JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fellesforbundet om innleie:

– De blåblå ignorerer problemene med innleie

Et lovforslag om å skjerpe kravene for innleie av arbeidskraft avvises av det borgerlige flertallet på Stortinget. – De overser svære problemer i mange bransjer, mener Fellesforbundet.
Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, sier de borgerlige partiene ikke tar inn over seg problemene innleie fører til i mange bransjer.

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, sier de borgerlige partiene ikke tar inn over seg problemene innleie fører til i mange bransjer.

Håvard Sæbø

eline@lomedia.no

Det borgerlige flertallet i arbeids- og sosialkomiteen sier nei til et forslag om å stramme inn arbeidsmiljøloven på innleie.

De to representantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe fra Senterpartiet har levert inn et lovforslag der målet er å skjerpe kravene til hvem som kan inngå avtale med arbeidsgiveren om å leie inn arbeidskraft. I arbeidsmiljøloven er det bestemt at tillitsvalgte og bedriften kan inngå avtale om tidsbegrenset innleie. Problemet er bare at det er vagt definert hvem som kan regnes som tillitsvalgte.

I flere bransjer som sliter med sosial dumping og en stadig økende andel innleide arbeidere dukker det opp «tariffavtaler» i bedrifter som verken er organisert eller har fagorganiserte medlemmer. Advokatfirmaer har spesialisert seg på å designe tariffavtaler slik at bedriften kan benytte seg av arbeidsmiljølovens bestemmelser for å få utvidet rett til inn- og utleie av arbeidskraft og avtaler om arbeidstid.

BAKGRUNN: Fellesforbundet avtaler mot at husavtaler sikrer lovlig innleie.

Bra nok som det er

Forslaget fra de to senterpartirepresentantene går ut på å endre lovteksten, slik at det må en landsomfattende tariffavtale til for å få disse rettighetene. I praksis betyr det at det for eksempel vil være tillitsvalgte fra Fellesforbundet som vil kunne godkjenne bruk av innleie i byggebransjen. I lovforslaget er det referert til vedtak fra Fellesforbundets landsmøte for litt over et år siden. Under høringen på Stortinget støttet Fellesforbundet forslaget fra Senterpartiet.

Men denne innstrammingen ønsker ikke det borgerlige flertallet i stortingskomiteen å være med på. I sine merknader skriver representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at dagens regelverk er bra nok. De understreker at vi i Norge nyter godt av et "i hovedsak seriøst og trygt arbeidsliv". Det borgerlige flertallet mener at "dagens regelverk sikrer nødvendig fleksibilitet for å ivareta behov for innleie i de situasjoner der det ikke kan benyttes midlertidig ansettelse".

Overser problemene

Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad reagerer sterkt på at de borgerlige partiene ikke ser ut til å ta inn over seg den virkeligheten som gjelder i utsatte bransjer som bygg og verft.

– Det er jo ikke overraskende at de borgerlige sier nei til å endre loven. Men at de i merknadene sine beskriver arbeidslivet uten å nevne store problemer i noen av bransjene er bare utrolig, sier Krogstad. Han mener flertallet overser utfordringene med å opprettholde et seriøst og organisert arbeidsliv i for eksempel byggebransjen.

Mindretallet i komiteen, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti påpeker at det er nødvendig å stramme inn loven når de som kjenner problemene på kroppen mener uklarhetene i dagens lov misbrukes. Å presisere at en ikke hvilken som helst tariffavtale er nok til å avtale innleie er et enkelt grep, men kan være effektivt. Mindretallet mener at Stortinget som lovgiver har plikt til å rydde opp når lovteksten og begrepene "tariffavtale" og "tillitsvalgt" tolkes så ulikt at det gjør det mulig med praksiser som Stortinget ikke ønsker.

Mirek Bartnik er Oslo Bygningsarbeiderforenings nye "våpen" for å organisere polske arbeidere.

Garantist for seriøs behandling

Steinar Krogstad sier at forslaget som nå er behandlet var et forsøk på å få til en viktig endring.

– Skal vi klare å holde oppe det seriøse arbeidslivet må det tas grep. I dag kan en tariffavtale være en signatur på en serviett. Å overlate avtaler om innleie til landsdekkende fagforeninger er en garantist for seriøsitet.

Krogstad sier at mange tillitsvalgte presses hardt for å godkjenne innleie framfor egenbemanning, og at det vil være lettere å stå imot presset med en sterkere organisasjon i ryggen. Han peker også på at det borgerlige flertallets henvisning til mer tilsyn og kontroll ikke er nok. Forebygging er svaret, mener han.

Les mer: Jonas Bals advarer mot utviklingen i byggebransjen i ny bok

Sjekk snittlønna i mer enn 300 yrker

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse