JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Eksperten svarer

Skal verneombudet delta når vi utarbeider ny turnus? Her får du svar

Før en avtale om turnus blir iverksatt skal det vurderes om den er forsvarlig. Men hvem skal være med på vurderingen?
Mange tariffavtaler inneholder bestemmelser om arbeidstidsordninger som går lenger enn arbeidsmiljølovens grenser.

Mange tariffavtaler inneholder bestemmelser om arbeidstidsordninger som går lenger enn arbeidsmiljølovens grenser.

Colourbox

SPØRSMÅL: På min arbeidsplass er det bare tillitsvalgte som er med på utarbeidelse av turnus på avdelingen. Jeg er vant til at verneombud også deltar. Jeg mener jeg har lest at også turnus ligger under verneombudsrollen med hensyn til helse- og forsvarlighetsvurdering. Hva er riktig?

SVAR: Utarbeidelse av skift- og turnusordninger er først og fremst et tillitsvalgtsanliggende. Det framgår av arbeidsmiljøloven Kapittel 10 om arbeidstid. Ifølge § 10-3 skal arbeidsplanen utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Med tillitsvalgte menes her tillitsvalgte etter tariffavtalen.

Men du har sjølsagt rett, før en avtale om turnus blir foreslått og iverksatt, skal partene vurdere om den er forsvarlig for arbeidstakerne. Forsvarlighet er et sentralt HMS-spørsmål, og verneombudene er selvskrevne deltakere i en sånn vurdering. Jeg siterer fra Arbeidstilsynets temaside om arbeidstidsordninger:

«En forsvarlighetsvurdering må gjøres ved etablering av nye og ved endring av eksisterende arbeidstidsordninger. Det bør også gjøres regelmessige evalueringer – for eksempel årlig – for å avdekke uforutsette, uheldige belastninger som følge av arbeidstidsordningen. Både forsvarlighetsvurderingen og evalueringen skal gjøres i samarbeid med verneombud, arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.»

Mange tariffavtaler inneholder bestemmelser om arbeidstidsordninger som går lenger enn arbeidsmiljølovens grenser. Det gir likevel ikke partene mulighet til å inngå avtaler som truer arbeidstakernes helse, velferd og sikkerhet.

Spørsmål om HMS: Medlemmene klager over at jobbskoene ikke passer. Hva kan vi gjøre?

Loven forventer også at arbeidsmiljøutvalget (AMU) har behandlet «helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger» før ny ordning settes ut i livet, se arbeidsmiljøloven § 7-2, 2. ledd bokstav f. I AMU vil man få en overordnet behandling av arbeidstidsordningen og representanten for bedriftshelsetjenesten vil bidra med arbeidsmedisinsk kompetanse og ny kunnskap om arbeidstid og helse.

Vi må skille på de ulike fasene i prosessen foran en ny arbeidstidsordning. Aml § 10-3 bestemmer at arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte. Men arbeidsgiver må på forhånd ha utført en forsvarlighetsvurdering, og der er verneombudet med. Og AMU som vurderer de helse- og velferdsmessige sidene ved ordninga.

Har du et spørsmål du vil ha svar på? Send spørsmål til arbernha@online.no.

Les mer: Kan arbeidsgiver møte i arbeidsmiljøutvalget med vara og fast representant samtidig?

Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse