JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samferdsel:

Statens vegvesen har lidd under Solberg-regjeringen, mener FLT-lederen. Dette forventer han av de rødgrønne

Alf Edvard Masternes leder FLT i Statens vegvesen. Han forventer at en rødgrønn regjering vil bidra til en mer effektiv finansiering av etaten.
VIL HA LIKE VILKÅR: Alf Edvard Masternes i FLT i Statens vegvesen etterlyser like vilkår for Vegvesenet og statseide Nye Veier AS. Her fra Nye Veiers bygging av E39 mellom Kristiansand og Mandal.

VIL HA LIKE VILKÅR: Alf Edvard Masternes i FLT i Statens vegvesen etterlyser like vilkår for Vegvesenet og statseide Nye Veier AS. Her fra Nye Veiers bygging av E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Nils Bernt Ringe / Nye Veier AS

kai.hovden@lomedia.no

Statens vegvesen er i dag finansiert over statsbudsjettet, noe som begrenser handlingsrommet og gjør det utfordrende å tenke langsiktig.

Samtidig konkurrerer etaten med statsaksjeselskapet Nye Veier AS, som fritt kan omdisponere sine midler og har en årlig økonomisk ramme å forholde seg til.

– Det ble en veldig spennende valgkveld, særlig med tanke på hvem som kom over og under sperregrensen, sier Masternes.

Han forventer at det rødgrønne flertallet som vant frem, jobber med at Vegvesenet får samme rammevilkår som Nye Veier AS, og at man får en grundig gjennomgang av endringene Solberg-regjeringen har gjort innen samferdsel.

– Her tenker jeg spesielt på opprettelsen av Nye Veier AS, regionreformen og oppsplitting av samferdselsoppgaver. Når vi opplever at Vegvesenet får milliardkutt som følge av Bane Nors overskridelser, viser det hvor galt det er fatt med tildelingen av midler, understreker Masternes.

Tull med tall: FLT-leder i Statens vegvesen mener Nye Veier ikke er noen suksesshistorie

Saken fortsetter under bildet.

IKKE KUNDE: Alf Edvard Masternes vil bort fra kundebegrepet i offentlig sektor.

IKKE KUNDE: Alf Edvard Masternes vil bort fra kundebegrepet i offentlig sektor.

Kai Hovden

Et demokratisk problem

Vi har bedt Masternes si noe om hvilke valgløfter han vil være spesielt oppmerksom på i tiden fremover.

– Samtlige partier som kan bli del av den nye regjeringen har sagt at de vil styrke offentlig sektor. Det er viktig. Ikke alle har vært like tydelige på hvordan fellesskapets penger skal brukes på best mulig måte, men jeg forventer at det blir en diskusjon om hvordan politikere i en årrekke har flyttet makt fra seg selv og til lukkede styrerom, sier Masternes.

Han mener det er et klart demokratisk problem at det fattes beslutninger om bruken av milliarder av offentlige kroner i styrerommene hos Avinor, Bane Nor, Nye Veier AS, Telenor og i helseforetakene.

– Det er en fare for demokratiet at makt blir flyttet fra Stortinget, fylkesting, Sametinget og kommunestyrer over i lukkede rom. I selskapene fattes det store beslutninger for deler av eller hele landet. Det er ingen åpen debatt før beslutningen fattes, slår han fast.

Vegvesenet-direktør: – Får vi samme vilkårene som Nye Veier kan vi gi enda mer veg tilbake

Takker for samarbeidet

Knut Arild Hareide (KrF) ble den siste samferdselsministeren i Solberg-regjeringen. Vi ber Masternes kommentere samarbeidet FLT i Statens vegvesen har hatt med ham.

– Jeg vil takke Hareide for samarbeidet. Han har tatt seg tid til å møte oss tillitsvalgte når vi har bedt om møter. Det står det respekt av. Så vet jeg jo at handlingsrommet han hadde kanskje ikke passet oss, og vi har ikke fått avklart alt vi har vært bekymret for. Poenget er at vi ønsker å gjøre det best mulig innen vegsamferdselen, men da må rammevilkårene for Statens vegvesen være tilpasset virkeligheten.

Han forventer nå større bevilgninger til fylkesveiene av den som skal overta Hareides post.

– Det er viktig for mange FLT-medlemmer, både i privat og offentlig sektor. For at transporten skal fungere godt, må hele vegnettet være godt. Det er avgjørende for varetransport og gode pendlerstrekninger. Jeg forventer at den nye ministeren møter tillitsvalgte, slik at vi kan ha gode diskusjoner og komme med innspill før store endringer vedtas, sier Masternes.

Noe stalltips om hvem som bør få posten, har han ikke, men FLTs mann mener det må være en med solid bakgrunn fra samferdsel.

– Gjerne en som har vært innvalgt i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Jeg forventer at statsråden ikke trenger lang opplæringstid før det er full drift, understreker han.

Bekymret for OPS

Når vi ber Masternes skue fremover i kommende stortingsperiode, er han spesielt bekymret for igangsettelse av vegprosjekter med offentlig og privat samarbeid, såkalt OPS.

– OPS-modellen er fantastisk for nasjoner som ikke har midler i statsbudsjettet, men det har vi i Norge. Derfor er OPS en dårlig modell, slår Masternes fast.

Det mest bekymringsfulle er ifølge Masternes at disse prosjektene er så store at nesten ingen norske entreprenører kan være med i anbudskonkurransen.

– OPS-prosjekt i størrelsesorden 10 milliarder er en umulig oppgave for norske entreprenører. Da blir det multinasjonale selskap som får oppdraget, de har lavere kunnskap om den norske modellen, og norske entreprenører blir i beste fall underentreprenører. Det er ikke positivt for bransjen.

Masternes vil også bort fra kunde-tenkingen i offentlig sektor.

– Jeg vil være bruker av offentlige tjenester. Kundebegrepet blir feil for meg. Det skal selvfølgelig være gode og rettferdige tjenester, og de ansatte skal være saklige og serviceinnstilt. Men vi har ikke kunder. Jeg tror ikke en tungbilsjåfør som bli ilagt 100 000 kroner i gebyr oppfatter seg selv som kunde. Da ville vel heller sjåføren stoppet hos en annen som hadde et lavere gebyr å tilby, mener Masternes.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ledere, ingeniører og teknikere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse