Brian Cliff Olguin" />

Arbeiderhistorie - Samvirkelaget og Coop

Arbeiderkvinner i Stavanger blir hedret med butikkdame-statue

Da det ble klart at Stavanger skulle pusse opp Nytorget, bestemte ildsjeler seg for at områdets samvirkehistorie ikke skulle gå tapt. Butikkmedarbeider «Jenny» kommer på sokkel.
GLEDER SEG: Morten Wiik leder skulpturutvalget i LO i Stavanger og Omegn. Her viser han fram plantegningene av nye Nytorget hvor kvinnene i samvirkelagene skal hedres med en skulptur.

GLEDER SEG: Morten Wiik leder skulpturutvalget i LO i Stavanger og Omegn. Her viser han fram plantegningene av nye Nytorget hvor kvinnene i samvirkelagene skal hedres med en skulptur.

Privat

brian.cliff.olguin@lomedia.no

Nytorget og Pedersgata har i over 150 år vært et sentralt butikkstrøk i Stavanger. Det er også kjent for arbeiderhistorien sin og ansett som arnestedet for det folkelige engasjementet som ledet til utviklingen av forbrukersamvirket i byen fra tidlig 1900-tall. Her holdt forbruksforeningen Bikuben til, som senere fusjonerte med forbruksforeningen Økonom og ble til det som i dag er samvirkelaget Coop Økonom.

Ideen til prosjektet kom fra Arbeidernes Historielag i Rogaland, som registrerte at Nytorget skulle pusses opp i forbindelse med at Stavanger by fyller 900 år i 2025. Egil Larsen, som er leder i historielaget, la så fram ideen for styret i LO i Stavanger og omegn. Hvorfor ikke få opp en statue som hedret arbeiderkvinnen i Stavangers forbrukersamvirke?

Morten Wiik, som i tillegg til å være styremedlem i LO i Stavanger og Omegn er klubbleder på Coop-lageret i byen, søkte om tillatelse til oppføring av skulptur. Den fikk de i april 2021.

– Hedringen av arbeiderkvinnen i forbrukersamvirket handler om den innsatsen og den viktige rollen som kvinnene hadde som aktører i arbeidslivet. Kvinnene er gjerne de «usynlige» som er til stede og som vi har tatt for gitt. I dag er varehandelsarbeideren av begge kjønn, men historisk var det mest kvinner, forklarer Wiik.

Han leder nå skulpturutvalget i LO i Stavanger og omegn.

Avtalefestet pensjon: Ekstrapensjonen AFP settes trolig på vent for mange slitere

«Hu Jenny»

Hederen kommer i form av skulpturen «Hu Jenny» – som er en fiktiv figur fra diktet med samme tittel, skrevet av stavangerforfatter Gunnar Roalkvam – og med melodi av avdøde multikunstner Svein Tang Wa.

LES DIKTET HU JENNY NEDERST I SAKEN.

«Hu Jenny» jobbet nemlig i samvirkets Økonomen avdeling to– og i diktet lærer vi blant annet at hun ikke bare ekspederte kassa og holdt ryddig i varene, men også trodde på samholdet og samvirkemodellen.

Finansieringsmodell

Nå gjenstår selve produksjonen av skulpturen og videre finansiering av den.

Først vil kunstkonsulenten, som skulpturutvalget har engasjert, samarbeide med dem om å finne fram til kunstnere gjennom en prekvalifiseringsrunde.

– Vi håper kunstnere melder sin interesse ved å besøke nettsiden vår og sende inn søknad til prekvalifiseringen, sier Wiik.

Samtidig trenger også utvalget å samle inn flere bidrag til prosjektet som blir et spleiselag.

Prosjektet har en ramme på to millioner kroner, og Wiik henter inspirasjon for finansiering fra et annet skulpturprosjekt. I 2006 fikk Lervigtunet hedersmonumentet «Ti øre timen» til ære for kvinnene som jobbet i hermetikkindustrien.

– Vi bruker det prosjektet som modell med innsamling av midler og bidragsytere. Derfor er skulpturprosjektet et samarbeid mellom fagbevegelse, næring, stiftelser og folkelige innslag.

Wiik sikter blant annet til en konsert i Johannes-kirken på Storhaug 16. mai i 2021, som var iverksatt av Venneforeningen Hu Jenny på Storhaug. Alle inntekter gikk uavkortet til skulpturprosjektet.

Hovedbidragsyterne er Agder og Rogaland Handel og Kontor, Coop Norge SA og Coop Økonom – alle med 350.000 kroner hver. Også fagforbund og politiske partier har bidratt.

Så langt har skulpturutvalget fått inn 1.440.000 kroner.

– Vi håper flere vil bidra og på denne måten også ha eierskap til «Hu Jenny».

Fikk du med deg denne? Coop er «eid av deg og meg». Likevel tjener direktørene mange ganger mer enn de butikkansatte

HU JENNY

Her e ein sang te hu Jennyi Økonomen avdeling to.Der ekspederte hu i mangen år,hu va greie kan dokker tro.

Hu hadde et smil te oss adle,og serligt te osser små,Hu fant fram pinnastolar,Så de gamle sko sleppa å stå.

Hu veide opp svisker og sukkerog påsar med kaffi og salt,for i hydlene bagom disken,der hadde hu pitlemann alt.

Hu trodde på samvirketankenog hu sa at butikken va vår,og pengar som blei te overs,fekk me igjen kvert bidige år.

Aldri må me svikta,pleide hu Jenny å sei,for det e så gysla viktigtat me e på rette vei.

Når dokker små ble størreog kan vera aktivt med,så gløm ikkje målet våresog kooperasjonens idé.

Hu pakte inn brønå fra Samhold,og ga de med kjærlige ordte osser små røvarsungar,og ba oss hilsa hjem te na mor.Så sa me «nana» te hu Jenny,som sto bagom disken og lo,og dørklokkå sa dingelingi Økonomen avdeling to.

Fra Gunnar Roalkvam, «Dikt i utvalg», 2008

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i handel, kontor, luftfart og reiseliv, finans, forlag, media, samferdsel og organisasjoner.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

HU JENNY

Her e ein sang te hu Jennyi Økonomen avdeling to.Der ekspederte hu i mangen år,hu va greie kan dokker tro.

Hu hadde et smil te oss adle,og serligt te osser små,Hu fant fram pinnastolar,Så de gamle sko sleppa å stå.

Hu veide opp svisker og sukkerog påsar med kaffi og salt,for i hydlene bagom disken,der hadde hu pitlemann alt.

Hu trodde på samvirketankenog hu sa at butikken va vår,og pengar som blei te overs,fekk me igjen kvert bidige år.

Aldri må me svikta,pleide hu Jenny å sei,for det e så gysla viktigtat me e på rette vei.

Når dokker små ble størreog kan vera aktivt med,så gløm ikkje målet våresog kooperasjonens idé.

Hu pakte inn brønå fra Samhold,og ga de med kjærlige ordte osser små røvarsungar,og ba oss hilsa hjem te na mor.Så sa me «nana» te hu Jenny,som sto bagom disken og lo,og dørklokkå sa dingelingi Økonomen avdeling to.

Fra Gunnar Roalkvam, «Dikt i utvalg», 2008