JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fellesforbundets landsmøte 2023

Stor uenighet om EØS-avtalen i Fellesforbundet. Både ja- og neisiden tror de vil vinne fram

EU-reaksjoner på norske innleieregler, høye strømpriser og norsk tilknytning til EUs energibyrå (ACER), garanterer for en ny heftig debatt om EØS-avtalen på Fellesforbundets landsmøte.
EUROPA-DEBATT: Norges forhold til Europa er på svært mange områder regulert gjennom EØS-avtalen. Om norsk framtid bør bygges videre på den avtalen, er det stor uenighet om innad i Fellesforbundet.

EUROPA-DEBATT: Norges forhold til Europa er på svært mange områder regulert gjennom EØS-avtalen. Om norsk framtid bør bygges videre på den avtalen, er det stor uenighet om innad i Fellesforbundet.

Line Scheistrøen

roy@lomedia.no

På Fellesforbundets landsmøte i 2015 var et forslag om at Norge burde vrake EØS-avtalen dersom EFTA domstolen omgjorde den viktige seieren om reise, kost og losji i den såkalte Verfts-dommen i Høyesterett, bare tre stemmer unna å få flertall.

Fire år senere vedtok landsmøtet verken å si ja eller nei, men be om en offentlig utredning av EØS-avtalen og mulige alternativer til den.

Det avviste Solberg-regjeringen som satt fram til 2021. Dagens regjering har nedsatt et utvalg, men utvalgets rapport vil ikke være klar før 1. april 2024.

Før det skal EØS debatteres på landsmøtet i Fellesforbundet som starter 20. oktober. Elleve avdelinger har sendt inn forslag som ber Fellesforbundet enten vrake eller endre EØS-avtalen, eller true med å si opp avtalen dersom man ikke forlater energibyrået ACER.

Annet mandat

En av de mest markante stemmene mot EØS-avtalen i Fellesforbundet, Joachim Espe, leder for Bygningsarbeidernes Fagforening i Fellesforbundet, mener det ikke er noen grunn for forbundet å vente på den kommende utredningen.

Han påpeker også at mandatet utvalget har fått, ikke er det samme som Fellesforbundet ba om.

Der forbundet ba om utredning av alternativer til EØS-avtalen for Norge, skal utvalget i stedet se på Storbritannia, Sveits og Canada sitt avtalebaserte samarbeid med EU.

– I tillegg har det skjedd såpass mye nytt at jeg er usikker på hvor mye den utredningen tar høyde for. Uansett bør Fellesforbundet kunne ha en selvstendig mening om Europa-politikken. Den kan ikke henge på en utredning. Vi må kunne gjøre oss opp vår egen mening, understreker Espe.

VIL IKKE VENTE: - Fellesforbundet må gjøre seg opp en egen mening om EØS-avtalen, uavhengig av EØS-utredningen som kommer til våren, mener Joachim Espe, leder i Bygningsarbeidernes Fagforening i Oslo.

VIL IKKE VENTE: - Fellesforbundet må gjøre seg opp en egen mening om EØS-avtalen, uavhengig av EØS-utredningen som kommer til våren, mener Joachim Espe, leder i Bygningsarbeidernes Fagforening i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Kritisk til EØS-innstilling

Han peker på at ESA-saken mot innleiereglene er enda en dråpe, som gjør at forbundet må ta en ny og grundig debatt på landsmøtet.

– Vi kan ikke sitte og vente på en utredning som jo bare var et kompromiss på forrige landsmøte, sier han.

Espe tror at mange har revurdert sitt syn på EØS-avtalen og at det derfor er behov for en ny diskusjon om den.

– Siden Fellesforbundets vedtak for fire år siden, har jo forutsetningene endret seg. Derfor ville det jo vært nesten parodisk om Fellesforbundet, hvis medlemmer og bedrifter er de som til de grader er blitt rammet, ikke skal utvikle en egen selvstendig politikk som svarer på de utfordringene, mener han.

– Det hadde vært naturlig om innstillingen til landsmøtet om EØS gjenspeilte de forslagene som faktisk har kommet inn. Det gjør den ikke, sier Espe. 

Aktuelt: Esa vil fjerne innleieforbudet: – Vil være en katastrofe for arbeidslivet

EØS-motstanden vokser

Derfor har Espe stor tro på at landsmøtet denne gangen vil vedta en mer kritisk EØS-uttalelse.

– Det har skjedd såpass mye de siste par årene som har gitt mer EØS-motstand. Det gjelder særlig strømprisene. Det er jo et mysterium for folk at Norge ikke har grepet inn for regulere dette på en eller annen måte, og for mange ser det ut til at det er EØS-avtalen som står i veien for det, sier han.

– Du ser at det er bevegelse i EØS-spørsmålet også innad i forbundsstyret. Det viste seg da vi behandlet ACER-standpunktet til forbundet på det siste forbundsstyremøtet. Der ble det fremmet et forslag fra ledelsen om å ta inn en støtte til at Norge fortsetter i ACER i uttalelsen om næringspolitikk. Dette ble stemt ned av forbundsstyret med et stort flertall, og alle henvisninger til ACER ble fjernet. Jeg opplever også at flere av de avdelingene som har sendt inn forslag om å si opp eller erstatte EØS-avtalen har stått på et annet EØS-standpunkt tidligere, fortsetter Espe.

EØS-paradoks

Påstandene fra EØS-tilhengerne i forbundet om at å vrake EØS-avtalen vil gå ut over arbeidsplassene til svært mange, kjøper han ikke umiddelbart.

– Jeg tror alle i Fellesforbundet har veid fordeler og ulemper med EØS-avtalen i lang tid, men nå har nok ulempene blitt tydeligere for mange og på nye områder. Før har det vært arbeidslivspolitikken som har vært EØS-motstandernes hovedpoeng, men nå ser vi også at det forhindrer oss i en fornuftig strømprispolitikk. Det blir dessuten litt pussig om vi forsvarer EØS for å ha markedsadgang, mens vi samtidig blir nødt til å legge ned industri fordi vi ikke har konkurransedyktige strømpriser. Derfor tror jeg at mange som før har sett flere fordeler enn ulemper med EØS-avtalen, nå ser at ulempene har blitt større, sier Joachim Espe.

Totalt avhengig av EØS

Hans avdelingslederkollega, Tommy Rannov Nystad fra Avdeling 143 Helgeland, er ikke bekymret for at landsmøtet til Fellesforbundet skal si nei til EØS-avtalen.

– Så mange radikale finnes det ikke på landsmøtet, spøker han, før han legger til at han tror flertallet på landsmøtet vil gå inn for EØS-avtalen.

– Folk flest i Norge støtter jo EØS-avtalen også, påpeker han.

Han mener at for norsk eksportnæring er avtalen helt nødvendig.

– 90 prosent av det vi eksporterer fra Helgeland går til EU-land. Det er alt fra fisk, stål, aluminium, malm og andre mineraler. Her i nord er vi totalt avhengige av EØS-avtalen, og den er jo langt mer enn en ren handelsavtale, sier han.

SE TIL STORBRITANNIA: - Storbritannia sliter økonomisk og med å få varer inn og ut over grensene sine etter Brexit. Det er en problematikk jeg tror mange EØS-motstandere ikke har fått med seg, sier leder for Fellesforbundets avdeling 143 på Helgeland, Tommy Rannov Nystad.

SE TIL STORBRITANNIA: - Storbritannia sliter økonomisk og med å få varer inn og ut over grensene sine etter Brexit. Det er en problematikk jeg tror mange EØS-motstandere ikke har fått med seg, sier leder for Fellesforbundets avdeling 143 på Helgeland, Tommy Rannov Nystad.

Roy Ervin Solstad

Vil heller diskutere EU

I stedet for en debatt om EØS-avtalen, vil Nystad heller ha en debatt om EU-medlemskap.

– Vi må huske at EØS-avtalen er 30 år gammel, og vi har mange som har vokst opp med den. Krigen i Ukraina gjør jo at vi kanskje bør stå enda mer samlet, og det virker som om unge tillitsvalgte er åpnere for å se på EU-medlemskap. At vi vil stå sterkere i et samlet Europa. Ikke bare i Nato men i EU også, sier han.

Situasjonen i Storbritannia etter Brexit mener Nystad også spiller inn.

– Når vi ser hvordan Brexit har gjort at Storbritannia sliter økonomisk og med å få varer inn og ut over grensene sine, så er det en problematikk jeg tror mange EØS-motstandere ikke har fått med seg, sier han.

– Norge er ikke bare bygg

– Mange avdelinger i Fellesforbundet har kommet med forslag om at Norge bør vrake EØS-avtalen. Hva mener du de ikke skjønner?

– Det som hausser opp stemningen mot EØS nå, er stevningen fra ESA om innleieforbundet. Det er ingen god sak, og jeg forstår godt at det blir mer diskusjon. Det må vi få ordnet opp i, og vi får håpe at regjeringen setter ned foten og eventuelt legger ned veto dersom ESA vil nekte oss et slikt innleieforbud, sier han.

Nystad har ingen problemer med å se at EØS-avtalen gir noen utfordringer.

– Kanskje mest innen bygg, men Norge er jo ikke bare bygg. Vi som er i industrien og vi som har fisk ser jo fordelen med fri flyt av varer, sier Nystad.

En ting er han imidlertid helt enig med Joachim Espe om. Han ser heller ingen grunn til at Fellesforbundet skal vente på EØS-utredningen fra det regjeringsnedsatte utvalget.

– For min del så var ikke det nødvendig å sette ned til utvalg. Vi ser både fordeler og ulemper med avtalen, men fordelene veier opp for de ulempene, avslutter Tommy Rannov Nystad. 

EØS-kritikerne

Dette er de avdelingene i Fellesforbundet som har sendt inn forslag om EØS-avtalen.

• Fellesforbundet avdeling 2 Fredrikstad Fagforening

• Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

• Fellesforbundet avdeling 10

• Fellesforbundet avdeling 16 Midt-Norsk Transportarbeiderforening

• Fellesforbundet avdeling 25

• Fellesforbundet avdeling 37 Transport

• Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland

• Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening

• Fellesforbundet avdeling 600 Bygningsarbeidernes Fagforening

• Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

• Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fagforening

• Dalane Fagforening*

* Mener Norge bør ut av EØS-avtalen dersom man ikke går ut av Acer.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

EØS-kritikerne

Dette er de avdelingene i Fellesforbundet som har sendt inn forslag om EØS-avtalen.

• Fellesforbundet avdeling 2 Fredrikstad Fagforening

• Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

• Fellesforbundet avdeling 10

• Fellesforbundet avdeling 16 Midt-Norsk Transportarbeiderforening

• Fellesforbundet avdeling 25

• Fellesforbundet avdeling 37 Transport

• Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland

• Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening

• Fellesforbundet avdeling 600 Bygningsarbeidernes Fagforening

• Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

• Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fagforening

• Dalane Fagforening*

* Mener Norge bør ut av EØS-avtalen dersom man ikke går ut av Acer.