JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sympatistreik i Tromsø

Nor Lines AS ønsker å imøtegå noen av påstandene som framkommer i artikkelen 24. mars 2014 om sympatistreik blant NTF organiserte arbeidere tilknyttet Tromsø Laste- og Lossekontor.02.04.2014
12:00
02.04.2014 07:30

Nor Lines AS ønsker å imøtegå noen av påstandene som framkommer i artikkelen 24. mars 2014 om sympatistreik blant NTF organiserte arbeidere tilknyttet Tromsø Laste- og Lossekontor.

1. De sympatistreikende arbeiderne er omfattet av en tariffavtale mellom NHO Logistikk og Transport og Norges Transportarbeiderforbund. Tromsø Laste- og Lossekontor er arbeidsgiver for arbeiderne som, når de ikke er i streik, utfører arbeid for forskjellige oppdragsgivere, herunder Nor Lines, som historisk sett har vært den største oppdragsgiveren i Tromsø. NHO har for øvrig anført at sympatistreiken er ulovlig, da den gjennomføres til støtte for en boikott, som etter NHOs syn også er rettstridig.

2. Forholdet mellom arbeiderne tilknyttet Tromsø Laste- og Lossekontor og Nor Lines har den siste tiden før sympatistreiken ble iverksatt vært preget av en ulovlig blokade av en laste- og losseoperasjon ved Nor Lines kai/terminal på en privateid kai på Skattøra, nord på Tromsøya, den 1. november 2013.

Denne ulovlige aksjonen ble ikke avsluttet verken etter oppfordring fra lokal tillitsvalgt eller fra sentrale NTF tillitsmenn. De personene som ikke fulgte denne oppfordring ble deretter av kaieier og Port Facility Security Officer (PFSO) bedt om å forlate området, men nektet å etterkomme dette. I tråd med internasjonale konvensjoner på havnesikkerhetsområdet, har vi forstått at PFSO da måtte vurdere å iverksette ytterligere tiltak på bakgrunn av sikkerhetsbrist.

Situasjonen løste seg da ved at de angjeldende personer forlot området etter oppfordring fra offentlige myndigheter. Imidlertid valgte PFSO å erklære de angjeldende personer som uønsket, og fratok de adgangstillatelse til området. Nor Lines henstilte, etter lokale forhandlinger, til PFSO om at dette ble reversert, noe det også ble, men betinget av at de angjeldende personer reetablerer den tillit som ligger i å ha adgang til et ISPS område. De angjeldende personer utførte også oppdrag for Nor Lines på området fram til sympatistreiken ble iverksatt av NTF/LO 7. desember 2013. Disse oppdragene var bestilt gjennom Tromsø Laste- og Lossekontor.

3. Det har vært en lokal særavtale mellom Nor Lines AS og Tromsø Laste- og Lossearbeiderforening, når det gjelder lasting og lossing av Hurtigruten ved offentlig kai i Tromsø Sentrum. Gjennom flere år har det vært forhandlinger om ytterligere endringer av særavtalen, uten at partene kom til enighet. Tromsø Laste- og Lossekontor har også, p.g.a. høy pris etter det vi har forstått, mistet oppdraget med å fortøye Hurtigruteskipene på sydgående om natten, til en annen aktør. Nor Lines valgte, etter et forhandlingsmøte med lokalt tillitsvalgte i februar 2014, å si opp den lokale særavtalen, for å tildele oppdrag til Tromsø Laste- og Lossekontor i h.t. gjeldende sentrale tariffavtale. Den lokale særavtalen har også minst en gang de siste årene vært sagt opp av Tromsø Laste- og Lossearbeiderforening, men denne oppsigelsen ble trukket etter noe tid. Tromsø Laste- og Lossearbeiderforening har de senere år sagt opp flere andre lokale særavtaler.

4. Ledende personer i Nor Lines har aldri truet noen som deltar i sympatistreiken med arbeidsnekt som følge av denne streiken. Vi har respekt for reglene som regulerer konflikter i arbeidslivet, selv om vi kan være uenig i grunnlaget for streiken.

Så lenge de aktuelle losse- og lastearbeidere er i streik, og det heller ikke er bemanning ved administrasjonskontoret (Tromsø Laste- og Lossekontor), kan vi heller ikke melde inn oppdrag for de angjeldende arbeidere ansatt i Tromsø Laste- og Lossekontor.

Nor Lines AS har valgt å avslutte bruk av Tromsø Laste- og Lossekontor til oppdrag på den privateeide kaien/terminalen på Skattøra, fra 1. april 2014 (eller når sympatistreiken er slutt). Operasjonen foregår på en privateid kai/terminal, og det er en mulighet som foreligger i h.t. tariffavtaler og arbeidsrettslige avgjørelser å avslutte forholdet til det lokale laste- og lossekontoret når det gjelder den aktuelle kaien. Dette er et valg som innebærer at vi ønsker bruk av egne fast ansatte medarbeidere i stedet for arbeidskraft innleid fra Tromsø Laste- og Lossekontor. Dette vil styrke konkurranseevnen mot landtransport-fremføring, både relatert til kvalitet og effektivitet.

5. Medlemmer av Tromsø Laste- og Lossearbeiderforening har kalt de ansatte i Nor Lines AS som utfører sitt arbeid for streikebrytere. Dette er en unødvendig karakteristikk på personer som utfører lovlig arbeid og innenfor regelverket mellom partene i arbeidslivet som regulerer opptreden i streikesituasjoner.

Arbeidet er avklart med NHO til ikke å være streikebryteri i h.t. gjeldende forståelse og regelverk. Vi håper at i den grad de lokale tillitsvalgte er uenig i denne forståelsen, tar dette opp med ledelsen i selskapet og gjennom sine organisasjoner, og ikke ”trakasserer” våre kollegaer som utfører sitt på alle måter lovlige arbeid i Tromsø i h.t. instruks fra sin arbeidsgiver.

6. Når det gjelder min angivelige personlige holdning som også er karakterisert i den angjeldende artikkel, faller det meste av dette på sin egen urimelighet. Det er tydelig at jeg har andre synspunkter enn flere av de tillitsvalgte i både lokale Transportarbeiderforeninger og NTF sentralt, når det gjelder hva som er riktig fremtidig organisering av havnearbeid for nærsjøfarten i Norge.

Heldigvis har vi flere eksempler, også i Norge, på at det i samarbeid er mulig å få til gode løsninger som sikrer arbeidet til havnearbeiderne, samtidig som det ivaretar behovet for å ha en sikker, effektiv og konkurransedyktig havneoperasjon. Dette er med og bidrar til at de politiske målsettinger om mer last sjøveien kan oppnås.

Nor Lines AS

Toralf Ekrheim /Viseadm. Dir.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.04.2014
12:00
02.04.2014 07:30Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner


Flere saker