JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HAR TIL SALT I GRØTEN: Sigurd Aune i Sparebank 1, Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank, Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN, Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest, Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet, Liv Ulriksen i Sparebank 1 Nord-Norge, Per Halvorsen i Sparebank 1 Sørøst-Norge og Turid Grotmoll i Fremtind.

HAR TIL SALT I GRØTEN: Sigurd Aune i Sparebank 1, Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank, Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN, Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest, Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet, Liv Ulriksen i Sparebank 1 Nord-Norge, Per Halvorsen i Sparebank 1 Sørøst-Norge og Turid Grotmoll i Fremtind.

Lene Svenning

Lederlønninger

Dette tjener toppene i finansbransjen

Mens gjennomsnittlig årslønn til en medarbeider innen finans og forsikring lå på 563.400 kroner i 2021, hadde flere av topp­sjefene lønninger og bonus på fire-fem millioner kroner.07.05.2022
14:00
10.05.2022 14:25

katharina@lomedia.no

Årets lønnsoppgjør i finanssektoren er unnagjort. Medlemmer i Handel og Kontor (HK) fikk et flatt tillegg på 13.000 kroner. Men hva tjener egentlig sjefene i samme bransje?

HK-Nytt har undersøkt hva direktørene sitter igjen med for jobben de gjør. Vi plukket ut ni store selskaper hvor det jobber HK-medlemmer. Deretter gikk vi gjennom årsregnskapene for å finne hva konsernsjefene fikk i lønn, bonus, frynsegoder og pensjon i 2021.

Se hele lista nederst i saken

Betalt inn 19 millioner i pensjon

Øverste leder i Sparebank 1 Sørøst-Norge topper lista med hele 23,8 millioner kroner. Etter en fusjon av to banker tok Per Halvorsen over som konsernsjef 1. juni. Før den tid var Rune Fjeldstad sjef. Beløpet viser til hva banken hadde i utgifter til lønn, bonus, frynsegoder og pensjon til de to konsernsjefene til sammen i 2021.

Av 23,8 millioner utgjør pensjonssparing til sammen 19 millioner kroner. Skifte av toppleder er årsaken til det høye beløpet. Banken måtte avsette hele 18,4 millioner kroner til Halvorsen (60 år) så banken kan innfri pensjonsavtalen hans.

Det er et langt hopp til neste person. Konsernsjef Turid Grotmoll i forsikringsselskapet Fremtind fikk 7,7 millioner kroner i lønn, frynsegoder og pensjon i 2021.

Men jobber du «på gølvet» tjener du langt, langt mindre. 474.720 kroner var gjennomsnittslønna til en kundebehandler i bank i 2021, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Medarbeidere i kategorien finans og forsikring tjente i gjennomsnitt 563.400 kroner. SSB-tallene viser bare lønn og bonus, ikke frynsegoder og pensjonssparing.

1,2 millioner i bonus

Penger inn på konto er mer enn bare lønn. I fire av de ni selskapene vi undersøkte, fikk sjefene bonus. Én bank skilte seg ut. Sparebank 1 SR-Bank ga konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer nærmere 1,2 millioner kroner i bonus.

Leder Vigdis Rekdahl i LO Finans HK er imot at enkelte ledere får store summer i bonus. Det er heller ikke spesielt utbredt blant Rekdahls medlemmer.

– Det er ikke rettferdig ovenfor medlemmene og kan ikke forsvares på noen måte, sier hun.

I Sparebank 1 Nord-Norge fikk alle ansatte 15.000 kroner i bonus i fjor. Det samme fikk arbeidstakere i forsikringsselskapet Fremtind.

Tosifret pensjonssparing

Fete pensjonsordninger er annen måte å lønne toppledere på. Konsernsjef Per Halvorsen i Sparebank 1 Sørøst-Norge fikk altså hele 18,4 millioner i pensjonsinnskudd i 2021.

Vigdis Rekdahl støtter heller ikke høye pensjonsinnskudd til lederne.

– Dette er en måte å lønne lederne på som avviker fra våre holdninger, sier hun.

Ansatte i samme bank fikk sju prosent av lønna i pensjon. Finansinstitusjoner med HK-medlemmer har pensjonsordninger som varierer fra lovpålagte 2 prosent til 7 prosent av lønna i pensjonssparing.

Styrehonorar og aksjer

Det er ikke uvanlig at finanstoppene er styremedlemmer i andre finansinstitusjoner. Administrerende direktør Richard Heiberg i Sparebanken 1 Østlandet fikk i fjor 813.000 kroner i honorar for styreverv i selskaper i samme konsern eller i Sparebank 1-alliansen.

Toppene har også aksjer eller egenkapitalbevis, et verdipapir som har mange likhetstrekk med en aksje. Verdien varier etter hvordan selskapet gjør det på børsen.

Flere av toppene hadde egenkapitalbevis som er verdt flere millioner kroner.

Dette får sjefene i lønn, bonus, frynsegoder og pensjon

Sparebank 1 Gruppen

Administrerende direktør Sigurd Aune

Lønn: 3.901.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 175.000 kroner

Pensjon: 866.000 kroner

Totalt: 4.942.000 kroner

Fallskjerm: Ett år

Aune kan gå av med pensjon når han blir 65 år og får 70 prosent av årslønn fra fylte 65 år til 67 år.

Sparebank 1 SR-Bank

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer

Lønn: 3.712.000 kroner

Bonus: 1.158.000 kroner

Frynsegoder: 861.000 kroner

Pensjon: 1.042.000 kroner

Totalt: 6.773.000 kroner

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Fasmer hadde aksjer i Sparebank 1 SR-Bank som var verdt litt mer enn 1 million kroner 31.12.2021. Hun mottok også 69.000 kroner som styremedlem i Sparebank 1 Gruppen i 2021.

Konsernsjefen kan gå av med pensjon når hun fyller 65 år. For all lønn over 12 G (om lag 1,3 millioner) har hun en egen pensjonsordning som betyr at hun får 30 prosent av det overskridende beløpet i pensjon.

Sparebank 1 SMN

Konsernsjef Jan-Frode Janson

Lønn: 4.943.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 281.000 kroner

Pensjon: 950.000 kroner

Totalt: 6.174.000 kroner

Fallskjerm: Ett år

Janson er styremedlem i Fremtind og fikk 220 000 kroner i honorar for vervet i fjor. Han hadde også egenkapitalbevis som var verdt 6 millioner kroner i Sparebank 1 SMN 31.12.2021.

Konsernsjefen må også ha noe å leve av når han går av med pensjon. Sparesatsen på pensjonen i 2021 var 24,58 prosent for lønn over 12 G (om lag 1,3 millioner).

Sparebanken Vest

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth

Lønn: 4.156.011 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 224.933 kroner

Pensjon: 1.619.605 kroner

Totalt: 6.000.549 kroner

Fallskjerm: 0

Kjerpeseth har egenkapitalbevis som var verdt 760.666 kroner da han fikk dem.

Konsernsjefen har en førtidspensjonsavtale fra fylte 65 år, som gir ham en rett og plikt til å fratre mot 70 prosent av lønn fram til 67 år.

Sparebank 1 Østlandet

Administrerende direktør Richard Heiberg

Lønn: 4.610.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 125.000 kroner

Pensjon: 149.000 kroner

Totalt: 4.884.000 kroner

Fallskjerm: 0

Styrehonorar: 813.000 kroner

Heiberg hadde egenkapitalbevis som var verdt 15,7 millioner kroner den 31.12.2021.

Kan gå etter fylte 62 år: Dersom selskapet beslutter at Heiberg skal slutte i jobben, får direktøren en årlig førtidspensjon som utgjør 70 prosent av gjeldende fastlønn ved fratredelse. Hvis Heiberg ønsker å fratre i perioden fra 62 til 67 år, utbetaler selskapet en årlig førtidspensjon som utgjør 60 prosent av gjeldende fastlønn ved fratredelse.

Sparebank 1 Nord-Norge

Konsernsjef Liv Ulriksen

Lønn: 3.934.000 kroner*

Bonus: 15.000 kroner

Frynsegoder: 84.000 kroner

Pensjon: 491.000 kroner

Totalt: 4.524.000 kroner

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Ulriksen mottok i fjor 519.000 kroner i honorar for verv eller roller i Sparebank 1 Alliansen.

*Lønna inkluderer frynsegoder som bredbånd og fast bilgodtgjørelse.

Sparebank 1 Sørøst-Norge

Konsernsjef Per Halvorsen / Rune Fjeldstad*

Lønn: 4.382.900 kroner

Bonus: 226.300 kroner

Frynsegoder: 131.100 kroner

Pensjon: 19.045.100 kroner

Totalt: 23.785.400 kroner

Fallskjerm: Fjeldstad fikk et sluttvederlag da han sluttet, men beløpet er ikke oppgitt i årsregnskapet.

*Per Halvorsen tok over som konsernsjef 1. juni etter Rune Fjeldstad. Beløpene viser bankens utgifter til de to sjefenes godtgjørelser og pensjon i 2021.

Sparebank 1 Østfold Akershus

Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen

Lønn: 3.282.000 kroner

Bonus: 168.000 kroner

Frynsegoder: 271.000 kroner

Pensjon: 200.000 kroner

Totalt: 3.921.000 kroner

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Siden 2017 har Hansen hatt en lønnsøkning på 657.000 kroner. Han hadde egenkapitalbevis til en verdi av 1,6 millioner kroner den 31.12.2021.

Direktøren har en pensjonsavtale som innebærer en årlig sparing på 25 prosent av lønn ut over 12 G (om lag 1,3 millioner) og en uførepensjon der forsikringsbeløpet utgjør en årlig utbetaling på 70 prosent utover 12 G til 67 år.

Fremtind

Konsernsjef Turid Grotmoll

Lønn: 5.156.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 336.000 kroner

Pensjon: 2.217.000 kroner

Totalt: 7.709.000 kroner

Fallskjerm: Ett år

Grotmoll har rett på en årlig førtidspensjon fra fylte 64 år til 69 år som utgjør 70 prosent lønna.

07.05.2022
14:00
10.05.2022 14:25

Dette får sjefene i lønn, bonus, frynsegoder og pensjon

Sparebank 1 Gruppen

Administrerende direktør Sigurd Aune

Lønn: 3.901.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 175.000 kroner

Pensjon: 866.000 kroner

Totalt: 4.942.000 kroner

Fallskjerm: Ett år

Aune kan gå av med pensjon når han blir 65 år og får 70 prosent av årslønn fra fylte 65 år til 67 år.

Sparebank 1 SR-Bank

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer

Lønn: 3.712.000 kroner

Bonus: 1.158.000 kroner

Frynsegoder: 861.000 kroner

Pensjon: 1.042.000 kroner

Totalt: 6.773.000 kroner

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Fasmer hadde aksjer i Sparebank 1 SR-Bank som var verdt litt mer enn 1 million kroner 31.12.2021. Hun mottok også 69.000 kroner som styremedlem i Sparebank 1 Gruppen i 2021.

Konsernsjefen kan gå av med pensjon når hun fyller 65 år. For all lønn over 12 G (om lag 1,3 millioner) har hun en egen pensjonsordning som betyr at hun får 30 prosent av det overskridende beløpet i pensjon.

Sparebank 1 SMN

Konsernsjef Jan-Frode Janson

Lønn: 4.943.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 281.000 kroner

Pensjon: 950.000 kroner

Totalt: 6.174.000 kroner

Fallskjerm: Ett år

Janson er styremedlem i Fremtind og fikk 220 000 kroner i honorar for vervet i fjor. Han hadde også egenkapitalbevis som var verdt 6 millioner kroner i Sparebank 1 SMN 31.12.2021.

Konsernsjefen må også ha noe å leve av når han går av med pensjon. Sparesatsen på pensjonen i 2021 var 24,58 prosent for lønn over 12 G (om lag 1,3 millioner).

Sparebanken Vest

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth

Lønn: 4.156.011 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 224.933 kroner

Pensjon: 1.619.605 kroner

Totalt: 6.000.549 kroner

Fallskjerm: 0

Kjerpeseth har egenkapitalbevis som var verdt 760.666 kroner da han fikk dem.

Konsernsjefen har en førtidspensjonsavtale fra fylte 65 år, som gir ham en rett og plikt til å fratre mot 70 prosent av lønn fram til 67 år.

Sparebank 1 Østlandet

Administrerende direktør Richard Heiberg

Lønn: 4.610.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 125.000 kroner

Pensjon: 149.000 kroner

Totalt: 4.884.000 kroner

Fallskjerm: 0

Styrehonorar: 813.000 kroner

Heiberg hadde egenkapitalbevis som var verdt 15,7 millioner kroner den 31.12.2021.

Kan gå etter fylte 62 år: Dersom selskapet beslutter at Heiberg skal slutte i jobben, får direktøren en årlig førtidspensjon som utgjør 70 prosent av gjeldende fastlønn ved fratredelse. Hvis Heiberg ønsker å fratre i perioden fra 62 til 67 år, utbetaler selskapet en årlig førtidspensjon som utgjør 60 prosent av gjeldende fastlønn ved fratredelse.

Sparebank 1 Nord-Norge

Konsernsjef Liv Ulriksen

Lønn: 3.934.000 kroner*

Bonus: 15.000 kroner

Frynsegoder: 84.000 kroner

Pensjon: 491.000 kroner

Totalt: 4.524.000 kroner

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Ulriksen mottok i fjor 519.000 kroner i honorar for verv eller roller i Sparebank 1 Alliansen.

*Lønna inkluderer frynsegoder som bredbånd og fast bilgodtgjørelse.

Sparebank 1 Sørøst-Norge

Konsernsjef Per Halvorsen / Rune Fjeldstad*

Lønn: 4.382.900 kroner

Bonus: 226.300 kroner

Frynsegoder: 131.100 kroner

Pensjon: 19.045.100 kroner

Totalt: 23.785.400 kroner

Fallskjerm: Fjeldstad fikk et sluttvederlag da han sluttet, men beløpet er ikke oppgitt i årsregnskapet.

*Per Halvorsen tok over som konsernsjef 1. juni etter Rune Fjeldstad. Beløpene viser bankens utgifter til de to sjefenes godtgjørelser og pensjon i 2021.

Sparebank 1 Østfold Akershus

Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen

Lønn: 3.282.000 kroner

Bonus: 168.000 kroner

Frynsegoder: 271.000 kroner

Pensjon: 200.000 kroner

Totalt: 3.921.000 kroner

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Siden 2017 har Hansen hatt en lønnsøkning på 657.000 kroner. Han hadde egenkapitalbevis til en verdi av 1,6 millioner kroner den 31.12.2021.

Direktøren har en pensjonsavtale som innebærer en årlig sparing på 25 prosent av lønn ut over 12 G (om lag 1,3 millioner) og en uførepensjon der forsikringsbeløpet utgjør en årlig utbetaling på 70 prosent utover 12 G til 67 år.

Fremtind

Konsernsjef Turid Grotmoll

Lønn: 5.156.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 336.000 kroner

Pensjon: 2.217.000 kroner

Totalt: 7.709.000 kroner

Fallskjerm: Ett år

Grotmoll har rett på en årlig førtidspensjon fra fylte 64 år til 69 år som utgjør 70 prosent lønna.
Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

Roar må alltid være på vakt når han prepper løyper i Oslo-marka.

Roar må alltid være på vakt når han prepper løyper i Oslo-marka.

Sissel M. Rasmussen

Roar er en trygghet å ha i skogen, selv om livredning ikke står i stillingsbeskrivelsen

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Anita Arntzen

Dette yrket har Norges høyeste sykefravær

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Aslak Bodahl

Nå får Hamza skattelette for å bo i brakke på jobb

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Anita Arntzen

I England sover sykepleiere med 100 prosent stilling i bilen. Her er Olgas råd til Norge

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Leif Martin Kirknes

Matbutikken er politianmeldt to ganger: Nå stenger UMS Halden om søndagene

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie


Flere saker