JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FORNØYD: –  Ikke minst har vi fått rett i at det er arbeidsgivers plikt å kalle oss inn i en slik sak, da vi er en selvstendig part. Det er ikke slik at den største organisasjonen kan legge føringer for oss andre. Dette bør flere kommuner i tillegg til fylkeskommuner legge seg på minne, sier Mette Johnsen Walker.

FORNØYD: – Ikke minst har vi fått rett i at det er arbeidsgivers plikt å kalle oss inn i en slik sak, da vi er en selvstendig part. Det er ikke slik at den største organisasjonen kan legge føringer for oss andre. Dette bør flere kommuner i tillegg til fylkeskommuner legge seg på minne, sier Mette Johnsen Walker.

Sissel M. Rasmussen

Full seier for Skolenes landsforbund

Lærere i Ålesund fikk kutt i lønna ved kommunesammenslåing – nå får de alt tilbakebetalt

– Vi er kjempefornøyd, vi har vunnet en seier, sier påtroppende forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund (SL) etter medhold av KS i en tvistesak med Ålesund kommune.25.06.2021
12:08
25.06.2021 13:30

sidsel@lomedia.no

Saken gjelder lærere i SL som fra og med 1. august 2020 fikk kutt i lønna på opp til 10.000 kroner ved tap av funksjonstillegg som følge av at kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund ble slått sammen fra 1. januar 2020. Det gjelder kontaktlærertillegg, kompensasjon for store klasser (mange elever i klassen) og ulike ansvarstillegg.

Gjorde aldri avtale

Det var kun representanter fra Utdanningsforbundet som deltok i forhandlingsmøter med Ålesund kommune og som underskrev protokoll på en avtale om «Harmonisering av funksjonstillegg i Ålesund kommune fra august 2020» – som innebar at også SL-lærere fikk kutt i lønna. Ålesund kommune ville ikke videreføre lokale funksjonstillegg til lærere i de gamle kommunene – og viste til avtalen som var inngått med Utdanningsforbundet.

– Det er oppsiktsvekkende at ikke Skolenes landsforbund kontaktes, men at kommunen kun forholder seg til Utdanningsforbundet i en så viktig sak som dette. Ålesund kommune vet at SL har medlemmer i kommunen. Vi setter spørsmålstegn ved grunnlaget kommunen har inngått denne avtalen på, sa forbundssekretær og påtroppende forbundsleder Mette Johnsen Walker i SL i fjor høst.

– For oss er det ekstra frustrerende at kommuneledelsen har gått kraftig opp i lønn, mens det spares hos oss på gulvet. Verst ser det ut til å gå ut over lærere i gamle Haram og Sandøy kommuner, sa lærer Christian Holstad Lilleng ved Brattvåg ungdomsskole i tidligere Haram kommune til FriFagbevegelse da saken slo ned som en bombe i fjor høst.

Holstad Lilleng er tillitsvalgt ved skolen sin, hovedtillitsvalgt i nye Ålesund kommune og nestleder i fylkeslaget SL Møre og Romsdal. Han ble fratatt 6.000 kroner i lønn etter kommunesammenslåingen, og anslo at han gikk ned i årslønn fra 600.900 kroner til 594.900 kroner. Han engasjerte seg sterkt i saken, sammen med Sissel Stokke, tidligere fylkesleder i SL Møre og Romsdal, og de skapte overskrifter både lokalt og i riksmedier.

Stort intervju: Mette Johnsen Walker meldte seg ut av Utdanningsforbundet i protest og inn i Skolenes landsforbund – på samme dag

(Saken fortsetter under bildet)

VANT FRAM: Lærer Christian Holstad Lilleng og andre SL-lærere i nye Ålesund kommune får nå tilbakebetalt det de har tapt i lønn som følge av kommunesammenslåingen.Han er tillitsvalgt ved skolen sin, hovedtillitsvalgt i nye Ålesund kommune og nestleder i fylkeslaget SL Møre og Romsdal.

VANT FRAM: Lærer Christian Holstad Lilleng og andre SL-lærere i nye Ålesund kommune får nå tilbakebetalt det de har tapt i lønn som følge av kommunesammenslåingen.Han er tillitsvalgt ved skolen sin, hovedtillitsvalgt i nye Ålesund kommune og nestleder i fylkeslaget SL Møre og Romsdal.

Privat

Full seier for Skolenes landsforbund

SL stilte krav til Ålesund kommune om at deres medlemmer fikk beholde tilleggene slik de var avtalt før kommunesammenslåingen 1. januar 2020, og at de skulle få etterbetalt det som de er trukket i lønn.

Skolenes landsforbund framholdt at det er arbeidsgivers ansvar å invitere til forhandlinger som de selv har tatt initiativ til og viste til bestemmelser om det i hovedavtalen. SL slo i uenighetsprotokollen fast at forbundet ikke har mottatt noen slik invitasjon. SL mente Ålesund kommune ikke kan gjøre en protokoll inngått med Utdanningsforbundet gjeldende for medlemmer i SL og viste til at SL er en selvstendig part i både hovedavtalen og hovedtariffavtalen. Det ble ikke enighet i forhandlingene mellom SL Møre og Romsdal og Ålesund kommune, og SL ba deretter om sentralt tvistemøte med KS.

Nå får SL medhold på alle punkter. Det går fram av en epost sendt fra seniorrådgiver Kjersti Myklebust i forhandlingsavdelingen til KS 24. juli med tekst som KS nå vil sende til Ålesund kommune.

Lederskifte: Anne Finborud takker for seg etter åtte år som leder i Skolenes landsforbund

Får tilbakebetalt lønn som er trukket

I eposten slår Kjersti Myklebust fast at dette er KS og SL blitt enige om:

«Etter flere møter mellom KS og SL i anledning den lokale uenigheten rundt funksjonsgodtgjøring ifm kommunesammenslåing, er KS og SL nå blitt enige om følgende:

Protokoll av 22.10.2020 mellom Ålesund kommune og Utdanningsforbundet gjelder ikke for de som var medlemmer av Skolenes landsforbund pr. 01.01. 2020. Funksjonstillegg til de aktuelle SL-medlemmene videreføres slik de var pr. 31. 12. 2019 så lenge de har disse funksjonene.»

Videre slår KS fast at «denne individuelle rettigheten» også vil gjelde framover i tid og at SL-medlemmer som har fått kutt i tillegg skal få tilbakebetalt pengene.

Mye lest: Nytt utvalg skal vurdere etter- og videreutdanningstilbud for lærere

Påtroppende forbundsleder i SL: – Vi har vunnet en seier

– Vi er kjempefornøyd, vi har vunnet en seier, sier forbundssekretær og påtroppende forbundsleder Mette Johnsen Walker i SL.

Hun, avtroppende første nestleder Terje Moen og forbundssekretær Geir Allan Stava har deltatt i møtene med KS sentralt om saken. Hun og forbundssekretær Geir Allan Stava har også bistått fylkeslaget i saken lokalt.

– Vi har fått medhold i at arbeidsmiljøloven gjelder ved virksomhetsoverdragelse i forbindelse med kommunesammenslåingen og at kommunen ikke kan trekke i lønn på det grunnlaget. Ikke minst har vi fått rett i at det er arbeidsgivers plikt å kalle oss inn i en slik sak, da vi er en selvstendig part. Det er ikke slik at den største organisasjonen kan legge føringer for oss andre. Kommunen burde ha sjekket regelverket nøyere. Dette bør flere kommuner i tillegg til fylkeskommuner legge seg på minne, sier Mette Johnsen Walker.

«SL Ålesund vil nå ta kontakt med kommunen for å inngå en avtale som også gjelder for medlemmer i SL. Hvis det blir satt av lønnsmidler til lokale forhandlinger, vil det være fornuftig å vente til etter at disse er fordelt med å inngå en avtale», skriver SL i sitt svar til Kjersti Myklebust i KS. SL slutter seg til den oppsummeringen KS har gjort av saken.

Dette sier arbeidsmiljøloven

Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Kapittel 16–2. Lønns- og arbeidsvilkår

1. Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver.

2. Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.

3. Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.

25.06.2021
12:08
25.06.2021 13:30Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker