JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Bjørnar Moxnes (Rødt), Solfrid Lerbrekk (SV), Trude Tinnlund (LO), Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet), Arild Grande (Arbeiderpartiet) og Steinar Krogstad (Fellesforbundet) er glad for at det blir innstramminger for mulighetene for innleie av arbeidskraft.

Bjørnar Moxnes (Rødt), Solfrid Lerbrekk (SV), Trude Tinnlund (LO), Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet), Arild Grande (Arbeiderpartiet) og Steinar Krogstad (Fellesforbundet) er glad for at det blir innstramminger for mulighetene for innleie av arbeidskraft.

Håvard Sæbø

Flertallet på Stortinget vil stramme inn reglene for innleie av arbeidskraft

Regjeringa instrueres til å endre arbeidsmiljøloven

Det blir flertall på Stortinget mot «nulltimerskontrakter», husavtaler og for å gi Arbeidstilsynet sanksjonsmulighet mot ulovlig innleie.01.03.2018
14:24
01.03.2018 16:45

Flertallet i arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget vil instruere regjeringa til å få slutt på de såkalte null-timers kontraktene. Kristelig Folkeparti støtter forslaget som dermed er sikret flertall på Stortinget.

Det er Kristelig Folkeparti som avgjør i arbeidslivssaker

Lundteigen: – For svakt til å bli kvitt svineriet

Arbeiderpartiet har fremmet til sammen fem forslag som skal bekjempe skadevirkningene av innleie. SV, Rødt og Kristelig Folkeparti støtter forslaget. Senterpartiet synes forslagene ikke får langt nok og Per Olaf Lundteigen sier han ennå ikke bestemt seg for hva de vil stemme for når deres egne forslag ikke får flertall. Men det er lite trolig at Senterpartiet vil stemme mot forslagene.

– Det står i forslaget at regjeringa skal «vurdere» i forslaget. Det er for svakt for å bli kvitt dette svineriet, sier saksordfører Lundteigen som er saksordfører for saken i Stortinget.

Kristelig Folkepartis talsperson i denne saken, Steinar Reiten, sier til NTB at de vil støtte forslaget fra Arbeiderpartiet, fordi KrF erkjenner at omfanget av innleie har økt og at konsekvensene har vært negative, ikke minst for bygge- og anleggsbransjen i Oslo-området.

Smutthull skal tettes

I forslaget blir regjeringen instruert til også å fremme forslag om å endre arbeidsmiljøloven slik at det bare ble bedrifter som er bundet av landsomfattende tariffavtaler som har anledning til å gjøre avtale om innleie. I dag holder det med en husavtale, en avtale på den enkelte bedrift, for å kunne gi tillatelse til innleie. LO har vært svært klare på at dette har vært et smutthull i loven.

Det blir også gitt instruksjoner slik at misbruket av deltidsstillinger opphører. Dommen i Clockwork-saken sa at det arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag var ulovlig. Mange bemanningsbedrifter lagde seg da en egen løsning ved å ansette folk i små deltidsstillinger og så gjennomsnittsberegne arbeidstida. For den ansatte gjorde dette liten forskjell i forhold til kontrakter uten lønn mellom oppdrag. Nå vil stortingsflertallet også tette dette smutthullet.

Bemanningsselskapet tapte i retten, men fortsetter med «ingen lønn mellom oppdrag»

Arbeidstilsynet skal kunne gripe inn

I tillegg vil stortingsflertallet være med på å gi Arbeidstilsynet rett til å føre tilsyn med innleie. I januar skrev FriFagbevegelse om en byggeplass på Storo der 90 prosent av elektrikerne var ulovlig innleide.

EL og IT Forbundet henvendte seg til Arbeidstilsynet for å få dem til å gripe inn. Arbeidstilsynet svarte: «Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å avgjøre om det foreligger lovlig eller ulovlig innleie. Når EL og IT Forbundet ber om å stoppe en eventuell ulovlig innleie fra bemanningsforetak, er dette med andre ord et forhold der Arbeidstilsynet ikke har håndhevingskompetanse.»

Nå vil stortingsflertallet gi Arbeidstilsynet verktøy for å gripe inn mot ulovlighetene.

Arbeidstilsynet er maktesløse mot ulovlig innleie, overlater til innleide polakker å rydde opp

Vedtak før sommeren

Regjeringen har planlagt å komme med en proposisjon med deres forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å regulere innleie. Den er ventet senest 23. mars. Dette er siste frist for forslag fra regjeringen som skal bli behandlet i Stortinget i vårsesjonen. I innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen står det at det at disse forslagene må inn i denne proposisjonen og at «forslagene må fremmes på et tidspunkt som gjør det mulig for Stortinget å fatte vedtak i innen sommeren 2018». Det kommer med andre ord til å bli travle tider i departementet i ukene framover.

– Dette er to fluer i en smekk. Blir det endelige forslaget slik flertallet nå bestiller vil det gi betydelige muligheter til å begrense bemanningsbransjen og til å styrke det organiserte arbeidslivet. Vi vil kunne få et helt annet regime i forhold til innleie av arbeidskraft, sier en fornøyd nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Han peker på at alle de tre viktigste elementene forbundet har arbeidet for er tatt med i bestillinga som nå går fra stortingsflertallet til arbeidsminister Hauglie.

Alle er enige om at noe må gjøres med innleie i byggebransjen

– En tydelig definisjon av fast ansettelse vil øke jobbtryggheten. Vi har også lenge ønsket å heve adgangen til å avtale innleie til bedrifter som har tariffavtale som er landsdekkende, for å unngå husavtaler. Og så er det svært positivt at det kreves styrket tilsyn og sanksjonsmuligheter fra Arbeidstilsynet, sier Krogstad.

Nestlederen understreker at selv om forbundet er svært fornøyd med de føringene som statsråden nå får fra Stortinget, gjenstår det å se hva hun til slutt leverer.

– Men hvis hun kommer med noe som er fullt av huller så kan det eventuelt rettes på i den videre behandlingen.

Glad KrF har skifta side

– Vi er fornøyd med at partiene har klart å samle seg om et forslag, sier LO-sekretær Trude Tinnlund i en kommentar. Det var et viktig budskap fra LOs side under høringen om forslagene i januar.

– Det er viktig å få en klarere definisjon på hva som er en fast stilling, slik at en kan bli kvitt stillingene som kalles «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag», sier Tinnlund. Men hun vil ikke være for bastant før hun ser hva som kommer i proposisjonen.

Rødts Bjørnar Moxnes mener at dette er et skritt i riktig retning, hvis forslaget som det foreligger vedtas.

– Da er det mulig å bli kvitt innleie med hjelp av husavtaler, men vi skal huske på at det meste av innleie foregår i andre bedrifter, sier han. Moxnes synes det er spesielt bra at Kristelig Folkeparti nå tar denne stillinga i arbeidslivsspørsmål.

– Tidligere har de stort sett vært på den gale siden.

Solfrid Lerbrekk fra SV er enig med Rødt i at dette er et skritt i riktig retning, at det er fint at det blir et flertall for noe som faktisk har betydning.

– Men vi skulle ønske at vi nådde lenger. Vi ønsker et nesten totalt forbud mot bemanningsbyråer, og synes det er synd at vi ikke kom nærmere det idag. Vårt ønske er å rulle tilbake lovverket til slik det var før man slapp kontrollen på disse selskapene i år 2000.

Krav om at noe må skje

– Flere og flere, også arbeidsgivere, har den siste tida blitt klar over den alvorlige situasjonen i arbeidslivet og stiller seg bak kravet om at noe må skje, sier Arbeiderpartiets Arild Grande. Han er en av forslagsstillerne bak forslaget som nå ser ut til å få flertall.

– Vi har våre egne primærstandpunkter som vi kommer til å stemme for, men dette forslaget er det det er mulig å få flertall for i Stortinget, så derfor fremmer vi dette. Partiene på venstresida har et stort ansvar for å få til et vedtak, sier Grande.

– Dette er et viktig første skritt på veien mot en tryggere hverdag for norske arbeidsfolk. Når Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Kristelig Folkeparti i dag innstiller på at regjeringen må legge frem forslag til endringer i loven så har vi stor tro på at vi skal klare å få flertall for det. Det betyr å begrense innleie og verne om at faste, hele stillinger skal være standarden i norsk arbeidsliv. Det er viktig for å sikre et seriøst arbeidsliv for oss alle, og det er viktig for å sikre tryggheten i hverdagen for den enkelte, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar.

Her er forslaget:

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen i den varslede proposisjonen om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak vurdere å fremme forslag til endringer som sikrer:

- en tydelig definisjon av faste ansettelser, hvor fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset og at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, samt hvor det understrekes at fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag ikke oppfyller lovens krav til fast ansettelse.

- en plikt for arbeidsgiver til å gi forutsigbarhet for arbeid og inntekt gjennom en arbeidsplan og som forhindrer kontrakter der arbeidstakere er fast ansatt med den konsekvens at de må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb.

- at adgangen til innleie begrenses slik at kun virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie, og at virksomheten og bemanningsforetaket på forespørsel fra Arbeidstilsynet skal fremlegge dokumentasjon på at virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte.

- at Arbeidstilsynet gis hjemmel til å føre tilsyn med innleie, og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie.

Forslagene må fremmes på et tidspunkt som gjør det mulig for Stortinget å fatte vedtak innen sommeren 2018.

Les mer:

Fikk du med deg denne? Fagforeningsveteran: – Hvorfor drive med heroin og sprit, når du kan begynne i byggebransjen?

På denne byggeplassen er 90 prosent av elektrikerne innleide fra bemanningsbyråer

Disse yrkene topper bemanningsbyråenes ønskeliste

Over halvparten av nye jobber på norske byggeplasser blir utlyst av bemanningsbyråene

Arild Grande (Ap) mener det er hårreisende at Arbeidstilsynet ikke kan stoppe ulovlig innleie

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.03.2018
14:24
01.03.2018 16:45Mest lest

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

Heidi Nordby Lunde fra Høyre mener fagbevegelsen og venstresdia er tjent med å ikke være så ensidig opptatt av det negative i arbeidslivet.

Heidi Nordby Lunde fra Høyre mener fagbevegelsen og venstresdia er tjent med å ikke være så ensidig opptatt av det negative i arbeidslivet.

Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Høyre-politikeren kommer med en advarsel til venstresida på 1. mai

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

Min mor: Året må ha vært 1980 da noen tok bilde av Ligia Cruz under en pause på hotellet hvor hun jobbet som stuepike i London. Bildet til høyre tok hun selv i en av metropolens mange passbildeautomater.

Min mor: Året må ha vært 1980 da noen tok bilde av Ligia Cruz under en pause på hotellet hvor hun jobbet som stuepike i London. Bildet til høyre tok hun selv i en av metropolens mange passbildeautomater.

Privat

«Det er 1. mai, og jeg tenker på mamma, en vaskedame»

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

Leder i Rødt tar utgangspunkt i gruvearbeiderslitet på Røros i sin tale 1. mai.

Leder i Rødt tar utgangspunkt i gruvearbeiderslitet på Røros i sin tale 1. mai.

Jan-Erik Østlie

«Vi er ikke alle i samme båt. Noen er i en yacht», sier Rødt-lederen i sin 1. mai-tale

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte


Flere saker