JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skole og barnehage

Slik vil regjeringa redde læreryrket

Sletting av studiegjeld og tilbud om jobb i kombinasjon med utdanning er noen av tiltakene i en ny strategi for å løfte lærerfaget.
Regjeringa og lærerorganisasjonene er enige om en strategi for å beholde og rekruttere lærere.

Regjeringa og lærerorganisasjonene er enige om en strategi for å beholde og rekruttere lærere.

Colourbox.com

sidsel@lomedia.no

– Vi skal dele de gode tiltakene som allerede finnes og samarbeide om nye løsninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Bakgrunnen for den nye strategien er den store lærermangelen og at antall søkere til lærerutdanningene har falt kraftig flere år på rad.

Den er utarbeidet av regjeringa, i tett samarbeid med lærerorganisasjonene og øvrige organisasjoner i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling.

Tiltakene

Dette er noen av tiltakene organisasjonene og regjeringa vil satse på:

• De som allerede jobber i barnehage og skole, men ikke har lærerutdanning, skal få mulighet til å ta dette kombinert med jobb.

• Regjeringa vil videreføre ordningene med sletting av studielån og gjøre dem bedre kjent, slik at flere i hele landet vil ta en lærerutdanning og jobbe som lærer.

• Regjeringa vil også vurdere hvordan flere ansatte i barnehage kan utdanne seg til barnehage­lærer i kombinasjon med jobb, blant annet gjennom arbeidsplass-basert barnehagelærerutdanning.

• Regjeringa vil vurdere å forlenge unntaket fra krav om mastergrad for opptak til praktisk – pedagogisk utdanning for studenter som har bachelor i praktiske og estetiske fag. Dette skal bidra til å sikre kompetanse i praktiske og estetiske fag i skolen.

• Nyutdannede lærere skal bli tatt imot bedre og mer systematisk i barnehager og skoler, og få veiledning.

• Lærere skal få mer tid til å være lærere, ved at laget rundt barn og unge blir styrket.

• Skolen skal være en trygg arbeidsplass og lærere skal være trygge på hvilke handlingsrom de har hvis det oppstår situasjoner.

• Rekrutteringsarbeidet skal forsterkes og det skal hentes inn mer kunnskap om årsaker til at færre velger læreryrket, og om hvilke tiltak som er effektive.

I løpet av året skal regjeringen i tillegg legge fram flere stortingsmeldinger hvor det vil komme tiltak, som stortingsmeldingen om opptakssystemet, profesjonsutdanningene og om ungdomstrinnet.

Fortsetter samarbeidet

– Denne strategien er et startskudd og det første steget. Nå står vi og partene sammen om en felles problemforståelse og en felles innsats for å løse utfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Han er også opptatt av at studentene skal bli bedre forberedt på lærerjobben.

– Vi må gjøre utdanningene mest mulig relevante og attraktive, de må være tett på virkeligheten i barnehagen og i skolen. Dette skal vi også følge opp i stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene, som kommer denne våren, sier Hoel.

Blant målgruppene som er nevnt i strategien, er elever i videregående opplæring og unge voksne som står foran et utdanningsvalg, ansatte som allerede jobber i barnehage, skole og SFO, nyutdannede og erfarne lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, lærere som jobber i kulturskolen eller utenfor barnehage- og skolesektoren, lærere fra andre land som trenger tilleggs­utdanning for å jobbe i Norge, personer med høyere utdanning og yrkesfaglig utdanning som trenger praktisk-pedagogisk utdanning for å jobbe som lærer, personer med samisk bakgrunn eller kompetanse i samiske språk og samisk kultur.

regjeringen.no: «Flere lærere i barnehage og skole. Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030»

Organisasjoner som stiller seg bak strategien

• Utdanningsforbundet

• Kommunesektorens organisasjon

• Universitets- og høgskolerådet – Lærerutdanning

• Private Barnehagers Landsforbund

• Pedagogstudentene

• Elevorganisasjonen

• Lektorlaget

• Skolelederforbundet

• Skolenes landsforbund

• Creo

• NHO Geneo

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Lærerutdanningene

Strategien er rettet mot alle utdanningsløp som kvalifiserer til å bli lærer i enten barneha­ge, grunnskole eller videregående opp­læring:

• Barnehagelærerutdanning (BLU)

• Samisk barnehagelærerutdanning

• Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 (GLU 1–7)

• Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

• Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 (GLU 5–10)

• Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

• Lektorutdanning for trinn 8–13 (LEKTOR)

• Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

• Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 (PPU-Y)

• Yrkesfaglærerutdanning for trinn 8–13 (YFL)

• Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 (LUPE)

Kilde: «Flere lærere i barnehage og skole. Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030»

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Organisasjoner som stiller seg bak strategien

• Utdanningsforbundet

• Kommunesektorens organisasjon

• Universitets- og høgskolerådet – Lærerutdanning

• Private Barnehagers Landsforbund

• Pedagogstudentene

• Elevorganisasjonen

• Lektorlaget

• Skolelederforbundet

• Skolenes landsforbund

• Creo

• NHO Geneo

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Lærerutdanningene

Strategien er rettet mot alle utdanningsløp som kvalifiserer til å bli lærer i enten barneha­ge, grunnskole eller videregående opp­læring:

• Barnehagelærerutdanning (BLU)

• Samisk barnehagelærerutdanning

• Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 (GLU 1–7)

• Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

• Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 (GLU 5–10)

• Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

• Lektorutdanning for trinn 8–13 (LEKTOR)

• Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

• Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 (PPU-Y)

• Yrkesfaglærerutdanning for trinn 8–13 (YFL)

• Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 (LUPE)

Kilde: «Flere lærere i barnehage og skole. Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030»