JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsmiljø

Temperaturen på jobb. Hvor varmt eller kaldt kan det være?

Vi gjør flere feil og blir mindre oppmerksom på farer når det er veldig varmt på jobb.

Colourbox.com

SPØRSMÅL: Jeg har fått flere oppfølgingsspørsmål om temperaturer inne.

En bussjåfør forteller om minus 12–14 grader ved førerplassen om vinteren og 40+ om sommeren. Han blir fortalt at sånn må det bare være.

En bekymret bygningsarbeiderkone forteller at mannen har fått solstikk og besvimt på jobb i varmen, og basen forlanger at gutta skal holde fristene selv om de tar seg pauser, og det er slett ikke rom for å bli påspandert kald drikke og is.

SVAR: Arbeidsmiljøloven krever at alle arbeidstakere skal være sikret et forsvarlig arbeidsmiljø. Det er særlig kapittel 4 i loven som gir oss rett til dette. Temperaturene inne (butikk, kontor) har jeg nylig skrevet om her.

Verken lov eller forskrift om arbeidsplasser setter tilsvarende grenser for utendørs arbeidsplasser. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig uavhengig av hvor lang tid en arbeidstaker oppholder seg ved arbeidsplassen.

Hva som vil være forsvarlig avhenger av en total vurdering av arbeidets art, omfang og kompleksitet. Vi har både vitenskapelige funn og erfaringer som gir et høyere risikobilde når temperaturen bikker 28–30 grader. Mennesket gjør flere feilhandlinger og blir mindre oppmerksom på farer i omgivelsene.

Overført til biltrafikk er det større risiko for kollisjoner i sterk varme enn ved normale temperaturer.

En bussjåfør må med andre ord sikres et førermiljø som reduserer risikoen for feilhandlinger.

Den risikovurderingen er ikke underlagt arbeidsgivers styringsrett, men skal være en vurdering de berørte og deres representanter skal delta i.

Jeg kan ikke skjønne at det skal være et teknisk problem å sikre alle bussjåfører et godt klimatisk førermiljø. Det er gledelig at anbud i buss nå også tar høyde for sjåførsikkerheten ved kollisjoner. Legg til krav til klimaforhold også.

I bygg og anlegg er det ikke, så langt jeg kan se, overenskomstbestemmelser som berører varme dager/uker på jobb.

Når noen besvimer eller får solstikk på jobben, er vi utafor det forsvarlige.

Loven gir den enkelte rett til å avbryte sitt arbeid om en selv mener det er til fare for liv eller helse (aml. § 2-3, 2 ledd bokstav c).

Det kan være en drastisk beslutning å ta for den enkelte, men verneombudet kan gjøre den vurderinga uten å bli utsatt for gjengjeldelse, se aml. § 6–3.

Jeg håper dere, innen neste varmebølge, har tatt en kollektiv beslutning på byggeplassen om når grensa er nådd, og hvilke tiltak arbeidsgiver må sette i verk før dere kan ta opp igjen arbeidet: masse kald drikke, hyppige pauser i avkjølt rom, gjerne is eller kortere arbeidsdager.

 Varmt på jobb? Så høy må temperaturen være før ansatte kan gå hjem

Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse