JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KONKURRERER OM OPPDRAG: Alle flyplasser må tilby assistanse til reisende med bevegelseshindringer, en tjeneste de har satt ut på det private markedet. Her hjelper servicemedarbeider Irene Fahre i ISS Shanta Shankar så hun rekker flyet hjem til Trondheim.

KONKURRERER OM OPPDRAG: Alle flyplasser må tilby assistanse til reisende med bevegelseshindringer, en tjeneste de har satt ut på det private markedet. Her hjelper servicemedarbeider Irene Fahre i ISS Shanta Shankar så hun rekker flyet hjem til Trondheim.

Brian Cliff Olguin

Norsk luftfart

Irene og kollegene kan miste jobben hvert tredje år

Nærmere 4.000 flyplassansatte står i fare for å miste jobben når kontraktene med flyselskapene legges ut på anbud. 28.02.2022
06:00
10.03.2022 10:47

Irene Fahre er en av 3.750 bakkeansatte i norsk luftfart. De slipper passasjerer inn i flyene, lemper kofferter og barnevogner på bagasjebåndet og guider mennesker med bevegelseshindringer.

I fem år har Fahre, som er servicemedarbeider og klubbleder i Handel og Kontor Norge, hjulpet reisende med funksjonsnedsettelse.

Selv om arbeidsplassen hennes er Oslo lufthavn, er hun ikke ansatt i Avinor som drifter flyplassen, men i serviceselskapet ISS PRM (Person with Reduced Mobility).

Felles for bakkemannskapet er at de med jevne mellomrom er usikre på om de har en jobb å gå til.

De er ansatt i ulike leverandører av bakketjenester som hvert tredje-fjerde år må konkurrere om oppdrag. Og når et selskap taper en kontrakt, rammes de ansatte. Det skjedde i januar 2021.

Nærmere 200 arbeidstakere i bakkeleverandøren Widerøe Ground Handling (WGH) ble berørt. Selskapet gikk nemlig tapende ut av anbudskonkurransen om å levere bakketjenester til SAS-flygingene ved flyplassene i Bergen, Tromsø og Kristiansand.

Konkurrenten Aviator Airport Alliance vant. Istedenfor å overta alle arbeidstakerne i WGH – gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse – lyste Aviator ut ledige stillinger. Bare 29 WGH-medarbeidere fikk jobbtilbud.

69 tidligere WGH-ansatte mente de hadde rett på jobb i Aviator og saksøkte selskapet. De tapte i tingretten, men saken er anket til lagmannsretten.

– Virksomhetsoverdragelse må være regelen ved anbud. Hvis ikke, er det opp til arbeidsgiver å bestemme om folk får beholde jobben eller ikke, sier Fahre.

Les deg opp: Hva er virksomhetsoverdragelse?

Står steinhardt på

Gunnar Holm, tillitsvalgt for 2.200 ansatte i bakketjenestene, er klinkende klar: Ansatte har krav på virksomhetsoverdragelse. Eller sagt med andre ord: Å fortsette å jobbe med det samme i firmaet som overtar kontrakten.

– Selvsagt! Det er jo den samme jobben som skal utføres. Hvis ikke ansatte kan bli med over til leverandøren som vant anbudet, er alle arbeidstakerne i bakketjenestene på flyplassene i praksis bare midlertidig ansatt med 60 til 90 dagers oppsigelsestid, sier han.

RAMMER ANSATTE: Gunnar Holm mener at Avinor og myndighetenes manglende vilje til å stille krav, regulere og sertifisere bakketjenesteleverandørene har bidratt sterkt til å svekke lønns- og arbeidsvilkår på norske lufthavner.

RAMMER ANSATTE: Gunnar Holm mener at Avinor og myndighetenes manglende vilje til å stille krav, regulere og sertifisere bakketjenesteleverandørene har bidratt sterkt til å svekke lønns- og arbeidsvilkår på norske lufthavner.

Håvard Sæbø

Holm kjenner flyplassansattes arbeidsforhold godt. Siden 1999 har han jobbet i luftfarten, de siste ni årene som fulltidstillitsvalgt i Flyarbeidernes foreningFellesforbundet.

Å sørge for at bakkepersonell har trygge jobber er prioritet nummer én for Holm. I den kampen har han et våpen han sverger til: Vernebestemmelsene om virksomhetsoverdragelsei arbeidsmiljøloven. I følge loven skal ansatte følge oppgavene når en bedrift tar over «en virksomhet eller del av virksomhet».

– Oppgaven min blir å passe på at loven følges til punkt og prikke. Det betyr at vi står steinhardt på at de ansatte som vil skal få fortsette i jobben sin selv om en ny leverandør vinner kontrakten, sier Holm.

– Det handler om levebrødet til de ansatte. Det er frustrerende og hensynsløst hvis ansatte ikke følger med kontraktene, sier han.

Denne skaper debatt: Elsa mistet AFP-millionen med tre ukers margin. Nå vil hun advare andre

Kan ramme syke

I sommer skal ankesaken opp i Gulating lagmannsrett. LO-advokat Fredrik Wildhagen representerer saksøkerne i møte med WGH.

– Hvis det ikke er virksomhetsoverdragelse, kan det føre til en fullstendig uthuling av stillingsvernet. Ansatte kan stå i fare for å miste jobben sin av usaklige hensyn, sier Wildhagen.

Uten virksomhetsoverdragelse, kan arbeidsgiver friere velge hvem de vil ansette. LO-advokaten er redd for at bakkeselskapene fristes til å «bytte ut» ansatte som sliter fysisk eller psykisk, eldre med ansiennitet og høyere lønn eller arbeidstakere som nettopp har fått barn. Kanskje arbeidsgiver frykter et høyere sykefravær med unger i barnehagen, spør Wildhagen, som har representert mange LO-medlemmer i retten.

– Det er nok dessverre sånn det fungerer i den virkelige verden.  

Sommerens ankesak er langt fra den eneste rettstvisten om virksomhetsoverdragelse. I 2015 gikk 20 Aviator-ansatte rettens vei for å få jobb i WGH ved Sandefjord lufthavn Torp. De vant i lagmannsretten og fikk 11,3 millioner kroner i erstatning.

Den kanskje viktigste seieren på dette feltet er fra 2006. Da sto HK-tillitsvalgt Peggy Hessen Følsvik – nå LO-leder – på barrikadene. Høyesterett slo fast at SAS’ oppkjøp av flyselskapet Braathens var en virksomhetsoverdragelse. Alle ansattes rettigheter skulle overføres uendret til det nye selskapet.

Mye delt: Barbro og Vivi fikk tariffavtale etter tolv års kamp: – Jeg var nesten i sjokk

Ansatte ble en omsettelig vare

Men hvorfor ender egentlig så mange av disse konfliktene i rettsvesenet? Vi må spore tilbake til 1994 da Norge ble medlem av EØS. Norge fikk tilgang til det indre markedet i EU, men vi måtte også følge en haug med EU-lover, så­kalte forordninger. På slutten av 1990-tallet ble groundhandling-forordningen innført i Norge. Det er en lov om at bakketjenester skal konkurranseutsettes.

– Før slutten av 90-tallet hadde de fleste flyselskapene egne bakkeansatte. Tjenestene var stabile, og de ansatte hadde en vanlig lønnsutvikling, sier Vegard Nergård, professor i luftfart ved Universitetet i Tromsø.

POLITIKK: – Da markedskreftene fikk lov til å gjøre sitt inntog i luftfarten, fikk vi konflikter rundt virksomhetsoverdragelse. Det gjenstår noen viktig politiske og juridiske diskusjoner, sier Vegard Nergård.

POLITIKK: – Da markedskreftene fikk lov til å gjøre sitt inntog i luftfarten, fikk vi konflikter rundt virksomhetsoverdragelse. Det gjenstår noen viktig politiske og juridiske diskusjoner, sier Vegard Nergård.

Vibeke Os/UiT

Mer eller mindre samtidig fløy lavprisflyselskapene inn på det europeiske markedet. Den ferske EU-loven passet som hånd i hanske med flyselskapenes strategi om å kutte utgifter for å tilby billige flyturer. Et sted å knipe igjen pengebruken var på bakketjenester. Runddansen var i gang. Bakkeleverandørene underbøy hverandre for å vinne anbud. I et pristilbud utgjør de ansatte 80 prosent av kostnadene.

– De første dette gikk ut over var bakkepersonell, så ble pilotene og kabinpersonell rammet. De ansatte ble en omsettelig vare som til enhver tid må forholde seg til de avtalene arbeidsgiveren har. Når en leverandør av bakketjenester taper oppdrag, mister ansatte automatisk jobben, sier professoren. 

Holm: – Overtidsbruken er hinsides

Selv om Gunnar Holm i Fellesforbundet ikke var tillitsvalgt på den tida, husker han nykommeren i bransjen, Service Air, som priset seg 30 prosent lavere enn de etablerte bakkeselskapene for å vinne anbud. Det nyetablerte firmaet gjorde ingenting ulovlig. De hadde tariffavtale og fulgte den. Men de ga de ansatte minstelønn, som var langt under gjennomsnittslønna i bransjen på den tida.

De siste 25 årene har bakkepersonell hatt en langt dårligere lønnsutvikling sammenlignet med samfunnet for øvrig. I dag ligger begynnerlønna på 350.000 kroner i året, ifølge Holm. En stuer med 20 års ansiennitet og fagbrev har en årslønn på rundt 500.000 kroner.

– Kjedelig og uakseptabelt å se at flyselskapenes tilbudsutlysninger fører til usunn konkurranse om oppdragene og ansattes lønns- og arbeidsvilkår legges i potten, sier Holm.

Noe annet som opprører den tillitsvalgte er det store antallet deltidsstillinger. Det skyldes at bakkeselskapene trenger folk når det er mange fly som lander og tar av, typisk fredager og søndager. Men resten av uka er det mindre trafikk og behov for færre på jobb. For bakkeselskapene er det lønnsomt med helgevakter i deltidsstillinger.

Ikke nok med at ansatte arbeider ufrivillig deltid. De rammes også når de må jobbe ekstra ved flyforsinkelser, noe som er ganske vanlig. Men – og dette er viktig – arbeidstakere i deltidsstillinger får timebetalt når de jobber mer. Mens fulltidsansatte har krav på overtidsbetaling. Det er med andre ord penger å spare på medarbeidere i deltidsstillinger.

Flere tillitsvalgte forteller om deltidsansatte som har to-tre jobber for å klare seg økonomisk.

HK: – Det handler om jobbsikkerhet

Å sette oppgaver ut på anbud er vanlig i mange bransjer, blant annet innen rutetrafikk, men der har ansatte flere rettigheter. De kom imidlertid ikke gratis. I 18 år kjempet yrkessjåførenes fagforbund for å beskytte de ansatte ved anbud. I 2009 fikk de inn i yrkestransportloven at sjåførene skal sikres gjennom virksomhetsoverdragelse. De får med seg tariffavtalen og opptjening til avtalefestet pensjon (AFP), også for de over 55 år. 

En annen som kjenner arbeidsforholdene i luftfarten godt er faglig sekretær Kjell Finvåg i HK. Han er ikke sikker på at endringer i lovverket er veien å gå for bakkepersonell, men er åpen for å se på det. 

– Vi trenger en utredning i forbindelse med anbudsrunder om levering av tjenester, ikke minst for de bakkeansatte. Her har vi behov for gode svar. HK er opptatt av å styrke de ansattes rettigheter, sier Finvåg.

KJENNER FORHOLDENE: Faglig sekretær Kjell Finvåg i HK

KJENNER FORHOLDENE: Faglig sekretær Kjell Finvåg i HK

Brian Cliff Olguin

Ethvert skifte av kontrakt er ikke automatisk en virksomhetsoverdragelse, til det er temaet altfor komplisert, ifølge Finvåg. En rekke vilkår må være til stede. Derimot mener HK-sekretæren at når Irene Fahre og kollegene skifter arbeidsgiver på Gardermoen, vil forbundet hevde at det er virksomhetsoverdragelse. 

– Vårt utgangspunkt er at reglene om virksomhetsoverdragelse beskytter arbeidstakernes rettigheter ved overdragelser. 

Når det gjelder de 69 saksøkerne, er ikke Finvåg i tvil. 

– Det handler om jobbsikkerhet. Vernehensynet skal være det vesentlige. Selv om bare en del av aktiviteten flyttes over, skal likevel virksomhetsoverdragelse verne ansatte fra å bli sagt opp, sier han.

HK-sekretæren har argumentene klare:

– Ansatte skifter bare logoen på uniformen. De utfører de samme tjenestene for de samme kundegruppene og disponerer de samme lokalene og infrastrukturen. Arbeidet utføres i fellesarealene på flyplassen, sier han.

NHO håper på færre rettssaker

LO-sekretær Are Tomasgard mener også at virksomhetsoverdragelse skal gjelde for bakkepersonell i luftfarten.

– Dette handler om trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet og gode tjenester, skriver Tomasgard i en epost til HK-Nytt.

De to siste årene har LO-sekretæren reist mye rundt på norske flyplasser og snakket med ansatte.

– Hvor mange slike rettssaker og tvister må til før man får en slutt på at nye arbeidsgivere nekter å gi arbeidstakere opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår? De ansatte fortsetter å gjøre den samme jobben, bare med en annen uniform og ofte med dårligere vilkår, skriver LO-sekretæren.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart er også spent på utfallet av ankesaken til de 69 WGH-ansatte. På spørsmål om hvorfor det er problematisk for arbeidsgivere at ansatte følger oppdragsgivernes kontrakter og blir ansatt i det nye selskapet, svarer han at virksomhetsoverdragelse er en del av norsk lov, som partene i arbeidslivet må følge.

– Det har vært mange rettssaker på området, noe som betyr at det noen ganger er ulike oppfatninger om fakta og forståelsen av regelverket, skriver Lothe i en epost til HK-Nytt.

NHO Luftfart-direktøren forstår at tap av kontrakter rammer ansatte. Han ivrer for god informasjon og dialog mellom partene i prosessen.

– Jeg håper at vi etter hvert får færre rettssaker og en mer forutsigbar situasjon på dette området, skriver han.

– Så er det på’n igjen

Klubbleder og servicemedarbeider Irene Fahre har tatt farvel med familien på fire som var på vei hjem til Trondheim etter en ferie i India. Hun er kritisk til at flyselskapene og lufthavnene shopper avtaler etter hvor det er mest å spare.

– Anbud skaper usikkerhet. Ansatte er spent på arbeidsbetingelsene i den nye bedriften og om bemanningen blir redusert, sier hun. 

For fire år siden skiftet Fahre arbeidsgiver. Hun jobbet for Aviator via Manpower. Men da Avinor inngikk en avtale med ISS om å levere assistansetjenester til Oslo lufthavn, fulgte Fahre og kollegene med kontrakten. Om to år skal arbeidsoppgavene hennes ut på anbud enda en gang.

– Det tar tid før ansatte identifiserer seg med bedriftskulturen i det nye firmaet. Når man er vel inkludert, så er det på’n igjen med ny runde, sukker Irene Fahre.

MENNESKEVERD: – Alle fortjener et anstendig arbeidsliv og å bli behandlet med respekt. Vi er ikke roboter selv om det noen ganger virker som kontraktene skal tilsi det, sier Irene Fahre som hjelper Shantha Shankar gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

MENNESKEVERD: – Alle fortjener et anstendig arbeidsliv og å bli behandlet med respekt. Vi er ikke roboter selv om det noen ganger virker som kontraktene skal tilsi det, sier Irene Fahre som hjelper Shantha Shankar gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

Brian Cliff Olguin

Dette sier arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse

* Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter overføres til ny arbeidsgiver.

* Tariffavtalen følger med ansatte over i nytt selskap. Ny arbeidsgiver kan velge bort tariffavtalen, men de ansatte har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkårene i tariffavtalen.

* Arbeidstaker kan velge om de jobbe hos den nye arbeidsgiveren.

* Tillitsvalgte skal involveres så tidlig som mulig i prosessen og har krav på å få informasjon om overdragelsen og eventuelle endringer i tariffavtalen.

Kilde: Arbeidsmiljøloven, kapittel 16

Bakketjenester

• Selskapene Widerøe Ground Handling, Aviator Airport Alliance, Menzies, SAS Ground Handling og ISS PRM leverer bakketjenester på norske flyplasser.

• Selskapene konkurrerer om bakkeoppdrag på store og mellomstore flyplasser, rundt 14 av totalt 46.

• Widerøe Ground Handling leverer bakketjenester ved mindre lufthavner.

Kilde: Avinor

Når er det
virksomhetsoverdragelse?

• Det må være en overføring av en selvstendig økonomisk enhet.

• Det må skje når virksomheten er overført på grunnlag av en kontrakt eller ved fusjon.

• Virksomhet som blir overført må bevare sin identitet og i det vesentlige være den samme som ble drevet av den tidligere innehaveren.

Kilde: Arbeidsmiljøloven, EU-direktiv om virksomhetsoverdragelse

Dette mener HK:

• Vi skal styrke lov- og avtaleverket ved virksomhetsoverdragelse.• Vi skal styrke ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Kilde: HKs prinsipp- og handlingsprogram

28.02.2022
06:00
10.03.2022 10:47Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene, mener Norsk Industri-sjefen

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Pris-sjokk: Høyeste prisvekst på 34 år

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hadde mandag møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hadde mandag møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Martin Guttormsen Slørdal

Strøm kan bli enda dyrere framover, varsler Aasland


Flere saker