JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fellesforbundets landsmøte

Fellesforbundet skal bestemme seg om tidligpensjon: Stormløp mot LOs nye AFP

Det var kø til talerstolen for å kritisere LOs forslag til reformert AFP på Fellesforbundets landsmøte.
LUTA LEI: Delegat Daniel Kristiansen vil ikke snakke om reformert AFP, men deformert AFP. Han satte tonen for resten av debatten.

LUTA LEI: Delegat Daniel Kristiansen vil ikke snakke om reformert AFP, men deformert AFP. Han satte tonen for resten av debatten.

Jonas Fagereng Jacobsen

torgny@lomedia.no

eline@lomedia.no

Onsdag skal Fellesforbundets landsmøte komme med sitt svar på hvordan de mener framtidas AFP (avtalefestet pensjon) skal se ut. Forbundsledelsen har lagt opp til et forsøk på kompromiss med LO, der de har tatt utgangspunkt i at tidligpensjonen endres – men har en lang rekke krav som skiller seg fra LOs.

Spenningen knytter seg nå til om Fellesforbundet ender opp med å avvise LOs forslag til reformert AFP og heller går inn for å tette hull i dagens ordning, eller om LO får klarsignal til å forhandle fram en helt ny modell for denne pensjonen i tariffoppgjøret neste år. Dersom LO får landsmøtet med seg på det, vil det bli knyttet en lang rekke krav til hvor langt LO kan gå.

Her kan du lese mer om hva som skiller LOs forslag og kompromissforslaget til Fellesforbundets ledelse

Pensjonsdeform

Allerede første taler satte tonen for debatten:

– Det som skjedde i 2011 var ikke en pensjonsreform, det var en pensjonsdeform. Reform er knyttet til en positiv utvikling. Pensjonsreformen er ikke positiv. Derfor bør vi kalle det pensjonsdeform, sier Daniel Kristiansen fra Oslo Transportarbeiderforening.

Til daglig jobber Kristiansen på Norges Dekks grossistlager med dekk og felger.

Kristiansen var først ut under mandagens debatt om arbeidslivet, der de aller fleste av talerne brukte taletida på å kritiserte forslaget til reformert AFP. Det som Kristiansen vil kalle deformert AFP.

Han er skikkelig opprørt over at det ser ut som om det er de med de letteste jobbene som er best betalt som får mest ut av AFP-ordningen. Det gjelder også den nye AFPen som LO foreslår.

– Dette er det motsatte av det AFP var ment for. Vi må tilbake til at det er sliterne, de med de tyngste jobbene som nyter godt av AFP-pensjonen.

Han synes også at det er feil at det skal være mulig å jobbe i en 100 prosent stilling ved siden av å få full utbetaling fra AFP-ordningen. AFP bør heller ikke være en livslang ytelse.

- Jeg skjønner at det er noen pensjonister som vil jobbe av sosiale grunner, men full lønn og full AFP blir feil,

Les mer her: Kokken og industriarbeideren ser AFP ulikt. Nå skal de bestemme hva Fellesforbundet skal mene

– Ikke rør AFP

Stemningen på landsmøtet bar ikke preg av vilje til å komme LO i møte.

Den unge verftsarbeideren Steinar Rasmussen fra Haugesund understreket at som tillitsvalgt er det helt uaktuelt for ham å bytte tryggheten i dagens AFP med usikkerheten knyttet til hva en reformert AFP faktisk vil bety for medlemmene.

IKKE RØR. Steinar Rasmussen mener det vil være helt feil å tvinge medlemmene ut i streik for en dårligere AFP enn det de har i dag.

IKKE RØR. Steinar Rasmussen mener det vil være helt feil å tvinge medlemmene ut i streik for en dårligere AFP enn det de har i dag.

Håvard Sæbø

– Dagens ordning er ikke perfekt, men vi må tørre å si stopp nå. Vi går inn for å forbedre dagens AFP og sier det klart og tydelig: Ikke rør AFP!

Kritikken av LO og LOs forslag til en reformert AFP gikk langs flere akser. Flere var opptatt av at endringene LO foreslår bare vil forsterke urettferdighetene som ligger i pensjonsreformen; at jo mer du tjener og jo lenger du lever – jo bedre kommer du ut.

Andre pekte på det problematiske i å gå inn for å sende LO ut i forhandlinger i et samordnet tariffoppgjør til våren, og mente at dette ville være å overkjøre medlemsdemokratiet i Fellesforbundet.

– La det ikke være noen tvil, vårens tariffoppgjør skal skje forbundsvist, understreket avdelingslederen i Fellesforbundet Stavanger, Arild Håvik.

Frykter verdiløs ytelse

Flere talere var også bekymret over at kravene til opptjening i reformert AFP vil bli så harde at ytelsen i praksis vil bli verdiløs, eller i alle fall så lav at den ikke vil hjelpe folk til å kunne gå av tidlig med pensjon.

– Vi kaller det ikke reformert AFP, men halvert AFP, sa delegat Erlend Nygård.

– Dette blir ei fryktelig tynn suppe, sa Arne Sveen.

Risikosport å kompromisse med LO

En lenge uttalt kritiker at LOs forslag til reformert AFP er Steffen Høiland. Han var en av mange som kritiserte LOs forslag.

– Det er risikosport å kompromisse med LO. Når de går inn i forhandlinger, har vi ingen kontroll med hva som blir resultatet. Vi risikerer å måtte kaste medlemmene ut i en streik for noe de ikke vil ha. Etter hvert har vi en del erfaring med såkalte ufravikelige krav, ironiserte Høiland.

Han advarte også Fellesforbundet mot å gå inn på forhandlinger som endrer AFP fra å være en kollektiv ordning, til å bli en individuell sparebøsse.

– Skal alle være sin egen lykkes smed? Sparebøsseordninger tjener de som har høy lønn og kan jobbe lenge. Vi kan ikke gå på akkord med våre prinsipper. Noen sier det er nå eller aldri. Men i denne saken veit vi hva vi har, men ikke hva vi får. Derfor blir svaret aldri.

Beskyldt for skremsler

Flere har også reagert på LOs måte å argumentere på. Særlig argumentet at en AFP relativt få nyter godt av er mer fristende å gå til angrep på fra politikere på høyresiden som ikke støtter ordningen, var lite populært.

– Det er skremselspropaganda, sa Atle Rostad.

Forslag viser skepsis

Under debatten ble det fremmet 24 forslag til saken. Gjennomgående viser forslagene det samme som debatten; stor skepsis til reformert AFP.

Tre forslag som ble fremmet var opptatt av at ansatte i bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, VTA-bedrifter, også skal få rett til å tjene opp AFP. I disse bedriftene er det flere som kombinerer uføretrygd med arbeid.

De andre forslagene støtter ulike sider av innstillingen fra Fellesforbundets representantskap. Prosessen videre på landsmøtet er at alle forslagene blir oversendt redaksjonskomitéen som Christian Justnes leder.

Avgjøres onsdag

Onsdag morgen kommer et nytt forslag fra komitéen som blir behandlet i salen. Dersom en ikke er fornøyd med dette forslaget, kan en reise igjen et av de forslagene som blir avvist. Da vil det bli stemt over i salen.

De ivrigste forslagsstillerne var fagforeninga på Nordre Rogaland. Til sammen var nesten halvparten av forslagene fremmet fra denne Det er Steffen Høiland, en av forbundets mest markante motstandere av reformert AFP, som er fagforeningsleder i denne avdelingen.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse