JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HAR TIL SALT I GRØTEN: Sigurd Aune i Sparebank 1, Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank, Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN, Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest, Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet, Liv Ulriksen i Sparebank 1 Nord-Norge, Per Halvorsen i Sparebank 1 Sørøst-Norge og Turid Grotmoll i Fremtind.

HAR TIL SALT I GRØTEN: Sigurd Aune i Sparebank 1, Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank, Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN, Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest, Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet, Liv Ulriksen i Sparebank 1 Nord-Norge, Per Halvorsen i Sparebank 1 Sørøst-Norge og Turid Grotmoll i Fremtind.

Lene Svenning

Lederlønninger

Dette tjener toppene i finansbransjen

Mens gjennomsnittlig årslønn til en medarbeider innen finans og forsikring lå på 563.400 kroner i 2021, hadde flere av topp­sjefene lønninger og bonus på fire-fem millioner kroner.07.05.2022
14:00
10.05.2022 14:25

katharina@lomedia.no

Årets lønnsoppgjør i finanssektoren er unnagjort. Medlemmer i Handel og Kontor (HK) fikk et flatt tillegg på 13.000 kroner. Men hva tjener egentlig sjefene i samme bransje?

HK-Nytt har undersøkt hva direktørene sitter igjen med for jobben de gjør. Vi plukket ut ni store selskaper hvor det jobber HK-medlemmer. Deretter gikk vi gjennom årsregnskapene for å finne hva konsernsjefene fikk i lønn, bonus, frynsegoder og pensjon i 2021.

Se hele lista nederst i saken

Betalt inn 19 millioner i pensjon

Øverste leder i Sparebank 1 Sørøst-Norge topper lista med hele 23,8 millioner kroner. Etter en fusjon av to banker tok Per Halvorsen over som konsernsjef 1. juni. Før den tid var Rune Fjeldstad sjef. Beløpet viser til hva banken hadde i utgifter til lønn, bonus, frynsegoder og pensjon til de to konsernsjefene til sammen i 2021.

Av 23,8 millioner utgjør pensjonssparing til sammen 19 millioner kroner. Skifte av toppleder er årsaken til det høye beløpet. Banken måtte avsette hele 18,4 millioner kroner til Halvorsen (60 år) så banken kan innfri pensjonsavtalen hans.

Det er et langt hopp til neste person. Konsernsjef Turid Grotmoll i forsikringsselskapet Fremtind fikk 7,7 millioner kroner i lønn, frynsegoder og pensjon i 2021.

Men jobber du «på gølvet» tjener du langt, langt mindre. 474.720 kroner var gjennomsnittslønna til en kundebehandler i bank i 2021, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Medarbeidere i kategorien finans og forsikring tjente i gjennomsnitt 563.400 kroner. SSB-tallene viser bare lønn og bonus, ikke frynsegoder og pensjonssparing.

1,2 millioner i bonus

Penger inn på konto er mer enn bare lønn. I fire av de ni selskapene vi undersøkte, fikk sjefene bonus. Én bank skilte seg ut. Sparebank 1 SR-Bank ga konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer nærmere 1,2 millioner kroner i bonus.

Leder Vigdis Rekdahl i LO Finans HK er imot at enkelte ledere får store summer i bonus. Det er heller ikke spesielt utbredt blant Rekdahls medlemmer.

– Det er ikke rettferdig ovenfor medlemmene og kan ikke forsvares på noen måte, sier hun.

I Sparebank 1 Nord-Norge fikk alle ansatte 15.000 kroner i bonus i fjor. Det samme fikk arbeidstakere i forsikringsselskapet Fremtind.

Tosifret pensjonssparing

Fete pensjonsordninger er annen måte å lønne toppledere på. Konsernsjef Per Halvorsen i Sparebank 1 Sørøst-Norge fikk altså hele 18,4 millioner i pensjonsinnskudd i 2021.

Vigdis Rekdahl støtter heller ikke høye pensjonsinnskudd til lederne.

– Dette er en måte å lønne lederne på som avviker fra våre holdninger, sier hun.

Ansatte i samme bank fikk sju prosent av lønna i pensjon. Finansinstitusjoner med HK-medlemmer har pensjonsordninger som varierer fra lovpålagte 2 prosent til 7 prosent av lønna i pensjonssparing.

Styrehonorar og aksjer

Det er ikke uvanlig at finanstoppene er styremedlemmer i andre finansinstitusjoner. Administrerende direktør Richard Heiberg i Sparebanken 1 Østlandet fikk i fjor 813.000 kroner i honorar for styreverv i selskaper i samme konsern eller i Sparebank 1-alliansen.

Toppene har også aksjer eller egenkapitalbevis, et verdipapir som har mange likhetstrekk med en aksje. Verdien varier etter hvordan selskapet gjør det på børsen.

Flere av toppene hadde egenkapitalbevis som er verdt flere millioner kroner.

Dette får sjefene i lønn, bonus, frynsegoder og pensjon

Sparebank 1 Gruppen

Administrerende direktør Sigurd Aune

Lønn: 3.901.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 175.000 kroner

Pensjon: 866.000 kroner

Totalt: 4.942.000 kroner

Fallskjerm: Ett år

Aune kan gå av med pensjon når han blir 65 år og får 70 prosent av årslønn fra fylte 65 år til 67 år.

Sparebank 1 SR-Bank

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer

Lønn: 3.712.000 kroner

Bonus: 1.158.000 kroner

Frynsegoder: 861.000 kroner

Pensjon: 1.042.000 kroner

Totalt: 6.773.000 kroner

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Fasmer hadde aksjer i Sparebank 1 SR-Bank som var verdt litt mer enn 1 million kroner 31.12.2021. Hun mottok også 69.000 kroner som styremedlem i Sparebank 1 Gruppen i 2021.

Konsernsjefen kan gå av med pensjon når hun fyller 65 år. For all lønn over 12 G (om lag 1,3 millioner) har hun en egen pensjonsordning som betyr at hun får 30 prosent av det overskridende beløpet i pensjon.

Sparebank 1 SMN

Konsernsjef Jan-Frode Janson

Lønn: 4.943.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 281.000 kroner

Pensjon: 950.000 kroner

Totalt: 6.174.000 kroner

Fallskjerm: Ett år

Janson er styremedlem i Fremtind og fikk 220 000 kroner i honorar for vervet i fjor. Han hadde også egenkapitalbevis som var verdt 6 millioner kroner i Sparebank 1 SMN 31.12.2021.

Konsernsjefen må også ha noe å leve av når han går av med pensjon. Sparesatsen på pensjonen i 2021 var 24,58 prosent for lønn over 12 G (om lag 1,3 millioner).

Sparebanken Vest

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth

Lønn: 4.156.011 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 224.933 kroner

Pensjon: 1.619.605 kroner

Totalt: 6.000.549 kroner

Fallskjerm: 0

Kjerpeseth har egenkapitalbevis som var verdt 760.666 kroner da han fikk dem.

Konsernsjefen har en førtidspensjonsavtale fra fylte 65 år, som gir ham en rett og plikt til å fratre mot 70 prosent av lønn fram til 67 år.

Sparebank 1 Østlandet

Administrerende direktør Richard Heiberg

Lønn: 4.610.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 125.000 kroner

Pensjon: 149.000 kroner

Totalt: 4.884.000 kroner

Fallskjerm: 0

Styrehonorar: 813.000 kroner

Heiberg hadde egenkapitalbevis som var verdt 15,7 millioner kroner den 31.12.2021.

Kan gå etter fylte 62 år: Dersom selskapet beslutter at Heiberg skal slutte i jobben, får direktøren en årlig førtidspensjon som utgjør 70 prosent av gjeldende fastlønn ved fratredelse. Hvis Heiberg ønsker å fratre i perioden fra 62 til 67 år, utbetaler selskapet en årlig førtidspensjon som utgjør 60 prosent av gjeldende fastlønn ved fratredelse.

Sparebank 1 Nord-Norge

Konsernsjef Liv Ulriksen

Lønn: 3.934.000 kroner*

Bonus: 15.000 kroner

Frynsegoder: 84.000 kroner

Pensjon: 491.000 kroner

Totalt: 4.524.000 kroner

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Ulriksen mottok i fjor 519.000 kroner i honorar for verv eller roller i Sparebank 1 Alliansen.

*Lønna inkluderer frynsegoder som bredbånd og fast bilgodtgjørelse.

Sparebank 1 Sørøst-Norge

Konsernsjef Per Halvorsen / Rune Fjeldstad*

Lønn: 4.382.900 kroner

Bonus: 226.300 kroner

Frynsegoder: 131.100 kroner

Pensjon: 19.045.100 kroner

Totalt: 23.785.400 kroner

Fallskjerm: Fjeldstad fikk et sluttvederlag da han sluttet, men beløpet er ikke oppgitt i årsregnskapet.

*Per Halvorsen tok over som konsernsjef 1. juni etter Rune Fjeldstad. Beløpene viser bankens utgifter til de to sjefenes godtgjørelser og pensjon i 2021.

Sparebank 1 Østfold Akershus

Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen

Lønn: 3.282.000 kroner

Bonus: 168.000 kroner

Frynsegoder: 271.000 kroner

Pensjon: 200.000 kroner

Totalt: 3.921.000 kroner

Fallskjerm: Ikke oppgitt

Siden 2017 har Hansen hatt en lønnsøkning på 657.000 kroner. Han hadde egenkapitalbevis til en verdi av 1,6 millioner kroner den 31.12.2021.

Direktøren har en pensjonsavtale som innebærer en årlig sparing på 25 prosent av lønn ut over 12 G (om lag 1,3 millioner) og en uførepensjon der forsikringsbeløpet utgjør en årlig utbetaling på 70 prosent utover 12 G til 67 år.

Fremtind

Konsernsjef Turid Grotmoll

Lønn: 5.156.000 kroner

Bonus: 0

Frynsegoder: 336.000 kroner

Pensjon: 2.217.000 kroner

Totalt: 7.709.000 kroner

Fallskjerm: Ett år

Grotmoll har rett på en årlig førtidspensjon fra fylte 64 år til 69 år som utgjør 70 prosent lønna.

07.05.2022
14:00
10.05.2022 14:25Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er Norges yngste yrkessjåfør. Her er hennes melding til jenter som vurderer yrket

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet


Flere saker