JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Idunn vil ha likestilling for fedre i oljebransjen – se mannsutvalgets forslag

Som tillitsvalgt i olja har Idunn Tobiassen Mauseth kommet bort i flere saker hvor menn sier at de ikke blir tatt på alvor.
Prosessoperatør Idunn Tobiassen Mauseth har sittet i regjeringens mannsutvalg. Hun er selv gravid og venter en liten gutt.

Prosessoperatør Idunn Tobiassen Mauseth har sittet i regjeringens mannsutvalg. Hun er selv gravid og venter en liten gutt.

Petter Pettersen

tonje@lomedia.no

Operatør og tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel, Idunn Tobiassen Mauseth, har sittet i regjeringens mannsutvalg.

– Jeg får en del tilbakemeldinger på at menn føler seg nedprioritert. Jeg vet om flere eksempler hvor det har vært vanskeligere å få tilrettelagt for å gå redusert stilling for å ta seg av barn, forteller Mauseth.

Utvalget har nå levert 35 ulike tiltak som skal sikre menns likestilling i Norge.

Ett av forslagene er å starte et samarbeid mellom partene i arbeidslivet for å bedre balanse mellom arbeid og familie i mannsdominerte bransjer.

Her er mannsutvalgets 35 tiltak for likestilling

1: Endre foreldrepengeordningen og rettigheter i forbindelse med fødsel

2: Styrke nybakte fedre og medmødres rolle og rettigheter

3: Etablere trepartssamarbeid for bedre arbeid/familie-balanse i mannsdominerte bransjer

4: Utvide meklingsplikten ved samlivsbrudd og foreldrekonflikter til seks timer før det kan reises sak for domstolene

5: Styrke domstolenes mulighet til å idømme delt bosted

6: Legge kompetansen til å flytte barnet innenlands til foreldreansvaret

7: Innføre økonomiske ordninger som fremmer likestilling

8: Utrede lovfestet rett til ulønnet permisjon for omsorgsarbeid for personer utenfor den nærmeste familien

9: Utrede rettslig rammeverk for barn i familier med flere enn to omsorgspersoner

10: Innføre lekbasert læring i barnehagen

11: Innføre fleksibel skolestart

12: Innføre mer praktisk og variert skolehverdag

13: Styrke alternative opplæringsløp i videregående opplæring

14: Sikre rett til læreplass

15: Endre poengberegningen på vitnemålet fra grunnskolen og videregående opplæring

16: Gjennomføre en nasjonal satsing for at flere unge skal velge og gjennomføre kjønnsutradisjonelle utdanningsprogram på yrkesfag

17: Gjennomføre en nasjonal satsing for at flere menn skal velge og gjennomføre helse-, omsorgs, sosial- og pedagogiske fag i høyere utdanning

18: Endre opptaksregler til høyere utdanning

19: Økt innsats for psykososialt arbeidsmiljø, og mot trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

20: Nedsette et mannshelseutvalg

21: Utrede et nasjonalt screeningprogram for prostatakreft

22: Gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for gutter og menn

23: Gjennomføre en satsing på seksuell helse

24: Øke helsepersonells kunnskap om menns helseutfordringer for å utnytte potensialet ved konsultasjon bedre

25: Styrke innsatsen for å forhindre selvmord

26: Styrke tilbudene i psykisk helsevern, rusbehandling og fengsler

27: Etablere flere møteplasser for gutter og menn

28: Motvirke sosiale forskjeller i barn og unges fritidsaktiviteter

29: Etablere et fritidsklubbtilbud i alle kommuner

30: Gi bedre hjelp til ofre for ikke-familiær vold

31: Styrke hjelpetilbudet til personer som utøver vold i nære relasjoner

32: Innføre kjønnsnøytral formålsbestemmelse i likestillings- og diskrimineringsloven

33: Innføre mer effektive virkemidler i likestillingspolitikken

34: Revidere statistikksider og indikatorer for kjønnslikestilling

35: Skaffe mer forskning og kunnskap om menns likestillingsutfordringer

Kilde: Mannsutvalget

Utsatte grupper

Menn kommer statistisk sett kommer godt ut på mange områder. Men kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery understreker at menn også er overrepresentert i selvmordsstatistikken, i fengslene og dropper oftere ut av utdanning og lever kortere.

– Vi må slutte å snakke om menn som en gruppe, sa Jaffery da hun tok imot rapporten fra utvalgets leder, Claus Jervell.

Rapporten og forslagene skal nå ut på høring. Blant utfordringer som tas opp er utenforskap, mestring i skolen og et kjønnsdelt arbeidsliv.

Mannsutvalget ble oppnevnt for å se på hvordan gutter og menn kan bli inkludert og ivaretatt i utformingen av likestillingspolitikken og i den offentlige debatten.

Claus Jervell overrakte rapporten til likestillingsstatsråd Lubna Jaffery.

Claus Jervell overrakte rapporten til likestillingsstatsråd Lubna Jaffery.

Petter Pettersen

Mannsdominert bransje

Kun 13 prosent av alle sysselsatte menn jobber i kvinnedominerte næringer, ifølge utvalgets rapport. Menn i mannsdominerte næringer har høyere risiko for sykdom og skader som følge av jobben.

Mauseth har jobbet på Melkøya og Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet. Særlig på Castberg jobbet hun med et stort flertall menn.

– Å få flere kvinner inn har vært en satsing i lengre tid, og det har fungert på operatørsiden. Jeg kunne tenke meg å få inn flere menn i kvinnedominerte yrker også, sier Mauseth.

Opptatt av psykisk helse

Det var stort oppmøte på pressekonferansen da Mannsutvalgets rapport ble overlevert til statsråden, onsdag 24. april.

Håkon Aasen Bjerkeli jobber med HMS i LO-forbundet IE&FLT. Han er særlig opptatt av psykisk helse.

– Det er ikke en ny problemstilling, men det er en utfordring for arbeidslivet hvordan man skal ivareta alle mennene. Arbeidskraft er superviktig for Arbeids-Norge, sier Bjerkli.

Han er fornøyd med at Mannsutvalget foreslår å bruke partssamarbeidet i arbeidslivet til jobbe med å løse utfordringer.

Også Mannsutvalget trekker fram at det har vært mindre oppmerksomhet om psykiske plager og det psykososiale arbeidet i deler av mannsdominerte bransjer, sammenlignet med andre typer arbeidsmiljøfaktorer. 

Hele rapporten: Les Mannsutvalgets rapport her

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse