JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forbundsleder vil gi søndagsåpne butikker en sluttdato

Når en kommune får status som typisk turiststed, kan butikkene holde søndagsåpent for evig og alltid.
– Å gi en tidsbegrensning er framoverlent og rett. Da må lokalt næringsliv og kommunen bevise at de et typisk turiststed, sier Christopher Beckham.

– Å gi en tidsbegrensning er framoverlent og rett. Da må lokalt næringsliv og kommunen bevise at de et typisk turiststed, sier Christopher Beckham.

Brian Cliff Olguin

katharina@lomedia.no

brian@lomedia.no

Butikker skal i all hovedsak være søndagsstengt, men det fins unntak fra loven. På såkalte typiske turiststeder kan butikkene ha åpent på søndager. Det bestemmer statsforvalterne gjennom en forskrift.

Når en kommune får en slik forskrift, er det ingen tidsbegrensning på den. Det vil leder Christopher Beckham i Handel og Kontor (HK) få en slutt på.

– Vi foreslår en tidsbegrensning på typiske turiststeder på fire år, sier Beckham.

119 av totalt 356 kommuner har status som typiske turiststeder, viser HK-Nytts kartlegging. Bare én av kommunene – Senja – har fått en forskrift med en sluttdato. I juli 2024 må kommunen igjen søke Statsforvalteren i Troms og Finnmark som vil vurdere om Senja fortsatt kan vise til at de har like mange turister som i 2020.

– Å få status som typisk turiststed er en unntaksbestemmelse, og turistnæringen vil endre seg i løpet av en fireårsperiode. At turister uteblir fanger ikke dagens regelverk opp, sier Beckham.

Han mener at en bør evaluere om alle de 119 kommunene som i dag er typiske turiststeder har fått statusen etter intensjonen i lovverket. At næringsdrivende er avhengig av turistene for å få det til å gå rundt, er en slik intensjon.

– Mye har skjedd siden loven kom og til dit vi er i dag. 

HK-lederen er også skeptisk til at hele kommuner – i motsetning til deler av kommunen – er typiske turiststeder. Det gjelder 17 kommuner, viser HK-Nytt kartlegging.

Statssekretæren: – Vi fikk gode innspill

HK-lederen deltok fredag 8. desember på et høringsmøte om søndagsåpne butikker med statssekretær Trine Fagervik (Sp) i Barne- og familiedepartementet.

– Hva mener statssekretæren om forslaget om å tidsbegrense forskriften?

– Det er et innspill som vi tar med oss. Det er grunn til å se på om det er behov for å få en veileder eller retningslinjer for hvordan en skal forstå dagens lovverk og utøve skjønn, sier Fagervik til HK-Nytt.

Departementet har også bedt om innspill fra statsforvalterne på hvordan de praktiserer regelverket.

Virke avviser ikke en tidsbegrensning

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, deltok også på møtet med statssekretæren. Han avviser ikke en tidsbegrensning, men understreker at det viktig at en slik begrensning sikrer forutsigbarhet for virksomhetene.

– Den må derfor ikke gjøres for kort. Om det skal innføres en tidsbegrensning og hvor lang den eventuelt skal være, får vi komme tilbake til i det videre arbeidet, sier Sigurdsen til HK-Nytt.

Virkes viktigste budskapet på møtet med Fagervik var at en bør få en mer lik vurdering av hva som er et typisk turiststed.

– Vi har fått signaler om at det tolkes ulikt i ulike kommuner og statsforvalterembeter, sier han.

HK-leder Christopher Beckham (f.v.), Ole Michael Bjørndal (NHO), Jarle Hammerstad (Virke) og Stian Sigurdsen (Virke) møtte statssekretæren i Barne- og familiedepartementet fredag.

HK-leder Christopher Beckham (f.v.), Ole Michael Bjørndal (NHO), Jarle Hammerstad (Virke) og Stian Sigurdsen (Virke) møtte statssekretæren i Barne- og familiedepartementet fredag.

Brian Cliff Olguin

Ikke gå glipp av denne: Nå stenger den siste ulovlig søndagsåpne butikken i Larvik. Men kommunen vil åpne flere

NHO Reiseliv vil ha flere typiske turiststeder

Fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, vil ikke ha en tidsbegrensing.

– Det er lite forutsigbart, risikerer å nullifisere investeringer og gjøre det mindre attraktivt for nye investeringer. En slik begrensning vil heller ikke ta høyde for at det kan være svingninger i besøkstall, sier Bjørndal til HK-Nytt.

NHO Reiseliv vil gjerne ha flere typiske turiststeder.

– Vi ønsker at flere steder, også her i Oslo, skal få lov til å holde søndagsåpent, sier Bjørndal.

– Vi ser at de steder som har søndagsåpent har gode erfaringer med dette. Søndagsåpent gjør stedene mer attraktive for turister, fører til bedre kulturtilbud og en lettelse for lokalbefolkningen ved at butikkene er åpne alle dagene i uka, sier Bjørndal.

Aktuell: Politiet henla sak om ulovlig søndagsåpne butikker

Hva kjennetegner et typisk turiststed?

• Mindre steder med få fastboende og mange tilreisende hvor salget i perioder hovedsakelig skjer til turister.

• Et kjennetegn er at næringsdrivende ofte er avhengig av turistene for å få det til å gå rundt.

• Mange butikker i byer og på større steder kan oppleve større omsetning i turistsesongen, men denne økningen kan neppe sies å være så vesentlig at det begrunner unntak fra helligdagsloven.

Kilde: Fra forarbeidene til Ot.prp. nr. 75 (1996–97)

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i handel, kontor, luftfart og reiseliv, finans, forlag, media, samferdsel og organisasjoner.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Hva kjennetegner et typisk turiststed?

• Mindre steder med få fastboende og mange tilreisende hvor salget i perioder hovedsakelig skjer til turister.

• Et kjennetegn er at næringsdrivende ofte er avhengig av turistene for å få det til å gå rundt.

• Mange butikker i byer og på større steder kan oppleve større omsetning i turistsesongen, men denne økningen kan neppe sies å være så vesentlig at det begrunner unntak fra helligdagsloven.

Kilde: Fra forarbeidene til Ot.prp. nr. 75 (1996–97)