JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Unibuss krevde en bussjåfør for 5000 kroner for ulovlig mobiltelefonbruk, men tingretten slår fast at bedriften ikke har anledning til det.
ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

roy@lomedia.no

Det var i august i fjor bussjåføren ble sett i å bruke mobiltelefonen uten handsfree. I stedet tok han mot en telefonsamtale som han gjennomførte på høyttaler. Fem dager senere mottok han en advarsel for forholdet.

Han ble også bedt om å signere på et skriv der han godtok et trekk i lønn på 5000 kroner for forholdet, siden det beløpet var identisk med det Unibuss selv ville bli ilagt av det fylkeskommunale kollektivtransportselskapet Ruter. Sjåføren nektet imidlertid å signere, etter råd fra Fellesforbundets tillitsvalgte.

Mye lest: Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

Urimelig ordning

Unibuss tok saken til forliksrådet, der sjåføren i mai i år ble dømt til å betale de 5000 kronene pluss rettsgebyret. Saken stoppet imidlertid ikke der, for Fellesforbundet med LO i ryggen anla sak mot Unibuss måneden etterpå. Det skriftlige tilsvaret kom fra Unibuss i august, og den 6. september ble det avholdt rettsmøte for sluttbehandling og avgitt partsforklaringer. Kun to dager senere kom dommen som ga bussjåføren fullt medhold.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at arbeidstakerne ikke er part i avtalen mellom Ruter og Unibuss, og heller ikke har noen muligheter til å påvirke avtalen. Arbeidstakerne gis heller ingen rettigheter etter avtalen, og bonusen etter avtalen tilfaller kun Unibuss, ikke sjåførene.

«Det er altså kun bestemmelsen om gebyr ved mobilbruk som Unibuss mener skal ha konsekvenser for arbeidstaker – ikke bestemmelsene som gir rett til positiv bonus eller andre goder. Dette fremstår som en lite rimelig ordning,» står det å lese i dommen.

Historien til ansatte i kundeservice: Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb

Omgår arbeidsmiljøloven

Dommen fastslår også at Unibuss «konsekvent belaster sjåførene for gebyret Ruter belaster Unibuss ved sjåførens mobilbruk, ofte ved lønnstrekk. Retten mener dette i realiteten fremstår som en bøteordning av sjåfører utført av Unibuss til fordel for Ruter, som igjen gir Unibuss oppdrag», og at «ordningen strider mot det grunnleggende avtalerettslige prinsipp at avtaleparter ikke kan avtale forpliktelser for en utenforstående tredjepart, her arbeidstaker/saksøker».

Tingretten viser videre til at arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven ikke har noen generell adgang til å bøtelegge arbeidstakere, og at Unibuss sine bøter er en omgåelse av arbeidsmiljølovens sanksjonssystem ved regelbrudd.

– Stopp bussen

Mukhtar Ahmed, tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss i Oslo, forteller at praksisen til Unibuss har vært et problem siden 2018.

FREMDELES ULOVLIG: – Dommen er ingen oppfordring til bussjåførene om at de kan snakke i mobiltelefon. Det er fremdeles ulovlig og kan få konsekvenser for arbeidsforholdet, sier Fellesforbundets klubbleder for bussjåførene i Unibuss, Mukhtar Ahmed.

FREMDELES ULOVLIG: – Dommen er ingen oppfordring til bussjåførene om at de kan snakke i mobiltelefon. Det er fremdeles ulovlig og kan få konsekvenser for arbeidsforholdet, sier Fellesforbundets klubbleder for bussjåførene i Unibuss, Mukhtar Ahmed.

Roy Ervin Solstad

– Vi har protestert, og sagt til våre medlemmer at de ikke skal betale. Mange har likevel gjort det, siden de har fryktet for jobbene sine og har skrevet under på at de kan trekkes i lønn. Det har de gjort uten å involvere oss. Vi har ikke fått vite noe før de har signert, forteller Ahmed.

Han understreker at dommen ikke må sees på som at det er akseptabelt å snakke i mobiltelefon mens man kjører. Selv når trafikkledelsen, som burde vite at de er ute og kjører, prøver å ringe.

– Det kan få personalmessige konsekvenser dersom man blir tatt i å bryte mobilreglementet. Det er ulovlig å snakke i håndholdt mobil, og oppdragsgiver forbyr øreplugger. Stopp bussen og gå ut av den om du må ta en telefon, oppfordrer han.

Sjokkmelding: Pensjonskassa ville ha tilbake 574.000 kroner fra tidligere fengselsbetjent Hagder (82)

Kun i Unibuss

Ahmed sier de vil gå gjennom dommen nøye i klubbstyret på sitt møte neste uke, og at de vil rådføre seg med Oslo og Omegn Bussarbeiderforening (OOBF) i hva som bør gjøres videre.

Sekretær i OOBF og tidligere bransjerådsleder for bussbransjen i Fellesforbundet, Per Ole Melgård, mener det er åpenbart at Unibuss må legge om sin praksis.

– Det er kun Unibuss som har kommet opp med denne ideen, og dommen fra tingretten viser at den ikke kan fortsette. Vi forventer også at Ruter tar en kikk på den ulovlige praksisen til Unibuss, sier Melgård.

Vil følge opp Ruter

Det fylkeskommunale kollektivtransportselskapet Ruter, bekrefter at kontraktene med operatørene inneholder muligheten for å gi gebyr. Pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, påpeker imidlertid at Unibuss og de andre operatørene de benytter, må forholde seg til arbeidsmiljøloven når det gjelder sanksjoner.

– Ruter er kjent med dommen. Det er viktig å presisere at dette ikke handler om Ruters mobiltelefonreglement, men om brudd på veitrafikkloven og annet sentralt regelverk som yrkessjåfører er pålagt å følge. I og med at slik mobilbruk er en risiko for trafikksikkerheten og publikum, har Ruter en gebyrbestemmelse i operatørkontraktene. Det betyr imidlertid ikke at Ruter aksepterer brudd på arbeidsmiljøloven overfor sjåførene som kjører på oppdrag fra Ruter. Vi vil følge opp saken overfor operatørselskapet, sier Dahl Johansen.

Vurderer dommen

Administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen, ønsker ikke å si til Magasinet for fagorganiserte om dommen kommer til å bli anket.

– Vi har dommen til vurdering og har ingen ytterligere kommentarer, skriver han i en sms.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse