JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Arbeidsmarkedstiltak ut på anbud:

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

Regjeringa ønsker å sette enda flere arbeidsmarkedstiltak ut på anbud. Fellesforbundet frykter for framtida for dem som står lengst fra arbeidsmarkedet, og tror ikke det blir kursendring uten et regjeringsskifte til høsten.23.06.2021
10:42
23.06.2021 11:33

hanne@lomedia.no

KYRKSÆTERØRA: – Jeg ante jo ikke hva det var som foregikk innenfor disse veggene, sier Lillian Engvik, der hun står utenfor Allvekst AS på Kyrksæterøra i Heim kommune.

33-åringen ble ufør som 26-åring. Hun var utdannet barne- og ungdomsarbeider, men slet med det sosiale. I 2014 fikk hun fikk hun tilbud om å komme på den lokale vekstbedriften Allvekst, snakke med lederen og høre hva slags tilbud de hadde.

Tilrettelagt jobb med veiledning

Lillian Engvik sier nå, sju år seinere, at hun ikke hadde greid å få den fine utviklingen hun har hatt, uten muligheten til en tilrettelagt jobb, med god, faglig veiledning. Hun kunne blitt sittende hjemme.

Hun begynte etter hvert å jobbe i en varig tilrettelagt jobb, en VTA-stilling på vaskeriet, og attpåtil er hun nå i ferd med å ta fagbrev i vaskerifaget, sammen med to arbeidsledere. Dessuten er hun tillitsvalgt for Fellesforbundet ved Allvekst AS.

Vekstbedriftene er stort sett kommunalt eide, ikke-kommersielle virksomheter, som gjør vanlige arbeidsoppgaver for kommunene, bedrifter og private rundt om i landet. Blant annet driver de snekkerverksteder, vaskerier, leverer fyringsved, stell av parker og plener.

Fått med deg denne? Alenemamma Linn (32): – Jeg har aldri følt meg dårligere enn da jeg endte på sosialen. Det bare skada meg mer

Skal ut på anbud

Tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) legger til rette for arbeidstrening i et tilrettelagt og skjermet miljø før deltakelse i tiltak i ordinært arbeidsliv. AFT er i dag reservert for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som får direkte tilskudd fra Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Riksrevisjonen har kritisert Nav for ikke å ha gode nok kontroller med det. Arbeids- og sosialdepartementet arbeider med et høringsnotat med ulike alternative forslag til endringer.

Oppfølging som arbeidsmarkedstiltak kan kjøpes fra eksterne leverandører, eller tilbys fra Arbeids- og velferdsetaten selv, heter det i melding 32 (2020/2021) til Stortinget. Ved å sette tiltaket ut på anbud som regjeringen har gjort med flere store arbeidsmarkedstiltak, som avklaring og oppfølging i 2015, ønsker de å få flere ut i såkalt ordinært arbeid.

For de mange kommunale vekstbedriftene som har vært prekvalifisert til å ha disse AFT-tilbudene, så vil det bety at de mister dette området. Noe som vil innebære et dårligere tilbud til de svakeste, mener vekstbedriftenes paraplyorganisasjonen Arbeidssamvirkenes Landsforening, ASVL. De svakeste har alt å tape på det, for de vil få dårligere mulighet for lokalt og individuelt tilpassede opplegg, mener ASVL. Dessuten er det uttalt mål at VTA skal utføres i ordinære virksomheter. Det betyr uten veiledning for den enkelte VTA-er.

Les også: «Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

BEKYMRET: Ingalill Råket (til venstre) og Lillian Engvik er dypt bekymret for dem som står lengst fra arbeidsmarkedet dersom utviklinga med anbudsutsetting fortsetter.

BEKYMRET: Ingalill Råket (til venstre) og Lillian Engvik er dypt bekymret for dem som står lengst fra arbeidsmarkedet dersom utviklinga med anbudsutsetting fortsetter.

Tormod Ytrehus

De største vinner

Det er de største aktørene som vinner slike anbud. Ikke fordi de har de beste resultatene og beste lokale forankring, men fordi de er flinkest til å skrive søknader, har kommunikasjonssjef Per Christian Langset i bransjeorganisasjonen Arbeids & Inkludering i NHO uttalt til bladet Velferd.

Ingalill Råket er daglig leder av Allvekst AS og styreleder i ASVL, Midt-Norge. Hun mener anbudsutsetting vil gå ut over dem som er lengst fra arbeidsmarkedet. Og at flere vil havne på sosialhjelp og uføretrygd og at regningen for det vil komme i den andre enden.

– Vi i vekstbedriftene gjør det mulig for alle å jobbe. Gjennom å gi dem meningsfylte arbeidsoppgaver, opplæring og kvalifisering, så forebygger vi utenforskap, og gir de ansatte livskvalitet. I tillegg bidrar dette til verdiskaping i distriktene og sparer samfunnet for store kostnader, sier Ingalill Råket.

Hun har sett en utvikling som har gitt bedriftene dårligere rammevilkår. Det er blitt færre tiltaksplasser, med reduksjon i arbeidsforberedende tiltak. Sammen med press for å få arbeidstakerne over fra VTA til VTA-O, altså til ordinære bedrifter uten veiledere, så gjør det at fagmiljøer forvitrer, økonomien blir usikker og muligheter for å drive produksjon begrenses.

Resultatet kan bli at vekstbedriftene må legge ned den produksjonen de har og ikke lenger har status som egen næring med VTA som arbeidstakere. Bedriftene vil da kunne bli stående igjen som rene aktivitetstilbud, mener Råket.

Aktuelt: Langtransportsjåfør Anita (37) jobber 15 timer dagen til under minstelønn: – Jobben går først, alltid

Arbeidstakere – ikke klienter

Der er tillitsvalgte Lillian Engvik klar:

– Vi er ikke klienter. Vi er arbeidstakere og arbeidskolleger og vi gjør en skikkelig, ordentlig jobb. Men vi trenger den stabiliteten og tryggheten vekstbedriftene gir oss, og rutiner i hverdagen og mulighet til å være sosiale som likeverdige arbeidskolleger.

I tillegg til å vaske sengetøy og håndklær og arbeidstøy for flere institusjoner, hoteller og andre bedrifter i området, kan Lillian støtte seg på veilederen i bedriften og til samtalene hun har med en vernepleier hver fjortende dag. Og hun synger i kor, i Hemne Songlag.

– Det er så viktig å bli hørt og sett. Jeg frykter en framtid der vi ikke blir verdsatt som arbeidstakere, som gjør en jobb, men klienter som er til oppbevaring, sier Lillian Engvik.

På is til etter valget

Stortingsmelding 32 (2020/2021) «En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet», er nå til behandling i sosialkomiteen på Stortinget, som har ferie til over valget i september.

Men Fellesforbundet vil på banen og løfte saken foran valgkampen.

– Denne utviklingen kommer til å fortsette i samme spor om vi ikke sørger for et regjeringsskifte til høsten, sier fungerende leder av Fellesforbundet avd. 12 i Trondheim, Ståle Lund, som berømmer Lillian Engvik for å snakke medlemmenes sak. Dette er en gruppe arbeidstakere som går stille i dørene, og som har et mer lidenskapelig forhold til jobben sin enn de alle fleste andre.

– Vi er nødt til å ha rammevilkår som sikrer at disse arbeidstakerne får det tilbudet de trenger. Det er samfunnets plikt å sørge for det, sier Ståle Lund. Han har selv jobbet i en IA-bedrift som åpnet for å inkludere folk med utfordringer på arbeidsplassen. Det er krevende, da ordinære bedrifter ofte ikke har verken kompetanse eller ressurser til å ivareta personer som krever tett oppfølging. Faren er at de blir overlatt til seg selv og faller helt ut av arbeidslivet på nytt. Det kan bli dyrt for samfunnet, mener han.

Denne skaper debatt: Linn (38) ble «naver»: – Jeg så et system hvor effektivitet er viktigere enn å hjelpe sårbare mennesker

• Varig tilrettelagt arbeid (VTA):

Arbeidstakere med redusert arbeidsevne får arbeid hos forhåndsgodkjente tiltaksarrangører/bedrifter med tilpassede arbeidsoppgaver og tell oppfølging av kvalifiserte veiledere.

• Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTA-O):

Arbeidstakere med redusert arbeidsevne i ordinære virksomheter uten oppfølging.

• Arbeidsforberedende trening (AFT):

Arbeidsmarkedstiltak for dem som står langt unna arbeidslivet, der målet er å komme ut i ordinært arbeid eller utdanning.

23.06.2021
10:42
23.06.2021 11:33Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

Nå streiker de for første gang på 52 år

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv, viser ny rapport

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene

Jørn Eggum bekymrer seg for arbeidsplassene som nå opplever usikkerhet på grunn av et fullstendig løpsk strømmarked. (Illustrasjonsfoto)

Jørn Eggum bekymrer seg for arbeidsplassene som nå opplever usikkerhet på grunn av et fullstendig løpsk strømmarked. (Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

– Åpenbart at vi ikke kan ha kraftutveksling med andre land når situasjonen er som nå

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

Industri Energi

Derfor blir det ekstra hett når lønna i smelteverkene skal forhandles. Veteran Støylen (80) forklarer


Flere saker