JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BARNETANNPLEIE: Tiril Willumsen og  Anne Rønneberg (t.h) er begge spesialister ved Odontologisk fakultet i Oslo. De er opptatt av at folk skal få god behandling uavhengig av egen økonomi.

BARNETANNPLEIE: Tiril Willumsen og Anne Rønneberg (t.h) er begge spesialister ved Odontologisk fakultet i Oslo. De er opptatt av at folk skal få god behandling uavhengig av egen økonomi.

Sissel M. Rasmussen

Munnhelse skaper synlige forskjeller:

– Dårlige tenner er veldig stigmatiserende, sier tannhelsespesialist

Får du en hudsykdom i munnhulen, må du betale for behandlingen selv. Hadde du fått den samme hudsykdommen et annet sted på kroppen, hadde det offentlige dekket utgiftene. – Ulogisk, mener professor i oral medisin.18.10.2018
12:35
19.10.2018 08:43

sissel@lomedia.no

– Tennene er en saga for seg. Tennene er våre ferdsskrivere, sier Tiril Willumsen.

Hennes pasienter er voksne, men har kanskje opplevd traumer, vold eller overgrep som barn.

– Barn blir voksne, men tenner vokser jo ikke ut igjen, sier Willumsen, som er professor i atferdsfag, ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag, ved Odontologisk fakultet i Oslo.

– Om tennene skades, er skaden permanent. Vi reparerer, men skaden vil aldri gro, som annet vev i kroppen.

Tannbehandlingsangst

Hennes kollega, Anne Rønneberg, er klinikksjef på samme sted og spesialist i pedodonti (barnetannpleie). Rønneberg ble en gang kontaktet for å hjelpe en 50 år gammel kvinne som plutselig ikke klarte å få noen ting inn i munnen. Ikke spise, ikke pusse, ingenting. Det var helt krise. Det viste seg at denne kvinnen var blitt utsatt for seksuelle orale overgrep som barn. Hun var gift og hadde selv barn, og mannen visste ingenting. Hun hadde fortrengt alt helt til hun ble alvorlig syk. Etter en omfattende kreftbehandling stoppet alt opp. Pasienten fikk hjelp av psykolog for å håndtere situasjonen. Selv om skaden oppsto da hun var barn, hadde ikke denne pasienten krav på noen støtte fra det offentlige. All behandling måtte dekkes fra egen lomme.

Tiril Willumsen har forsket mye på pasienter med tannbehandlingsangst, og pasienter som har vært utsatt for traumer som barn. De er spesielt sårbare i forbindelse med tannbehandling.

– Vi har mange tilfeller med tannbehandlingsangst som stammer fra traumer fra tidlig alder, sier Willumsen.

Norske tannleger og tannpleiere melder mest til barnevernet

Munnhulen forskjellsbehandles

– Munnhulen og tennene bør betraktes som en del av resten av kroppen. I dag er det faktisk ikke sånn, poengterer Pål Barkvoll, dekan ved Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Pål Barkvoll er professor i oral kirurgi og oral medisin. Oral medisin omhandler andre typer sykdommer som kan oppstå i munnhulen, enn de vanlige tannsykdommene tannråte eller tannløsning (karies eller periodontitt).

– Hvis du for eksempel får en hudsykdom i munnhulen, får du altså ikke dekket utgiftene til behandling. Hadde du fått den samme hudsykdommen andre steder på kroppen, hadde det offentlige dekket utgiftene. Slike lidelser kan være svært smertefulle og til dels invalidiserende for pasienten. Det kan bli vanskelig både å spise, drikke og prate.

En ikke sjelden hudsykdom som Lichen Planus, kan oppstå oralt eller andre steder på kroppen. I munnen danner det seg et bakteriebelegg over slimhinnene som gir sår og blemmer. Slimhinnene kan bli så smertefulle at pasienten ikke klarer å rengjøre disse områdene selv. Ofte må pasienten få hjelp til å fjerne bakteriebelegget. Giftstoffene som bakteriene produserer gjør lidelsen verre. Kortisonbehandling og oppfølging hver tredje uke er ikke uvanlig, og dette må pasienten betale selv.

Podkast: – I de mest desperate øyeblikkene så ønsket jeg at tennene skulle falle ut. At de bare skulle dette rett i vasken.

MODERAT: Bildet viser hudsykdommen Lichen Planus, med bakteriebelegg, sår slimhinne og blemmer. Dette er ikke en sjelden lidelse. Alvorlige utbrudd av sykdommen er langt verre enn det vi ser av dette eksempelet.

