JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Geir Ove Kulseth og Eystein Garberg er trøndere, kommer fra samme fagforening, og er relativt jevngamle. Men det er også visse ulikheter mellom lederkandidatene.

Geir Ove Kulseth og Eystein Garberg er trøndere, kommer fra samme fagforening, og er relativt jevngamle. Men det er også visse ulikheter mellom lederkandidatene.

Knut Viggen

Ledervalg i LO-forbund

Disse to skal kjempe om ledervervet i EL og IT Forbundet

Nå blir det valgkamp som aldri før om forbundsledervervet i EL og IT Forbundet. I et halvt år skal kandidatene reise ut i distriktene og presentere seg for avdelinger og foreninger etter tur.01.09.2022
09:16
02.09.2022 10:56

oystein@lomedia.no

Den nye lederen for de over 40.000 medlemmene i EL og IT Forbundet blir en trønder. I alle fall om ikke andre melder seg på i lederkampen.

Det er nå et drøyt halvår før forbundets landsmøte velger ny toppleder (15. - 19. mars 2023).

Eystein Garberg og Geir Ove Kulseth har vært lederkandidater en stund.

Tirsdag møttes de til duell for første gang, på den tradisjonsrike Oslokonferansen.

Likheter og ulikheter

I presentasjonene tirsdag ble likhetene mellom dem understreket: Begge kandidatene kommer fra samme fagforening i Trøndelag (Kulseth: «Eystein har vært min sjef»). Begge er elektrikere (Garberg er i tillegg telekommunikasjonsmontør). De er noenlunde like gamle (Garberg 43, Kulseth 41), og de er begge interesserte i musikk.

– Geir Ove er så lik meg at det er vanskelig å mislike ham, spøkte Garberg.

Men duellen etterlot ingen tvil om visse ulikheter: Garberg var den som la mest vekt på kampvilje, Kulseth understreket betydningen av kompromisser.

– Ja, vi skal være et radikalt forbund, men vi må søke kompromisser for å få gjennomslag for synet vårt, sa Kulseth.

– Geir Ove er så lik meg at det er vanskelig å mislike ham, spøkte Garberg om sin motkandidat, Geir Ove Kulseth.

– Geir Ove er så lik meg at det er vanskelig å mislike ham, spøkte Garberg om sin motkandidat, Geir Ove Kulseth.

Knut Viggen

– Det er urettferdig om det blir framstilt som om jeg elsker konflikt, sa Garberg.

Han henviste til en konkret konflikt som hjemsøkte fagforeningen i Trøndelag for en tid tilbake. Garberg understreket at han ikke kjørte sololøp i den konflikten, men at han forankret prosessen i fagforeningsstyret og i LOK-miljøet.

Garberg var den mest kritiske til hvordan EL og IT Forbundet er blitt ledet de siste årene.

– Det har ikke vært gode debatter i forbundsstyret de siste årene, sa Garberg.

Atle Rasmussen, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland, mente forbundet har stor takhøyde og at avstanden mellom ledelsen og medlemmene ikke er så stor som Garberg ville ha det til.

Atle Rasmussen, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland, mente forbundet har stor takhøyde og at avstanden mellom ledelsen og medlemmene ikke er så stor som Garberg ville ha det til.

Knut Viggen

Atle Rasmussen, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland, mente Garberg tegnet et alt for negativt bilde av EL og IT Forbundet. Rasmussen mente forbundet har stor takhøyde og at avstanden mellom ledelsen og medlemmene ikke er så stor som Garberg ville ha det til.

Men også lederkandidat Kulseth mente at kommunikasjonen i forbundet kan bli bedre.

Vil ut i organisasjonen

Det er første valgkamp på denne måten i EL og IT Forbundet, og det har heller ikke vært vanlig i de andre 25 LO-forbundene.

Begge kandidatene rydder nå kalenderen og vil stille opp på debattmøter og svare på spørsmål fra medlemmene ansikt til ansikt landet rundt der de blir invitert. Foreløpig har det kommet invitasjoner fra Rogaland og Nordland.

Dette ble applaudert av de mellom 60 og 70 deltakerne på årets Oslokonferanse.

– Det er veldig positivt at vi denne gangen har en helt annen anledning til å velge ledelse enn vi har hatt før, sa Øivind Wallentinsen fra Rogaland Elektromontørforening.

Selv tapte han lederkampen mot Jan Olav Andersen i 2015.

SV-filial?

Kulseth og Garberg ble tirsdag utfordret til å si noe om forholdet mellom politikk og det å drive med lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

Organisasjonssekretær Svenn Åge Johnsen i Rogaland Elektromontørforening stilte spørsmål om EL og IT Forbundet var en filial og lokalkontor for partiet SV.

Organisasjonssekretær Svenn Åge Johnsen i Rogaland Elektromontørforening, mener det blir for mye SV-politikk.

Organisasjonssekretær Svenn Åge Johnsen i Rogaland Elektromontørforening, mener det blir for mye SV-politikk.

Knut Viggen

– Det samme spørsmålet har jeg stilt meg, svarte Garberg.

Han fortalte at han ikke har ønsket å være aktiv i et politisk parti, selv om han er blitt spurt av flere partier om å stå på liste lokalt.

– Jeg har ikke som motivasjon å ta inn noe politisk program i forbundet, sa Garberg.

Her ordla Kulseth seg annerledes:

– Vi skal drive med politikk, for mye av det som angår medlemmene våre, blir bestemt på Stortinget. Hvilke politiske saker vi skal jobbe med, må vi bestemme oss for på landsmøtet.

Kulseth sitter i faglig utvalg for SV i Trondheim og ble etter siste landsstyremøte i SV valgt inn i partiets sentrale faglige utvalg.

Geir Ove Kulseth mener forbundet fortsatt skal drive med politikk. - Mye av det som angår medlemmene våre, blir bestemt på Stortinget. Hvilke politiske saker vi skal jobbe med, må vi bestemme oss for på landsmøtet.

Geir Ove Kulseth mener forbundet fortsatt skal drive med politikk. - Mye av det som angår medlemmene våre, blir bestemt på Stortinget. Hvilke politiske saker vi skal jobbe med, må vi bestemme oss for på landsmøtet.

Knut Viggen

For noen medlemmer har Garberg blitt sett på som en hakket for rød og radikal kandidat, ifølge Torstein Kiland, leder i Agder Elektromontørforening. Han har imidlertid opplevd Garberg som både lyttende og løsningsorientert, fortalte han.

– Det ligger litt i tillitsvalgsnaturen å være rød, kvitterte Garberg.

Olje, gass, Israel og Palestina

Terje Hansen, også han fra Rogaland, var kritisk til formuleringer om olje- og gassnæringen i tidligere handlingsprogram.

– Vi trenger olje og gass, spesielt i den forferdelige situasjonen vi er i akkurat nå. EL og IT Forbundet har mange tusen medlemmer, et tverrsnitt av befolkningen. Jeg meldte meg ikke inn i forbundet for å stenge ned olje og gass. Jeg finner meg ikke i at mitt forbund skal være så spissformulert politisk. Vi må drive med fagforeningspolitikk, sa Hansen.

Terje Hansen, tillitsvalgt fra Rogaland, ønsker ikke at forbundet skal være så spissformulert politisk. – Vi må drive med fagforeningspolitikk, sa Hansen.

Terje Hansen, tillitsvalgt fra Rogaland, ønsker ikke at forbundet skal være så spissformulert politisk. – Vi må drive med fagforeningspolitikk, sa Hansen.

Knut Viggen

Kulseth sa at han skjønte reaksjonene.

– Men min tilnærming til olje og gass er at på ett eller annet tidspunkt så slutter det. Da må vi vite hva vi skal gjøre.

Garberg på sin side sa at han delte oppfatningen av at det i dag er ubalanse mellom politikk og fagforeningsarbeid, og ga klarest støtte til Hansen.

– Forbundet skal først og fremst kjempe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, uansett sektor og bransje, uansett politisk ståsted. Ja, vi skal være premissleverandør på flere politikkområder, men vi må ha flere tanker i hodet samtidig, sa Garberg.

Merete Sortland, hovedtillitsvalgt i Telia, var kritisk til at EL og IT Forbundet så tydelig har tatt stilling for Palestina mot Israel. Hun minnet om at det er jøder som er medlemmer i forbundet, og medlemmer med et annet syn på Midt-Østenkonflikten.

