JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LESERINNLEGG

Mer godstransport må over på sjø

Styrking av «Godsalliansen» er et bærekraftig alternativ, og en medspiller i disse tider med stadig større vær- og klimautfordringer. Mens veier og jernbaner kan bli stengt eller skadet av naturkatastrofer, kan skipene fortsette å levere varer og tjenester uansett vær, skriver artikkelforfatter John Morten Engseth.
SJØMANN: John Morten Engseth mener at godstransport på sjøen er mindre værutsatt enn vei og bane.

SJØMANN: John Morten Engseth mener at godstransport på sjøen er mindre værutsatt enn vei og bane.

Tri Nguyen Dinh

Når det gjelder effektivitet og pålitelighet i transport og logistikk, er det en kjent sannhet at mangfold og fleksibilitet er nøkkelen. I en stadig mer kompleks verden der naturkreftene og andre uforutsette hendelser kan stikke kjepper i hjulene for forsyningskjedene, er det avgjørende å ha en solid plan for å opprettholde transporten av varer og tjenester, inkludert livsviktige medisiner. Det er her «Godsalliansen» kommer inn.

«Godsalliansen»: Et samarbeid for fremtiden

«Godsalliansen» representerer et banebrytende samarbeid som ser ut til å omfavne de beste sidene ved ulike transportformer, inkludert vei, sjø og bane. Ideen om å diversifisere transportinfrastrukturen er en fremtidsrettet tilnærming som ikke bare øker påliteligheten, men også reduserer risikoen for overbelastning og slitasje på en enkelt transportmetode. Dette sikrer at forsyningskjeder forblir flytende, selv når en del av infrastrukturen blir påvirket av uventede utfordringer som flom eller stengte veier og jernbaner.

Motstandskraft mot vær og uforutsette hendelser

Været kan være lunefullt, og det er ofte en betydelig utfordring for transportindustrien. Her kommer skipsfarten til sin rett. Skipene, som kan navigere selv under krevende værforhold, står som en pålitelig bastion mot elementenes rasende krefter. Mens veier og jernbaner kan bli stengt eller skadet av naturkatastrofer, kan skipene fortsette å levere varer og tjenester uansett vær. Dette er en bemerkelsesverdig fordel når det gjelder å sikre konstant forsyning av nødvendige varer, spesielt medisiner og andre viktige ressurser.

Økonomiske fordeler og bærekraft

Ved å redusere veislitasje gjennom økt bruk av sjø- og banebasert transport, kan «Godsalliansen» også tilby betydelige økonomiske fordeler på lang sikt. Lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader, sammen med redusert trafikkbelastning på veiene, kan frigjøre midler som kan brukes på andre viktige infrastrukturprosjekter. I tillegg kan den økte bruken av mer miljøvennlige transportmetoder som jernbane og sjøfart bidra til å redusere karbonavtrykket og støtte bærekraftige transportløsninger.

Alternativ transport: En forsikring mot infrastrukturell svikt

«Godsalliansen» fungerer også som en effektiv forsikring mot potensiell infrastrukturell svikt. Når veier og jernbaner blir stengt på grunn av naturkatastrofer eller tekniske problemer, kan sjøbasert transport trå til som et pålitelig alternativ. Denne evnen til raskt å tilpasse seg og finne alternative ruter sikrer kontinuitet i forsyningskjedene og bidrar til å opprettholde handel og økonomisk stabilitet, selv i utfordrende tider.

Oppsummert kan det hevdes at «Godsalliansen» representerer en banebrytende tilnærming til transport og logistikk, som inkorporerer mangfold, fleksibilitet og motstandsdyktighet. Med fokus på samarbeid og utnyttelse av ulike transportformer, sikrer «Godsalliansen» at varer og tjenester når frem, uansett vær, uforutsette hendelser eller infrastrukturell svikt. Dette er en investering i en mer robust fremtid for samfunnet vårt.

John Morten Engeseth, NSF-medlem og forpleiningsjef i «H U SVERDRUP II», Forsvarets Forskningsinstitutt.

Godsalliansen

En sammenslutning av organisasjoner innen sjø-, jernbane- og veitransport som arbeider for at mer godstransport overføres fra veg til sjø og bane.

Disse er med: Vy, CargoNet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Kystrederiene, Maritimt Forum, Norske Havner, Sjømat Norge, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund og Yrkestrafikkforbundet.

Dette er en sak fra

Vi skriver om sjøfolk, havfiskere, maritime ledere og ansatte i maritime yrker.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Godsalliansen

En sammenslutning av organisasjoner innen sjø-, jernbane- og veitransport som arbeider for at mer godstransport overføres fra veg til sjø og bane.

Disse er med: Vy, CargoNet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Kystrederiene, Maritimt Forum, Norske Havner, Sjømat Norge, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund og Yrkestrafikkforbundet.