JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
IFS' genesralsekretær Sharan Burrow takker kongressen for at hun har blitt gjenvalgt til internasjonal fagbevegelses mektigste verv under kongressen i Berlin for fire år siden. Søndag starter IFS-kongressen i København. Da skal Burrow igjen kjempe for toppjobben.

IFS' genesralsekretær Sharan Burrow takker kongressen for at hun har blitt gjenvalgt til internasjonal fagbevegelses mektigste verv under kongressen i Berlin for fire år siden. Søndag starter IFS-kongressen i København. Da skal Burrow igjen kjempe for toppjobben.

Torgny Hasås

ITUC-kongressen:

Verdens fagbevegelse samles til kongress i København

Den internasjonale fagbevegelsen kan oppsummer vekst i medlemstallet de siste fire åra.30.11.2018
12:35
30.11.2018 12:35

torgny@lomedia.no

Søndag 2. desember samles verdens fagbevegelse til kongress i København. 1200 delegater fra store deler av verden møtes. 135 land er representert. Til sammen 331 nasjonale hovedorganisasjoner som representerer 207 millioner arbeidstakere.

Tema for kongressen er «Building Workers’ Power: Change the rules», «Styrk arbeidernes makt: Endre spillereglene». Kongressen avsluttes fredag.

Hvem er verdens verste sjef? Her er internasjonal fagbevegelses ti på topp

Støtter opp om FN

Organisasjonens engelske navn er International Trade Union Confederation (ITUC). På norsk kalles den Den internasjonale faglige samorganisasjonen (IFS).

LO, Unio og YS er de norske organisasjonene som er representert, og de stiller med topptunge delegasjoner til kongressen. Lederne i alle tre organisasjonene kommer til å bruke en hel uke i København.

LO stiller med åtte delegater, Unio med fem og YS har fire delegater. Lederne for organisasjonene blir til stede under hele kongressen.

IFS’ viktigste rolle er å være fagbevegelsens og arbeidstakernes talerør inn i FN-systemet. Spesielt i forhold til ILO, FNs arbeidstakerorganisasjon, spiller IFS en viktig rolle.

Programmet som skal behandles på kongressen, støtter opp om de FNs 17 bærekraftsmål. Spesielt det åttende målet med krav om anstendig arbeid og økonomisk vekst er viktig.

FNs bærekraftsmål påvirker norske arbeidstakere

23 millioner nye medlemmer

Til tross for at det er mye motvind for fagbevegelsen i verden, kan IFS vise til vekst.

Ved kongressen i Berlin hadde organisasjonen 170 millioner medlemmer og satte seg som mål å nå 200 millioner ved neste kongress. Det målet er nådd, ikke ved at nye medlemsorganisasjoner har meldt seg inn, men med at de enkelte fagbevegelsene over hele verden har fått flere medlemmer, oppgir IFS-sekretariatet på spørsmål fra FriFagbevegelse.

Et stort sprang i medlemstallet ble gjort da en organisasjon for indiske arbeidere i uformell sektor, for en stor del hushjelper og tjenere, ble godkjent som medlemmer i ITUC.

IFS’ generalsekretær og reelle leder er Sharan Burrow. Hun er opprinnelig lærer, kommer fra Australia og er kjent som en aktivist.

Da Burrow holdt valgkamptalen sin på kongressen i Berlin for fire år siden sa hun: «I have great love to militancy and unionism». (Jeg elsker militant fagforeningsaktivisme).

Burrows aktivisme er uomtvistelig, og spesielt kampanjen mot fotball-VM i Qatar har satt IFS på kartet. Men det har også gjort at det har vokst fram stor motstand mot hennes lederstil.

Seier for fagbevegelsen: Migrantarbeidere som bygger anlegg til fotball-VM i Qatar får styrket sine rettigheter

Maktkamp

Ved valget har Burrow fått en motkandidat, Susanna Camusso. Camussa er italiensk og generalsekretær CGIL, den tradisjonelt sett kommunistiske fagbevegelsen i Italia.

Skillet mellom Burrow og Camusso går både på arbeidsform, men også på geografi.

Burrow støtter seg sterkt på den anglosaksiske delen av fagbevegelsen, mens Camussos er foreslått fra Sør-Europa, Tyskland, Japan, Polen, Belgia og Israel.

Ifølge kritikerne av Burrow går hennes aktivisme utover det administrative arbeidet. Blant annet er det gjentagende klager på at sakspapirer kommer seint. Store deler av den internasjonale fagbevegelsen er dårlige i engelsk og trenger tid til å oversette og sette seg inn i dokumenter som kommer på dette språket.

Dette blir sett på som et demokratisk problem, og mange mener at den engelskspråklige dominansen hindrer den demokratiske prosessen.

Rettferdig omstilling

Programmet som skal vedtas er bygd opp rundt fire temaer, pilarer. Det første temaet er fred, demokrati og rettigheter.

Når freden trues, svekkes demokratiet, uten demokrati forsvinner de faglige rettighetene, er logikken i dokumentet.

Det andre temaet som skal vedtas, er reguleringen av den økonomiske makta. Programmet viser til hvordan utviklingen av økonomien gir kapitalen og kapitaleierne fordeler på bekostning av arbeiderklassen.

Det tredje temaet er klima. Slagordet er «Just transition» (rettferdig omstilling). IFS støtter en omstilling til klimavennlig produksjon, men det er viktig at denne omstillingen foregår uten at det går ut over arbeidstakernes rettigheter.

Det fjerde temaet er likestilling. Likestilling mellom kjønnene er det viktigste temaet, men også kamp mot rasisme og fremmedfrykt er viktig.

I egne avsnitt tas situasjonen for hushjelper og uformelle arbeidere opp. De to gruppene har kanskje størst behov for organisering, men er vanskeligst å organisere.

I likestillingsdebatten kommer også migrasjon- og flyktningspørsmålet opp.

Regionenes kamp

På det organisatoriske område er det sterke spenninger. Verdensdelene har regionale organisasjoner, og det er en løpende kamp og diskusjon om hvor mye ressurser som skal brukes sentralt, og hvor mye ressurser som skal fordeles til regionene.

Det er dansk LO og FTF som står som arrangør for kongressen sammen med IFS. Men en av dagene skal kongressen reise over Øresundsbroen. Da er det svensk LO og TCO som arrangerer et møte i Malmø.

Under kongressen står de nordiske landene og alle de nordiske organisasjonene sammen og framstår som en nordisk blokk. YS, Unio og LO i Norge er sammen med de andre nordiske landene enige om fordelingen av verv og hovedretning på den politiske retningen.

Innen internasjonal fagbevegelse er nordisk fagbevegelse sett på som vellykket og kraftige, dessuten er de rike.

Dette er verdens 10 verste land for arbeidstakere

Den nordiske modellen

Nordisk fagbevegelses politiske hovedmål for kongressen er å fremme den nordiske modellen. I dette ligger det temaer som fellesskapsløsninger, en stor offentlig sektor, nei til privatisering og forholdsvis høyt skattenivå.

Selv om det er enighet om de store linjene, skiller de norske organisasjonene seg på noen punkter.

For LOs del vil IFS-kongressen være den beste anledningen til å følge opp boikott-vedtaket mot Israel fra LO-kongressen. LO vil være med å arrangere et eget møte om Palestina-spørsmålet.

Unio har spilt inn formuleringer knytte til LHBTIQ, mot diskriminering av seksuelle minoriteter. YS på sin side vil bruke sin taletid til å snakke om Norwegian-saken. Det er ventet at dommen i Høyesterett faller denne uka.

Slik skal LO jobbe for boikott av Israel

Uten kineserne

Fortsatt er ikke verdens største land, Kina, representert. All-China Federation of Trade Unions (ACFTU). kommer til å være til stede som observatører.

I IFS er ikke ACFTU velkomne. Begrunnelsen er de har for tette bånd til myndighetene. LO har gjennom mange år samarbeidet med ACFTU og har ment at kinesisk fagbevegelse ikke er verre enn mange andre fagbevegelser.

Det foreligger ikke noe forslag om at ACFTU skal bli medlem, selv om det ville gitt Sharan Burrow en fjær i hatten når hun skal åpne IFS-kongressen om fire år.

I dag har IFS 207 millioner medlemmer. ACFTU har alene 302 millioner medlemmer. Med kineserne om bord, ville medlemstallet ha rundet en halv milliard medlemmer.

FNs bærekraftsmål

Mål 1: Bærekraftsmål nummer 1 er å utrydde fattigdom

Mål 2: Utrydde sult

Mål 3: God helse

Mål 4: God utdanning

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Mål 7: Ren energi for alle

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftsmål 8: anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Mål 10: Mindre ulikhet

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 14: Liv under vann

Mål 15: Liv på land

Mål 16: Fred og rettferdighet

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

30.11.2018
12:35
30.11.2018 12:35Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

André Kjernsli

Rødt raser etter avsløringen om at syke Ikea-ansatte tvinges på jobb

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

Jan-Erik Østlie

Pilotene mener de har blitt lurt av SAS-ledelsen: – Vi ble brukt i et skittent spill, sier Norsk Flygerforbund

Martin Guttormsen Slørdal

Tusenfryd underbetaler unge i sommerjobb, mener Norsk Arbeidsmandsforbund

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

FriFagbevegelse/NTB

«Tvungen lønnsnemnd» har reddet ferien for mange, men hva er det?

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Erlend Angelo

Skjebnenatt for SAS: Dette er konflikten som kan knuse flyselskapet


Flere saker