JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Elleve arbeidere mister pensjon: – Føler nok at dette er veldig urettferdig

Flere pensjonerte oljearbeidere gikk til Arbeidsretten for å få gavepensjon. Nå har de fått dommen.
Oljearbeiderne som mistet gavepensjon, ble virksomhetsoverdratt fra KCA Deutag til Archer i 2018. Det året vant Archer et anbud på Gullfaks-feltet. Arkivildet av Gullfaks B-plattformen.

Oljearbeiderne som mistet gavepensjon, ble virksomhetsoverdratt fra KCA Deutag til Archer i 2018. Det året vant Archer et anbud på Gullfaks-feltet. Arkivildet av Gullfaks B-plattformen.

Arkivfoto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

petter@lomedia.no

De elleve pensjonerte oljearbeiderne mente de hadde rett på gavepensjonen de hadde fått avslag på.

Summen det er snakk om er inntil 500.000 kroner hver.

Men Arbeidsretten mener enstemmig at de ikke hadde rett på gavepensjonen.

Saken kan også gi konsekvenser for et tolvte medlem.

Uenige om hva kriteriene betyr

De elleve arbeiderne er medlemmer i LO-forbundet Industri Energi og jobbet i oljeserviceselskapet Archer da de pensjonerte seg i 2019 og 2020, etter å ha blitt virksomhetsoverdratt dit i 2018.

Der jobbet de på Flyteriggavtalen, som har rettighetsfesta gavepensjon. Med noen vilkår.

Søknaden deres om såkalt gavepensjon på inntil 500.000 kroner hver ble avvist av den tidligere arbeidsgiveren.

– De som er rammet, føler nok at dette er veldig urettferdig, sa LO-advokat Nina Wærnhus før saken gikk i Arbeidsretten.

Uenigheten handler om hvordan man tolker vilkåret i tariffavtalen om «fem års forutgående tjeneste på overenskomsten på avgangstidspunktet».

LO mener at det er tilstrekkelig med fem års forutgående tjeneste, mens Norges Rederiforbund mener at det er krav til fem år sammenhengende tjeneste direkte før pensjonsavgang.

De ansatte var ikke ansatt i Archer sammenhengende i fem år før de gikk av med pensjon, men alle har jobbet over fem år på denne tariffavtalen.

Hvilke tolkning som gjelder, avgjorde i dette tilfellet om de har rett på gavepensjonen.

– Her har Arbeidsretten gitt arbeidsgiversiden medhold, og det resultatet er vi skuffet over, skriver LO-advokat Wærnhus i epost.

Hun påpeker at tariffavtalen ble endret i 2021, og slik hun forstår det tar ikke dommen stilling til hvordan den gjeldende tariffavtalen skal forstås.

Mye lest: Nav-tabbe gjorde at Harald mistet tidligpensjonen. Nå får han erstatning

En ordning som skal avvikles

Gavepensjonen er en pensjonsytelse på 1G, begrenset oppad til 66 prosent av regulativlønnen, på toppen av AFP-en for de mellom 62 og 67 år.

Det er en overgangsordning som skal avvikles fra 2030.

For å få rett til denne må de ansatte tilfredsstille flere kriterier som er nedfelt i Flyteriggavtalen, blant annet det nevnte vilkåret om «fem års forutgående tjeneste».

Man skiller også mellom de som jobber på permanent plasserte innretninger og de på flyttbare innretninger.

De elleve pensjonistene jobbet på permanent plasserte innretninger, og derfor mener LO det ikke er et krav om at de skal ha jobbet fem forutgående år på overenskomsten, men at det holder at de har rett på Avtalefestet pensjon (AFP).

LO-advokat Wærnhus mener også denne dommen er konkret begrunna, og at den dermed ikke vil ha noen overføringsverdi til andre saker.

Hele dommen fra Arbeidsretten kan du lese her.

Mye delt: Alf (71) med klar beskjed til pensjonister: Du har også krav på dette fradraget

– Skifter kjeledress og jobber videre

På norsk sokkel er det tre selskaper som utfører boring på permanent plasserte innretninger, såkalt plattformboring.

Det er Archer, Odfjell og KCA Deutag.

I bransjen oljearbeiderne har jobbet er det slettes ikke uvanlig at man bytter arbeidsgiver når selskapene vinner og taper anbudsrundene om boreoppdrag. Altså at de blir virksomhetsoverdratt.

Det betyr også at arbeiderne bytter mellom ulike tariffavtaler, etter hvilke arbeidsgiverorganisasjon bedriften er medlem av.

Archer og Odfjell er medlem i Norges Rederiforbund og da er det Flyteriggavtalen som gjelder, mens KCA Deutag er medlem av Offshore Norge og NHO. Der er det «Overenskomst for oljeboringsbedrifter» som gjelder.

Oljearbeiderne i denne saken ble virksomhetsoverdratt fra KCA Deutag til Archer, da sistnevnte boreselskap vant et anbud på Gullfaks-feltet. De har også tidligere jobbet på Flyteriggavtalen.

– De ansatte har ikke bedt om dette. De skifter bare kjeledress og jobber videre som før mens lønna deres blir betalt ut av en annen bedrift, sier forbundssekretær Robert de Vries i Industri Energi.

Aktuelt: Nye pensjonsregler for 200.000 arbeidstakere satt på vent

Prinsipiell uttalelse om etterbetalingskrav

Wærnhus peker videre på at dommen inneholder noen prinsipielle uttalelser om etterbetalingskrav.

Arbeidstakersiden har hele veien ment at avslagene på gavepensjonen er tariffstridig, men har endret begrunnelsen for hvorfor det var tariffstridig under saksgangen.

Norges Rederiforbund mente at etterbetalingskravet ikke kunne føres før de var informert om den nye begrunnelsen.

Her var ikke arbeidsretten enige med NR, fordi det blant annet gjelder samme betalingskrav og at begrunnelsen vil ha liten vekt i vurdering om kravet på etterbetaling skal begrenses:

«En streng norm ville kunne gi tilfeldige utslag avhengig av hvor vag eller presis den lokale tvisteprotokollen er, og i hvilken grad partene rekker å undersøke relevante kilder før spørsmålet tvistebehandles.»

– Dette er en prinsipiell og klargjørende uttalelse som vil kunne ha betydning for hvordan etterbetalingskrav skal forstås også i fremtidige saker. Vi er fornøyde med at Arbeidsretten var enige i våre anførsler på dette viktige punktet, skriver Wærnhus.

Dommer fra Arbeidsretten er, med noen ytterst få unntak, ikke mulige å anke. LO-advokat Wærnhus forteller derfor at de tar dommen til etterretning.

FriFagbevegelse har ikke lykkes med å få en kommentar til saken fra motparten Norges Rederiforbund.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse