JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NEDSTEMT: Representantforslaget fra Ap, SV og Sp ble nedstemt på Stortinget 21. april.

NEDSTEMT: Representantforslaget fra Ap, SV og Sp ble nedstemt på Stortinget 21. april.

Ole Palmstrøm

Sjømannsorganisasjonene er skuffet etter møte på Stortinget

Fastlåse fronter, men det blir nedsatt et partssammensatt utvalg.22.04.2020
10:47
22.04.2020 11:16

omar.jorgensen@sjooff.no

Saken om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel ble diskutert i Stortinget tirsdag 21. april. Bakgrunnen var et representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland (Ap), Geir Pollestad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Deres forslag ble nedstemt.

Frp avgjorde

Det ble avgitt innstilling i næringskomiteen på Stortinget like før påske. Forslaget som lå på bordet omhandlet et partssammensatt utvalg som skulle se på hvordan man skal innføre norske lønns- og arbeidsvilkår også til sjøs.

Fremskrittspartiet hadde på forhånd klargjort at de ikke støttet forslaget med et slikt bundet mandag og dette preget også debatten på Stortinget tirsdag.

– Skipsfart er en internasjonal næring og krav om norske lønns- og arbeidsvilkår kan medføre økte lønnskostnader og tap av norske arbeidsplasser, sa Morten Ørsal Johansen, Frp. Partifelle og saksordfører Bengt Rune Strifeldt gikk langt i å si at også de ønsket norske lønns- og arbeidsvilkår – forutsatt at det ikke går på bekostning av norske sjøfolk.

– Frp svikter sjøfolk

Resultatet viser at norske sjøfolk ikke kan stole på Frp, mener Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp).

– Når handlingsrommet er klargjort setter FrP seg på ny på bakbeina. Senterpartiet forstår at den maritime næringen er avhengig av norske sjøfolk. Vi forstår også at vi trenger norske rederier. Derfor har alltid Senterpartiet vært opptatt av å finne balansen. Vi vil ha en rederinæring med mest mulig norsk ståsted og som bidrar til det norske samfunnet og sine lokalsamfunn. Vi tror at et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, gjennomført på en god måte, vil være en styrke også for norske redere og norsk verdiskaping, sier Pollestad.

UENIGE: Geir Pollestad (foran) er uenig med Morten Ørsal Johansen (midten) og Bengt Rune Strifeldt.

UENIGE: Geir Pollestad (foran) er uenig med Morten Ørsal Johansen (midten) og Bengt Rune Strifeldt.

Tri Nguyen Dinh

Norsk lønn på land – norsk lønn til sjøs

– Det er en vesentlig forskjell på vårt forslag og flertallets. Vårt forslag vil sikre at regjeringen får et konkret oppdrag om å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår, sa Terje Aasland, Ap.

- Det er grunnleggende for oss at det skal være norske lønns- og arbeidsvilkår enten det er i industrien, på byggeplassen, på rigg eller om bord i en båt, fortsatte Aasland.

Mindretallet argumenterte for at det haster med å sette krav til norsk lønn til sjøs fordi sosial dumping er utbredt.

– Arbeidsforholdene til sjøs er langt dårligere enn for mange på land, og den kontrasten er jo helt ulogisk. Arbeidsfolk i Norge skal ha de samme rettighetene, uavhengig av hvor de jobber, sier Arne Nævra (Sv) til Maritim Logg.

Nævra mener mange arbeidere i sjøfarten ikke kan ta del i det norske samfunnet på grunn av dårlig lønn og andre forhold.

– Det er rett og slett snakk om sosial dumping til havs, og det er trist at ikke flertallet på Stortinget vil gjøre noe med dette.

BETYDELIG FORSKJELL: Terje Aasland er skuffet. Han mener det nye mandatet som ble stemt fram er for utydelig.

BETYDELIG FORSKJELL: Terje Aasland er skuffet. Han mener det nye mandatet som ble stemt fram er for utydelig.

Jan Erik Østlie

Maritim melding til høsten

Regjeringen har varslet at den skal legge fram en maritim melding til høsten.

Næringsminister Iselin Nybø (V) uttalte gjentatte gang under debatten at de ikke har tatt stilling til saken ennå i påvente av den nevnte maritime meldingen.

Med regjeringspartienes og Frps stemmer ble dette flertallsvedtaket til slutt fattet: «Stortinget ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg for å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft».

Ordlyden til forslaget som fikk stemmer fra Ap, SV, SP, Miljøpartiet De Grønne og Rødt: «Stortinget ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten som foregår i norske farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal fremlegges i den varslede stortingsmeldingen om maritim næring».

ULOGISK: Arne Nævra (Sv) mener det er uakseptabelt og ulogisk at loven skal være annerledes for sjøfolk.

ULOGISK: Arne Nævra (Sv) mener det er uakseptabelt og ulogisk at loven skal være annerledes for sjøfolk.

Helge Birkelund

Sjømannsforbundet skuffet

– Jeg er skuffet men ikke overrasket over at Fremskrittspartiet dannet flertall for et forslag som ikke sikrer norske vilkår i norske farvann. Dette synligjør at det kun vil være et regjeringsskifte som kan få denne reguleringen på plass. Jeg regner med at alle som er opptatt av denne saken har merket seg dette, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Setter sin lit til utvalg

– Som tidligere signalisert fremmet Fremskrittspartiet et eget forslag som fjernet mandatet, men beholdt kravet om et partssammensatt utvalg. Norsk Sjøoffisersforbund skulle selvfølgelig gjerne sett at utvalget beholdt sitt mandat, slik at vi endelig kunne fått på plass norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Slik gikk det ikke, da regjeringspartiene stemte for Fremskrittspartiets forslag, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund, og fortsetter:

– Norsk Sjøoffisersforbund er skuffet over at det gode mandatet har blitt fjernet fra forslaget. Vi skulle gjerne hatt det inn. Vi er likevel glade for at det i det minste nå kommer et partssammensatt utvalg, noe som har vært hovedkravet i lang tid. Dette betyr at vi er ett steg nærmere enn seier, selv om steget ikke var like stort som vi hadde håpet på.

Når utvalget nå blir nedsatt akter Norsk Sjøoffisersforbund å ta med seg all sin ekspertise, alle utredninger, tallmateriale og lovforslag som har kommet, og kjempe videre. Vårt mål vil være at utvalgets anbefaling til slutt blir at en innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår er den beste måten å sikre viktig erfaringsbasert kompetanse for fremtiden. Dette er en kamp vi skal vinne, sier Sande.

- Skivebom

- Stortinget stemte i går ned forslaget om å nedsette er partssammensatt utvalg for å se på gjennomføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Isteden vedtok de å nedsette et partssammensatt utvalg med et langt mer uklart mandat. Dette er skivebom, og har lite med vårt krav om like konkurransemuligheter og tilgangen til arbeidsplassene på norsk sokkel og i norske farvann å gjøre, sier Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund

- Utvalgets mandat er formulert slik at dette gjelder norske sjøfolk på norske skip. Vårt krav er ikke et lønnskrav, men et krav om tilgangen til arbeidsplassene og like konkurransevilkår for alle arbeidstakerne på norsk sokkel og i norske farvann. Uavhengig av flagg og eierskap. Kun ved å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann kan dette oppnås, sier Bengtsson.

SKUFFET: Johnny Hansen (NSF), Hans Sande (NSOF) og Hege-Merethe Bengtsson (DNMF) er skuffet etter avstemningen på Stortinget.

SKUFFET: Johnny Hansen (NSF), Hans Sande (NSOF) og Hege-Merethe Bengtsson (DNMF) er skuffet etter avstemningen på Stortinget.

Jogvan H. Gardar

Hun understreker at Dnmf har gjennom hele prosessen har vært tydelige på at dersom en skal drive næring i Norge, på norsk sokkel og i norske farvann, skal dette gi avkastning i form av arbeidsplasser også for norsk bosatte sjøfolk. Det har aldri vært hensikten at kravet kun skal sikre konkurransekraften til norske sjøfolk om bord på norske skip. Poenget har vært at sjøfolk bosatt i Norge skal kunne konkurrere om arbeidsplassene på norsk sokkel og i norske farvann på like vilkår som alle andre.

-Handlingsrommet og konsekvensene ved å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel er godt utredet. Dessverre ser det ikke ut som Stortingsflertallet ved Høyre, Frp, Venstre og KrF fikk det svaret de ønsket seg, og foretar her en unnamanøver. Det krever gjennomføringsevne, og det har flertallet med dette vist at de ikke er i stand til, sier Bengtsson.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.04.2020
10:47
22.04.2020 11:16Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Håvard Sæbø

Dette er bransjene som vil slite hardt etter koronaen

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei


Flere saker