JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ØNSKER NY KURS: – Vi må erkjenne at høyrepolitikk gjør noe med samfunnet vårt, sier LO-lederen.

ØNSKER NY KURS: – Vi må erkjenne at høyrepolitikk gjør noe med samfunnet vårt, sier LO-lederen.

Martin Guttormsen Slørdal

Stortingsvalget 2021:

Solberg-regjeringen får tommel ned av LO-lederen. Men tre lyspunkter kan hun peke på

– Den usynlige hånden Høyre tror på, løser ikke utfordringene vi står overfor, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Men ikke alt er like ille.

sym@lomedia.no

Hovedbudskapet er klart. LO ønsker en ny rødgrønn regjering. Med alle de tre partiene. Hun vil ikke gå inn på diskusjoner om alternative regjeringsmodeller ledet av Arbeiderpartiet.

– Åtte av ti LO-medlemmer ønsker et skifte. Vi har et kongressvedtak, som representantskapet fulgte opp før sommeren, som sier at LO skal jobbe for en Arbeiderparti-ledet rødgrønn regjering.

Ikke alt er ille

– Da må jeg virkelig tenke meg godt om, svarer hun på spørsmålet om hun kan trekke fram saker hvor regjeringen har levert.

Etter tenkepausen trekker LO-lederen frem hvordan regjeringen håndterte koronakrisen helt i starten.

Da koronakrisen brutalt slo inn over landet og Norge opplevde den verste økonomiske krisen siden 1930-tallet, tok regjeringen et avgjørende viktig valg. Den valgte å lytte til LO og de andre partene i arbeidslivet, sier Følsvik før hun korrigerer seg selv.

– Eller rettere sagt: Noen ganger valgte regjeringen å lytte, andre ganger ble de tvunget til å lytte.

Hun peker på at flere av krisetiltakene kom på plass på tross av regjeringen.

– Da vi møtte motstand i regjeringen, eller at regjeringen rett og slett var for passive, så klarte vi å samle opposisjonen på Stortinget med Arbeiderpartiet i spissen, sier Følsvik og peker på blant annet utvidelsen av permitteringsperioden, høyere dagpengesatser og lønnstilskudd til bedriftene for å få de permitterte raskere tilbake i jobb.

Fem nye lovforslag mot a-krim: Dette mangler i regjeringas lovforslag mot lønnstyveri, mener SV, Sp og Ap

LO-lederen trekker også frem andre områder der regjeringen har lyktes eller delvis lyktes.

– De har gjort en del godt på kompetanse. Hvor de har fulgt opp mange av våre innspill, blant annet ved å sette yrkesfag høyere på dagsorden. Etableringen av flere A-krimsentre er også bra for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Men, de gjør ikke nok. Og når det gjelder sosial dumping, så er jo det et ord regjeringen ikke vil ta i sin munn. Det de gjør er å ta tak i de mest alvorlige konsekvensene, mens vi vil forebygge sosial dumping.

Det beste grepet er å styrke fagbevegelsen og rollen til de tillitsvalgte. Dette mener LO-lederen er en av de store forskjellene mellom en rødgrønn og en borgerlig regjering.

– Se bare på hvordan verdien av fagforeningsfradraget er redusert ved å ha stått stille i åtte år. Vi vet at dette er det viktigste virkemiddelet for å få flere til å organisere seg. Arbeiderpartiet lover å fordoble fagforeningsfradraget, sier Følsvik til LO-Aktuelt.

– Jeg har sagt at vi disse åtte årene har drevet en forsvarskamp for å trygge medlemmenes rettigheter. Det har vi i stor grad lykkes med. Nå skulle jeg gjerne brukt energien på å komme videre.

Partier om fagforeninger: Disse partiene vil gjøre det billigere å være fagorganisert

Forskjellene vokser

For det mangler ikke oppgaver å gå løs på.

Den store medlemsdebatten hvor nesten 150.000 medlemmer i LO-forbund deltok, satte kampen mot ulikhet øverst på prioriteringslista.

BRUKE STEMMERETTEN: LO-lederen håper LOs medlemmer bruker stemmeretten for å bidra til en rødgrønn regjering.

BRUKE STEMMERETTEN: LO-lederen håper LOs medlemmer bruker stemmeretten for å bidra til en rødgrønn regjering.

Martin Guttormsen Slørdal

– Skal vi klare det, må vi få folk i jobb igjen. Vi har fremdeles en rekordhøy ledighet. Og det vi hører fra våre tillitsvalgte er at mange av jobbene som nå kommer tilbake, er midlertidige eller deltidsstillinger.

Det er en utvikling som bekymrer LO-lederen.

– Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i hele, faste stillinger.

Hun mener hele og faste stillinger, kombinert med en mer rettferdig skattepolitikk, er avgjørende for å gjøre noe med de økte forskjellene i Norge.

Arbeidslivsbarometeret: Koronapermitterte frykter for varig ledighet. Nicholas (28) er en av dem

– Høyreregjeringen har prioritert å gi milliardgaver i skattekutt til landets rikeste.

15 milliarder kroner har de kuttet i formueskatten. Og regningen velter denne regjeringen over på vanlige arbeidsfolk, sier Følsvik.

Hun peker på at regjeringen har gjort det dyrere for pendlere, barnefamilier, pensjonister, uføre med unger, enker, fagorganiserte og barn med dårlig syn og skeive tenner.

– Åtte år med Solberg-regjering har gitt milliardærene store skattekutt. Samtidig som vi andre har fått velferdskutt og økte avgifter for 43 milliarder kroner.

– Regjeringens røvertokt er kanskje én av de viktigste årsakene til at 8 av 10 LO-medlemmer sier at de vil bytte ut dagens høyreregjering.

En annen sak som opprører LO-lederen er de mange som over lang tid ikke har hatt noen lønnsutvikling. Dette dreier seg om grupper med lav organisasjonsgrad.

– Den beste måten å løfte disse gruppene på er å organisere. Vi må få på plass tillitsvalgte og opprette tariffavtaler. Og her må også regjeringen bidra, understreker hun.

En annen utsatt gruppe er de mange som står utenfor arbeidslivet. Alt for mange av dem er unge mennesker.

– Regjeringens medisin har vært å stramme inn på stønadene. Men det har ikke virket. Så har de prøvd seg på midlertidighet, men det fungerer heller ikke.

LO-lederen mener det er helt nødvendig å satse på kompetanse og en tett oppfølging fra Nav. Det forutsetter at Nav og andre deler av offentlig sektor har ressursene de trenger for å hjelpe menneskene som er utafor inn i arbeidslivet.

– Vi må styrke velferdsstaten etter år med kutt og privatiseringer.

Fikk du med deg denne? Solberg slår tilbake mot Ap og Sps hundredagersplaner

Den store omstillingen

Klimautfordringene og pandemien har synliggjort hvor viktig det er å komme i gang med det grønne skiftet. Norge trenger nye bærekraftige industriarbeidsplasser. Det krever en aktiv regjering som legger til rette for næringslivet.

Høyre er jo en uttalt tilhenger av en såkalt næringsnøytral politikk. Men det vi trenger er politikere som tørre å satse. Bare se hva EU gjør, de skal bruke flere hundre milliarder Euro på omstilling. Da kan ikke vi sitte her og vente på at den «usynlige hånden» skal løse utfordringene våre.

– Vi trenger en ny regjering som virkelig tør å satse. Og det må skje nå; vi kan ikke vente.

Ett av grepene regjeringen legger opp til for å få flere i jobb er å redusere formueskatten. Salma-eier Gustav Witzøe, som har en formue på 35,5 milliarder kroner, truer med å flytte ut av landet dersom formueskatten økes av en rødgrønn regjering.

LO-lederen mener debatten rundt formueskatten er en avsporing. De utfordringene næringslivet og industrien står overfor er langt større enn nivået på formueskatten.

Utspillet fra Witzøe om formueskatten, avsporer oss fra de viktige debattene vi må ta om hvordan vi skal skape flere arbeidsplasser og styrke eksportindustrien.

– Vi har alle forutsetningene for å lykkes. Vi har fagarbeidere i verdensklasse og sterke industrielle kompetansemiljøer, og vi har god tilgang på fornybar kraft. Nå trenger vi en aktiv næringspolitikk med en aktiv stat.

Alternativet til høyresidens såkalte næringsnøytrale politikk er en aktiv næringspolitikk. Der staten er aktiv, der staten stiller opp og stiller krav. Der staten spiller på lag med norsk nærings- og arbeidsliv.

Les også: Rødgrønne politikere reagerer på skatteutspill fra laksemilliardær Gustav Witzøe

VIL STILLE KRAV: – Vi skal sette tydelige krav til en ny regjering og ikke være beskjedne, lover Peggy Hessen Følsvik..

VIL STILLE KRAV: – Vi skal sette tydelige krav til en ny regjering og ikke være beskjedne, lover Peggy Hessen Følsvik..

Martin Guttormsen Slørdal

Ny kurs

Kritikk av regjeringens manglende industripolitiske handlekraft, betyr ikke at borgerlig politikk ikke endrer samfunnet.

– Målet til høyrepolitikk har jo vært å klemme så mye ut av tannpastatuben at det ikke er mulig å få noe tilbake; var det ikke Linda Hofstad Helleland som sa det? Se bare på jernbanereformen. Vi må erkjenne at høyrepolitikk gjør noe med samfunnet vårt. Og vi kan ikke rette opp dette i ett statsbudsjett. Men noen av de hastekravene vi har stilt til en ny regjering, vil bidra til å endre noe av det vi mener har vært feil politikk.

Sammen med Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Fagforbundets Mette Nord gikk LO-lederen ut i Aftenposten med 10 hastekrav til en regjering ledet av Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre.

Her krevde de:

• Innføring av pensjon fra første krone fra 1. januar 2022.

• En dobling av fagforeningsfradraget og styrking av det organiserte arbeidslivet.

• Gjeninnføre feriepenger til permitterte og arbeidsledige.

• Styrke økonomien til sykehus, skole, helse og omsorg. Stopp av ABE-kuttene.

• Fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse og styrke retten til heltid i lovverket.

• Stoppe privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren.

• Styrking av Nav og økning i bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak.

• Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15.000 kroner.

• Kombinere miljø og arbeidsplasser, finansiere et fullskala prosjekt for karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo og ved sementfabrikken i Breivik.

• Gjenreise industripolitikken, blant annet med mål for eksport fra fastlandsindustrien.

Tett fagligpolitisk samarbeid

Mange av disse kravene samsvarer med Arbeiderpartiets 100-dagersplan og partiprogram. Hun er ikke redd for at medlemmene får problemer med å skille LOs politikk fra Arbeiderpartiet.

Vi skal sette tydelige krav til en ny regjering og ikke være beskjedne. Samtidig håper jeg at LO får preget politikken på en helt annen måte enn vi gjør i dag.

Hun er også godt fornøyd med hvordan det fagligpolitiske samarbeidet har utviklet seg de siste årene. Det gir seg blant annet konkrete utslag i Arbeiderpartiets partiprogram.

Også lokalt er det et langt sterkere fagligpolitisk engasjement. Og antallet faglige kandidater på listene er flere enn på lenge.

– Vi har kjente, markerte tillitsvalgte med lang fartstid i fagbevegelsen på listene i alle fylkene.

Det er kanskje ikke så rart etter åtte år med borgerlig høyreregjering, mange er utålmodige.

Samtidig har Arbeiderpartiet tatt et tydelig valg når det gjelder hvem de politisk skal arbeide for, mener LO-lederen som peker på Arbeiderpartiets valgkampbudskap om at «nå er det vanlige folks tur».

Arbeidsplasser først: Sydvaranger kan få ny gruvedrift allerede neste år – forventer opp mot 450 arbeidsplasser

Viktig sak for mange

Nå håper hun at også LOs medlemmer bruker stemmeretten for å bidra til en rødgrønn regjering. Hvor viktig det kan være for mange av LO-forbundenes medlemmer illustrerer skjebnen til den nye AFP-ordningen som sikrer langt flere muligheten til å gå av med avtalefestet pensjon.

Utfordringen er finansieringen, hvor både LO og NHO mener det er helt avgjørende at regjeringen bidrar med mer enn i dag.

Det har statsminister Erna Solberg vært helt tydelig på at hennes regjering ikke vil gjøre.

– Dette er en veldig viktig sak for LO. Det å gå inn i forhandlinger med NHO, hvis det fortsatt er borgerlig regjering, vil jeg være veldig betenkt over å gjøre. Det er helt avgjørende at vi har regjeringen med oss i dette spørsmålet, sier LO-lederen.

Men hun understreker at dette er det opp til LOs organer å ta stilling til før kommende tariffoppgjør.

Da er det godt med et tydelig regjeringsalternativ ved valget. Arbeiderpartiet har klart sagt at de vil være med å sikre AFP. Det støtter både SV og Senterpartiet.

– Folk skal vite at AFP nå er i spill. Skal vi få til dette, er vi avhengig av en ny rødgrønn regjering etter valget, konstaterer LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

AFP-ordningen i spill: Pensjonen til tusenvis av nordmenn er i fare etter Erna Solbergs kontante nei

Folk skal vite at AFP nå er i spill.

Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss