JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ungdomsskole

Ap-politiker vil gi ungdomsskoleelever lærelysten tilbake

Hvordan bør skolen rigges for gi mer motivasjon og lærelyst til elevene? Elise Waagen i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget oppfordrer lærerne til å gi innspill til arbeidet med Ungdomstidsmeldinga.
Elise Waagen (Ap) og regjeringa skal finne ut hvordan ungdomsskolen kan gi elevene tilbake motivasjon og lærelyst. Nå kommer det en egen Ungdomstidsmelding.

Elise Waagen (Ap) og regjeringa skal finne ut hvordan ungdomsskolen kan gi elevene tilbake motivasjon og lærelyst. Nå kommer det en egen Ungdomstidsmelding.

Sidsel Valum

sidsel@lomedia.no

– Jeg har en datter som blir seks år neste uke. Hun gleder seg vanvittig til å begynne på skolen til høsten. Motivasjon er ikke utfordringen når seksåringene begynner på skolen, de fleste bobler over av lærelyst. Men fra 5. trinn begynner det å dale for mange, sier Elise Waagen (Ap).

Ap-politikeren møtte landsstyret til Skolenes landsforbund (SL) for å snakke om regjeringas arbeid med ungdomsskolereformen som er på trappene.

Ungdomstidsmeldinga

Ifølge Elevundersøkelsen daler motivasjonen for mange fra 5. trinn og utover på ungdomsskolen. Det igjen gjør at mange er dårlig forberedt på å gjennomføre videregående skole.

Dette er noe av bakgrunnen for at regjeringa har satt i gang arbeidet med en ungdomsskolereform.

Forslaget til reformen skal legges fram i Ungdomstidsmeldinga som skal handle om 5. til 10. Den skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2024.

Hvordan bør skolen rigges for gi mer motivasjon og lærelyst til elevene? Det er noe regjeringa ønsker å finne svar på i Ungdomstidsmeldinga.

– På nåværende tidspunkt har vi ikke alle svarene, sa Elise Waagen, som er andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Forslag til ny opplæringslov: Regjeringen vil sikre Shaker (32) retten til å ta nytt fagbrev

Elevene skal bli hørt

Regjeringa jobber med å hente inn innspill i arbeidet med meldinga og har inngått samarbeid med Elevorganisasjonen (EO) for at elevens stemme skal høres.

– De bruker hele sitt organisasjonsapparat for å komme med innspill. Det er egentlig ganske unikt, sa Waagen.

Det er første gang politikerne jobber på denne måten og så systematisk mot elevgruppa for å hente innspill, fortalte hun.

Ap-politikeren skrøt av elevenes engasjement i arbeidet.

– Det er så mange kloke, reflekterte ungdommer der ute som har lyst til å være med og forme sin egen hverdag. De kommer med veldig gode refleksjoner på hvordan deres skolehverdag kan bli bedre og hvordan de kan lære enda mer og trives bedre, sa hun.

Skolevegring: Flere elever tør ikke gå på skolen: – Mange foreldre sliter seg ut

Ber om forslag

Regjeringa har som mål at ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert. Men hvordan skal det gjøres i praksis? Det er noe av det Elise Waagen ber om innspill til.

– Vi ser også på fag- og timefordelinga. Hvordan kan vi få til litt mer variasjon? Er det mulig å tenke seg at man i ungdomsskolen kan få litt mer smakebit på fagopplæringa? Ungdomsskolen er mange steder kanskje litt for mye en forberedelse til studiespesialisering, sa Elise Waagen.

Et tettere samarbeid mellom skolene og lokalt næringsliv i kommunene, er noe av det som kan være aktuelt.

– I Sarpsborg har vi store, tunge industribedrifter som sier at de mangler fagarbeidere. Hvorfor skal ikke de få lov til å være med på å prege noe av skolehverdagen? spurte Eilse Waagen, som selv er fra Sarpsborg.

Hun oppfordret delegatene i salen fra hele landet i landsstyret til Skolenes landsforbund til å bidra med innspill.

De aller fleste av dem jobber til daglig som lærere i grunnskolen og videregående skole.

– Jeg håper dere bruker tida fram til neste vår effektivt. Det er viktig, for det er dere som har skoa på og som er der ute og ser hva det handler om hver eneste dag, sa hun.

Stress og press

I arbeidet med Ungdomstidsmeldinga ønsker regjeringa å se helhetlig på det som påvirker aldersgruppa som går i 5. til 10. trinn.

Ungdataundersøkelsen og andre undersøkelser tyder på at mange – og en økende andel av unge – har psykiske utfordringer i hverdagen.

Å dempe press og stress på unge gjennom mindre måling og testing i skolen, er noe av det regjeringa vurderer.

Parallelt med Ungdomstidsmeldingan pågår det arbeid med gjennomgang av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i et partssammensatt utvalg som skal legge fram sin hovedrapport til høsten.

– Den første delrapporten som kom nylig underbygger at det er et stort behov for å gå igjennom hvordan vi tester og måler i skolen og om vi tester og måler det som har en verdi. I altfor mange tilfeller er svaret på det nei, sa Elise Waagen.

Resultatene fra den endelige rapporten om Nasjonalt kvalitetsvurderingssysetem vil også bli tatt inn i Ungdomstidsmeldinga, slo Waagen fast.

Vil forby karakterer i barneskolen

Elise Waagen kom også inn på at regjeringa fredag denne uka legger fram forslag til ny opplæringslov.

– Jeg håper og tror det er mye som er gledelig når opplæringsloven kommer. I den foreslår vi forbud mot å gi karakterer på barnetrinnene, og det er noe vi er ganske sikre på å få flertall for i Stortinget. Det er viktig fordi vi nå går inn i et kommunevalg og Høyre har sagt at de ønsker prosjekter med å innføre karakterer i sist året på barnetrinnet, sa Elise Waagen.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse