JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SPISSER ØRENE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) (helt til venstre) og LO-sekretær Trude Tinnlund  lytter til at yrkesfaglærer Anne Trine Eia engasjert forteller om hvordan hun jobber med å hjelpe elever til å fullføre og bestå yrkesopplæringa gjennom YFF-faget. Til høyre adm.dir. Håvard Tamburstuen i Lnett.

SPISSER ØRENE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) (helt til venstre) og LO-sekretær Trude Tinnlund lytter til at yrkesfaglærer Anne Trine Eia engasjert forteller om hvordan hun jobber med å hjelpe elever til å fullføre og bestå yrkesopplæringa gjennom YFF-faget. Til høyre adm.dir. Håvard Tamburstuen i Lnett.

Sidsel Valum

Debatt om yrkesfag

Yrkesfaglærer Anne Trine Eia fikk kunnskapsministeren til å spisse ørene under skoledebatten

Hva må til for at flere skal lykkes med å gjennomføre utdanninga på yrkesfag? Det var tema for debatt i Arendalsuka.18.08.2022
14:21
22.08.2022 13:42

sidsel@lomedia.no

– Regjeringa bruker i år én milliard kroner på yrkesfag og kvalifisering og har erklært at den vil satse på yrkesfag. Hvordan skal vi lykkes med denne satsinga på yrkesfag uten at det blir tomme løfter?

Det var ett av spørsmålene debattlederen – forbundssekretær Jeanine Norstad i Skolenes landsforbund (SL) – reiste til et panel som besto av kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), LO-sekretær Trude Tinnlund, yrkesfaglærer Anne Trine Eia fra Grimstad og administrerende direktør i Lnett i Agder, Håvard Tamburstuen under Arendalsuka.

Kommentar om lærerstreiken: «Det er ekstremt lite sannsynlig at denne streiken skal gi noe mer i lønn for lærerne», skriver Stein Sneve

Tonje Brenna vil ha en mer praktisk skole

– Jeg tror svaret på hvordan vi skal lykkes bedre enn i dag, det er at vi samarbeider. Jeg kan bevilge en milliard kroner tre ganger i løpet av et år, men det blir ikke bedre hvis vi ikke får de pengene til å jobbe for det vi vil, sa kunnskapsminister Tonje Brenna.

En mer praktisk skole, gjennomføringen av fullføringsreformen med utvidede rettigheter for både ungdom og voksne til å fullføre og bestå, å få flere voksne til å ta fagbrev på jobb for å dekke arbeidslivets behov for kompetanse og en riktig dimensjonering av det yrkesfaglige tilbudet i forhold til næringslivets behov, var områder kunnskapsminister Tonje Brenna trakk fram som viktige for å lykkes.

– Jeg tror flere elever må få lov til å oppdage tidligere at de også har ferdigheter som er nyttige for yrkesfagene. I dag er det ganske mange som går hele veien til videregående og ikke vet at de har et talent for noe, eller at de har noe i seg som kan gjøre det mer interessant å gå på skolen og velge hva de skal bli når de blir store. Jeg tror veldig mye av det vi driver med i dag er symptombehandling på de litt eldre tenåringene som stammer fra mye tidlig i skoleløpet, sa Brenna.

Kunnskapsministeren viste til at hun skal legge fram en stortingsmelding om 5. til 10. trinn i grunnskolen og at en praktisk skole blir en viktig del av den.

Kronikk: «Vi trenger virkelig et yrkesfagløft»

LO har klare forventninger

– For LO handler satsinga på yrkesfag særlig om at det skal finnes nok læreplasser med kvalitet i opplæringa for dem som søker og er rimelig kvalifisert for læreplass. Vi er opptatt av at det blir gitt nok tid til å bli kvalifisert for læreplass, det handler om fullføringsreformen og at flere voksne kan ta fagbrev, sa LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hun trakk fram fagbrev på jobb som en mulighet for mange til å få kompetanse arbeidslivet etterspør, men understreket at ordningen ennå ikke har funnet sin plass i utdanningssystemet.

– Vi er også veldig opptatt av at vi skal satse på høyere yrkesfaglig utdanning. Vi er opptatt av yrkesveien i utdanningssystemet vårt for å øke statusen og anerkjennelsen til yrkesfagene så også mor, som ofte er den som rådgir barna sine, kan se at yrkesfag ikke er en blindvei men faktisk en karrieremulighet, sa LO-sekretæren.

KLARE FORVENTNINGER: – Vi har klare forventninger, sa LO-sekretær Trude Tinnlund om nasjonalt senter for yrkesfag som regjeringa skal etablere. Her retter hun budskapet til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

KLARE FORVENTNINGER: – Vi har klare forventninger, sa LO-sekretær Trude Tinnlund om nasjonalt senter for yrkesfag som regjeringa skal etablere. Her retter hun budskapet til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Sidsel Valum

Trude Tinnlund viste til at regjeringa skal etablere et nasjonalt senter for yrkesfag.

– Det er vi veldig opptatt av. Vi har klare forventninger og har også vært tydelige i våre innspill til regjeringa om hva vi mener det skal være. Det skal ikke være et senter som driver med undervisning men et overordna, uavhengig senter som holder i alle trådene. For det er utrolig mange gode initiativ på yrkesfagsida over hele landet men det er ingen som har det overordna perspektivet. Og vi mangler forskning og utvikling innenfor yrkesopplæring. Senteret bør også drive med forskning og bygge en klar og tydelig yrkesvei, sa Trude Tinnlund.

Hun etterlyste også en mer sentral rolle for yrkesopplæringsnemnda og understreket at den er sentral i forhold til dimensjoneringen av yrkesfagene i forhold til arbeidslivets behov.

Forskning: Fungerer skolen for ungdomshjernen?

Læreren: – Sats på YFF-faget som verktøy

Yrkesfaglærer Anne Trine Eia fortalte engasjert om hvordan hun jobber med faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) på Dahlske videregående skole i Grimstad – for å hjelpe elevene fram til læreplass og fagbrev.

Hun fikk både kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), LO-sekretær Trude Tinnlund og tilhørerne i salen til å spisse ørene.

– Jeg har jobbet som faglærer på Salg, service og reiseliv i seks år. Det første året bytta jeg bort faget YFF og ville heller ha klasseromsundervisning, fortalte Anne Trine Eia om sitt første møte med faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) da hun begynte å jobbe som yrkesfaglærer ved Dahlske videregående skole i Grimstad.

Eia opplevde som ny lærer at elevene som utplasseres i bedrift for å få praksis gjennom YFF-faget, gjerne overlates til å utføre oppgaver på arbeidsplassen uten å koble det til undervisninga på skolen. At de «skrur av huet», som Eia sa, og at lærerne gjør det samme.

Hun opplevde at faget manglet struktur og at lærerne var usikre på hvordan de skal undervise i det.

– Det er lærere som sier at vi skal jo ikke forstyrre elevene på jobb. Og jobb er jobb og skole er skole. Men så var jeg så heldig at jeg året etter fikk jobbe sammen med Ida Kristine Larsen, og hun fortalte meg hvordan jeg skulle snakke med elevene og få med faget ut på arbeidsplassen, fortalte Anne Trine Eia. Hennes kollega Ida Kristine Larsen var til stede som tilhører i salen.

De to faglærerne på Salg, service og reiseliv har siden da – i samarbeid med Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA) ved Universitetet i Agder (UiA) – utviklet noe de kaller Den Dahlske modellen for hvordan lærerne kan jobbe med faget YFF, som Eia fortalte om. Den handler blant annet om at elevene får med seg temaoppgaver på arbeidsplassen for å undersøke hvordan bedriften løser ulike temaer som er sentralt i faget de skal lære, at lærerne følger dem opp på arbeidsplassen for å se hvordan de løser oppgavene og at elevene i fellesskap drøfter sine erfaringer fra arbeidsplassen i klasserommet.

– Allerede i 2012 var det Fafo-rapporter, forskning og NOU-er som sa at vi ikke utnytter handlingsrommet i dette faget, og det må vi gjøre noe med, sa Anne Trine Eia.

De to faglærerne mener at mange fylkeskommuner i dag bruker YFF-faget som en salderingspost i stedet for å satse på det som et viktig verktøy – og ifølge Eia kanskje det aller viktigste verktøyet skolene har til å hjelpe elever på yrkesfag til å gjennomføre fag- og yrkesopplæringa gjennom å få læreplass og fullføre fag- eller svennebrev.

– Tall fra en undersøkelse ved skolene i Agder viser at bare i Agder varierer ressursen som gis til lærerne for å følge opp femten elever en dag fra tre klokketimer til sju skoletimer. Noen får 35 prosent stilling til å følge opp elevene mens andre får ti prosent stilling, sa Eia.

Hun mener det beror på hvordan fylkeskommunene tolker at det i forskrift til opplæringsloven brukes begrepet «opplæringsansvarlig i bedrift» om YFF-faget.

– Men det er vi som skal lære dem opp i faget. De skal ha en kontaktperson i bedrift som lærer dem om rutiner, arbeidsoppgaver og sikkerhet på jobb.

LO vil løfte fram YFF-faget

– Det er første gang jeg har fått det så godt og billedlig beskrevet, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun understreket at de to lærerne bidrar både til å utvikle YFF-faget i skolen og til å utvikle læreplassene ved å være så tett på i opplæringa.

– Vi har hatt besøk av Anne Trine og Ida Kristine i SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring) for å presentere Den Dahlske modellen for partene i arbeidslivet. De er veldig tydelige på behovet for forskriftsendring, som er noe vi kommer til å jobbe videre med. Det er ting som kan gjøres via lov og forskrift for å pålegge at YFF-faget blir bedre utnytta. YFF er også et glimrende fag til å redde overgangen fra skole til arbeidsliv som vi vet er vanskelig for mange og hvor mange ramler fra, sa LO-sekretær Trude Tinnlund, som også er SRY-leder.

18.08.2022
14:21
22.08.2022 13:42Mest lest

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er streikeretten til lærerne under angrep? Nei, mener Fafo-forsker

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet


Flere saker