JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GAMMELT PROBLEM: Allerede i 2014 aksjonerte yrkessjåfører i Haugesund mot konkurransen fra utenlandske aktører som bedre sosial dumping på norske veier. Siden har problemet bare eskalert, og sier samtlige partier på Stortinget at det må gjøres mer enn det er gjort fram til nå for å få bukt med problemet.

GAMMELT PROBLEM: Allerede i 2014 aksjonerte yrkessjåfører i Haugesund mot konkurransen fra utenlandske aktører som bedre sosial dumping på norske veier. Siden har problemet bare eskalert, og sier samtlige partier på Stortinget at det må gjøres mer enn det er gjort fram til nå for å få bukt med problemet.

Privat

Hva vil partiene gjøre for å redde transportbransjen?

Jaget etter billig arbeidskraft kveler norsk transportbransje, advarer sjåførene. Her er partienes medisin

Forbud mot utenlandsk transport i Norge og et eget trafikkpoliti er blant forslagene til «medisin», når partiene svarer på hva de vil gjøre for å redde norsk transportbransje.26.08.2021
10:04
27.08.2021 07:40

roy@lomedia.no

FriFagbevegelse har i flere saker denne våren og sommeren vist hvordan situasjonen er i godstransporten på norske veier. Vi har avdekket at utenlandske sjåfører kjører i Norge for 25 kroner timen, og at selskap slipper straff, selv om de ikke sjekker om transporten er i henhold til norske regler. Ett av selskapene som unnslapp straff, var et selskap i Gustav Witzøe sitt SalMar-konsern.

Magasinet for fagorganiserte har sendt spørsmål til samtlige politiske partier på Stortinget om hva de vil gjøre med situasjonen.

Alle partiene er enige i at dagens situasjon ikke kan fortsette, men forslagene til hvilken medisin som bør foreskrives for å redde bransjen, varierer.

Fikk du med deg denne? Utenlandske sjåfører kjører varer i Norge for 25 kroner timen: – Bransjen er i en dødsspiral

Sju av ti er underbetalt

Utfordringen for norske transportører er at utenlandske selskaper kan kjøre transport internt i Norge helt lovlig, dersom den transporten skjer i forbindelse med et transportoppdrag fra utlandet til Norge, såkalt internasjonal transport. Dette kan imidlertid skje kun tre ganger i løpet av en uke.

Når slik transport innenfor Norges grenser skjer med utenlandske transportører, såkalt kabotasjekjøring, skal sjåførene ha samme lønn som norske lastebilsjåfører har forhandlet seg fram til i sin tariffavtale.

Kontroller som norske myndigheter har gjort, viser derimot at sjåførene på sju av ti utenlandske lastebiler og busser ikke får betalt slik de skal, skriver nrk.no.

Har vi gjort oss avhengige av sosial dumping for å frakte varer i Norge? Hør mer i denne episoden av podkasten Rørsla:

podkast transportarbeider

Ansvar for transportkjøpere

De aller fleste partiene peker på behov for enda flere kontroller, selv om det har blitt flere av dem de siste årene.

Leder i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten fra Høyre, har også de aller fleste partiene med seg i at bestillerne av transport må ansvarliggjøres i større grad enn de blir i dag.

De eneste som er skeptiske til dette, er Kristelig Folkeparti – som tror det blir vanskelig å gjennomføre, spesielt i tilfeller der transportkjøperen er en vanlig forbruker.

Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne har ikke har svart direkte på spørsmålet om ansvarliggjøring av transportkjøperne.

Seks av ti oppdragsgivere bryter reglene: Gustav Witzøe-selskap brøt loven i fem år, men slipper straff

Tettere samarbeid

Enda større enighet er det omkring hva som må gjøres med de mange statlige etatene som foretar kontroller og tilsyn med transportbransjen.

– Vi har styrket samarbeidet mellom de ulike kontroll- og tilsynsfunksjonene, skriver Orten til Magasinet.

Den er langt fra styrket nok, skal man tro svarene til de ulike partiene. Selv Kristelig Folkeparti, som sitter med samferdselsministeren i Erna Solbergs regjering, vil ha det.

– Vi vil ha mer tverrfaglig samarbeid mellom etatene, påpeker KrF.

Det samme gjør Venstre og Senterpartiet.

– Senterpartiet ønsker helt klart sterkere samarbeid mellom de forskjellige etatene. Vi mener at toll, politi og tilsyn skal kunne dele digital informasjon i sanntid, forteller Siv Mossleth fra Senterpartiet.

Ti kroner per kilo i bot

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil gå enda lenger.

– Vi vil ha en egen spesialenhet for kontroller i transportbransjen, sier Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet.

Det vil Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet også, eller et eget transportpoliti som han kaller det.

– Vi må få de useriøse aktørene bort fra veiene, understreker han.

På den andre enden av den politiske skalaen, i Rødt, nevnes verken transportpoliti eller spesialenhet. Bjørnar Moxnes vil gå enda hardere til verks.

– Vi vil ha forbud mot kabotasjekjøring og døgnkontinuerlig kontroll av vogntog på grenseovergangene, sier han.

Moxnes mener brudd på reglene skal straffes hardt.

– Transportkjøpere skal ansvarliggjøres, og de som bryter påseplikten når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår skal bøtelegges med minst ti kroner per kilo gods, svarer Moxnes.

Digitalrevolusjon

Selv om ikke de andre partiene har vært så konkrete som Rødt, er det mange partier som peker på at det bør ilegges gebyr framfor bøter for brudd på regelverket, inkludert for ulovlig kabotasjekjøring. Det vil gjøre at Statens vegvesen kan holde igjen kjøretøy til gebyret er betalt.

Ett og to hakk inn mot sentrum politisk fra Rødt, i SV og Arbeiderpartiet, vil man ta i bruk digitale hjelpemidler for å ha kontroll på de utenlandske kjøretøyene.

– Vi vil ha et digitalt transportregister, sier Arne Nævra fra Sosialistisk Venstreparti.

I Arbeiderpartiet mener man at også informasjon om frakten bør digitaliseres.

– Det bør bli obligatorisk med elektroniske fraktbrev, poengterer Sverre Myrli i Ap.

Også i MDG, der man helst ser at det blir mindre trafikk på veiene, er man helt klar på at situasjonen innenfor godstransporten på veien må bedres.

– Vi må intensivere arbeidet med å sikre at alle som transporterer varer i Norge jobber under ordnede forhold, heter det i svaret fra MDG.

Dette sier partiene:

Her er et utdrag av svarene vi fikk fra de politiske partiene. Mange partier har svart at de vil ha gebyr i stedet for bøter, slik at man kan holde igjen kjøretøy til gebyret er betalt. Dette er allerede vedtatt og vil bli innført nå i høst.

Høyre

Vi har styrket kontrollene og forbedret sanksjonsmulighetene. SVV kan nå ilegge gebyr på stedet også for brudd på kabotasjeregelverket. Vi har styrket samarbeidet mellom de ulike kontroll og tilsynsfunksjonene. Transportkjøperne må ansvarliggjøres.

Kristelig Folkeparti

Vil ha flere kontroller og strengere reaksjoner ved gjentatte forseelser. Mer tverrfaglig samarbeid mellom etatene. Ansvarliggjøring av transportkjøperne vil være vanskelig. Spesielt der forbruker er transportkjøper.

Venstre

Øke kontrollinnsatsen og styrke samarbeidet mellom kontroll og tilsynsmyndigheter. Vil ansvarliggjøre transportkjøperne.

Fremskrittspartiet

Vil opprette eget transportpoliti. Useriøse aktører må bort fra veiene. Hyppigere kontroller. Svarer ikke på ansvarliggjøring av transportkjøperne.

Arbeiderpartiet

Vil ha elektronisk registrering av all kabotasjekjøring. Flere kontroller, og vil styrke Arbeidstilsynet. Vil ha egen spesialenhet for kontroller i transportbransjen. Vil ha obligatorisk elektroniske fraktbrev. Transportkjøpere bør ilegges gebyr automatisk ved brudd på påseplikten.

Senterpartiet

Vil ha mer kontroller og sterkere samarbeid mellom SVV, tolletaten og arbeidstilsynet. SVV må få kraftigere virkemidler til å sanksjonere brudd. Det bør innføres solidaransvar for de største innkjøperne av transporttjenester.

Sosialistisk Venstreparti

Vil ha digitalt transportregister for å ha kontroll på utenlandske vogntog i Norge. Flere og hyppigere kontroller. Vil ha ansvarliggjøring av transportkjøperne.

Rødt

Vil ha forbud mot kabotasjekjøring og døgnkontinuerlig kontroll av vogntog på grenseovergangene. Transportkjøpere skal ansvarliggjøres, og de som bryter påseplikten når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår skal bøtelegges til minst ti kroner per kilo gods.

Miljøpartiet De Grønne

Vil styrke tiltak mot kabotasjekjøring, og vil intensivere arbeidet med å sikre at alle som transporterer varer i Norge jobber under ordnede forhold. I Stortinget har vi blant annet stemt for begrensning av utenlandsk lastebiltransport i Norge, i tråd med vedtak fra behandlingen av EUs mobilitetspakke.

26.08.2021
10:04
27.08.2021 07:40Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

Petter Pettersen

Ingri (22) leder grønn gigantsatsing: – Det her er en «once in a lifetime»-mulighet

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

FriFagbevegelse/NTB

«Tvungen lønnsnemnd» har reddet ferien for mange, men hva er det?


Flere saker