JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GAMMELT PROBLEM: Allerede i 2014 aksjonerte yrkessjåfører i Haugesund mot konkurransen fra utenlandske aktører som bedre sosial dumping på norske veier. Siden har problemet bare eskalert, og sier samtlige partier på Stortinget at det må gjøres mer enn det er gjort fram til nå for å få bukt med problemet.

GAMMELT PROBLEM: Allerede i 2014 aksjonerte yrkessjåfører i Haugesund mot konkurransen fra utenlandske aktører som bedre sosial dumping på norske veier. Siden har problemet bare eskalert, og sier samtlige partier på Stortinget at det må gjøres mer enn det er gjort fram til nå for å få bukt med problemet.

Privat

Hva vil partiene gjøre for å redde transportbransjen?

Jaget etter billig arbeidskraft kveler norsk transportbransje, advarer sjåførene. Her er partienes medisin

Forbud mot utenlandsk transport i Norge og et eget trafikkpoliti er blant forslagene til «medisin», når partiene svarer på hva de vil gjøre for å redde norsk transportbransje.26.08.2021
10:04
27.08.2021 07:40

roy@lomedia.no

FriFagbevegelse har i flere saker denne våren og sommeren vist hvordan situasjonen er i godstransporten på norske veier. Vi har avdekket at utenlandske sjåfører kjører i Norge for 25 kroner timen, og at selskap slipper straff, selv om de ikke sjekker om transporten er i henhold til norske regler. Ett av selskapene som unnslapp straff, var et selskap i Gustav Witzøe sitt SalMar-konsern.

Magasinet for fagorganiserte har sendt spørsmål til samtlige politiske partier på Stortinget om hva de vil gjøre med situasjonen.

Alle partiene er enige i at dagens situasjon ikke kan fortsette, men forslagene til hvilken medisin som bør foreskrives for å redde bransjen, varierer.

Fikk du med deg denne? Utenlandske sjåfører kjører varer i Norge for 25 kroner timen: – Bransjen er i en dødsspiral

Sju av ti er underbetalt

Utfordringen for norske transportører er at utenlandske selskaper kan kjøre transport internt i Norge helt lovlig, dersom den transporten skjer i forbindelse med et transportoppdrag fra utlandet til Norge, såkalt internasjonal transport. Dette kan imidlertid skje kun tre ganger i løpet av en uke.

Når slik transport innenfor Norges grenser skjer med utenlandske transportører, såkalt kabotasjekjøring, skal sjåførene ha samme lønn som norske lastebilsjåfører har forhandlet seg fram til i sin tariffavtale.

Kontroller som norske myndigheter har gjort, viser derimot at sjåførene på sju av ti utenlandske lastebiler og busser ikke får betalt slik de skal, skriver nrk.no.

Har vi gjort oss avhengige av sosial dumping for å frakte varer i Norge? Hør mer i denne episoden av podkasten Rørsla:

podkast transportarbeider

Ansvar for transportkjøpere

De aller fleste partiene peker på behov for enda flere kontroller, selv om det har blitt flere av dem de siste årene.

Leder i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten fra Høyre, har også de aller fleste partiene med seg i at bestillerne av transport må ansvarliggjøres i større grad enn de blir i dag.

De eneste som er skeptiske til dette, er Kristelig Folkeparti – som tror det blir vanskelig å gjennomføre, spesielt i tilfeller der transportkjøperen er en vanlig forbruker.

Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne har ikke har svart direkte på spørsmålet om ansvarliggjøring av transportkjøperne.

Seks av ti oppdragsgivere bryter reglene: Gustav Witzøe-selskap brøt loven i fem år, men slipper straff

Tettere samarbeid

Enda større enighet er det omkring hva som må gjøres med de mange statlige etatene som foretar kontroller og tilsyn med transportbransjen.

– Vi har styrket samarbeidet mellom de ulike kontroll- og tilsynsfunksjonene, skriver Orten til Magasinet.

Den er langt fra styrket nok, skal man tro svarene til de ulike partiene. Selv Kristelig Folkeparti, som sitter med samferdselsministeren i Erna Solbergs regjering, vil ha det.

– Vi vil ha mer tverrfaglig samarbeid mellom etatene, påpeker KrF.

Det samme gjør Venstre og Senterpartiet.

– Senterpartiet ønsker helt klart sterkere samarbeid mellom de forskjellige etatene. Vi mener at toll, politi og tilsyn skal kunne dele digital informasjon i sanntid, forteller Siv Mossleth fra Senterpartiet.

Ti kroner per kilo i bot

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil gå enda lenger.

– Vi vil ha en egen spesialenhet for kontroller i transportbransjen, sier Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet.

Det vil Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet også, eller et eget transportpoliti som han kaller det.

– Vi må få de useriøse aktørene bort fra veiene, understreker han.

På den andre enden av den politiske skalaen, i Rødt, nevnes verken transportpoliti eller spesialenhet. Bjørnar Moxnes vil gå enda hardere til verks.

– Vi vil ha forbud mot kabotasjekjøring og døgnkontinuerlig kontroll av vogntog på grenseovergangene, sier han.

Moxnes mener brudd på reglene skal straffes hardt.

– Transportkjøpere skal ansvarliggjøres, og de som bryter påseplikten når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår skal bøtelegges med minst ti kroner per kilo gods, svarer Moxnes.

Digitalrevolusjon

Selv om ikke de andre partiene har vært så konkrete som Rødt, er det mange partier som peker på at det bør ilegges gebyr framfor bøter for brudd på regelverket, inkludert for ulovlig kabotasjekjøring. Det vil gjøre at Statens vegvesen kan holde igjen kjøretøy til gebyret er betalt.

Ett og to hakk inn mot sentrum politisk fra Rødt, i SV og Arbeiderpartiet, vil man ta i bruk digitale hjelpemidler for å ha kontroll på de utenlandske kjøretøyene.

– Vi vil ha et digitalt transportregister, sier Arne Nævra fra Sosialistisk Venstreparti.

I Arbeiderpartiet mener man at også informasjon om frakten bør digitaliseres.

– Det bør bli obligatorisk med elektroniske fraktbrev, poengterer Sverre Myrli i Ap.

Også i MDG, der man helst ser at det blir mindre trafikk på veiene, er man helt klar på at situasjonen innenfor godstransporten på veien må bedres.

– Vi må intensivere arbeidet med å sikre at alle som transporterer varer i Norge jobber under ordnede forhold, heter det i svaret fra MDG.

Dette sier partiene:

Her er et utdrag av svarene vi fikk fra de politiske partiene. Mange partier har svart at de vil ha gebyr i stedet for bøter, slik at man kan holde igjen kjøretøy til gebyret er betalt. Dette er allerede vedtatt og vil bli innført nå i høst.

Høyre

Vi har styrket kontrollene og forbedret sanksjonsmulighetene. SVV kan nå ilegge gebyr på stedet også for brudd på kabotasjeregelverket. Vi har styrket samarbeidet mellom de ulike kontroll og tilsynsfunksjonene. Transportkjøperne må ansvarliggjøres.

Kristelig Folkeparti

Vil ha flere kontroller og strengere reaksjoner ved gjentatte forseelser. Mer tverrfaglig samarbeid mellom etatene. Ansvarliggjøring av transportkjøperne vil være vanskelig. Spesielt der forbruker er transportkjøper.

Venstre

Øke kontrollinnsatsen og styrke samarbeidet mellom kontroll og tilsynsmyndigheter. Vil ansvarliggjøre transportkjøperne.

Fremskrittspartiet

Vil opprette eget transportpoliti. Useriøse aktører må bort fra veiene. Hyppigere kontroller. Svarer ikke på ansvarliggjøring av transportkjøperne.

Arbeiderpartiet

Vil ha elektronisk registrering av all kabotasjekjøring. Flere kontroller, og vil styrke Arbeidstilsynet. Vil ha egen spesialenhet for kontroller i transportbransjen. Vil ha obligatorisk elektroniske fraktbrev. Transportkjøpere bør ilegges gebyr automatisk ved brudd på påseplikten.

Senterpartiet

Vil ha mer kontroller og sterkere samarbeid mellom SVV, tolletaten og arbeidstilsynet. SVV må få kraftigere virkemidler til å sanksjonere brudd. Det bør innføres solidaransvar for de største innkjøperne av transporttjenester.

Sosialistisk Venstreparti

Vil ha digitalt transportregister for å ha kontroll på utenlandske vogntog i Norge. Flere og hyppigere kontroller. Vil ha ansvarliggjøring av transportkjøperne.

Rødt

Vil ha forbud mot kabotasjekjøring og døgnkontinuerlig kontroll av vogntog på grenseovergangene. Transportkjøpere skal ansvarliggjøres, og de som bryter påseplikten når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår skal bøtelegges til minst ti kroner per kilo gods.

Miljøpartiet De Grønne

Vil styrke tiltak mot kabotasjekjøring, og vil intensivere arbeidet med å sikre at alle som transporterer varer i Norge jobber under ordnede forhold. I Stortinget har vi blant annet stemt for begrensning av utenlandsk lastebiltransport i Norge, i tråd med vedtak fra behandlingen av EUs mobilitetspakke.

26.08.2021
10:04
27.08.2021 07:40

Dette sier partiene:

Her er et utdrag av svarene vi fikk fra de politiske partiene. Mange partier har svart at de vil ha gebyr i stedet for bøter, slik at man kan holde igjen kjøretøy til gebyret er betalt. Dette er allerede vedtatt og vil bli innført nå i høst.

Høyre

Vi har styrket kontrollene og forbedret sanksjonsmulighetene. SVV kan nå ilegge gebyr på stedet også for brudd på kabotasjeregelverket. Vi har styrket samarbeidet mellom de ulike kontroll og tilsynsfunksjonene. Transportkjøperne må ansvarliggjøres.

Kristelig Folkeparti

Vil ha flere kontroller og strengere reaksjoner ved gjentatte forseelser. Mer tverrfaglig samarbeid mellom etatene. Ansvarliggjøring av transportkjøperne vil være vanskelig. Spesielt der forbruker er transportkjøper.

Venstre

Øke kontrollinnsatsen og styrke samarbeidet mellom kontroll og tilsynsmyndigheter. Vil ansvarliggjøre transportkjøperne.

Fremskrittspartiet

Vil opprette eget transportpoliti. Useriøse aktører må bort fra veiene. Hyppigere kontroller. Svarer ikke på ansvarliggjøring av transportkjøperne.

Arbeiderpartiet

Vil ha elektronisk registrering av all kabotasjekjøring. Flere kontroller, og vil styrke Arbeidstilsynet. Vil ha egen spesialenhet for kontroller i transportbransjen. Vil ha obligatorisk elektroniske fraktbrev. Transportkjøpere bør ilegges gebyr automatisk ved brudd på påseplikten.

Senterpartiet

Vil ha mer kontroller og sterkere samarbeid mellom SVV, tolletaten og arbeidstilsynet. SVV må få kraftigere virkemidler til å sanksjonere brudd. Det bør innføres solidaransvar for de største innkjøperne av transporttjenester.

Sosialistisk Venstreparti

Vil ha digitalt transportregister for å ha kontroll på utenlandske vogntog i Norge. Flere og hyppigere kontroller. Vil ha ansvarliggjøring av transportkjøperne.

Rødt

Vil ha forbud mot kabotasjekjøring og døgnkontinuerlig kontroll av vogntog på grenseovergangene. Transportkjøpere skal ansvarliggjøres, og de som bryter påseplikten når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår skal bøtelegges til minst ti kroner per kilo gods.

Miljøpartiet De Grønne

Vil styrke tiltak mot kabotasjekjøring, og vil intensivere arbeidet med å sikre at alle som transporterer varer i Norge jobber under ordnede forhold. I Stortinget har vi blant annet stemt for begrensning av utenlandsk lastebiltransport i Norge, i tråd med vedtak fra behandlingen av EUs mobilitetspakke.
Mest lest

Anne Myklebust Odland

Mor ble innlagt i psykisk helsevern. Da flyttet barnevernet inn til far og babyen

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Colourbox

Lønnshopp før sommarferien: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar

Debatt

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Erlend Angelo

Regninga kommer, og den sendes rett til norske arbeidstakere og pensjonister

I dag er de enten 65, 63 eller 60 år, med en 85-årsregel som gir en mulighet til å gå av inntil tre år før aldersgrensen.

I dag er de enten 65, 63 eller 60 år, med en 85-årsregel som gir en mulighet til å gå av inntil tre år før aldersgrensen.

Colourbox

Pensjonen for 200.000 arbeidstakere i Norge på bordet

Kan det bli slutt på nattarbeid for butikkansatte? Det er blant spørsmålene et utvalg nedsatt av Stortinget skal vurdere.

Kan det bli slutt på nattarbeid for butikkansatte? Det er blant spørsmålene et utvalg nedsatt av Stortinget skal vurdere.

André Kjernsli

Butikkansatte jobber sene kvelder og netter. Nå kan det bli en endring

– Dette er en viktig seier for stillingsvernet og et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, sier faglig sekretær Joakim Gebhardt i Fellesforbundet. 

– Dette er en viktig seier for stillingsvernet og et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, sier faglig sekretær Joakim Gebhardt i Fellesforbundet. 

Alf Ragnar Olsen

Peab Asfalt sa opp 150 arbeidere. Nå har de trukket oppsigelsene

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

Leif Martin Kirknes

Sjefen sendte grove e-poster i fylla. Får kritikk fra Arbeidstilsynet

Anna Granqvist

Pensjonistene vil være med når de skal få mer penger. Se hva partiene svarer

Høyre og Frp er ett mandat unna rent flertall dersom denne målingen hadde vært et valgresultat.

Høyre og Frp er ett mandat unna rent flertall dersom denne målingen hadde vært et valgresultat.

Stian Lysberg Solum / NTB

Høyresida knuser de rødgrønne på ny måling

Erlend Angelo

Nå er norske Freia-ansatte bekymret

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Sissel M. Rasmussen

Status og hierarki på jobb: Dette avslører matpausen om oss

Bare i Oslo, Viken og Vestfold har ni av ti bygningsarbeidere i bemanningsselskaper mistet jobben etter innføringen av forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen i Oslo-regionen.

Bare i Oslo, Viken og Vestfold har ni av ti bygningsarbeidere i bemanningsselskaper mistet jobben etter innføringen av forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen i Oslo-regionen.

Håvard Sæbø

1200 oppsagt i byggebransjen

Gruvearbeider og tidligere forbundsleder Anita Johansen mener valget ikke var rettferdig. Brede Edvardsen vant med et klart flertall - 124 mot 83 stemmer.

Gruvearbeider og tidligere forbundsleder Anita Johansen mener valget ikke var rettferdig. Brede Edvardsen vant med et klart flertall - 124 mot 83 stemmer.

Ylva Seiff Berge

Anita ble kasta som forbundsleder, men fikk aldri vite grunnen

Streik kan føre til fulle søppelkasser fra 14. juni.

Streik kan føre til fulle søppelkasser fra 14. juni.

Tina Brandt

Streik kan føre til søppelkaos neste uke

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Frederik Ringnes / NTB

Erna Solbergs fem beste grunner for å stemme Høyre

Du kan ikke velge bort spisepausen i bytte mot tidligere fri.

Du kan ikke velge bort spisepausen i bytte mot tidligere fri.

Colorbox.com

Har jeg krav på betalt pause? Dette bør du vite om spisepausen

Beate Oma Dahle / NTB

Rødt krever krisepakke før sommerferien

Lønnsoppgjøret skulle gi en reallønnsforbedring. De nye pristallene viser at det kan bli vanskelig å nå.

Lønnsoppgjøret skulle gi en reallønnsforbedring. De nye pristallene viser at det kan bli vanskelig å nå.

Brian Cliff Olguin

Lønna spises opp av prisveksten

NTL gikk med underskudd i 2022 og forventer det samme i 2023. Hovedkasserer Elisabeth Steen sier de må passe på utgiftssiden, og øke inntektene.

NTL gikk med underskudd i 2022 og forventer det samme i 2023. Hovedkasserer Elisabeth Steen sier de må passe på utgiftssiden, og øke inntektene.

Ole Palmstrøm

Hovedkasserer: – Den økonomiske situasjonen i NTL er bekymringsfull

Asbjørn Jansen (18) har en god tone med lærer og barnevernspedagog Christian Dragøy mens de pakker vedsekker.

Asbjørn Jansen (18) har en god tone med lærer og barnevernspedagog Christian Dragøy mens de pakker vedsekker.

Hanna Skotheim

Denne skolen lager arbeidsfolk: – Vi har elever som hater ferie


Flere saker