JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KONKURRERER OM OPPDRAG: Alle flyplasser må tilby assistanse til reisende med bevegelseshindringer, en tjeneste de har satt ut på det private markedet. Her hjelper servicemedarbeider Irene Fahre i ISS Shanta Shankar så hun rekker flyet hjem til Trondheim.

KONKURRERER OM OPPDRAG: Alle flyplasser må tilby assistanse til reisende med bevegelseshindringer, en tjeneste de har satt ut på det private markedet. Her hjelper servicemedarbeider Irene Fahre i ISS Shanta Shankar så hun rekker flyet hjem til Trondheim.

Brian Cliff Olguin

Norsk luftfart

Irene og kollegene kan miste jobben hvert tredje år

Nærmere 4.000 flyplassansatte står i fare for å miste jobben når kontraktene med flyselskapene legges ut på anbud. 28.02.2022
06:00
10.03.2022 10:47

Irene Fahre er en av 3.750 bakkeansatte i norsk luftfart. De slipper passasjerer inn i flyene, lemper kofferter og barnevogner på bagasjebåndet og guider mennesker med bevegelseshindringer.

I fem år har Fahre, som er servicemedarbeider og klubbleder i Handel og Kontor Norge, hjulpet reisende med funksjonsnedsettelse.

Selv om arbeidsplassen hennes er Oslo lufthavn, er hun ikke ansatt i Avinor som drifter flyplassen, men i serviceselskapet ISS PRM (Person with Reduced Mobility).

Felles for bakkemannskapet er at de med jevne mellomrom er usikre på om de har en jobb å gå til.

De er ansatt i ulike leverandører av bakketjenester som hvert tredje-fjerde år må konkurrere om oppdrag. Og når et selskap taper en kontrakt, rammes de ansatte. Det skjedde i januar 2021.

Nærmere 200 arbeidstakere i bakkeleverandøren Widerøe Ground Handling (WGH) ble berørt. Selskapet gikk nemlig tapende ut av anbudskonkurransen om å levere bakketjenester til SAS-flygingene ved flyplassene i Bergen, Tromsø og Kristiansand.

Konkurrenten Aviator Airport Alliance vant. Istedenfor å overta alle arbeidstakerne i WGH – gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse – lyste Aviator ut ledige stillinger. Bare 29 WGH-medarbeidere fikk jobbtilbud.

69 tidligere WGH-ansatte mente de hadde rett på jobb i Aviator og saksøkte selskapet. De tapte i tingretten, men saken er anket til lagmannsretten.

– Virksomhetsoverdragelse må være regelen ved anbud. Hvis ikke, er det opp til arbeidsgiver å bestemme om folk får beholde jobben eller ikke, sier Fahre.

Les deg opp: Hva er virksomhetsoverdragelse?

Står steinhardt på

Gunnar Holm, tillitsvalgt for 2.200 ansatte i bakketjenestene, er klinkende klar: Ansatte har krav på virksomhetsoverdragelse. Eller sagt med andre ord: Å fortsette å jobbe med det samme i firmaet som overtar kontrakten.

– Selvsagt! Det er jo den samme jobben som skal utføres. Hvis ikke ansatte kan bli med over til leverandøren som vant anbudet, er alle arbeidstakerne i bakketjenestene på flyplassene i praksis bare midlertidig ansatt med 60 til 90 dagers oppsigelsestid, sier han.

RAMMER ANSATTE: Gunnar Holm mener at Avinor og myndighetenes manglende vilje til å stille krav, regulere og sertifisere bakketjenesteleverandørene har bidratt sterkt til å svekke lønns- og arbeidsvilkår på norske lufthavner.

RAMMER ANSATTE: Gunnar Holm mener at Avinor og myndighetenes manglende vilje til å stille krav, regulere og sertifisere bakketjenesteleverandørene har bidratt sterkt til å svekke lønns- og arbeidsvilkår på norske lufthavner.

Håvard Sæbø

Holm kjenner flyplassansattes arbeidsforhold godt. Siden 1999 har han jobbet i luftfarten, de siste ni årene som fulltidstillitsvalgt i Flyarbeidernes foreningFellesforbundet.

Å sørge for at bakkepersonell har trygge jobber er prioritet nummer én for Holm. I den kampen har han et våpen han sverger til: Vernebestemmelsene om virksomhetsoverdragelsei arbeidsmiljøloven. I følge loven skal ansatte følge oppgavene når en bedrift tar over «en virksomhet eller del av virksomhet».

– Oppgaven min blir å passe på at loven følges til punkt og prikke. Det betyr at vi står steinhardt på at de ansatte som vil skal få fortsette i jobben sin selv om en ny leverandør vinner kontrakten, sier Holm.

– Det handler om levebrødet til de ansatte. Det er frustrerende og hensynsløst hvis ansatte ikke følger med kontraktene, sier han.

Denne skaper debatt: Elsa mistet AFP-millionen med tre ukers margin. Nå vil hun advare andre

Kan ramme syke

I sommer skal ankesaken opp i Gulating lagmannsrett. LO-advokat Fredrik Wildhagen representerer saksøkerne i møte med WGH.

– Hvis det ikke er virksomhetsoverdragelse, kan det føre til en fullstendig uthuling av stillingsvernet. Ansatte kan stå i fare for å miste jobben sin av usaklige hensyn, sier Wildhagen.

Uten virksomhetsoverdragelse, kan arbeidsgiver friere velge hvem de vil ansette. LO-advokaten er redd for at bakkeselskapene fristes til å «bytte ut» ansatte som sliter fysisk eller psykisk, eldre med ansiennitet og høyere lønn eller arbeidstakere som nettopp har fått barn. Kanskje arbeidsgiver frykter et høyere sykefravær med unger i barnehagen, spør Wildhagen, som har representert mange LO-medlemmer i retten.

– Det er nok dessverre sånn det fungerer i den virkelige verden.  

Sommerens ankesak er langt fra den eneste rettstvisten om virksomhetsoverdragelse. I 2015 gikk 20 Aviator-ansatte rettens vei for å få jobb i WGH ved Sandefjord lufthavn Torp. De vant i lagmannsretten og fikk 11,3 millioner kroner i erstatning.

Den kanskje viktigste seieren på dette feltet er fra 2006. Da sto HK-tillitsvalgt Peggy Hessen Følsvik – nå LO-leder – på barrikadene. Høyesterett slo fast at SAS’ oppkjøp av flyselskapet Braathens var en virksomhetsoverdragelse. Alle ansattes rettigheter skulle overføres uendret til det nye selskapet.

Mye delt: Barbro og Vivi fikk tariffavtale etter tolv års kamp: – Jeg var nesten i sjokk

Ansatte ble en omsettelig vare

Men hvorfor ender egentlig så mange av disse konfliktene i rettsvesenet? Vi må spore tilbake til 1994 da Norge ble medlem av EØS. Norge fikk tilgang til det indre markedet i EU, men vi måtte også følge en haug med EU-lover, så­kalte forordninger. På slutten av 1990-tallet ble groundhandling-forordningen innført i Norge. Det er en lov om at bakketjenester skal konkurranseutsettes.

– Før slutten av 90-tallet hadde de fleste flyselskapene egne bakkeansatte. Tjenestene var stabile, og de ansatte hadde en vanlig lønnsutvikling, sier Vegard Nergård, professor i luftfart ved Universitetet i Tromsø.

POLITIKK: – Da markedskreftene fikk lov til å gjøre sitt inntog i luftfarten, fikk vi konflikter rundt virksomhetsoverdragelse. Det gjenstår noen viktig politiske og juridiske diskusjoner, sier Vegard Nergård.

POLITIKK: – Da markedskreftene fikk lov til å gjøre sitt inntog i luftfarten, fikk vi konflikter rundt virksomhetsoverdragelse. Det gjenstår noen viktig politiske og juridiske diskusjoner, sier Vegard Nergård.

Vibeke Os/UiT

Mer eller mindre samtidig fløy lavprisflyselskapene inn på det europeiske markedet. Den ferske EU-loven passet som hånd i hanske med flyselskapenes strategi om å kutte utgifter for å tilby billige flyturer. Et sted å knipe igjen pengebruken var på bakketjenester. Runddansen var i gang. Bakkeleverandørene underbøy hverandre for å vinne anbud. I et pristilbud utgjør de ansatte 80 prosent av kostnadene.

– De første dette gikk ut over var bakkepersonell, så ble pilotene og kabinpersonell rammet. De ansatte ble en omsettelig vare som til enhver tid må forholde seg til de avtalene arbeidsgiveren har. Når en leverandør av bakketjenester taper oppdrag, mister ansatte automatisk jobben, sier professoren. 

Holm: – Overtidsbruken er hinsides

Selv om Gunnar Holm i Fellesforbundet ikke var tillitsvalgt på den tida, husker han nykommeren i bransjen, Service Air, som priset seg 30 prosent lavere enn de etablerte bakkeselskapene for å vinne anbud. Det nyetablerte firmaet gjorde ingenting ulovlig. De hadde tariffavtale og fulgte den. Men de ga de ansatte minstelønn, som var langt under gjennomsnittslønna i bransjen på den tida.

De siste 25 årene har bakkepersonell hatt en langt dårligere lønnsutvikling sammenlignet med samfunnet for øvrig. I dag ligger begynnerlønna på 350.000 kroner i året, ifølge Holm. En stuer med 20 års ansiennitet og fagbrev har en årslønn på rundt 500.000 kroner.

– Kjedelig og uakseptabelt å se at flyselskapenes tilbudsutlysninger fører til usunn konkurranse om oppdragene og ansattes lønns- og arbeidsvilkår legges i potten, sier Holm.

Noe annet som opprører den tillitsvalgte er det store antallet deltidsstillinger. Det skyldes at bakkeselskapene trenger folk når det er mange fly som lander og tar av, typisk fredager og søndager. Men resten av uka er det mindre trafikk og behov for færre på jobb. For bakkeselskapene er det lønnsomt med helgevakter i deltidsstillinger.

Ikke nok med at ansatte arbeider ufrivillig deltid. De rammes også når de må jobbe ekstra ved flyforsinkelser, noe som er ganske vanlig. Men – og dette er viktig – arbeidstakere i deltidsstillinger får timebetalt når de jobber mer. Mens fulltidsansatte har krav på overtidsbetaling. Det er med andre ord penger å spare på medarbeidere i deltidsstillinger.

Flere tillitsvalgte forteller om deltidsansatte som har to-tre jobber for å klare seg økonomisk.

HK: – Det handler om jobbsikkerhet

Å sette oppgaver ut på anbud er vanlig i mange bransjer, blant annet innen rutetrafikk, men der har ansatte flere rettigheter. De kom imidlertid ikke gratis. I 18 år kjempet yrkessjåførenes fagforbund for å beskytte de ansatte ved anbud. I 2009 fikk de inn i yrkestransportloven at sjåførene skal sikres gjennom virksomhetsoverdragelse. De får med seg tariffavtalen og opptjening til avtalefestet pensjon (AFP), også for de over 55 år. 

En annen som kjenner arbeidsforholdene i luftfarten godt er faglig sekretær Kjell Finvåg i HK. Han er ikke sikker på at endringer i lovverket er veien å gå for bakkepersonell, men er åpen for å se på det. 

– Vi trenger en utredning i forbindelse med anbudsrunder om levering av tjenester, ikke minst for de bakkeansatte. Her har vi behov for gode svar. HK er opptatt av å styrke de ansattes rettigheter, sier Finvåg.

KJENNER FORHOLDENE: Faglig sekretær Kjell Finvåg i HK

KJENNER FORHOLDENE: Faglig sekretær Kjell Finvåg i HK

Brian Cliff Olguin

Ethvert skifte av kontrakt er ikke automatisk en virksomhetsoverdragelse, til det er temaet altfor komplisert, ifølge Finvåg. En rekke vilkår må være til stede. Derimot mener HK-sekretæren at når Irene Fahre og kollegene skifter arbeidsgiver på Gardermoen, vil forbundet hevde at det er virksomhetsoverdragelse. 

– Vårt utgangspunkt er at reglene om virksomhetsoverdragelse beskytter arbeidstakernes rettigheter ved overdragelser. 

Når det gjelder de 69 saksøkerne, er ikke Finvåg i tvil. 

– Det handler om jobbsikkerhet. Vernehensynet skal være det vesentlige. Selv om bare en del av aktiviteten flyttes over, skal likevel virksomhetsoverdragelse verne ansatte fra å bli sagt opp, sier han.

HK-sekretæren har argumentene klare:

– Ansatte skifter bare logoen på uniformen. De utfører de samme tjenestene for de samme kundegruppene og disponerer de samme lokalene og infrastrukturen. Arbeidet utføres i fellesarealene på flyplassen, sier han.

NHO håper på færre rettssaker

LO-sekretær Are Tomasgard mener også at virksomhetsoverdragelse skal gjelde for bakkepersonell i luftfarten.

– Dette handler om trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet og gode tjenester, skriver Tomasgard i en epost til HK-Nytt.

De to siste årene har LO-sekretæren reist mye rundt på norske flyplasser og snakket med ansatte.

– Hvor mange slike rettssaker og tvister må til før man får en slutt på at nye arbeidsgivere nekter å gi arbeidstakere opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår? De ansatte fortsetter å gjøre den samme jobben, bare med en annen uniform og ofte med dårligere vilkår, skriver LO-sekretæren.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart er også spent på utfallet av ankesaken til de 69 WGH-ansatte. På spørsmål om hvorfor det er problematisk for arbeidsgivere at ansatte følger oppdragsgivernes kontrakter og blir ansatt i det nye selskapet, svarer han at virksomhetsoverdragelse er en del av norsk lov, som partene i arbeidslivet må følge.

– Det har vært mange rettssaker på området, noe som betyr at det noen ganger er ulike oppfatninger om fakta og forståelsen av regelverket, skriver Lothe i en epost til HK-Nytt.

NHO Luftfart-direktøren forstår at tap av kontrakter rammer ansatte. Han ivrer for god informasjon og dialog mellom partene i prosessen.

– Jeg håper at vi etter hvert får færre rettssaker og en mer forutsigbar situasjon på dette området, skriver han.

– Så er det på’n igjen

Klubbleder og servicemedarbeider Irene Fahre har tatt farvel med familien på fire som var på vei hjem til Trondheim etter en ferie i India. Hun er kritisk til at flyselskapene og lufthavnene shopper avtaler etter hvor det er mest å spare.

– Anbud skaper usikkerhet. Ansatte er spent på arbeidsbetingelsene i den nye bedriften og om bemanningen blir redusert, sier hun. 

For fire år siden skiftet Fahre arbeidsgiver. Hun jobbet for Aviator via Manpower. Men da Avinor inngikk en avtale med ISS om å levere assistansetjenester til Oslo lufthavn, fulgte Fahre og kollegene med kontrakten. Om to år skal arbeidsoppgavene hennes ut på anbud enda en gang.

– Det tar tid før ansatte identifiserer seg med bedriftskulturen i det nye firmaet. Når man er vel inkludert, så er det på’n igjen med ny runde, sukker Irene Fahre.