Hun fikk ikke støtte fra noen av lederkandidatene.

Merete Sortland er leder i Telia-klubben. Hun mener forbundet  først og fremst skal kjempe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, uansett sektor og bransje og uansett politisk ståsted.

Merete Sortland er leder i Telia-klubben. Hun mener forbundet først og fremst skal kjempe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, uansett sektor og bransje og uansett politisk ståsted.

Knut Viggen

– Vi kan ikke være så glatte at vi passer absolutt alle. Jeg vet det finnes jøder som også er kritiske til de forferdelige overgrepene som skjer i Palestina. Det er en åpenbar skeiv maktbalanse, mellom en kjempesvær supermakt og folk som er i ferd med å bli utradert. Vi tar den svakestes side, svarte Garberg.

Kulseth delte Garbergs syn.

– Grunnen til at vi har støttet Palestina er fordi vi alltid har vært solidariske, sa Kulseth.

Randi Solberg, tidligere tillitsvalgt i Relacom, lytter interessert til debatten rundt ledervalget. Hun er særlig opptatt av telemontørenes fremtid i forbundet.

Randi Solberg, tidligere tillitsvalgt i Relacom, lytter interessert til debatten rundt ledervalget. Hun er særlig opptatt av telemontørenes fremtid i forbundet.

Knut Viggen

Lederkamp i EL og IT Forbundet

• EL og IT Forbundet skal velge ny leder på landsmøtet i mars neste år.

• Det er (foreløpig) to kandidater: Eystein Garberg (43) og Geir Ove Kulseth (41).

Eystein Garberg er fra Orkanger i Trøndelag, er samboer og har tre barn.

• Han er utdannet telekommunikasjonsmontør.

• Han har bakgrunn fra Telenor/Bravida (lærling 1996).

• Han har bachelor i musikktekologi.

• Garberg er valgt leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trødelag siden 2014.

Geir Ove Kulseth er fra Nardo i Trondheim og Trøndelag, er gift og far til en sønn.

• Han har fagbrev som elektriker (lærling 1999).

• Roller i fagbevegelsen: Tillitsvalgt i klubb, distrikt, fagforening. Ansatt som organisasjonssekretær og forbundssekretær.

• Roller utenfor fagbevegelsen: Steindal skolekorps (leder), og Othilienborg idrettslag

Kilde: Oslokonferansen. Den blir arrangert av distriktene Nordland, Oslo og Akershus, Trøndelag og Rogaland, konsernutvalget i Telenor, Klubb OneCo Networks, IKT Bransjens Fagforening, Rogaland Elektromontørforening, Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening og Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

01.09.2022
09:16
02.09.2022 10:56

Lederkamp i EL og IT Forbundet

• EL og IT Forbundet skal velge ny leder på landsmøtet i mars neste år.

• Det er (foreløpig) to kandidater: Eystein Garberg (43) og Geir Ove Kulseth (41).

Eystein Garberg er fra Orkanger i Trøndelag, er samboer og har tre barn.

• Han er utdannet telekommunikasjonsmontør.

• Han har bakgrunn fra Telenor/Bravida (lærling 1996).

• Han har bachelor i musikktekologi.

• Garberg er valgt leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trødelag siden 2014.

Geir Ove Kulseth er fra Nardo i Trondheim og Trøndelag, er gift og far til en sønn.

• Han har fagbrev som elektriker (lærling 1999).

• Roller i fagbevegelsen: Tillitsvalgt i klubb, distrikt, fagforening. Ansatt som organisasjonssekretær og forbundssekretær.

• Roller utenfor fagbevegelsen: Steindal skolekorps (leder), og Othilienborg idrettslag

Kilde: Oslokonferansen. Den blir arrangert av distriktene Nordland, Oslo og Akershus, Trøndelag og Rogaland, konsernutvalget i Telenor, Klubb OneCo Networks, IKT Bransjens Fagforening, Rogaland Elektromontørforening, Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening og Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.
Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Debatt

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kai Hovden

«Tida er inne for å ta politisk kontroll over krafta vår», meiner lokale LO-leiarar

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje


Flere saker