JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VIL ØKE KUNNSKAPEN: Hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden foreslår i en ny rapport en rekke tiltak for å styrke kunnskapen i befolkningen om  fagorganisasjonenes plass og rolle i arbeidslivet.

VIL ØKE KUNNSKAPEN: Hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden foreslår i en ny rapport en rekke tiltak for å styrke kunnskapen i befolkningen om fagorganisasjonenes plass og rolle i arbeidslivet.

Håvard Sæbø

Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden foreslår felles tiltak for å få flere til å organisere seg

Alle nyansatte i organiserte virksomheter skal få utdelt en informasjonspakke om fagorganisering og den norske modellen. Dette er ett av forslagene fra en arbeidsgruppe som har sett på hvordan vi kan styrke det organiserte arbeidslivet i Norge.13.07.2021
10:04
13.07.2021 10:04

ragnhild@lomedia.no

Arbeidsgruppen foreslår også at partene i arbeidslivet kan gå sammen om å lage en digital portal med informasjon om den norske modellen og fagforeninger i Norge.

– Slik informasjon er ikke samlet noe sted per i dag. I dag må uorganiserte, enten det dreier seg om bedrifter eller arbeidstakere, gå rett på de enkelte organisasjonene for å finne informasjon. Jeg tror terskelen kan være litt høy, sier spesialrådgiver Arvid Ellingsen som har vært LOs representant i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen lufter også muligheten for å opprette en felles nettside – organiserdeg.no – der uorganiserte kan orientere seg om ulike fagforeninger og mulighetene som finnes.

(Saken fortsetter under bildet)

MER TILGJENGELIG INFORMASJON: Det er ikke alltid like lett for uorganiserte å vite hvilken fagforening de hører hjemme i, eller hvilke alternativer som finnes. Det ønsker arbeidsgruppen å gjøre noe med.

MER TILGJENGELIG INFORMASJON: Det er ikke alltid like lett for uorganiserte å vite hvilken fagforening de hører hjemme i, eller hvilke alternativer som finnes. Det ønsker arbeidsgruppen å gjøre noe med.

Jan-Erik Østlie

Halvparten er ikke organisert

Det var Arbeids- og sosialdepartementet som i februar 2019 inviterte hovedorganisasjonene til å delta i en arbeidsgruppe om organisasjonsgradene i arbeidslivet. I dag er rundt halvparten av alle yrkesaktive uorganisert. På arbeidsgiversiden har organisasjonsgraden økt. 7 av 10 arbeidstakere i privat sektor jobber nå i en virksomhet som er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Men samtidig viser tall fra forskningsstiftelsen Fafo at færre arbeidstakere i privat sektor er omfattet av en tariffavtale.

Rapporten som ble lagt fram i juni, inneholder konkrete forslag til hvordan en kan styrke organisasjonsgraden i arbeidslivet, altså hvordan en kan få en høyere andel arbeidstakere og bedrifter til å melde seg inn i et fagforbund eller en arbeidsgiverorganisasjon. Arbeidsgruppen har bestått av personer fra alle hovedorganisasjonene – LO, NHO, Unio, KS, YS, Virke, Akademikerne og Spekter – og har vært ledet av Arbeids- og sosialdepartementet.

Undervisningsopplegg til skolene

Tiltakene som arbeidsgruppen foreslår er særlig rettet inn mot tre målgrupper: skoleelever, studenter og utenlandske arbeidstakere. Blant annet foreslår arbeidsgruppa å:

• Lage et undervisningsopplegg om den norske modellen som lærere kan bruke i sin undervisning i skolen.

• Gjøre det enkelt for lærere å bruke lokale tillitsvalgte og ledere i undervisningen i relevante fag, for eksempel ved å oppette et nettsted som formidler kontaktinformasjon eller der en kan finne en pool av foredragsholdere.

• Lage en digital portal med generell informasjon om den norske modellen og fagforeninger i Norge, hvor de som går inn på siden, også kan guides videre til organisasjonenes egne kanaler.

• Utarbeide en generell informasjonspakke om fagorganisering og den norske modellen som deles ut til alle nyansatte i organiserte virksomheter.

• Samarbeide med Universitets- og høgskolerådet, Norsk studentorganisasjon og de enkelte undervisningsinstitusjonene om å bedre opplæringen i den norske modellen i høyere utdanning.

Lærer for lite om arbeidslivet

LOs Arvid Ellingsen har gjennom flere år vært opptatt av at arbeidslivet har hatt en for liten plass i skolen og i læreplanene. Det har ikke bedret seg med de nye læreplanene som kom med fagfornyelsen i 2020. Tvert imot, mener han.

– Før var arbeidslivet et eget tema i samfunnskunnskap både i grunnskolen og på videregående skole. Nå har det blitt færre definerte kunnskapsmål som er knyttet til arbeidslivet og måten det er organisert på. Dermed er det blitt mer opp til skolen og lærerne selv å lage et godt opplegg. Det stiller større krav til lærerne og deres eget initativ, sier han.

Kombinert med at det har blitt stadig vanskeligere for skoleungdom å få seg sommerjobb og deltidsjobb ved siden av skolen, frykter Ellingsen at den oppvoksende generasjon vil ha svakere forutsetninger for å forstå arbeidslivets spilleregler og den norske modellen. Derfor er det viktig for å nå ut til ungdom, studenter og alle som er nye i arbeidslivet med nøytral informasjon om hva det innebærer å være organisert.

Rådgiveren tror dette er noe de ansatte i skolen vil ta godt imot.

– Vi opplever at skolene selv etterspør informasjon fra arbeidslivet, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Står samlet

Selv om arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene kan krangle om mye, var det ikke vanskelig å bli enige om disse tiltakene, forteller Ellingsen. Han er svært fornøyd med at partene står samlet om forslagene.

– At alle har samlet seg om dette, det er nytt. Det betyr ikke at de andre organisasjonene har hatt noe imot en slik satsing, men det har ikke vært brakt til torgs før, sier Ellingsen.

Seniorrådgiver Kristine Østrem Alsvik, som har vært NHOs representant i arbeidsgruppen, sier til LO-Aktuelt at NHO er svært opptatt av arbeidet med å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. I deres «veikart for framtidens næringsliv» har arbeidsgiverorganisasjonen pekt på ti ambisjoner fram mot 2030. Ett av disse er å øke arbeidstakeres og arbeidsgiveres tilhørighet til det organiserte arbeidslivet til 63 prosent.

– Vi har jobbet lenge med rapporten i arbeidsgruppa. Nå blir det spennende å se hvordan vi blir enige om å ta arbeidet videre.

Alsvik sier at rapporten kan ses som en meny med mulige tiltak, og at NHO etter sommeren vil sette seg ned og diskutere hvilke tiltak de mener det er viktigst å gå videre med.

– Samtidig er vi opptatt av at vi må bygge på det som allerede eksisterer. For eksempel finnes det flere gode informasjonstjenester og nettsider som retter seg mot utenlandske arbeidstakere i Norge, påpeker Alsvik.

Rapporten trekker blant annet frem Arbeidstilsynets svartjeneste, nettsiden nyinorge.no og informasjonskampanjen «Know your rights».

– En styrke for Norge

Etter sommeren skal rapporten fra arbeidsgruppen drøftes i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Hvis organisasjonene slutter seg til tiltakene, vil det bli satt ned en gruppe for å følge dem opp, forklarer LOs Arvid Ellingsen.

Rapporten har allerede vært diskutert med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på et møte 15. juni. Her inviterte han partene til et videre samarbeid.

– Partene i arbeidslivet er tydelige på at det er organisasjonenes eget ansvar å rekruttere medlemmer. Men vi har alle en felles interesse av å fremme et organisert arbeidsliv. Det er en styrke for Norge og verdiskapningen at vi har høy oppslutning om fagorganisering og tariffavtaler, sa Røe Isaken ifølge regjeringen.no.

13.07.2021
10:04
13.07.2021 10:04Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere


Flere saker