MENNESKEVERD: – Alle fortjener et anstendig arbeidsliv og å bli behandlet med respekt. Vi er ikke roboter selv om det noen ganger virker som kontraktene skal tilsi det, sier Irene Fahre som hjelper Shantha Shankar gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

MENNESKEVERD: – Alle fortjener et anstendig arbeidsliv og å bli behandlet med respekt. Vi er ikke roboter selv om det noen ganger virker som kontraktene skal tilsi det, sier Irene Fahre som hjelper Shantha Shankar gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

Brian Cliff Olguin

Dette sier arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse

* Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter overføres til ny arbeidsgiver.

* Tariffavtalen følger med ansatte over i nytt selskap. Ny arbeidsgiver kan velge bort tariffavtalen, men de ansatte har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkårene i tariffavtalen.

* Arbeidstaker kan velge om de jobbe hos den nye arbeidsgiveren.

* Tillitsvalgte skal involveres så tidlig som mulig i prosessen og har krav på å få informasjon om overdragelsen og eventuelle endringer i tariffavtalen.

Kilde: Arbeidsmiljøloven, kapittel 16

Bakketjenester

• Selskapene Widerøe Ground Handling, Aviator Airport Alliance, Menzies, SAS Ground Handling og ISS PRM leverer bakketjenester på norske flyplasser.

• Selskapene konkurrerer om bakkeoppdrag på store og mellomstore flyplasser, rundt 14 av totalt 46.

• Widerøe Ground Handling leverer bakketjenester ved mindre lufthavner.

Kilde: Avinor

Når er det
virksomhetsoverdragelse?

• Det må være en overføring av en selvstendig økonomisk enhet.

• Det må skje når virksomheten er overført på grunnlag av en kontrakt eller ved fusjon.

• Virksomhet som blir overført må bevare sin identitet og i det vesentlige være den samme som ble drevet av den tidligere innehaveren.

Kilde: Arbeidsmiljøloven, EU-direktiv om virksomhetsoverdragelse

Dette mener HK:

• Vi skal styrke lov- og avtaleverket ved virksomhetsoverdragelse.• Vi skal styrke ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Kilde: HKs prinsipp- og handlingsprogram

28.02.2022
06:00
10.03.2022 10:47

Dette sier arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse

* Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter overføres til ny arbeidsgiver.

* Tariffavtalen følger med ansatte over i nytt selskap. Ny arbeidsgiver kan velge bort tariffavtalen, men de ansatte har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkårene i tariffavtalen.

* Arbeidstaker kan velge om de jobbe hos den nye arbeidsgiveren.

* Tillitsvalgte skal involveres så tidlig som mulig i prosessen og har krav på å få informasjon om overdragelsen og eventuelle endringer i tariffavtalen.

Kilde: Arbeidsmiljøloven, kapittel 16

Bakketjenester

• Selskapene Widerøe Ground Handling, Aviator Airport Alliance, Menzies, SAS Ground Handling og ISS PRM leverer bakketjenester på norske flyplasser.

• Selskapene konkurrerer om bakkeoppdrag på store og mellomstore flyplasser, rundt 14 av totalt 46.

• Widerøe Ground Handling leverer bakketjenester ved mindre lufthavner.

Kilde: Avinor

Når er det
virksomhetsoverdragelse?

• Det må være en overføring av en selvstendig økonomisk enhet.

• Det må skje når virksomheten er overført på grunnlag av en kontrakt eller ved fusjon.

• Virksomhet som blir overført må bevare sin identitet og i det vesentlige være den samme som ble drevet av den tidligere innehaveren.

Kilde: Arbeidsmiljøloven, EU-direktiv om virksomhetsoverdragelse

Dette mener HK:

• Vi skal styrke lov- og avtaleverket ved virksomhetsoverdragelse.• Vi skal styrke ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Kilde: HKs prinsipp- og handlingsprogram
Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Snart kommer ekstrautbetalingen

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt


Flere saker