JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Det har vært streik i Nordsjøen i nesten tre måneder: – Vi er sjokkert over hva vi blir fortalt

Siden slutten av mars har en gruppe britiske oljearbeidere på norsk sokkel streiket for tariffavtale. Utfallet kan skape bølger i norsk arbeidsliv.
Det er en uvanlig og spesiell streik de ni oljearbeiderne som skulle jobba på Ekofisk-feltet i Nordsjøen nå står i. Nestleder Ommund Stokka i Industri Energi er sjokkert over britenes arbeidskår.

Det er en uvanlig og spesiell streik de ni oljearbeiderne som skulle jobba på Ekofisk-feltet i Nordsjøen nå står i. Nestleder Ommund Stokka i Industri Energi er sjokkert over britenes arbeidskår.

ConocoPhillips Company. Innfelt: Jan-Erik Østlie

petter@lomedia.no

I snart tre måneder har LO-forbundet Industri Energi hatt britiske medlemmer som jobber på Ekofisk-feltet i streik. Nestleder Ommund Stokka i forbundet er rystet over arbeidernes manglende rettigheter.

Kravet fra forbundet er tariffavtale for de ansatte i SLB UK, som er et oljeserviceselskap med base i Storbritannia. Målet er at de ansatte skal få norske lønns- og arbeidsvilkår.

Derfor streiker de: – Dette er sosial dumping

Kjemper for grunnleggende rettigheter

Oljeserviceselskapet Schlumberger Oilfield UK, som er en del av SLB UK, utfører brønnstimulering i Ekofisk-feltet. De pumper kjemikalier fra et skip og ned i brønnene for å få en bedre oljeproduksjon.

Dette gjør de på oppdrag for operatørselskapet ConocoPhilips.

På jobben brukes fartøyet «Island Captain». Dette er tjenester som ConocoPhillips må ha i hele feltets levetid.

Natt til 31. mars gikk fem britiske Industri Energi-medlemmer om bord ut i streik – ytterligere fire ble tatt ut én måned senere. Da var rundt halvparten av mannskapet tatt ut i streik.

For forbundet er dette en såpass viktig og prinsipiell sak, at de er klare på å stå i streiken helt til de får på plass en tariffavtale.

– Det er ganske unormalt å streike for noe så grunnleggende som en tariffavtale for arbeid på norsk sokkel. Vi kjemper for helt grunnleggende rettigheter for oljearbeidere, uttalte nestleder Ommund Stokka til Stavanger Aftenblad i mai.

Han forklarer at Industri Energis medlemmer på «Island Captain» opplever uakseptable lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi er sjokkert over hva vi blir fortalt. Enkelte ansatte arbeider etter det som er operasjonelt nødvendig. Det betyr at de ofte har svært lange skift. Det er helt uakseptabelt med 28–30 timer lange arbeidsskift på norsk sokkel. Dette utgjør en mulig sikkerhetsrisiko, har Stokka utalt i en pressemelding.

To måneder etter streikens start, satte selskapet inn uorganiserte for å gjøre jobben til de streikende Industri Energi-medlemmene, ifølge forbundet. Da mistet streiken sin effekt.

Ikke eneste utenlandske selskap på sokkelen

I Nordsjøen er det slettes ikke uvanlig at selskaper med utenlandske hjemmeadresser opererer på sokkelen. Så når SLB UK konkurrerer om å få en jobb her, er det ofte med andre selskaper som heller ikke har norsk adresse.

Det er derimot vanlig at de utenlandske selskapene har tariffavtale for ansatte som har krevd det, når de er inne og arbeider i norske farvann og på norsk sokkel.

Derfor er det spesielt at oljeserviceselskapet tilsynelatende nekter arbeiderne tariffavtale og norske arbeidsvilkår.

I tillegg skal de ansatte ha blitt truet med oppsigelse dersom de gikk til streik. De streikendes uorganiserte kollegaer skal ha fått lønnsøkning mens streiken har pågått, og de streikende skal ha blitt kontaktet direkte av arbeidsgiveren med tilbud, ifølge Industri Energis opplysninger.

Mener det truer det norske arbeidslivet

Oppgavene de streikende utfører ble tidligere utført oppe på plattformen, men er blant annet på grunn av plass flytta til spesialbygde fartøy.

For at SLB UK skal kunne levere tjenestene sine fra et slikt fartøy, må det være folk fra flere bedrifter på jobb på plattformen. Blant annet for å koble på slanger og annet utstyr de får fra fartøyet. Disse har tariffavtale.

Så for oljearbeiderne og Industri Energi-organiserte som jobber i de bedriftene som er tilknyttet SLB UK, er det opprørende å måtte jobbe med det de kaller streikebrytere.

De lokale klubbene i ConocoPhillips (Ekofisk-komiteen), Odfjell, Archer og Halliburton vil derfor avklare med sine bedrifter om de kan bruke retten til å nekte arbeide sammen med «personer som har vist utilbørlig opptreden»:

– Det er helt uakseptabelt å støtte opp om virksomhet som drives av streikebrytere, sier tillitsvalgt i Archer og leder i samarbeidskomiteen for oljeservice, Christopher Talgø til forbundets nettsider.

Talgø peker videre på at dersom de ikke har virkemidler til å ramme utenlandsk virksomhet som nekter tariffavtale for arbeid utført på norsk sokkel, truer det den norske arbeidslivsmodellen i mange bransjer.

Han er opptatt av at det skal være norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

Industri Energi er opptatt av at utenlandske selskaper ikke skal vinne anbud fordi de tilbyr dårligere lønn til ansatte.

«Berørt tredjepart»

Olje- og energiminister Terje Aasland har deltatt på møte med forbundsstyret i Industri Energi, hvor han har blitt orientert om situasjonen.

I en epost skriver statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i departementet følgende om den pågående streiken:

– Regjeringen er opptatt av at det skal være ordnede lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, og streikeretten er en del av dette.

Videre skriver departementet at de ikke har noen flere kommentarer og viser til selskapene.

Det britiske oljeserviceselskapet er leid inn for å gjøre jobben av operatørselskapet ConocoPhilips. De ønsker ikke gi noen kommentarer til saken eller konflikten, skriver kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Fiveland i en epost.

På spørsmål om hva de tenker om streiken og om de tenker de har et ansvar som oppdragsgiver, skriver de at de er «en berørt tredjepart».

FriFagbevegelse har siden midten av mars gjentatte ganger bedt om en kommentar eller et tilsvar fra SLB UK, men henvendelsene har ikke blitt besvart.

Hovedavtalen mellom LO og NHO/NR

6.6 Ansatte som har vist utilbørlig opptreden

Arbeidstakere har ikke plikt til å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidslivet eller samfunnslivet for øvrig bør kunne kreves fjernet. Dersom slike forhold oppstår skal det snarest opptas drøftelser mellom partene. Fører disse drøftelsene ikke til enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted, men tvisten skal behandles videre i samsvar med reglene i kap. II.

Bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og NHO lyder:

§ 10–1 Rett til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden

Arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet. Det skal i så fall snarest opptas drøftelser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted. Tvisten behandles av organisasjonene etter § 2–3

Kilde: Hovedavtalen

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Hovedavtalen mellom LO og NHO/NR

6.6 Ansatte som har vist utilbørlig opptreden

Arbeidstakere har ikke plikt til å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidslivet eller samfunnslivet for øvrig bør kunne kreves fjernet. Dersom slike forhold oppstår skal det snarest opptas drøftelser mellom partene. Fører disse drøftelsene ikke til enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted, men tvisten skal behandles videre i samsvar med reglene i kap. II.

Bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og NHO lyder:

§ 10–1 Rett til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden

Arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet. Det skal i så fall snarest opptas drøftelser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted. Tvisten behandles av organisasjonene etter § 2–3

Kilde: Hovedavtalen