JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sykelønn under permittering

Frank Robert tapte kampen om sykelønna: – Her når ikke de små opp

Han var sykemeldt da bedriften permitterte ansatte. Samtidig stoppet de utbetalingen av sykepenger.
Da kollegaene ble permittert, stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland. Nå har han tapt kampen og sykelønna for andre gang i Arbeidsretten.

Da kollegaene ble permittert, stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland. Nå har han tapt kampen og sykelønna for andre gang i Arbeidsretten.

Arkivfoto: Aina Fladset

petter@lomedia.no

I 2017 permitterte oljeselskapet Saipem Drilling sine ansatte, blant dem Frank Robert Neerland.

Han var den gang sykemeldt, og samtidig med permitteringene stoppet bedriften å betale sin del av sykelønna hans.

Det mente Neerland, forbundet Industri Energi og LO var feil og gikk til sak.

Men 8. februar 2021 ga Arbeidsretten tommel ned til dem og var enige med arbeidsgiveren.

I høst har forbundet og LO bedt om å gjenåpne saken til Neerland, men de fikk ikke gjennomslag. Neerland må se lenge etter sykelønna som de mener han skal ha.

– Her når ikke de små opp mot de store, skriver en skuffa Neerland i en e-post om dommen.

Bakgrunn: Frank Robert tapte i retten – får ikke full sykelønn

Rett til full sykelønn ved permittering?

Uenigheten handler om du som sykemeldt har rett på full sykelønn under permitteringsperioden eller ikke hvis du er sykemeldt når perioden starter.

Når du blir permittert har bedriften plikt til å betale deg lønn i 10 dager.

Dersom du er sykemeldt når permitteringene trer i kraft, gjelder ikke denne lønnsplikten før man er friskmeldt.

Derfor mente LO-forbundet at da ville bestemmelsene om sykelønn i Neerlands tariffavtale gjelde, fram til han ble friskmeldt og bedriftens lønnsplikt startet.

I tariffavtalen hans, Flyteriggavtalen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund, har de ansatte rett på full sykelønn.

Noe han fikk fram til permitteringene kom – Nav dekket 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) og bedriften dekket resterende sum opp til full lønn.

Da permitteringene kom, stoppet Saipem betalingene. Dermed fikk Neerland kun den andelen av sykelønna som Nav betalte. Industri Energi og Neerland mente bedriften skulle fortsette betale differansen mellom 6G og full lønn.

Men i den enstemmige dommen i Arbeidsretten fra 2021 frifant retten arbeidsgiveren og Norsk Rederiforbund.

Første dom i Arbeidsretten de forsøkte gjenåpne

I dommen fra 2021 var det ifølge LOs advokater lagt stor vekt på at «partenes tariffkrav bygget på daværende sjømannslov § 28, som ga mulighet for unntak fra retten til full sykelønn i permitteringssaker».

Høyesterett avsa i fjor en dom om sykelønn under permittering. En resepsjonist på Hurtigruten var sykemeldt da pandemien krevde permitteringer for selskapet.

Da retten til sykepenger fra folketrygda gikk ut, krevde han sykelønn fra bedriften. Men Hurtigruten mente de var fritatt på grunn av permitteringene.

Der ga Høyesterett resepsjonisten medhold. De mente at regelen i skipsarbeiderloven som gir sjøfolk rett på sykelønn i ett år etter sykemeldingen, ikke kan fravikes til arbeidstakernes tap.

Denne dommen og begrunnelsen mener LO og forbundet viser at Arbeidsretten tolket sjømannsloven feil. Derfor valgte de å be om gjenåpning, som første dom fra Arbeidsretten noen gang.

I en Facebook-post skriver LO-advokatene at de naturlig nok ikke er enige i blant annet rettens tolkning av nevnte dom fra Høyesterett.

Arbeidsretten har også partenes praksis med i sin grunn for dommen. Blant annet fremhever de at OFS, som i dag heter SAFE, ikke tidligere har fulgt opp lignende krav.

– Det at Arbeidsretten bruker hva andre konkurrerende forbund foretar seg mot LO synes vi naturligvis lite om, skriver LO-advokatene i posten.

Les hele dommen om gjenåpning fra Arbeidsretten her.

Mener det er i tråd med partenes praksis

Norsk Rederiforbund og Saipem Drilling argumenterte i den første rettssaken med at kravet ikke hadde grunnlag i tariffavtalen, men heller var en interessetvist mellom partene.

De mente det var felles forståelse om at sykemeldte som permitteres, ikke har krav på lønn etter tariffavtalens punkt 17.3.

Rederiforbundet er fornøyde med avgjørelsen til Arbeidsretten om å ikke gjenåpne saken. De viser til at retten ikke finner at det er nye, faktiske opplysninger i saken.

– Etter grundig behandling konkluderte Arbeidsretten med at vilkårene for ny behandling ikke er oppfylt, fordi det ikke er sannsynlig at resultatet i dag ville blitt et annet. På den måten har den langt på vei utelukket en fremtidig sak i samme sakskompleks, skriver Rederiforbundet i en e-post.

Rederiforbundet påpeker at Arbeidsretten er en domstol hvor avgjørelsene skal få en form for normdannende virkning for andre lignende saker.

Sykelønnsordningen

• Sykelønn får man både fra Nav og fra egen arbeidsgiver

• Du kan få det om du selv er syk eller skadet, og dermed ikke kan jobbe

• De 16 første dagene av sykefraværet skal arbeidsgiver betale sykelønnen, deretter dekker Nav inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G)

• I noen tariffavtaler er det avtalefestet at man skal ha full lønn som sykemeldt, og bedriften må da dekke det eventuelt resterende over 6G.

Kilde: Nav

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Sykelønnsordningen

• Sykelønn får man både fra Nav og fra egen arbeidsgiver

• Du kan få det om du selv er syk eller skadet, og dermed ikke kan jobbe

• De 16 første dagene av sykefraværet skal arbeidsgiver betale sykelønnen, deretter dekker Nav inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G)

• I noen tariffavtaler er det avtalefestet at man skal ha full lønn som sykemeldt, og bedriften må da dekke det eventuelt resterende over 6G.

Kilde: Nav