JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Forbudet mot innleie står sterkt i fagbevegelsen. Nå vil ESA undersøke om de norske begrensningene strider mot EØS-avtalen.

Forbudet mot innleie står sterkt i fagbevegelsen. Nå vil ESA undersøke om de norske begrensningene strider mot EØS-avtalen.

Håvard Sæbø

Innleie

Brussels overvåkningsorgan undersøker om innleieforbudet bryter med EØS-avtalen

To bemanningsbyråer har klagd Norge inn for brudd på EUs direktiver.12.03.2023
07:30
15.03.2023 09:58

torgny@lomedia.no

To bemanningsbyråer, et estisk og et norsk, har klagd Norge til Eftas overvåkingsorgan, ESA.

Klagen gjelder vedtaket om å innskrenke mulighetene for å leie ut arbeidskraft.

Fra 1. juli blir det forbudt å leie ut arbeidstakere til byggebransjen i Oslo-området. Det blir heller ikke lenger lov til å leie inn arbeidstakere ved midlertidig behov.

Ny lov: Slik er de nye innleiereglene

Frist til 10. mars

10. februar sendte overvåkingsorganet et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet med en rekke spørsmål. Regjeringen fikk opprinnelig frist til 10. mars på å svare, men fristen er nå blitt utsatt til 5. mai.

ESA nøyer seg foreløpig med bare å stille spørsmål.

Men spørsmålene kan være det første trinnet på en trapp som kan føre til at Norge må gjøre om vedtakene hvis ESA, eventuelt Efta-domstolen, mener at Norge har brutt sine forpliktelser.

ESA vil ikke oppgi navnet på de som har klaget Norge inn for overvåkingsorganet.

15 spørsmål

Norge må svare på til sammen 15 spørsmål med diverse underspørsmål.

ESA antyder sterkt at Norge har brutt EUs vikarbyrådirektiv. Artikkel 36 pålegger Norge å legge til rette for fri flyt av tjenester mellom EØS-landene.

ESA stiller også spørsmål ved om Norge har brutt vikarbyrådirektivet.

Innleieforbud i byggebransjen: Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

Fellesforbundet krevde veto

Da EUs vikarbyrådirektiv ble vedtatt for 11 år siden, trakk tilhengerne av direktivet fram at det ville ha stor betydning for innleide arbeidstakere. Vikarer skulle bli behandlet likt med de fast ansatte.

Motstanderne av direktivet la på sin side stor vekt på at direktivet ville godkjenne bemanningsbransjen på lik linje med andre bransjer, og at dette ville være uheldig for det norske arbeidslivet.

Det var stor strid før direktivet ble vedtatt. Mange fagforeninger samlet seg om en politisk streik, og Fellesforbundets landsmøte krevde nesten enstemmig at Jens Stoltenbergs regjering skulle legge ned veto mot direktivet.

Det skjedde ikke. Den rødgrønne regjeringen fikk støtte av Stortinget ved å godkjenne direktivet.

Rettferdig balanse

ESA trekker nå fram at formålet med direktivet er å spille en positiv rolle ved å gi tilstrekkelig fleksibilitet i arbeidsmarkedet. «Direktivet er dermed en rettferdig balanse mellom fleksibilitet for arbeidsgivere og sikkerhet for arbeidstakere», skriver ESA i brevet til den norske regjering.

Da vikarbyrådirektivet ble vedtatt, mente flertallet på Stortinget at arbeidstakere var tilstrekkelig beskyttet selv om de var ansatt i et bemanningsbyrå.

ESA lurer på hva det er som har blitt forandret som gjør det nødvendig å endre loven.

Vikarbyrådirektivet har noen åpninger for å legge ned forbud eller begrense bruk av bemanningsbyråer. I direktivet heter det at hvis vikarer trenger beskyttelse, det er fare liv og helse eller hvis det er behov for å sikre at arbeidsmarkedet fungerer som det skal, kan myndighetene begrense bruken av innleid arbeidskraft.

Fri flyt av tjenester

ESA viser også til at EU-retten som har slptt fast at bemanningsbyrå som leverer arbeidstakere på tvers av landegrensene innen EØS, er en leveranse av tjenester. Slike tjenester er dermed omfattet av artikkel 36, om fri flyt av tjenester.

ESA ber da også om den norske regjeringens syn på om de nye lovene og forskriftene bryter med artikkel 36 i EØS-avtalen.

Tittelen på brevet er på engelsk: «Request for information concerning restrictions on the use of temporary agency workers in Norway». Oversatt til norsk blir det «Forespørsel om informasjon om restriksjoner for bruk av bemanningsbyråarbeidere i Norge.»

Som tittelen på brevet viser, gjelder henvendelsen fra ESA først og fremst informasjonsinnhenting.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet må derfor skaffe fram informasjon, statistikk, opplysninger og analyser om hvordan det norske arbeidsmarkedet virker, og hvilken innflytelse vikarer og bemanningsbyråer har hatt på arbeidslivet.

Unntak

Overvåkingsorganet vil også ha en forklaring på hvorfor helsesektoren og konsulenttjenester er unntatt den nye loven. De vil også ha en forklaring på unntaket for landbruket.

ESA har tydeligvis fulgt med på den norske debatten for de vil også vite hvorfor reiselivsbransjen ikke har fått et tilsvarende unntak. Det er også en sesongbransje.

Det norske organet Regelrådet, har kritisert den norske regjeringen for ikke å ha utredet forslaget godt nok før forslaget ble fremmet for Stortinget. ESA inviterer den norske regjeringen til å kommentere denne kritikken.

– ESA har varslet oss om at de vil gå gjennom regelverket for å vurdere forholdet til EØS-retten. Vi er i dialog med ESA om saken. I lys av sakens omfang har vi bedt ESA om utsatt svarfrist, og det har vi fått. Ny frist er 5. mai, sier statssekretær Maria Walberg til FriFagbevegelse.no.

Se også: På ESAs hjemmesider finner du brevet i engelsk tekst

EFTA, ESA og EØS-avtalen

EFTA:

Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA) ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel mellom medlemslandene.

I dag består Efta av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Sveits er ikke en del av EØS-avtalen, men med i EFTA.

EFTAs overvåkingsorgan ESA:

ESA (Efta Surveillance Authority) er et overvåkingsorgan som passer på at Norge og de andre EFTA-landene Island og Liechtenstein følger EØS-avtalen. De kan forlange at et lands myndigheter endrer lover og regler.

EØS-avtalen:

Er en avtale mellom EFTA og EU. EØS-avtalen gir EFTA-landene full adgang til EUs indre marked, til sammen 30 land. Som motytelse må EFTA-landene forplikte seg til å følge alle EU-vedtak som regulerer handel med varer og tjenester og gir fri flyt av kapital og arbeidskraft.

EFTA-domstolen:

Hvis en regjering ikke er enig med ESAs konklusjon, kan den bringe saken inn for Efta-domstolen som fatter en endelig avgjørelse. En avgjørelse i EFTA-domstolen er likestilt med en avgjørelse i EU-domstolen.

Mer om EØS-avtalen, EFTA og Esa: regjeringen.no

12.03.2023
07:30
15.03.2023 09:58

EFTA, ESA og EØS-avtalen

EFTA:

Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA) ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel mellom medlemslandene.

I dag består Efta av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Sveits er ikke en del av EØS-avtalen, men med i EFTA.

EFTAs overvåkingsorgan ESA:

ESA (Efta Surveillance Authority) er et overvåkingsorgan som passer på at Norge og de andre EFTA-landene Island og Liechtenstein følger EØS-avtalen. De kan forlange at et lands myndigheter endrer lover og regler.

EØS-avtalen:

Er en avtale mellom EFTA og EU. EØS-avtalen gir EFTA-landene full adgang til EUs indre marked, til sammen 30 land. Som motytelse må EFTA-landene forplikte seg til å følge alle EU-vedtak som regulerer handel med varer og tjenester og gir fri flyt av kapital og arbeidskraft.

EFTA-domstolen:

Hvis en regjering ikke er enig med ESAs konklusjon, kan den bringe saken inn for Efta-domstolen som fatter en endelig avgjørelse. En avgjørelse i EFTA-domstolen er likestilt med en avgjørelse i EU-domstolen.

Mer om EØS-avtalen, EFTA og Esa: regjeringen.no
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Erlend Angelo

LO fortsetter å vokse: – Dette er gledelige tall

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Frøydis Falch Urbye

Når pasientene skrives ut fra sykehuset, har Marianne sjelden noen å henvise dem til

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Helge Rønning Birkelund

Slik kommer ukrainske Viktoriia (32) seg ut i det norske arbeidslivet


Flere saker