JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden foreslår felles tiltak for å få flere til å organisere seg

Alle nyansatte i organiserte virksomheter skal få utdelt en informasjonspakke om fagorganisering og den norske modellen. Dette er ett av forslagene fra en arbeidsgruppe som har sett på hvordan vi kan styrke det organiserte arbeidslivet i Norge.
VIL ØKE KUNNSKAPEN: Hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden foreslår i en ny rapport en rekke tiltak for å styrke kunnskapen i befolkningen om  fagorganisasjonenes plass og rolle i arbeidslivet.

VIL ØKE KUNNSKAPEN: Hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden foreslår i en ny rapport en rekke tiltak for å styrke kunnskapen i befolkningen om fagorganisasjonenes plass og rolle i arbeidslivet.

Håvard Sæbø

ragnhild@lomedia.no

Arbeidsgruppen foreslår også at partene i arbeidslivet kan gå sammen om å lage en digital portal med informasjon om den norske modellen og fagforeninger i Norge.

– Slik informasjon er ikke samlet noe sted per i dag. I dag må uorganiserte, enten det dreier seg om bedrifter eller arbeidstakere, gå rett på de enkelte organisasjonene for å finne informasjon. Jeg tror terskelen kan være litt høy, sier spesialrådgiver Arvid Ellingsen som har vært LOs representant i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen lufter også muligheten for å opprette en felles nettside – organiserdeg.no – der uorganiserte kan orientere seg om ulike fagforeninger og mulighetene som finnes.

(Saken fortsetter under bildet)

MER TILGJENGELIG INFORMASJON: Det er ikke alltid like lett for uorganiserte å vite hvilken fagforening de hører hjemme i, eller hvilke alternativer som finnes. Det ønsker arbeidsgruppen å gjøre noe med.

MER TILGJENGELIG INFORMASJON: Det er ikke alltid like lett for uorganiserte å vite hvilken fagforening de hører hjemme i, eller hvilke alternativer som finnes. Det ønsker arbeidsgruppen å gjøre noe med.

Jan-Erik Østlie

Halvparten er ikke organisert

Det var Arbeids- og sosialdepartementet som i februar 2019 inviterte hovedorganisasjonene til å delta i en arbeidsgruppe om organisasjonsgradene i arbeidslivet. I dag er rundt halvparten av alle yrkesaktive uorganisert. På arbeidsgiversiden har organisasjonsgraden økt. 7 av 10 arbeidstakere i privat sektor jobber nå i en virksomhet som er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Men samtidig viser tall fra forskningsstiftelsen Fafo at færre arbeidstakere i privat sektor er omfattet av en tariffavtale.

Rapporten som ble lagt fram i juni, inneholder konkrete forslag til hvordan en kan styrke organisasjonsgraden i arbeidslivet, altså hvordan en kan få en høyere andel arbeidstakere og bedrifter til å melde seg inn i et fagforbund eller en arbeidsgiverorganisasjon. Arbeidsgruppen har bestått av personer fra alle hovedorganisasjonene – LO, NHO, Unio, KS, YS, Virke, Akademikerne og Spekter – og har vært ledet av Arbeids- og sosialdepartementet.

Undervisningsopplegg til skolene

Tiltakene som arbeidsgruppen foreslår er særlig rettet inn mot tre målgrupper: skoleelever, studenter og utenlandske arbeidstakere. Blant annet foreslår arbeidsgruppa å:

• Lage et undervisningsopplegg om den norske modellen som lærere kan bruke i sin undervisning i skolen.

• Gjøre det enkelt for lærere å bruke lokale tillitsvalgte og ledere i undervisningen i relevante fag, for eksempel ved å oppette et nettsted som formidler kontaktinformasjon eller der en kan finne en pool av foredragsholdere.

• Lage en digital portal med generell informasjon om den norske modellen og fagforeninger i Norge, hvor de som går inn på siden, også kan guides videre til organisasjonenes egne kanaler.

• Utarbeide en generell informasjonspakke om fagorganisering og den norske modellen som deles ut til alle nyansatte i organiserte virksomheter.

• Samarbeide med Universitets- og høgskolerådet, Norsk studentorganisasjon og de enkelte undervisningsinstitusjonene om å bedre opplæringen i den norske modellen i høyere utdanning.

Lærer for lite om arbeidslivet

LOs Arvid Ellingsen har gjennom flere år vært opptatt av at arbeidslivet har hatt en for liten plass i skolen og i læreplanene. Det har ikke bedret seg med de nye læreplanene som kom med fagfornyelsen i 2020. Tvert imot, mener han.

– Før var arbeidslivet et eget tema i samfunnskunnskap både i grunnskolen og på videregående skole. Nå har det blitt færre definerte kunnskapsmål som er knyttet til arbeidslivet og måten det er organisert på. Dermed er det blitt mer opp til skolen og lærerne selv å lage et godt opplegg. Det stiller større krav til lærerne og deres eget initativ, sier han.

Kombinert med at det har blitt stadig vanskeligere for skoleungdom å få seg sommerjobb og deltidsjobb ved siden av skolen, frykter Ellingsen at den oppvoksende generasjon vil ha svakere forutsetninger for å forstå arbeidslivets spilleregler og den norske modellen. Derfor er det viktig for å nå ut til ungdom, studenter og alle som er nye i arbeidslivet med nøytral informasjon om hva det innebærer å være organisert.

Rådgiveren tror dette er noe de ansatte i skolen vil ta godt imot.

– Vi opplever at skolene selv etterspør informasjon fra arbeidslivet, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Står samlet

Selv om arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene kan krangle om mye, var det ikke vanskelig å bli enige om disse tiltakene, forteller Ellingsen. Han er svært fornøyd med at partene står samlet om forslagene.

– At alle har samlet seg om dette, det er nytt. Det betyr ikke at de andre organisasjonene har hatt noe imot en slik satsing, men det har ikke vært brakt til torgs før, sier Ellingsen.

Seniorrådgiver Kristine Østrem Alsvik, som har vært NHOs representant i arbeidsgruppen, sier til LO-Aktuelt at NHO er svært opptatt av arbeidet med å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. I deres «veikart for framtidens næringsliv» har arbeidsgiverorganisasjonen pekt på ti ambisjoner fram mot 2030. Ett av disse er å øke arbeidstakeres og arbeidsgiveres tilhørighet til det organiserte arbeidslivet til 63 prosent.

– Vi har jobbet lenge med rapporten i arbeidsgruppa. Nå blir det spennende å se hvordan vi blir enige om å ta arbeidet videre.

Alsvik sier at rapporten kan ses som en meny med mulige tiltak, og at NHO etter sommeren vil sette seg ned og diskutere hvilke tiltak de mener det er viktigst å gå videre med.

– Samtidig er vi opptatt av at vi må bygge på det som allerede eksisterer. For eksempel finnes det flere gode informasjonstjenester og nettsider som retter seg mot utenlandske arbeidstakere i Norge, påpeker Alsvik.

Rapporten trekker blant annet frem Arbeidstilsynets svartjeneste, nettsiden nyinorge.no og informasjonskampanjen «Know your rights».

– En styrke for Norge

Etter sommeren skal rapporten fra arbeidsgruppen drøftes i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Hvis organisasjonene slutter seg til tiltakene, vil det bli satt ned en gruppe for å følge dem opp, forklarer LOs Arvid Ellingsen.

Rapporten har allerede vært diskutert med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på et møte 15. juni. Her inviterte han partene til et videre samarbeid.

– Partene i arbeidslivet er tydelige på at det er organisasjonenes eget ansvar å rekruttere medlemmer. Men vi har alle en felles interesse av å fremme et organisert arbeidsliv. Det er en styrke for Norge og verdiskapningen at vi har høy oppslutning om fagorganisering og tariffavtaler, sa Røe Isaken ifølge regjeringen.no.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse