JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oppsigelse

Ikea-verneombudet fikk sparken og ble fratatt alle verv: – Jeg kastet opp før jobb

Nå står Christian Kaborg fram for å fortelle om sine opplevelser.
Christian Kaborg er glad og lettet over å ha vunnet rettssaken mot Ikea, men han synes prosessen har vært tøff.

Christian Kaborg er glad og lettet over å ha vunnet rettssaken mot Ikea, men han synes prosessen har vært tøff.

Brian Cliff Olguin

lene.svenning@lomedia.no

– Saken har vært en stor belastning for meg.

Det sier Christian Kaborg, tidligere hovedverneombud i Ikea.

Det har gått ett døgn siden HK-Nytt kunne melde om at Ikea har bestemt seg for å ikke anke dommen fra Oslo tingrett.

Dommen, som falt 21. august, slår fast at Ikea ikke hadde rett til å frata Kaborg vervene som sentralt verneombud for Ikea i Norge og hovedverneombud på varehuset på Furuset i Oslo.

Dommen slår også fast at avskjeden av Kaborg var ugyldig, og retten har tilkjent ham 636.000 kroner i erstatning.

37-åringen har verken stått fram med navn eller bilde i løpet av denne prosessen. Nå velger han å fortelle om sine opplevelser.

Brysom tillitsvalgt

Kort fortalt ble Kaborg, ifølge Ikea, fratatt vervene sine og til slutt avskjediget fordi han hadde en atferd som gikk ut over arbeidsmiljøet. I tillegg mente møbelkjeden at Kaborg hadde fravær fra jobben som kjøkkenselger – tid han brukte på tillitsvervene sine.

Under rettssaken i mai avviste han beskyldningene. Kaborg mener at Ikea hadde helt andre grunner til å avskjedige ham.

– De ville hindre meg i å ytre meg om ting jeg som verneombud var kritisk til. Ledelsen oppfattet meg som en brysom tillitsvalgt.

– Hva mener du med det?

– De likte ikke at jeg sa ifra om at de ansatte ikke ble involvert, bare informert, om saker som angikk arbeidsmiljøet. De mente også at jeg utidig krevde at arbeidsgiver kartla og tok hensyn til risiko og forsvarlighet i planlegging og gjennomføring av arbeidet, og at dette gikk unødig utover driften og budsjettene deres. Problemfokuset var meg, at jeg hele tiden var kritisk. Men det var jobben min som representant for de ansatte på Ikea å påpeke feil, mangler og forbedringer, sier han.

Kaborg peker på at han fikk sparken ti dager etter at han i et intervju kritiserte Ikea for å be ansatte om å komme på jobb selv om de var syke.

– Dommen betyr at ingen arbeidsgiver bør gamble på en strategisk avskjed for å kvitte seg med en brysom tillitsvalgt, sier han.

Se Ikeas svar på Kaborgs påstander nederst i saken.

Sterkt preget

Det er to og et halvt år siden saken startet med et varsel mot Kaborg fra en ansatt på HR-avdelingen i Ikea. Hun mente at Kaborg blant annet overså henne i møter og fikk henne til å føle seg udugelig i jobben sin.

I februar i 2021 tok Kaborgs nærmeste leder opp med ham at det var et «litt vanskelig samarbeidsklima» og at Kaborg kunne virke litt «nedlatende og belærende», ifølge dommen.

Også Kaborg synes at samarbeidet med to av de ansatte på HR-avdelingen var utfordrende og klaget til HR-sjefen om det.

I mars 2021 engasjerte Ikea to advokater fra Kvale advokatfirma for å behandle varselet mot Kaborg. De to advokatene, hvorav den ene var Nicolay Skarning som senere representerte Ikea i rettssaken, skulle være et eksternt varslingsutvalg for Ikea.

De fikk i oppdrag å granske om Kaborgs atferd innebar et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Kaborg var også sterkt preget av arbeidsmiljøet. Han var sykemeldt i to uker, ute av stand til å gå på jobb. Blodtrykket var høyt.

– Hele den våren gikk jeg rundt og var engstelig. Jeg hadde hodepine hver eneste dag og kastet opp før jobb. Jeg holdt tilbake ting jeg egentlig burde sagt fra om i frykt for å bli utsatt for enda flere angrep fra ledelsen.

Rolleblanding: Tingretten kritiserer Ikeas advokat for dobbeltrolle i sak om sparket verneombud

– Et sjokk

I juni 2021 tok Ikea fra ham vervet som sentralt verneombud. I mars 2022 strippet de ham for vervet som hovedverneombud på varehuset på Furuset.

Og 28. juni i fjor ble Kaborg avskjediget.

Det er en strengere form for oppsigelse, som innebærer at du må gå på dagen, uten oppsigelsestid. Avskjed, eller sparken, kan ifølge loven gis dersom den ansatte har «gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen».

– Det var tungt. Et sjokk. Og det opplevdes som veldig urettferdig. Jeg har stått på hver eneste dag i sju år for å påse et forsvarlig arbeidsmiljø for de 3.200 ansatte i Ikea og for å bygge opp et velfungerende partssamarbeid mellom vernetjenesten og arbeidsgiver, sier Kaborg.

Under rettssaken la Ikea fram elleve varsler mot Kaborg. Varslene ble gått etter i sømmene under rettssaken i mai. Retten fant at det ikke var hold i åtte av dem. De tre siste kom fra ledere i Ikea som mente at Kaborg hadde behandlet dem på en dårlig måte.

– Hva har du å si til innholdet i varslene?

– Jeg har aldri betvilt noens personlige oppfatninger, følelser og opplevelser. De eies av de ulike, fullt og helt. Men jeg mener at årsakene til opplevelsene ikke handler om meg som person, men om arbeidsgivers manglende forståelse av rollen som hovedverneombud og tillitsvalgt for de ansatte, sier han.

Kaborg mener at Ikea ikke hadde gode nok mekanismer for å løse samarbeidsproblemer på arbeidsplassen. Saken kunne vært løst på et lavere nivå hvis Ikea hadde hatt et velfungerende partssamarbeid. Da ville ikke konfliktene eskalert, mener han.

Det tidligere hovedverneombudet tror at en del av samarbeidsproblemene kan tilskrives pandemien. Han beskriver det som en langvarig krise og belastning som også påvirket partssamarbeidet på Ikea.

– Vi hadde for eksempel nesten alle møtene våre via Teams i stedet for ansikt til ansikt. Det hindret den gode, menneskelige kontakten og gikk utover samarbeidet. Det gjorde blant annet at konflikter fikk eskalere og at misforståelser aldri ble avdekket eller oppklart i tide.

Saken fortsetter under bildet.

FEIRING: Christian Kaborg ble feiret med kake etter dommen fra Oslo tingrett. Her med LO-advokat Kathrine Hellum (t.v.) og regionsekretær Ann Garcia i Handel og Kontor.

FEIRING: Christian Kaborg ble feiret med kake etter dommen fra Oslo tingrett. Her med LO-advokat Kathrine Hellum (t.v.) og regionsekretær Ann Garcia i Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

23 vitner mot seg

Under den tre uker lange rettssaken i mai førte Ikea hele 23 ledere og ansatte i HR-avdelingen som vitner mot Kaborg.

– Det var det mest belastende, å høre dem snakke om meg som person. Det var ubehagelig og feil fokus, sier han.

Men ikke alle hadde negative ting å si om det tidligere verneombudet.

– Det var fint å høre vitner fra min side, inkludert tidligere ledere i Ikea, som snakket positivt om det jeg hadde tilført arbeidsmiljøet. Både andre hovedverneombud, tillitsvalgte og tidligere og nåværende ledere som kjenner meg fra arbeidsplassen beskrev meg som engasjert, empatisk og kompetent i måten jeg gjorde jobben på. 

Dommen slår fast at Ikea ikke har utsatt for Christian Kaborg for såkalt utilbørlig opptreden. Det aksepterer han.

– Det er en veldig høy terskel for å bli dømt for utilbørlig opptreden etter arbeidsmiljøloven. Det var likevel viktig for meg å få fram at jeg hadde blitt utsatt for en ugrei atferd fra arbeidsgiver, sier han.

Fagforeningstopp: – Ikea har laget en drittpakke for å kvitte seg med en tillitsvalgt

Vil ikke tilbake

Da Christian Kaborg saksøkte Ikea, krevde han å få jobben tilbake. Men i løpet av de tre ukene i retten, frafalt han kravet.

– Jeg hadde jobbet veldig hardt i sju år med å forbedre det systematiske HMS-arbeidet i Ikea. Men etter å ha hørt vitnemålene til ledelsen, skjønte jeg at veldig lite av det de tillitsvalgte og verneombudene har forsøkt å få Ikea til å forstå har sunket inn. Da innså jeg at det ikke var verdt å komme tilbake. Å stå på kravet om å få jobben tilbake hadde vært en oppoverbakke som en enkeltperson skal slippe å gå. Belastningen ved å komme tilbake i en slik situasjon ville vært for stor.

Kaborg er stolt over den jobben han har gjort i Ikea som verneombud.

– Jeg har blant annet bygget opp arbeidsmiljøutvalget i Ikea, fått på plass rutiner, laget og holdt HMS-kurs (helse, miljø- og sikkerhetskurs). Derfor har det vært veldig tungt å få alle beskyldninger mot meg i etterkant.

– Prosessen har satt spor

Når vi møter Christian Kaborg har han akkurat vært med på en gjennomgang av dommen sammen med en av advokatene sine, Katrine Hellum fra LO, og de ansatte på Handel og Kontors Oslo-kontor. En marsipankake med påskriften «Full seier. Vi gratulerer» er klar til å fortæres.

– Jeg og vi er veldig glade for at retten fant at alle Ikeas fire beslutninger; om å gi meg avskjed, å ta fra meg vervene mine og å ikke ville dekke mine advokatutgifter i forbindelse med granskingen mot meg, ble kjent ulovlige. Samtidig er det trist at ikke Ikea tar til seg noe av kritikken i dommen på hvordan de har behandlet meg som verneombud og partssamarbeidet i bedriften, sier han.

Men nå skal livet gå videre. Kaborg ser seg om etter andre jobber hvor han kan få brukt sin kompetanse og engasjement.

– Jeg ønsker meg en jobb hvor jeg kan fortsette å utgjøre en positiv forskjell for dem jeg jobber sammen med.

På tross av alt som har skjedd ham de siste to-tre årene på Ikea, har han opplevd rollen som verneombud som meningsfull.

– Jeg hadde kanskje ikke blitt så lenge på Ikea hvis jeg ikke var hovedverneombud. Det ga meg mye å kunne bidra til å beskytte kollegene mine.

Kaborg kommer til å bruke tid på å fordøye saken. De siste to-tre årene framstår som litt tåkete for ham.

– Prosessen har satt sine spor. Jeg tror ikke det var sunt.

Han er takknemlig for støtten han har fått underveis.

– Jeg har vært utrolig heldig som har hatt hovedtillitsvalgt Tormod Aarum, Ann Garcia i HK og de to dyktige advokatene fra LO, en forståelsesfull samboer og en overveldende støtte fra tidligere kolleger på Ikea hele det siste året. Uten dem hadde det ikke vært mulig å komme meg seirende igjennom denne saken.

Saken fortsetter under bildet.

Brian Cliff Olguin

Svar fra Ikea

HK-Nytt har sendt over alle Kaborgs påstander til Ikea. Dette svarer pressesjef Stine Odland i Ikea Norge:

– For Ikea har dette hele veien vært en personalsak, og vårt mål har handlet om å ivareta varslerne og berørte medarbeidere, samt å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for alle på Ikea, skriver Odland til HK-Nytt.

– Vi forholder oss til dommen som har slått fast at Ikea ikke har utsatt vedkommende for utilbørlig behandling og at vedkommendes oppførsel på arbeidsplassen ikke var akseptabel og at den ga grunnlag for oppsigelse, skriver pressesjefen.

– Vi ønsker nå å legge denne saken bak oss, se framover og fortsette å bygge et godt samarbeid med fagforeningene, skriver hun.

BAKGRUNN: Et verneombud i Ikea fikk sparken – nå går han til rettssak

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i handel, kontor, luftfart og reiseliv, finans, forlag, media, samferdsel og organisasjoner.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse