JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Geir Ove Kulseth og Eystein Garberg er trøndere, kommer fra samme fagforening, og er relativt jevngamle. Men det er også visse ulikheter mellom lederkandidatene.

Geir Ove Kulseth og Eystein Garberg er trøndere, kommer fra samme fagforening, og er relativt jevngamle. Men det er også visse ulikheter mellom lederkandidatene.

Knut Viggen

Ledervalg i LO-forbund

Disse to skal kjempe om ledervervet i EL og IT Forbundet

Nå blir det valgkamp som aldri før om forbundsledervervet i EL og IT Forbundet. I et halvt år skal kandidatene reise ut i distriktene og presentere seg for avdelinger og foreninger etter tur.

01.09.2022
09:16
05.01.2023 15:23

oystein@lomedia.no

Den nye lederen for de over 40.000 medlemmene i EL og IT Forbundet blir en trønder. I alle fall om ikke andre melder seg på i lederkampen.

Det er nå et drøyt halvår før forbundets landsmøte velger ny toppleder (15. - 19. mars 2023).

Eystein Garberg og Geir Ove Kulseth har vært lederkandidater en stund.

Tirsdag møttes de til duell for første gang, på den tradisjonsrike Oslokonferansen.

Likheter og ulikheter

I presentasjonene tirsdag ble likhetene mellom dem understreket: Begge kandidatene kommer fra samme fagforening i Trøndelag (Kulseth: «Eystein har vært min sjef»). Begge er elektrikere (Garberg er i tillegg telekommunikasjonsmontør). De er noenlunde like gamle (Garberg 43, Kulseth 41), og de er begge interesserte i musikk.

– Geir Ove er så lik meg at det er vanskelig å mislike ham, spøkte Garberg.

Men duellen etterlot ingen tvil om visse ulikheter: Garberg var den som la mest vekt på kampvilje, Kulseth understreket betydningen av kompromisser.

– Ja, vi skal være et radikalt forbund, men vi må søke kompromisser for å få gjennomslag for synet vårt, sa Kulseth.

– Geir Ove er så lik meg at det er vanskelig å mislike ham, spøkte Garberg om sin motkandidat, Geir Ove Kulseth.

– Geir Ove er så lik meg at det er vanskelig å mislike ham, spøkte Garberg om sin motkandidat, Geir Ove Kulseth.

Knut Viggen

– Det er urettferdig om det blir framstilt som om jeg elsker konflikt, sa Garberg.

Han henviste til en konkret konflikt som hjemsøkte fagforeningen i Trøndelag for en tid tilbake. Garberg understreket at han ikke kjørte sololøp i den konflikten, men at han forankret prosessen i fagforeningsstyret og i LOK-miljøet.

Garberg var den mest kritiske til hvordan EL og IT Forbundet er blitt ledet de siste årene.

– Det har ikke vært gode debatter i forbundsstyret de siste årene, sa Garberg.

Atle Rasmussen, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland, mente forbundet har stor takhøyde og at avstanden mellom ledelsen og medlemmene ikke er så stor som Garberg ville ha det til.

Atle Rasmussen, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland, mente forbundet har stor takhøyde og at avstanden mellom ledelsen og medlemmene ikke er så stor som Garberg ville ha det til.

Knut Viggen

Atle Rasmussen, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland, mente Garberg tegnet et alt for negativt bilde av EL og IT Forbundet. Rasmussen mente forbundet har stor takhøyde og at avstanden mellom ledelsen og medlemmene ikke er så stor som Garberg ville ha det til.

Men også lederkandidat Kulseth mente at kommunikasjonen i forbundet kan bli bedre.

Vil ut i organisasjonen

Det er første valgkamp på denne måten i EL og IT Forbundet, og det har heller ikke vært vanlig i de andre 25 LO-forbundene.

Begge kandidatene rydder nå kalenderen og vil stille opp på debattmøter og svare på spørsmål fra medlemmene ansikt til ansikt landet rundt der de blir invitert. Foreløpig har det kommet invitasjoner fra Rogaland og Nordland.

Dette ble applaudert av de mellom 60 og 70 deltakerne på årets Oslokonferanse.

– Det er veldig positivt at vi denne gangen har en helt annen anledning til å velge ledelse enn vi har hatt før, sa Øivind Wallentinsen fra Rogaland Elektromontørforening.

Selv tapte han lederkampen mot Jan Olav Andersen i 2015.

SV-filial?

Kulseth og Garberg ble tirsdag utfordret til å si noe om forholdet mellom politikk og det å drive med lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

Organisasjonssekretær Svenn Åge Johnsen i Rogaland Elektromontørforening stilte spørsmål om EL og IT Forbundet var en filial og lokalkontor for partiet SV.

Organisasjonssekretær Svenn Åge Johnsen i Rogaland Elektromontørforening, mener det blir for mye SV-politikk.

Organisasjonssekretær Svenn Åge Johnsen i Rogaland Elektromontørforening, mener det blir for mye SV-politikk.

Knut Viggen

– Det samme spørsmålet har jeg stilt meg, svarte Garberg.

Han fortalte at han ikke har ønsket å være aktiv i et politisk parti, selv om han er blitt spurt av flere partier om å stå på liste lokalt.

– Jeg har ikke som motivasjon å ta inn noe politisk program i forbundet, sa Garberg.

Her ordla Kulseth seg annerledes:

– Vi skal drive med politikk, for mye av det som angår medlemmene våre, blir bestemt på Stortinget. Hvilke politiske saker vi skal jobbe med, må vi bestemme oss for på landsmøtet.

Kulseth sitter i faglig utvalg for SV i Trondheim og ble etter siste landsstyremøte i SV valgt inn i partiets sentrale faglige utvalg.

Geir Ove Kulseth mener forbundet fortsatt skal drive med politikk. - Mye av det som angår medlemmene våre, blir bestemt på Stortinget. Hvilke politiske saker vi skal jobbe med, må vi bestemme oss for på landsmøtet.

Geir Ove Kulseth mener forbundet fortsatt skal drive med politikk. - Mye av det som angår medlemmene våre, blir bestemt på Stortinget. Hvilke politiske saker vi skal jobbe med, må vi bestemme oss for på landsmøtet.

Knut Viggen

For noen medlemmer har Garberg blitt sett på som en hakket for rød og radikal kandidat, ifølge Torstein Kiland, leder i Agder Elektromontørforening. Han har imidlertid opplevd Garberg som både lyttende og løsningsorientert, fortalte han.

– Det ligger litt i tillitsvalgsnaturen å være rød, kvitterte Garberg.

Olje, gass, Israel og Palestina

Terje Hansen, også han fra Rogaland, var kritisk til formuleringer om olje- og gassnæringen i tidligere handlingsprogram.

– Vi trenger olje og gass, spesielt i den forferdelige situasjonen vi er i akkurat nå. EL og IT Forbundet har mange tusen medlemmer, et tverrsnitt av befolkningen. Jeg meldte meg ikke inn i forbundet for å stenge ned olje og gass. Jeg finner meg ikke i at mitt forbund skal være så spissformulert politisk. Vi må drive med fagforeningspolitikk, sa Hansen.

Terje Hansen, tillitsvalgt fra Rogaland, ønsker ikke at forbundet skal være så spissformulert politisk. – Vi må drive med fagforeningspolitikk, sa Hansen.

Terje Hansen, tillitsvalgt fra Rogaland, ønsker ikke at forbundet skal være så spissformulert politisk. – Vi må drive med fagforeningspolitikk, sa Hansen.

Knut Viggen

Kulseth sa at han skjønte reaksjonene.

– Men min tilnærming til olje og gass er at på ett eller annet tidspunkt så slutter det. Da må vi vite hva vi skal gjøre.

Garberg på sin side sa at han delte oppfatningen av at det i dag er ubalanse mellom politikk og fagforeningsarbeid, og ga klarest støtte til Hansen.

– Forbundet skal først og fremst kjempe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, uansett sektor og bransje, uansett politisk ståsted. Ja, vi skal være premissleverandør på flere politikkområder, men vi må ha flere tanker i hodet samtidig, sa Garberg.

Merete Øverland Shukla, hovedtillitsvalgt i Telia, var kritisk til at EL og IT Forbundet så tydelig har tatt stilling for Palestina mot Israel. Hun minnet om at det er jøder som er medlemmer i forbundet, og medlemmer med et annet syn på Midt-Østenkonflikten.

Hun fikk ikke støtte fra noen av lederkandidatene.

Merete Øverland Shukla er leder i Telia-klubben. Hun mener forbundet  først og fremst skal kjempe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, uansett sektor og bransje og uansett politisk ståsted.

Merete Øverland Shukla er leder i Telia-klubben. Hun mener forbundet først og fremst skal kjempe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, uansett sektor og bransje og uansett politisk ståsted.

Knut Viggen

– Vi kan ikke være så glatte at vi passer absolutt alle. Jeg vet det finnes jøder som også er kritiske til de forferdelige overgrepene som skjer i Palestina. Det er en åpenbar skeiv maktbalanse, mellom en kjempesvær supermakt og folk som er i ferd med å bli utradert. Vi tar den svakestes side, svarte Garberg.

Kulseth delte Garbergs syn.

– Grunnen til at vi har støttet Palestina er fordi vi alltid har vært solidariske, sa Kulseth.

Randi Solberg, tidligere tillitsvalgt i Relacom, lytter interessert til debatten rundt ledervalget. Hun er særlig opptatt av telemontørenes fremtid i forbundet.

Randi Solberg, tidligere tillitsvalgt i Relacom, lytter interessert til debatten rundt ledervalget. Hun er særlig opptatt av telemontørenes fremtid i forbundet.

Knut Viggen

Lederkamp i EL og IT Forbundet

• EL og IT Forbundet skal velge ny leder på landsmøtet i mars neste år.

• Det er (foreløpig) to kandidater: Eystein Garberg (43) og Geir Ove Kulseth (41).

Eystein Garberg er fra Orkanger i Trøndelag, er samboer og har tre barn.

• Han er utdannet telekommunikasjonsmontør.

• Han har bakgrunn fra Telenor/Bravida (lærling 1996).

• Han har bachelor i musikktekologi.

• Garberg er valgt leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trødelag siden 2014.

Geir Ove Kulseth er fra Nardo i Trondheim og Trøndelag, er gift og far til en sønn.

• Han har fagbrev som elektriker (lærling 1999).

• Roller i fagbevegelsen: Tillitsvalgt i klubb, distrikt, fagforening. Ansatt som organisasjonssekretær og forbundssekretær.

• Roller utenfor fagbevegelsen: Steindal skolekorps (leder), og Othilienborg idrettslag

Kilde: Oslokonferansen. Den blir arrangert av distriktene Nordland, Oslo og Akershus, Trøndelag og Rogaland, konsernutvalget i Telenor, Klubb OneCo Networks, IKT Bransjens Fagforening, Rogaland Elektromontørforening, Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening og Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

01.09.2022
09:16
05.01.2023 15:23

Lederkamp i EL og IT Forbundet

• EL og IT Forbundet skal velge ny leder på landsmøtet i mars neste år.

• Det er (foreløpig) to kandidater: Eystein Garberg (43) og Geir Ove Kulseth (41).

Eystein Garberg er fra Orkanger i Trøndelag, er samboer og har tre barn.

• Han er utdannet telekommunikasjonsmontør.

• Han har bakgrunn fra Telenor/Bravida (lærling 1996).

• Han har bachelor i musikktekologi.

• Garberg er valgt leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trødelag siden 2014.

Geir Ove Kulseth er fra Nardo i Trondheim og Trøndelag, er gift og far til en sønn.

• Han har fagbrev som elektriker (lærling 1999).

• Roller i fagbevegelsen: Tillitsvalgt i klubb, distrikt, fagforening. Ansatt som organisasjonssekretær og forbundssekretær.

• Roller utenfor fagbevegelsen: Steindal skolekorps (leder), og Othilienborg idrettslag

Kilde: Oslokonferansen. Den blir arrangert av distriktene Nordland, Oslo og Akershus, Trøndelag og Rogaland, konsernutvalget i Telenor, Klubb OneCo Networks, IKT Bransjens Fagforening, Rogaland Elektromontørforening, Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening og Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.
Mest lest

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Leder i Elektroarbeidernes  fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Torgny Hasås

Uføre må være med i ny AFP, mener fagforeningsleder

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Tri Nguyen Dinh

Intern strid i regjeringen kan hindre at sjøfolk får norsk lønn i norske farvann

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved  Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at  det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

Håvard Sæbø

Nå dropper bedrifter å ta inn elever på byggeplassen

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

peopleimages/colourbox

Ansatte setter barn, elever og pasienter foran seg selv

Helsefagarbeider Sara Malene Henriksen jobber for at folk som er psykisk syke skal få hjelp i tide.

Helsefagarbeider Sara Malene Henriksen jobber for at folk som er psykisk syke skal få hjelp i tide.

Kathrine Geard

Sara mistet moren i selvmord. Nå vil hun gjøre det lettere å tvangsinnlegge

Erik Fjellberg hjelp folk inn i arbeid.

Erik Fjellberg hjelp folk inn i arbeid.

Anita Arntzen

No må folk med «vanlege jobbar» gå på Nav

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden.

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden.

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens kamp mot Tesla sprer seg i Norden

Streikevakt fra det svenske fagforbundet IF Metall utenfor Teslas filial i Malmö. Etter over fem uker med streik i Sverige, går nå danske 3F også til streik mot elbilselskapet. 

Streikevakt fra det svenske fagforbundet IF Metall utenfor Teslas filial i Malmö. Etter over fem uker med streik i Sverige, går nå danske 3F også til streik mot elbilselskapet. 

Johan Nilsson / TT / NTB

Tesla-streiken sprer seg fra Sverige til Danmark


Flere saker