MODERAT: Bildet viser hudsykdommen Lichen Planus, med bakteriebelegg, sår slimhinne og blemmer. Dette er ikke en sjelden lidelse. Alvorlige utbrudd av sykdommen er langt verre enn det vi ser av dette eksempelet.

Odontologisk fakultet, UiO

– Det handler ikke om vanlig tannlegebehandling, men behandling som vil føre til store utgifter, ikke minst sammenlignet med om du fikk hudlidelsen et annet sted på kroppen. Man kan få dekket en del av konsultasjonsbeløpet, men ikke selve behandlingen, forklarer Barkvoll.

Tannhelse - velferdsstatens siste hull

Munnhulelege

– Munnhulen er et speil på resten av kroppen, sier Pål Barkvoll.

Flere sykdommer manifesterer seg først i munnhulen, og kan oppdages tidlig om pasientene kommer til ordinær undersøkelse, som kreft for eksempel. Infeksjoner fra hiv og aids har ofte debut i munnen. Eller blodsykdommene, leukemi og jernmangelanemi. Sykdommer kan oppdages og diagnostiseres i munnhulen. Dermed vil tannlegene spille en viktig rolle, sier dekanen.

Får man en infeksjon i munnhulen, kan det bli dramatisk. Bakterier kan spre seg gjennom blodbanene og forårsake hjerte- og karsykdommer eller blodpropp. Dersom noe uforutsett skjer, som en ulykke, eller om du må starte en alvorlig kreftbehandling som rammer immunforsvaret, kan det bli fatalt om bakteriene fra en ubehandlet infeksjon i munnen sprer seg til resten av kroppen.

– Fremtidens tannlege bør ta rollen som lege for munnhulen – det betyr å identifisere all sykdom i munnhulen, men også å se hele pasienten, sier professoren, som vil ha et bedre samarbeid med annet helsepersonell.

Tannlegen må kunne identifisere den medisinske risikopasienten og kunne gi denne en forsvarlig behandling.

Han mener det er for lite fokus på betydningen av god oral helse.

Hvorfor har vi ikke gratis tannlege i Norge? Vi var på vei dit, men så kom 1. verdenskrig...

MUNNEN ER ALENE: – Munnhulen og tennene bør betraktes som en del av resten av kroppen. I dag er det faktisk ikke sånn, poengterer Pål Barkvoll, dekan ved Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

MUNNEN ER ALENE: – Munnhulen og tennene bør betraktes som en del av resten av kroppen. I dag er det faktisk ikke sånn, poengterer Pål Barkvoll, dekan ved Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Jan Unneberg/OD/UiO

Helt urimelig politikk

– Det har blitt ført mye rar politikk på dette feltet opp gjennom årene. Sykdom, som ikke er selvforskyldt, bør i hvert fall ha samme refusjonsordninger som resten av kroppen. Hvorfor skal en sykdomsbehandling koste pasienten mye mer fordi den tilfeldigvis oppstår i munnhulen? En slik ordning er helt urimelig, sier professor Barkvoll.

Unntaket er kreft. Får du kreft i munnen eller kjeven, dekkes behandlingen. Får du derimot en cyste i kjevebeinet, må den fjernes for din regning, med en liten refusjon. Om cyster oppstår andre steder på kroppen, dekkes behandlingen av det offentlige.

– Dette er helt ulogisk. Når du går til fastlegen din, betaler du en egenandel. For 2018 er egenandelstaket på 2258 kroner. Ut over det får du frikort. Med mindre du selv velger å gå til en privat lege som ikke har avtale med det offentlige, sier Barkvoll.

Han påpeker dessuten at refusjonstakstene for tannbehandling har stått stille siden 2014, og ikke har økt i tråd med prisstigningen.

«Det blir dyrt for samfunnet når nødvendige tannlegebesøk blir utsatt»

Narkosekø

Ventetiden for å få tannbehandling under narkose for barn og unge er svært lang, stort sett over hele landet. Pasienter med store smerter må vente i lang tid. Tannlegene opplever dette som en håpløs og uholdbar situasjon.

– Vi har lange ventelister for at barn med ulike behov skal få tannbehandling i narkose. Skjer det noe med en arm eller en fot, så er det en akuttsituasjon og blir behandlet der og da ved sykehus. Er det et alvorlig tanntraume, er det derimot ingen automatikk i dette. Om en treåring må trekke flere tenner på grunn av karies, anbefales det å gjøre det i narkose. De er ikke i stand til å koble at smerten og ubehaget handler om tennene, sier Anne Rønneberg.

Klinikksjefen forteller at de har pasienter på avdelingen hver uke, som legges i narkose for behandling på grunn av alvorlig karies. Selv om tannhelsen generelt har blitt bedre, er det slik at de som har tannråte, har mer av det, understreker Anne Rønneberg.

Skyld og skam

For 100 år siden var det å være uten tenner vanlig. Man dør ikke av å være uten tenner. Mat kan moses. Men dårlig tannhelse er i dag veldig skambelagt. Tennene er ofte det første vi legger merke til når vi møter nye mennesker. Men vi ser ikke årsaken til problemene.

– Utseendet betyr utrolig mye i dag, og det å ha en dårlig tannstatus er veldig stigmatiserende, sier Anne Rønneberg.

– Vi er vokst opp med sangen som sier «det blir ikke hull i en tann som er ren». Å ha dårlig tannhelse fører til veldig mye skyld og skam, sier Tiril Willumsen.

Også de som er redde for å gå til tannlegen, er skamfulle fordi de har angst, fordi de ikke klarer å ta seg sammen og gjennomføre en behandling. Det som var et lite hull kan dermed vokse seg større.

– Neste steg er rotfylling, så trekking. Skal tanna erstattes, blir det bro. Da har det lille hullet blitt veldig dyrt. Når pasienten må betale alt selv, kommer de som sliter med dårlig økonomi uheldig ut. Vi ser at mange pasienter sliter med dette, sier Willumsen.

Noen skal få, andre ikke

Tiril Willumsen savner debatt om hvorvidt tannhelse bør sidestilles med annen helse. Om kostnadene skal fordeles i samfunnet, ut fra inntekt, via skatt, eller om det skal finansieres ut fra den enkeltes økonomi.

– Vi har lenge vært enige i prinsippet om at de som trenger det mest, skal få mest. Nå er det slik at for å få denne støtten, må du tilfredsstille noen krav om spesifikke diagnoser, som igjen gjør at mange med alvorlig sykdom i munnhulen faller utenfor støtteordningene.

Det er mange som sliter med å få behandlet sykdom i munnhulen og rehabilitert tennene sine på grunn av økonomi. Det hindrer dem i å ha en god livskvalitet, og begrenser muligheten til å få seg jobb. De taper i konkurransen med andre arbeidssøkere, fordi de er skamfulle og ikke tør smile. Ernæring og sosialt liv påvirkes negativt fordi de har ubehag og smerter, påpeker Willumsen.

I Norge har vi generelt en god tannhelse, mener professoren.

– Derfor er det kanskje på tide å tenke at det å ha en god tannhelse er noe vi kan hjelpe alle til å få, uansett hvilken årsak det er til at tannhelsa di har blitt dårlig, avslutter Willumsen.

Nå blir det kamp om tannhelse i Arbeiderpartiet igjen

Munnens helse

Den internasjonale tannlegeforeningen (FDI) definerer munnhelse slik:

«Oral helse er mangesidig, og omfatter mer enn bare tenner. Den inkluderer evnen til å snakke, smile, lukte, berøre, tygge og svelge og formidle et spekter av følelser gjennom ansiktsuttrykk, med selvtillit og fri for smerte, ubehag og eller sykdom i munnhulen.»

Munnhulen er et speil på resten av kroppen.

Pål Barkvoll

18.10.2018
12:35
19.10.2018 08:43

Munnens helse

Den internasjonale tannlegeforeningen (FDI) definerer munnhelse slik:

«Oral helse er mangesidig, og omfatter mer enn bare tenner. Den inkluderer evnen til å snakke, smile, lukte, berøre, tygge og svelge og formidle et spekter av følelser gjennom ansiktsuttrykk, med selvtillit og fri for smerte, ubehag og eller sykdom i munnhulen.»
Mest lest

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting,  administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting, administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

www.dfat.gov.au /House of Commons (Pa Photos / NTB)/ Wikimedia Commons

Dette er verdens verste sjef. Se kåringen

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble utvist av landet etter han tok en søppelsekk. Så vant han i Høyesterett

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»

I sommer blei hundrevis av SAS-flygninger innstilt midt i sommerferien på grunn av streik.

I sommer blei hundrevis av SAS-flygninger innstilt midt i sommerferien på grunn av streik.

Beate Oma Dahle / NTB

Prøver å unngå julestreik i SAS: – Vi godtar ikke å gå ned i lønn nok en gang

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»


Flere saker