleige er eit forretningsområde i utleigebedrifta.

Tvisten går vidare opp i systemet.

I januar 2020 må arbeidsgivarforeininga Norsk Industri vedgå at NSE Industrier ikkje har dokumentert at dei er ei produksjonsbedrift og må følge reglane i tariffavtala og arbeidsmiljølova for bemanningsbyrå.

Likevel held NSE fram med å betale tilsette mindre enn dei har krav på i halvanna år.

Mye delt: Hva er vanlig lønn i Norge? Dette sier tallene

Gjennomslag

I starten av juni postar Rostad i Kaefer-klubben ei krass åtvaring om likebehandling og etterbetaling i ei bransjegruppe på Facebook.

To dagar seinare sender NSE ut ein epost til dei tilsette om at dei utleigde skal ha lik lønn som dei tilsette i innleigebedrifta. Likelønna gjeld tilbake i tid frå 1. april for utleigde til ISO-selskapa Kaefer, Bilfinger og Beerenberg, heiter det.

Dei kallar seg her «ei produksjonsbedrift med ein utleigedel».

På lønnsslippen til lsaac Maqbul i juli, står det no eit «Kaefer-tillegg» på 14 kroner per time og 28 kroner per overtidstime. Det er forskjellen mellom lønna i NSE og Kaefer for ein faglært med tre år i jobben.

Sånt blir det store pengar av over tid.

Mye lest: Jaget etter billig arbeidskraft kveler norsk transportbransje, advarer sjåførene. Her er partienes medisin

Lønnstjuveri

– Storstilt lønnstjuveri og grov forakt for lover og tariffavtaler, seier Rostad i Kaefer-klubben om saka i Kaefer Energy og NSE Industrier.

– Dette seier noko om kva for handlingsrom arbeidsgivarane opplever at dei har, og om korleis dei tilsette står når dei er dels uvitande og dels ute av stand til å ta kampen, seier han.

FORBOD: Atle Forfang Rostad i Kaefer-klubben ønsker at ei ny regjering forbyr bemanningsbransjen.

FORBOD: Atle Forfang Rostad i Kaefer-klubben ønsker at ei ny regjering forbyr bemanningsbransjen.

Håvard Sæbø

Kaefer vil ikkje svare

Kaefer Energy vil ikkje svare på kva dei har gjort for å følge ansvaret sitt for at innleigde blir likebehandla, eller kvifor det tok så lang tid etter pålegget frå Norsk Industri og Fellesforbundet før lik lønn var på plass.

Kaefer-klubben hevdar dei ikkje har fått innsyn i lønnsvilkår for innleigde, sånn dei har krav på etter lova og tariffavtala. Heller ikkje det vil Kaefer svare på om er riktig.

Framleis produksjonsbedrift

Dagleg leiar og hovudeigar Helge Olsen i NSE Industrier svarer derimot. Han seier bedrifta framleis er ei produksjonsbedrift.

– I all hovudsak driv vi med tenester innanfor stillas og overflate, og utleige er ikkje intensjonen med bedrifta. NSE Industrier har for eksempel ein utstyrspark på cirka 1300 tonn stillasutstyr, noko som forklarer den saka, seier han.

NSE Industrier har ein stor Fellesforbundet-klubb som har vore einig med arbeidsgivaren i at dei er ei produksjonsbedrift.

«Karina» fikk beskjed av Elkjøp om å passe seg: – Jeg tenkte at dette ikke er greit, men turte ikke si noe der og da fordi jeg trengte jobben

Gav etter for press

NSE er ikkje medlem i Norsk Industri, men dagleg leiar Olsen seier bedrifta har blitt informert om tvisten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri gjennom Kaefer.

– På grunn av mykje press har vi valt å likelønne i tråd med bemanningsbyrå mot ISO-bransjen. Bedrifta har vore avhengig av kompensasjon for å betale likelønn, noko som handlar om eit samspel mellom kunde og leverandør, seier han.

Atle Forfang Rostad i Kaefer-klubben oppfordrar NSE-tilsette til å sende lønnskrav til arbeidsgivaren lenger tilbake i tid enn 1. april.

Vil avvikle innleige

Likebehandling er dessutan berre eitt skritt på vegen, og langt frå langt nok, meiner Rostad.

– Vi vil at ulovleg og tariffstridig innleige blir avvikla, sånn at dei innleigde blir fast tilsett hos oss, får vernet dei har krav på og ikkje blir behandla som lausarbeidarar. Denne selskapsforma er konstruert for omgåing og snusk, det har vi eintydige erfaringar med, seier han.

I tillegg meiner han brot på reglar og avtaler om innleige er så gjennomgåande, at ei ny regjering må forby bemanningsbransjen etter stortingsvalet.

Les også: Tilsyn fann storstilt ulovleg innleige. Klubben håpar bedrifta endeleg skjerpar seg

Som alle andre

Sett bort frå lønna, meiner Isaac Maqbul NSE var ei etter forholda bra bedrift å jobbe i.

– Det er ikkje noko betre i andre utleigefirma. Dei har kanskje betre lønn, men andre ulemper. Dei tilsette er ofte folk i desperate situasjonar, meiner Maqbul som sjølv har fire barn heime i Skien å forsørgje.

– Eg vil at det skal vere bra å jobbe i Norge, avsluttar han.

Likebehandling

av tilsette i bemanningsbedrifter og innleigebedrifter er slått fast i arbeidsmiljølova og i Industriovereinskomsten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Som utleigd skal du ha minst like gode vilkår som om du var tilsett i innleigebedrifta for å gjere same arbeid, når det gjeld: arbeidstid; overtid; pausar og kvile; nattarbeid; ferie, feriepengar, fridagar og godtgjering; lønn og dekking av utgifter.

Du skal også ha same tilgang til felles gode og tenester.

Innleigebedrifta skal gi bemanningsbedrifta informasjonen dei treng for å likebehandle. Også arbeidstakarar i utleigebedrifta, innleigar og tillitsvald i innleigebedrifta har krav på informasjon.

Kva gjer eg om eg ikkje blir likebehandla?

Du kan sende lønnskrav til arbeidsgivar der du bør dokumentere kor mykje du har krav på. Du bør spørje avdelinga du høyrer til i Fellesforbundet om hjelp.

Innleigebedrifta har solidaransvar for utbetaling av lønn, feriepengar og anna godtgjering, ifølge arbeidsmiljølova. Du må sende skriftleg krav til innleigar innan tre månader.

Om arbeidsgivaren ikkje betaler, kan du ta saka til forliksrådet og eventuelt vidare i rettssystemet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.08.2021
10:22
16.09.2021 09:30Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

 Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Privat

Dette er basen til en «norsk» transportbedrift med 20 ansatte

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

pressefoto jysk

Jysk-ansatte føler seg presset til å skaffe kundevurderinger. Se hva ledelsen svarer

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Martin Guttormsen Slørdal

Nuo šiol naujienas apie darbuotojų gyvenimą Norvegijoje galite skaityti ir lietuviškai


Flere saker