Andr" />

Butikkansatte

Martine og kollegaene føler seg utrygge etter at kjøpesenteret innførte sparetiltak

Når de ansatte trykker på alarmknappen, er det ikke alltid de får hjelp.
– I perioder hvor det har vært mye uro på senteret, kjenner jeg det i magen før jeg kommer på jobb, forteller Martine.

– I perioder hvor det har vært mye uro på senteret, kjenner jeg det i magen før jeg kommer på jobb, forteller Martine.

André Kjernsli

andre.kjernsli@lomedia.no

– Jeg har alltid tenkt at det å gå på jobb ikke er farlig.

Det sier Martine Gjerde Ravnestad. Hun er ansatt i smykke- og gavebutikken Accessorize på Galleriet shopping og kjøpesenter i Bergen sentrum. 20-åringen er veldig glad i jobben sin, men nå er det i ferd med å endre seg.

HK-Nytt har snakket med ansatte i flere av butikkene på Galleriet. De beskriver en hverdag hvor rusede og ustabile personer stadig kommer inn i butikkene og forsøker å stjele varer.

Om de ansatte ikke føler at de kan håndtere situasjonen, skal de tilkalle vektertjenesten via en alarmknapp. Da er det meningen at vekteren skal komme til butikken så raskt som mulig.  

– Jeg trykker på alarmen i snitt en gang hver dag jeg er på jobb, sier Ravnestad.

For få vektere

Sist gang hun trykket på alarmen var det fordi Ravnestad hadde en mann i butikken som hun mente var der for å stjele. Hun ba ham gå ut av butikken. Mannen ble gradvis mer sint, men etter en stund gjorde som hun sa og forduftet.

– Vekteren kom aldri, forteller hun.

Flere forteller at det tidligere var vanlig å ha både tre og fire vektere på senteret. Nå skal én vekter holde orden i det seks etasjer store senteret. Det er for få, mener Ravnestad, det bidrar til å skape utrygghet.

– I perioder hvor det har vært mye uro på senteret, kjenner jeg det i magen før jeg kommer på jobb, sier hun.

Ravnestad forteller at kundene trekker seg unna når det kommer ubehagelige folk inn i butikken. Hun blir fort stående alene med personer som er ruset og virker ustabile.

Hun forteller at det er en del gjengangere som kommer inn i butikken. Folk som er uønsket fordi de ansatte vet at de er der for å stjele. Da er rutinen å trykke på knappen.

– Litt for ofte dukker ikke vekteren opp. Da tenker jeg: «Hva om tyven trekker fram en kniv og ingen kommer for å hjelpe meg»?

Utrygge på jobben

Ravnestad ønsker seg flere vektere på det populære senteret. Hun mener at dette ikke bare handler om svinn, men om at de ansatte skal føle seg trygge.

– Noen ganger lurer jeg på om de som leder senteret bryr seg om vår sikkerhet.

Senterleder Hågen Solheim bekrefter at det er færre vektere på jobb nå enn tidligere. Årsaken er at senteret vil holde kostnadene nede. Han er ikke kjent med de ansattes bekymring for sin egen sikkerhet.

Les hele svaret til senterlederen nederst i saken.

FOR FÅ VEKTERE: I følge de ansatte er det til enhver tid kun én vekter på jobb på Galleriet. Det gjør at de ikke alltid har tid til å komme når de ansatte ber om hjelp.

FOR FÅ VEKTERE: I følge de ansatte er det til enhver tid kun én vekter på jobb på Galleriet. Det gjør at de ikke alltid har tid til å komme når de ansatte ber om hjelp.

André Kjernsli

HK-Nytt har via en anonym kilde fått tilgang til skjermbilder fra en intern Facebook-gruppe de ansatte på Galleriet benytter. Der er det flere som forteller om ubehagelige opplevelser:

«Vi opplever regelmessig at det kommer rusede og ustabile personer inn i butikken».

«Altfor få vektere på jobb, og altfor mange rusede personer vil ikke får gjort noe med».

«Mine ansatte skal føle seg trygge på jobb!» er bare noen av meldingen vi kan lese i denne gruppen.

Det hender at Ravnestad gruer seg til å gå på jobb på grunn av denne situasjonen, forteller hun. Foreløpig har hun ikke vurdert å slutte, men hun hadde ikke søkt jobben om hun visste hvor guffen hverdagen kan være.

– Mange kolleger føler på det samme.

Mye delt: Lønnshopp før jul: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar

Engasjert eget vekterselskap

I underetasjen på senteret ligger Lerøy Mat, en tradisjonsrik dagligvarehandel.

Kim-Ove Kalve, HK-tillitsvalgt i butikken, bekrefter at det har vært utfordrende å få hjelp av vekterselskapet som er engasjert av senteret. Spesielt for dem som jobber på kveldstid.

Kalve sitter med et inntrykk av at det er de nederste etasjene i senteret som har størst problemer med tyveri og uro.

– Utfordringen med tyveri og ustabile mennesker har så vidt jeg kan bedømme blitt verre, sier han.

Kalve kjenner seg igjen i at Galleriet-vekteren ofte ikke kommer når noen i Lerøy Mat har utløst alarmen.

– Lerøy Mat har løst dette ved å lage en egen avtale med et annet vekterselskap. Vi har hatt den ordningen siden juni, forteller han.

Etter at de tegnet en egen avtale med Securitas, har situasjonen blitt bedre.

– Avtalen vi har med Securitas er at de skal være på plass senest tre minutter etter at alarmen går. Det fungerer ganske bra, sier Kalve.

Etter at de inngikk avtalen med Securitas, er det sjelden Lerøy-ansatte kontakter Galleriets vekter.

EGEN AVTALE: Kim-Ove Kalve, HK-tillitsvalgt ved Lerøy Mat, er glad for at sjefen hans har inngått en egen vekteravtale. Slik får de hjelp når de trenger det.

EGEN AVTALE: Kim-Ove Kalve, HK-tillitsvalgt ved Lerøy Mat, er glad for at sjefen hans har inngått en egen vekteravtale. Slik får de hjelp når de trenger det.

André Kjernsli

– Skal føle seg trygge

Daglig leder hos Lerøy Mat, Hans K. Karlsen, bekrefter at butikken har inngått en egen vekteravtale.

– Det koster oss 6.000 kroner i måneden, men vi har ikke noe valg. De ansatte skal ikke føle seg utrygge, sier han.

Karlsen opplyser om at han har vært i kontakt med senterledelsen om problemene, både direkte og via Meny-kjedens sikkerhetsansvarlige. Begge får til svar at senteret skal spare penger.

Karlsen forteller at han har snakket med andre butikksjefer på Galleriet som har henvendt seg til senterledelsen om dette og fått samme svar.

Denne skaper debatt: Ferske ansatte får 17.000 kroner mer i lønn enn erfarne kollegaer

Forstår ikke

I annen etasje på Galleriet finner vi bokhandelen Norli. Hege Andersen, butikksjef og mangeårig HK-medlem, er heller ikke ukjent med problemene på senteret. Men hun tror de er større på grunnplanet. Også hun har registrert at det er færre vektere på Galleriet enn tidligere.

– Jeg forstår ikke hvordan en enkelt vekter kan få gjort jobben skikkelig, sier hun.

André Kjernsli

– Ikke kjent med at ansatte er utrygge

Hågen Solheim, senterleder på Galleriet, bekrefter at de har valgt å redusere vekterbemanningen, men vil av sikkerhetsmessige årsaker ikke gå i detaljer omkring dette.

Solheim skriver i en epost at da senterledelsen påtok seg vekternes arb­eids­opp­gaver under vekterstreiken (høsten 2020 red.anm.) gjorde de seg noen erfaringer.

– Det ble da avdekket at vi var overbemannet på vektertjenester. Jeg følte ikke på noe tidspunkt at det var utrygt selv om jeg gikk alene som vekter. Vi fikk også gode tilbakemeldinger fra butikkene i perioden, skriver Solheim.

Senterlederen forteller at de har et stadig større fokus på felleskostnader, spesielt med dagens strømpriser. Både vektertjenester og energikostnader for fellesarealer belastes den enkelte butikk.

– For at våre butikker skal ha levedyktig kostnadsnivå, må vi snu hver stein. Dette også for å trygge arbeidsplasser i den enkelte butikk, noen er fremdeles hardt presset økonomisk etter tunge år med pandemi, skriver han.

Mye lest: – Julebordet fikk meg til å føle at jeg ikke var verdt noe, sier Seweryn

Senterleder Hågen Solheim.

Senterleder Hågen Solheim.

Privat

Videre skriver han at vaktmestertjenesten har overtatt en del av driftsoppgavene som vekterne tidligere hadde. Slik skal vekterne kunne fokusere enda mer på rene vekteroppgaver. 

Vekterbemanningen har vært diskutert på en butikkledersamling opplyser Solheim, men han er ikke kjent med at ansatte er bekymret.

– Det er nytt for meg, og jeg kan si at alle ansatte skal føle seg trygge på jobb på Galleriet. Det er udiskutabelt. Om det krever at vi må oppbemanne vektertjenesten, er det noe vi vil se på, skriver han.

Senterlederen utelukker ikke at de ender opp med å øke vekternivået noe i årets mest hektiske perioder. Han skriver også at de vurderer muligheten for å knytte seg tettere til områdevekter som kan rykke ut ved behov.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i handel, kontor, luftfart og reiseliv, finans, forlag, media, samferdsel og organisasjoner.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse