JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Esa vil fjerne innleieforbudet: – Vil være en katastrofe for arbeidslivet

EUs overvåkingsorgan mener regjeringens innleieregler bryter med EØS-avtalen. Mímir Kristjánsson mener fagbevegelsen må mobilisere.
I desember 2022 ble det blant annet innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. (Illustrasjonsfoto)

I desember 2022 ble det blant annet innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

herman@lomedia.no

Esa mener Norge har innført «uberettiga og uforholdsmessige» regler for innleie fra bemanningsforetak, melder E24.

Videre mener overvåkingsorganet at Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innafor EØS-området.

– Dette er ekstremt dramatiske nyheter. Hvis Esa skulle sette til side deler av eller hele regelverket, vil det være en katastrofe for arbeidslivet og det norske folkestyret, sier Rødt-politiker Mímir Kristjánsson til FriFagbevegelse.

Regjeringa mener Esa har brukt veldig kort tid på å vurdere denne saken, og er overraska over at de åpner sak mot Norge.

Flere klager

Regjeringa vedtok i desember 2022 lovendringer som fjerner muligheten for bedrifter til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter.

I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Esa har mottatt flere klager etter innføringa av reglene – i hvert fall et estisk og et norsk bemanningsbyrå.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vært i dialog med ESA etter klagene.

I februar sendte overvåkingsorganet et brev med 15 spørsmål som regjeringa måtte besvare. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) var tydelig på at forbudet ikke strider med EØS-reglene.

– De nye innleiereglene bygger på et ønske om å ivareta helt grunnleggende aspekter ved norsk arbeidsliv og den norske arbeidslivsmodellen, hvor faste og direkte ansettelser står helt sentralt, sa Persen i en pressemelding i mai.

Hun pekte på at EØS-reglene åpner opp for mye skjønn, noe som gjorde det mulig for Norge å stramme inn.

Kommentar: Regjeringen får tommelen ned fra Brussel. Norge må sette hardt mot hardt

Brukt kort tid

– Vi har hele tiden sagt at dette er en sak vi vil prioritere på grunn av de umiddelbare konsekvensene det kan ha på arbeidsmarkedet, arbeidsgivere og arbeidstakere, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa til NTB.

Her kan du lese hele begrunnelsen for at ESA åpner sak mot Norge.

– Vi er i dag gjort kjent med at ESA vil åpne sak mot Norge, men har ikke rukket å se nærmere på innholdet i åpningsbrevet. Jeg er likevel overrasket over at ESA velger å åpne sak mot Norge på dette området, skriver statsekretær Maria Schumacher Walberg i en epost.

Statssekretæren legger også til at Esas åpningsbrev ikke endrer regjeringas syn på saken.

– Jeg konstater også at ESA ikke har brukt spesielt lang tid på å gå gjennom et meget grundig og omfattende svar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet på en rekke spørsmål ESA har stilt, før denne beslutningen, skriver Walberg.

Utfordrer demokratiet

Stortingspolitiker for Rødt, Mímir Kristjánsson, understreker at innleieforbudet har vært en av fagbevegelsens viktigste seire de siste tiåra, og den viktigste saken for Støre-regjeringa på arbeidslivsfronten.

Han mener Esa nå utfordrer det norske folkestyret.

Mímir Kristjánsson

Mímir Kristjánsson

Hanna Skotheim

– Vi kan ikke ha det sånn at noen ansiktsløse dommere i Esa skal bestride et vedtak et klart flertall på Stortinget har gjort, sier Kristjánsson.

Nå er det aller viktigste at regjeringa står støtt i kampen mot Esa og bestrider vedtaket, mener Kristjánsson.

– Fagbevegelsen må også mobilisere for at regjeringa skal stå imot dette. Det er vanskelig å se for seg at fagbevegelsen aksepterer at Esa fjerner reglene.

Han mener et alternativ til å si nei til at Esa fjerner reglene, er å trekke seg ut av hele EØS-avtalen. Rødt ønsker som kjent å si opp avtalen.

– Man leker med ilden her. Jeg tror de som er positive til EØS-avtalen også bør være bekymra nå.

LO: – Ikke spesielt begeistra

LO-nestleder Steinar Krogstad sier at denne saken mest sannsynlig vil ta lang tid. Det viktigste for LO nå, er å følge opp den positive utviklinga for arbeidere som tidligere har vært ansatt i bemanningsbransjen.

– Poenget med reglene var flere faste, direkte ansettelser. Samtidig som Esa åpner sak, får vi klare signaler fra virksomhetene om at de ansetter og lærer opp folk, sier Krogstad til FriFagbevegelse.

Steinar Krogstad

Steinar Krogstad

Herman Bjørnson Hagen

Han mener det også blir interessant å se hvordan dette vil påvirke utenlandske arbeidstakere.

– En av begrunnelsene for forbudet er at vi har en diskriminering av spesielt østeuropeisk arbeidskraft, ved at de havner i bemanningsbransjen.

Dersom det viser seg at utenlandske arbeidstakere faktisk får bedre arbeidsforhold av forbudet, er Krogstad spent på hvordan Esa vurderer det.

– Vi er ikke spesielt begeistra for hvordan Esa har agert i ulike saker. Vi oppfatter dem som mer katolske enn paven.

Ifølge Krogstad opplever LO at det er mer skjønn hos EU, enn i kontrollorganet Esa.

Tapte rettssak

Nylig møtte 30 selskaper i bemanningsbransjen staten i Oslo tingrett.

De ville utsette innføringa av innleieforbudet nasjonalt og totalforbudet i Oslofjord-regionen fram til man fikk avklart om forbudet var i tråd med med EØS-reglene.

Bemanningsselskapene tapte på alle punkter.

Oslo tingrett mente innleieforbudet klart var innafor EØS-regelverket, og at regjeringa tydelig hadde redegjort for det i lovforslaget.

Ikke overraska

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) var ikke overraska over avgjørelsen fra Esa. De mener at forbudet er for dårlig utreda av regjeringa.

– Når det gjelder innleiereglene rammer dette våre medlemmer hardt. Både dem som leier inn og dem som leier ut, skriver direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom i en epost til DN.

Organisasjonen for Små og mellomstore bedrifter (SMB) er blant de som har sendt inn klage overvåkingsorganet.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for å bli hørt. Dette har hatt drastiske konsekvenser for bedrifter som mister oppdrag, og for ansatte som mister jobben, sier SMB-direktør Jørund Rytman til NTB.

Hva er de nye innleiereglene?

I korte trekk betyr de nye innleiereglene, som trådte fullt i kraft fra 1. juli:

• Bedrifter ikke kan bruke innleid arbeidskraft når arbeidet er av midlertidig karakter. For eksempel sesongarbeid eller prosjekter.

• Det kan brukes innleid arbeidskraft hvis det er avtalt med tillitsvalgte.

• Det er innført totalforbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold (Oslofjord-regionen).

• Alle innleide har rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

• Det er noen unntak fra de nye reglene, blant annet for innleie av vikarer, helsepersonell og spesialister.

Warning
Annonse
Annonse

Hva er de nye innleiereglene?

I korte trekk betyr de nye innleiereglene, som trådte fullt i kraft fra 1. juli:

• Bedrifter ikke kan bruke innleid arbeidskraft når arbeidet er av midlertidig karakter. For eksempel sesongarbeid eller prosjekter.

• Det kan brukes innleid arbeidskraft hvis det er avtalt med tillitsvalgte.

• Det er innført totalforbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold (Oslofjord-regionen).

• Alle innleide har rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

• Det er noen unntak fra de nye reglene, blant annet for innleie av vikarer, helsepersonell og spesialister.